Nieuwe gedragslijn vergunningen gepubliceerd

Agentschap Telecom heeft zojuist de vernieuwde ‘Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs’ gepubliceerd. Aan deze gedragslijn is ruim twee jaar gewerkt door de toezichthouder en verenigingen VERON en VRZA. De nieuwe gedragslijn vergunningen vervangt hiermee de ‘Beleidsnotitie onbemand frequentiegebruik’ die voor het laatst op 1 februari 2013 is bijgewerkt. Tijdens de laatste aanpassing in 2013 zijn bovenregionale relaisstations mogelijk gemaakt.

De vernieuwde gedragslijn geeft meer ruimte voor repeaters, modulatievormen en gebruikte bandbreedtes. Wijzigingen zijn er voor APRS op de 70-centimeter band. Nieuw is mogelijkheid voor Full amateurs om, onder voorwaarden, een vergunning voor maximaal 1600 Watt zendvermogen aan te vragen. Hamnieuws heeft de belangrijkste wijziging op een rij gezet:

Techniekneutrale vergunningen
Het document telt een aantal grote wijzigingen. Ten eerste zijn nieuwe vergunningen zoveel mogelijk techniekneutraal verleend. Agentschap Telecom had eerder al de toevoeging ‘D-Star of DMR’ uit ATOF’s voor Digital Voice repeaters gehaald. Nu trekt ze dit door naar alle repeaters. Omdat analoog en digitaal elkaar gevonden hebben in bijvoorbeeld System Fusion wordt deze lijn ook doorgetrokken naar de overige repeaters. Een vergunning voor een repeater is dus niet meer analoog of digitaal. Er is enkel een frequentie met bijbehorende bandbreedte vergund, in combinatie met opstelplaats en antenne hoogte.

Geografische grens losgelaten.
Een tweede grote wijziging is dat Agentschap Telecom de geografische grens losgelaten heeft. In het oude beleid werd er ondersteld gemaakt tussen een lokaal, regionaal en bovenregionaal relaisstation. Afstand tot andere relaisstations was daarbij uitgangspunt voor het wel of niet verlenen (en verlengen) van een vergunning. Dit heeft in het verleden nog wel eens tot een probleem geleidt. Door de komst van een nieuw relais werden vergunningen voor bestaande repeaters niet meer verlengd. Het nieuwe uitgangspunt is beschikbaarheid van frequentieruimte. Indien er frequenties beschikbaar zijn voor een geografisch gebied, dan kunnen deze toegewezen worden. Ook al staat er al een repeater in dezelfde regio.

Lokaal relaisstation bestaat niet meer
Het lokale relaisstation bestaat in de nieuwe situatie niet meer. Bij verlengen van de vergunning krijgen zij automatisch de status die voorheen gold voor het regionale relaisstation. Daarbij zijn ook de beperkingen in de antennehoogte, -versterking en vermogen van de baan. Huidige vergunningen blijven echter gewoon doorlopen.

Van 50 MHz. tot 10 GHz.
Het  nieuwe document heeft rekening gehouden met relaisstations op de meest gebruikte amateurbanden. Voor frequenties boven de 10 GHz. bestaat geen bandplan, maar zal de toezichthouder op individuele basis kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat geldt ook voor vergunningen buiten de scoop van het document. Voor bakens is een apart bandplan opgesteld. Daarbij is ruimte voor èèn baken op 50 MHz en èèn baken op 70 MHz. Dit is gecoördineerd met defensie als primaire gebruiker.

Nieuwe APRS frequentie op 70-centimeter
De oude APRS-frequentie 430,5125 MHz is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is de frequentie 432.500 MHz. exclusief aangewezen voor APRS-toepassingen. Voor APRS-stations geldt dat de vergunning niet techniekneutraal is om de werking van het netwerk te blijven garanderen. De nieuwe frequentie is Europees afgestemd. Sinds 2008 zenden APRS stations op de 70-centimeter amateurband uit op deze frequentie. Nederland week daarmee af van Europese landen. De frequentie 432.500 MHz. wordt op veel plekken in Europa gebruikt en verving daarmee 433.800 MHz. dat door (ver)storing(en) van/aan ISM-apparatuur niet meer te gebruiken was.

Meer ruimte voor Digital Voice 
Er is 100 kHz extra ruimte voor Digital Voice repeaters in de 70-centimeter band. Voorheen was hiervoor 438,0000 tot 438,4000 MHz. beschikbaar met de ingang 7.6 MHz. lager. Het nieuwe beleidsdocument heeft 100 kHz. extra ruimte gereserveerd in het secundaire deel van de 70-centimeter band. Door deze uitbreiding is er meer ruimte beschikbaar gekomen voor repeaters. In combinatie met de vervallen geografische grens geeft dit de mogelijkheid om een D-Star en DMR-repeater naast elkaar te draaien vanaf eenzelfde opstelpunt. Voorheen was dit met een standaard vergunning niet mogelijk.

Het frequentiegebied 430,6000 tot 431,000 MHz. is gereserveerd voor simplex toepassingen. Vroeger zaten hier voornamelijk Packet Radio stations. Het nieuwe beleid staat toepassingen met een hogere bandbreedte nu toe, tot 50 kHz. Daardoor kan er nu ook gebruik worden gemaakt van Tetra DMO repeaters of andere simplex experimenten die een hogere bandbreedte nodig hebben voor haar toepassing dan de voorheen vergunde 12,5 of 20 kHz.

Hoger zendvermogen voor Full amateurs
Nieuw is een optie om een vergunning aan te vragen voor een hoger zendvermogen. Voorheen stond Agentschap Telecom dit enkel toe wanneer de maan als passieve reflector gebruikt werd (de ‘EME-vergunning’). Deze mogelijkheid is nu verruimd. Onder voorwaarden kan een vergunning aangevraagd worden waarbij het maximale vermogen met +6 dB wordt verhoogd naar 1600 Watt. Daarbij geldt wel dat deze uitsluitend toegewezen wordt op banden waar radiozendamateurs de primaire status genieten.

Agentschap Telecom schrijft dat ze heeft overwogen om het zendvermogen voor Full amateurs generiek te verhogen maar heeft hier vanaf gezien omdat de kans op verstoringen, met name in woonwijken, toeneemt. Belangrijker vind de toezichthouder de overschrijding van blootstellingslimieten, zoals vastgelegd in de ICNIRP-normering. Aanvragen van een hoogvermogensvergunning zal dus moeten voorzien zijn van een veldsterkteberekening en uitdraai van het Kadaster, waarbij de afstand tot overige percelen wordt aangegeven alsook foto’s van het antenne-opstelpunt en de omgeving.

Klare taal
Tot slot een groot compliment voor Agentschap Telecom. Het document is erg duidelijk geschreven. Abstracte woorden en juridische termen zijn zoveel mogelijk vermeden en waar nodig voorzien van een goede uitleg.

Het nieuwe document is te downloaden op de website van Agentschap Telecom.

19 antwoorden
 1. René Post
  René Post zegt:

  In de titel hebben ze het over vergunningen. Maar in het document weer over registraties.
  Krijgen we nu weer de vergunning status of blijft het bij registratie?

  • Hamnieuws
   Hamnieuws zegt:

   Als radiozendamateur heb je een registratie. In de voorwaarden van je registratie staat onder andere genoemd dat je geen berichten van of voor derden mag uitzenden en je mag geen onbemande uitzendingen doen. Bij een repeater en/of baken is hier sprake van, dus is daar is een vergunning voor nodig. En daar gaat dit document over.

 2. Henk PE0SSB
  Henk PE0SSB zegt:

  In het document wordt geen onderscheid gemaakt tussen analoge en digitale modulatiesoorten vanwege de term “Techniek neutraal”. In de uitleg zegt Randy dat er nu 100KHz meer ruimte komt voor digital voice repeaters. Zoals ik het document lees zou dat toch voor zowel analoog als digital moeten zijn. Bovendien wordt zo de indruk gewekt dat onderin in het 1,6MHz gebied van 70cm geen digital voice repeaters komen, ook die beperking kan ik niet uit het document halen. Ik verwacht dat in de toekomst steeds meer analoge repeaters in digital en of mixed mode zullen gaan werken en dan is het maar de vraag of ze daarvoor willen / zullen verhuizen naar 7,6 MHz shift.

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Het gaat voor zover ik begrijp inderdaad om extra frequentieruimte die ook analoog gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld een System Fusion repeater die in mixed mode (C4FM en FM) gebruikt wordt. Ook reeds bestaande frequentieparen onderin de 70cm band kunnen volgens het document mixed mode zijn. In Nederland staan al een tweetal van deze repeaters, te weten in Eibergen en Eindhoven. De ingang is momenteel mixed, de uitgang altijd FM. Wanneer hier een nieuwe vergunning voor aangevraagd wordt dan mogen deze ook in C4FM op de uitgang zenden lees ik uit het document. Mocht je er specifieke vragen over hebben dan kun je deze natuurlijk altijd bij Agentschap Telecom neerleggen. Uit mijn ervaring weet ik dat ze snel reageren.

   • Henk PE0SSB
    Henk PE0SSB zegt:

    Bedankt voor het antwoord Randy.
    We gaan proberen om een repeater in mixed mode (DMR) op de thans aanwezige 70-cm vergunning te plaatsen. Ik zal het AT voor deze wijziging van de vergunning benaderen. Wordt vervolgd….

 3. Michel Versteeg
  Michel Versteeg zegt:

  “Huidige vergunningen blijven gewoon doorlopen. Maar mag je een lokale hotspot met bestaande atof nu ook “multi-digital” inrichten? Of een C4FM digital only ook analoog draaien?

  • PH4X
   PH4X zegt:

   De parameters die in je huidige ATOF staan zijn bepalend voor wat je nu mag. Na 1 april a.s. is het mogelijk om een vergunning aan te vragen op basis van het nieuwe beleid. Neem bij vragen contact op met Agentschap Telecom. Uit mijn ervaring weet ik dat ze snel reageren.

  • Michel Versteeg
   Michel Versteeg zegt:

   Dank, ik zal eens bellen. Heb de ATOF relatief kort en heb uitbreiding al besproken. Geen automatische uitbreiding dus… is ook wel logisch.

 4. Ewoud Klop
  Ewoud Klop zegt:

  Begrijp ik het goed dat , wanneer je een system fusion repeater hebt in een bepaald gebied dat je daarover na 1 april ook analoog overheen mag werken?

  • PH4X
   PH4X zegt:

   De parameters die in je huidige ATOF staan zijn bepalend voor wat je nu mag. Na 1 april a.s. is het mogelijk om een vergunning aan te vragen op basis van het nieuwe beleid. Neem bij vragen contact op met Agentschap Telecom. Uit mijn ervaring weet ik dat ze snel reageren.

 5. Wilko PA1WBU
  Wilko PA1WBU zegt:

  Niet dat ik van plan ben het 1.6kW pad te gaan bewandelen maar toch: de kosten die met een vergunning daarvoor gepaard (kunnen) gaan blijven in mijn opinie behoorlijk “open”?

  • PH4X
   PH4X zegt:

   De verleningskosten kunnen verschillen per vergunning en zijn afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. Er wordt een vergoeding per manuur in rekening gebracht. Als de behandelaar verwacht dat de totale kosten voor de vergunning meer dan 400 euro zullen bedragen, dan wordt de aanvrager hierover eerst geïnformeerd. De aanvrager heeft dan de keus om zijn aanvraag in te trekken. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht. (Zie daarvoor ook het document ‘Veelgestelde vragen’: https://www.agentschaptelecom.nl/file/veelgestelde-vragen-gedragslijn-vergunningen-radiozendamateurs)

 6. Wilko PA1WBU
  Wilko PA1WBU zegt:

  De grote onbekende is hier het uurtarief van de betrokken AT medewerkers 😉 Een uur of 3 (wilde gok) zal het in ieder geval wel zijn dunkt me. Met een (alweer gegokt) uur tarief van €100 is het een aardige uitgave voor velen. Plus dat ik eruit opmaak dat je dat bedrag in ieder geval kwijt bent, ook bij een afwijzing? Uiteraard moet er ervaring worden opgedaan dus al te veel zinnigs zal er nog niet te zeggen zijn over wat een “doorsnee” aanvraag gaat kosten.

  • ZeurAmateur
   ZeurAmateur zegt:

   Niemand dwingt je om een vergunning voor hoog vermogen aan te vragen. Dat is een eigen keuze. Dat de door jouw gestelde 400 euro / 36 maanden toch zeker 11 euro per maand kost zal voor velen die wel een eindversterker van 1600 Watt kunnen bouwen (in de meeste gevallen kopen want bouwen kunnen velen niet meer) terwijl ze buitenaf in een huis met voldoende grond wonen (anders krijg je de vergunning moeilijk tot niet, zie randvoorwaarden) wel het laatste punt van zorgen zijn. Het is jammer, dat de comments onder dit topic eindelijk een keer goed gefilterd worden zodat er geen N/F-discussie ontstaat, begin jij een typisch Hollandse discussie dat het allemaal weer niets mag kosten. 😉

Reacties zijn gesloten.