Intensief etherverkeer op Koninginnedag

AT_logoOp 30 april vond de troonswisseling plaats. Zowel in als boven Amsterdam leidde dat tot grote drukte. De drukte in de ether werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door frequentiegebruik ten behoeve van radio, televisie en openbare orde en veiligheid. Ook de smartphones van de honderdduizenden bezoekers legden een forse claim op het beschikbare spectrum. Nooit eerder in de Nederlandse geschiedenis is op een dergelijk klein oppervlakte zo intensief gebruik gemaakt van de ether.

Om dit alles in goede banen te leiden heeft Agentschap Telecom in goede en intensieve samenwerking met de gebruikers (politie, NOS, Defensie, Veiligheidsregio en vele andere partijen)  een gedetailleerde frequentieplanning  gemaakt.  Daarbij is onder meer extra frequentieruimte beschikbaar gesteld voor draadloze camera’s en is voor de politie aanvullend spectrum vrij gemaakt voor draadloze communicatiesystemen ten behoeve van de veiligheid.

Deze aanvullende frequentieruimte kon mede gerealiseerd worden doordat T-Mobile bereid was nog niet gebruikte frequenties tijdelijk aan het agentschap ter beschikking te stellen. Het ministerie van Defensie is behulpzaam geweest door in en rond Amsterdam bepaalde frequenties tijdelijk niet te gebruiken. Een ook de radiozendamateurs hebben op verzoek van het agentschap bepaalde frequenties rond de hoofdstad tijdelijk niet gebruikt. Agentschap Telecom dankt alle partijen voor hun bereidwillige medewerking!

Woordvoerder Frans van Bergen laat desgevraagd weten dat Agentschap Telecom twee verzoeken tot een vergunning heeft moeten afwijzen, maar kan geen toelichting geven op de achterliggende reden hiervan. “Inspecteurs die ter plaatse waren in Amsterdam hebben een keer moeten ingrijpen. Daarbij ging het om ondeugdelijke apparatuur. Er is daarbij geen sanctie opgelegd.”, aldus van Bergen. “AT kijkt tevreden terug op Koninginnedag. De dag is (ook) voor wat betreft onze verantwoordelijkheid uitstekend en zonder problemen of storingen verlopen”

2 antwoorden

Reacties zijn gesloten.