Nog geen 40-meter uitbreiding Novice

noviceEr zal dit jaar nog geen uitbreiding komen voor de 40-meter band waarin Novices mogen uitzenden. Dat maakte VERON-voorzitter Remy Denker (PA3AGF) bekend tijdens de Dag voor de Radio Amateur die afgelopen zaterdag in Apeldoorn gehouden werd.

Denker laat weten dat Agentschap Telecom meer tijd nodig heeft. “De verenigingen hebben veel punten aan de orde gebracht en het Agentschap was welwillend om hierover na te denken, echter zij wordt geconfronteerd met organisatorische zaken die vertragend werken.”, aldus Denker.

Woordvoerder Mirjam Suurmeijer bevestigd ook dat de uitbreiding voor Novice amateurs nog niet aan de orde is. “Momenteel doet Agentschap Telecom een onderzoek naar de verzochte uitbreiding. De wens is ons bekend. We zijn ook aan het overleggen met Europese collega’s om te kijken of er in omliggende landen een soortgelijke wens bestaat”, zo laat ze desgevraagd weten.

Ook andere zaken zoals de harmonisatie van het roepletterbeleid ‘de PAØ-discussie‘ heeft nog geen uitkomst. Een onderwerp dat al jaren op de agenda van het Amateur Overleg staat.

Deze en andere onderwerpen werden op 13 oktober jl. besproken tijdens het Amateur Overleg tussen VERON en VRZA.

71 antwoorden
  • Hamnieuws
   Hamnieuws zegt:

   De D-kanalen waren uit 1980. Dat werd later een deel VHF (2-meter) en een groot deel UHF (70-centimeter), dat weer later (2002) uitgebreid werd met met een stuk 40- en 20-meter band en de 10-meter band.

   Vroeger, ten tijde van het besluit dat Novice-amateurs stukjes HF erbij kregen, liep de 40-meter band van 7000-7100 kHz (ook voor F-amateurs). Tijdens de WRC ergens in 2003 is besloten het deel 7100-7200 vrij te maken van omroepstations. Op 29 maart 2009 was dit wereldwijd geregeld.

   Met de uitbreiding van de 40-meter band (en dat was pas na Novices een stuk spectrum kregen) zijn de bandplannen aangepast en is er een verschuiving geweest. Novices kunnen nu vrijwel geen CW of digimode bedrijven. Daarom is via VERON verzocht het spectrum uit te breiden van 7050-7100 naar 7000-7100 kHz, zodat dit weer mogelijk is zoals dat voor het wijzigen van het bandplan ook het geval was.

   Zeker in de winter hebben Novices hier wat aan. Als je thuis komt van werk en het eten op hebt, is de 20-meter band al zo goed als dicht.

  • Jaap van der Vlies
   Jaap van der Vlies zegt:

   Novices kunnen in cw hun hart op halen op de twee meter…..ruimte zat.Maar ze willen geen cw.En de Veron zou zich eerst eens duidelijk uit moeten spreken omtrent het de laan uitsturen van PA3BRP bij de gehandicapten commissie.Daarna mag de Veron zich met andere bezigheden bemoeien!!

   • PaulusV
    PaulusV zegt:

    Als ik als Novice al CW wil bedrijven, dan is dat op de HF-banden en niet op 2 meter.

   • Randy
    Randy zegt:

    Ruime zat, maar vrijwel geen tegenstations. Een enkele contest (afgelopen weekend bijvoorbeeld de Marconi contest) uitgezonderd.

   • F4VQJ
    F4VQJ zegt:

    Wim PA3BRP geeft nu les bij de EZHE bij het laatste examen gingen er drie op ,twee voor F en een voor de N en alle drie geslaagd een super vent.
    Ik heb het vermoeden dat Wim en zijn vrouw Adri niet meer terug komen naar de Veron ,een groot verlies voor de Veron , Maar mensen met en zonder een handicap kunnen altijd via de EZHE les krijgen van Wim .
    EZHE staat voor electronika club zuid Hollanse eillanden

    • Hans,PA3HGT
     Hans,PA3HGT zegt:

     Ik heb nog les gehad van Wim,PA3BRP in 1997/1998 om voor het CW examen te slagen en daar ben ik hem nu nog dankbaar voor. Een goede vent is het.

 1. Hans
  Hans zegt:

  Wegens “organisatorische zaken die vertragend werken heeft AT alweer meer tijd nodig voor de uitbreiding van de 40 meter voor de Novice.RAAR he want daar zijn ze al meer dan een jaar mee bezig!

  Prima! Maar wat is het dan toch RAAR dat alweer het zoveelste nieuwe bandje aan de F licentiehouders word toegewezen zonder dat dat kennelijk organisatorisch vertraging oploopt! Ja toegegeven een paar dagen dan!

  Waarom is er onderscheid tussen”organisatorische zaken tussen de N en F?
  Raar he!!!

 2. PDØMV
  PDØMV zegt:

  typisch 60m is al vrijgegeven aan F , waar ze vervolgens weer op terug kwamen omdat de precieze indeling nog niet bekend was of is. maar het publiceren in staatscourant liep net iets te vlot dan ze wilden bij AT 😛 en dan is er ineens vertraging voor uitbreiding 40m Novice ?? beetje vreemd. er wordt inderdaad onderscheid gemaakt althans daar nijgt het wel naar. Maar goed we wachten af. wat meestal zonder moeite komt is meestal de moeite niet waard “oud gezegde”

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Voor iedereen (Novice) begint te roepen zonder kennis te hebben even een stuk in de geschiedenis.

   De eerste aanvraag voor toegang tot de 60-meter band, dateert uit eind 2012. Begin 2013 besluit Agentschap Telecom de aanvraag niet te honoreren, omdat de primaire gebruiker (defensie) bezwaar aantekent. VERON is hierna in overleg gegaan met defensie en er volgt in het voorjaar van 2014 een nieuwe aanvraag. Ook deze wordt door Agentschap Telecom afgewezen. Na diverse overleggen komt de 60-meter band toch weer op de kaart, maar er is een aanpassing van et Nationaal Frequentie Plan nodig. Deze is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Nu is het wachten op een aanpassing ‘

   Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015’, die later deze maand aangepast en gepubliceerd wordt.

   Dan hebben we nog het verzoek van één VERON-lid, dat op zijn afdeling A03/Amersfoort via een VR-voorstel gemotiveerd verzoekt om de 40-meter band allocatie voor Novices aan te passen. Dat was in januari 2014. Dus ruim 1,5 jaar later dan bovengenoemd voorstel voor toegang tot de 60-meter band. Op 12 april 2014 wordt dit voorstel in stemming gebracht tijdens de Verenigings Raad van de VERON en aangenomen. Op 29 oktober 2014 was er een Amateur Overleg tussen VERON (VRZA) en Agentschap Telecom, waar dit verzoek neergelegd is. AT geeft aan de mogelijkheden te gaan onderzoeken.

   Een half jaar later, op 17 maart 2015, geeft AT aan: “Dit punt wordt meegenomen in een breder onderzoek naar mogelijke verruiming van te gebruiken frequentiebanden door N-amateurs. Het agentschap realiseert zich dat de huidige toewijzing voor N-amateurs voor de wereldwijde uitbreiding van de 7 MHz band is ingevoerd. Hierdoor is er binnen de huidige toewijzing erg weinig ruimte voor voice communicatie conform het huidige bandplan. Het onderzoek wordt vervolgd.” Agentschap Telecom heeft het dus nog steeds in onderzoek en uit bovenstaande valt op te maken dat de toezichthouder kijkt of er een grotere toewijzing mogelijk is dan de gevraagde 7000-7050 kHz.

   Afgelopen maand vond er weer een Amateur Overleg plaats. De notulen hiervan zijn nog niet beschikbaar, maar VERON-voorzitter Remy Denker (PA3AGF) heeft tijdens zijn toespraak bij de Dag van de Radio Amateur in Apeldoorn al enkele zaken naar buiten gebracht.

   Bovenstaande laat zien dat het 60-meter voorstel dus ruim 2 jaar eerder is ingediend dan de uitbreiding van de 40-meter band voor Novices. De stellingen van bovenstaande (N?) amateurs kunnen dus onderuit gehaald worden met deze argumenten. Niet ‘het zoveelste bandje voor F-amateurs wordt erdoor gedrukt’, maar bovenstaande laat zien dat de 60-meter band aanzienlijk langer op de agenda stond.

   Vind je als Novice-amateur dat je niet genoeg mogelijkheden hebt, kun je natuurlijk ook gewoon je F-licentie halen. De helft van het examen bestaat uit vragen die eerder al gesteld zijn. Met het leren van de examens van de afgelopen jaar heb je dus de helft al binnen. De andere kennis kun je met hulp van een goede instructeur en het wekelijks bezoeken van een cursus zo opdoen. Zelfs meisjes van 8 (!) halen het F-examen. En lukt het niet in één of twee keer, blijf gewoon proberen. Je komt ook met een keer roepen niet door een pile-up als een van de ‘most wanted’ DXCC’s geactiveerd wordt. Daar is tijd, wil en daadkracht voor nodig.

   Later deze maand, anders december, komen de notulen van het onlangs gehouden Amateur Overleg beschikbaar en lezen we wat voor een feedback Agentschap Telecom gegeven heeft aan het actiepunt, dat overigens nog steeds op de agenda staat. Lees de notulen. Ze staan gewoon op de site van de landelijke verenigingen. Daar is alle informatie die ik hierboven genoemd heb gewoon te vinden. Wellicht heeft Bram (PB0AOK) nog aanvullingen?

 3. Mark de V
  Mark de V zegt:

  Weer een duidelijk beeld dat de Novice een illusie is,en niet bestaat of gehoord wordt. Waarom schrappen ze de N licentie niet. De wens van velen was Harmonisatie Cept en 80. Proficiat voor de Veron F houders.

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Beste Mark,

   Kun je aangeven wat jouw definitie van ‘harmonisatie’ is?

   Lees daarna bovenstaande lange reactie van mij nog even door. Daar zie je hoe je als VERON-lid (maar dat geldt ook voor VRZA-leden bij haar ALV) zaken op de agenda krijgt. Als één Novice het lukt, dan lukt het een grote groep zeker. Alleen zie ik die grote groep weinig tot niet bij clubavonden, laat staan de jaarvergadering(en) waar deze voorstellen besproken wordt.

   • Mark de V
    Mark de V zegt:

    Harmonisatie van de bandplannen. Het gebruik van onze N registratie buiten de EU is not done.

    Het gebruik in NL is ook zwaar beperkt. Zelfs lokaal uitkomen op HF is niet mogelijk door beperkingen van de bandplannen en dag tijden.

    Wel moeten betalen voor de club en ook nog eens voor het AT maar niet gebruik mogen maken van de banden of vertegenwoordigd worden gaat mij te ver. Dit bewijst dat de F houders wel erkend worden en de N houders niet.

    De 31 euro registratie kosten en oplopende club kosten gaan bij mij dan per 2016 bespaard worden op de vereniging.Deze zeg ik dan op. Want immers zij komen alleen voor de F houders op. Als de clubs niet opkomen voor de N houders , dan is het ook logisch dat deze club avonden geen jonge leden aantrekt.

    Desalniettemin gun ik de F houders wel hun banden en stem rechten van harte.

    • Randy
     Randy zegt:

     Met harmonisatie bedoel je waarschijnlijk het Belgische voorbeeld: alle banden. Wist je dat het in veel landen ook anders is. Neem Duitsland, waar de DO (Klasse E) amateur op 160/80 en 15/10 mag, maar de DX-banden 40/20 kwijt raakt. De meeste amateurs zullen niet eens een antenne voor 160/80 kwijt kunnen in de tuin en de 15/10 meter band zijn maar beperkt open.

     Of bedoel je de zendamateurs met een Foundation licentie in het Verenigd Koninkrijk, die nog steeds een verplichte morse toets – lezen en nemen – moeten doen. Weliswaar met de slaapverwekkende snelheid van 5 woorden per minuut. Of bedoel je met ‘harmonisatie’ een ander stuk van ons Koninkrijk: bijvoorbeeld Bonaire. Waar Novice amateurs enkel op VHF en UHF mogen uitkomen. Of de USA, waar de Technician klasse enkel op 10 meter mag uit komen naast VHF/UHF en een stukje 15-meter uitsluitend in CW?

     Zomaar wat voorbeelden van landen om ons heen die laten zien dat ‘harmonisatie’ ook heel vervelend kunnen uitpakken.

 4. Hans
  Hans zegt:

  Mooie uiteenzetting Randy.
  Het geeft aan hoe ver we al zijn ingeslapen.

  Rust zacht Doornroosje!

 5. Arthur PD1ZON
  Arthur PD1ZON zegt:

  Ik ben benieuwd naar de notulen en hoop dat de VERON een vervolgafspraak heeft gemaakt en niet alleen met teleurstelling heeft gereageerd.
  Dus maw tegen AT, Ok U kwam het een en ander niet na, wat spreken we af voor volgende keer?

 6. Henk
  Henk zegt:

  ZzzzzZzzzzzzz.
  N-Licentie + 4jaar = f-licentie?
  Zijn we van al dat gezeur af en kunnen we gezamenlijk genieten van onze hobby. En geeft het AT nu openlijk toe dat er interne strubbelingen zijn?????

 7. Bram V Ierland
  Bram V Ierland zegt:

  Het zou ook beter zijn als 40m van 7.000 t/m 7.300 zou lopen voor de F amateur. Een meer “overbelast” bandje dan 40m is er haast niet.
  En als je er zo mee zit dat je geen digi of cw kunt op 40m…. Steek dan niet je tijd in klagen enz. Ga leren. Heb ik ook gedaan.

  De F-machtiging is echt geweldig. Alle banden waar je op uit kunt komen op HF. Maar vergeet ook de anderen banden niet. 6&4m veel meer een uitdaging dan HF.

  Just my two cents

  • Roeland Jansen
   Roeland Jansen zegt:

   dat zou inderdaad een leuk idee zijn. Heb ik ook al eens geopperd.

   The 40-meter or 7-MHz band is an amateur radio frequency band, spanning 7000-7300 kHz in ITU Region-2

 8. Piet
  Piet zegt:

  Jammer dat het nog even duurt, maar hopelijk wordt het geduld voor de Novice beloond.
  Maar daarbuiten, cw is op alle banden overal toegestaan. Je mag gewoon in het SSB gedeelte CW doen.
  Jammere is dat je daar minder respons op krijgt dan in het CW gedeelte, want de meesten verwachten daar niet zo snel een CW station (buiten de spy number stations die ook in de amateurbanden actief zijn, en de Russische ‘e’en-letter bakens).
  De meeste amateurs in Nederland hebben ooit morse examen gedaan “om de kaf van het koren te scheiden”, om vervolgens alleen maar SSB te doen op de amateurbanden. 🙂 Ooit eens een riedeltje morse uitgezonden. Kreeg ik als commentaar:”Sorry, ik heb ooit examen gedaan, maar ik kan geen letter meer van een cijfer onderscheiden”. 😛
  Ik gun het de Novice van harte. Ere wie ere toekomt. 🙂 De F krijgt ook genoeg banden erbij..
  12 meter, 17 meter… 6 meter.. 4 meter… Daar heeft ook nooit iemand extra examen voor hoeven af te leggen,
  dus waarom de Novice niet?
  We leven in 2015, niet in 1965. Tijden veranderen.

  • Randy
   Randy zegt:

   De oude A en B amateurs, nu F-amateurs, hebben CW examen moeten doen omdat de banden gedeeld werden met primaire gebruikers die in CW actief waren. Dat had niets met kaf- van koren te maken, maar was een noodzaak.Toen de primaire gebruikers CW afgeschaft hebben, konden zendamateurs volgen. Om die reden hebben ex C amateurs (Full amateurs zonder CW, maar met de volledige theorie) en ex D-amateurs (Nu novice) ook toegang gekregen tot de HF-banden beneden de 30 MHz.

   Dat velen na het behalen van het CW-examen en het toegang krijgen tot de HF-banden niets meer met CW gedaan hebben is een persoonlijke keuze, zoals er nu ook PD’ers zijn die wel actief CW bedrijven. En daar is niets mis mee. Een ieder kan onze veelzijdige hobby beleven op de manier zoals het hem of haar uitkomt.

   Dat de F-amateur ‘zonder extra examen af te leggen’ er banden bij gekregen heeft, is omdat de F-amateur het volledige theoretische examen gedaan heeft en de Novice niet. Specifiek voor de 4 (en straks 60) meter band geldt dat de primaire gebruiker, defensie, heeft bepaald geen Novices te willen op banden waar zij de primaire status hebben. Dat zal vast niet zonder reden zijn.

   Tijden veranderen inderdaad. Tot 2002 had de D-amateur (sinds 1997 N amateur) enkel toegang tot een stuk 2 meter band en een stuk 70-centimeter band. Nu hebben ze beide banden in zijn geheel alsook de gehele 10 meter band, bijna de gehele 20-meter band en een stuk 40-meter band. En daar komt langzaam verandering in als je de citaten van AT zoals in een eerder comment beschreven staan goed leest. Dus ja, ‘jammer dat het nog even duurt’, maar ‘geduld zal vast beloond worden’.

 9. Rob
  Rob zegt:

  Leuk, mogen we het weer hebben over amateurs die “geen bankschroef” hebben?

 10. Stan Joosen
  Stan Joosen zegt:

  7000kHz – 7300kHz? Denk het niet! 7200 -> zitten nu net de omroep zenders. Ik denk dat die niet zitten te wachten om weer op kosten te worden gejaagd. Ze zitten daar nog maar héél kort.

 11. Adriaan PE2K
  Adriaan PE2K zegt:

  De Novice mag van mij alle banden als de F gebruiken. Maar dan wel met 10 watt. Hoeven we er nooit meer er over te hebben.

  • Roeland Jansen
   Roeland Jansen zegt:

   da’s neit handhaafbaar. Nu wordt er al nauwelijks opgetreden bij overschrijding van vermogens van zowel de F als de N houders. En 400 of 450W is niet zo erg maar 2.5 kW…

 12. William
  William zegt:

  Technisch gezien, is het makkelijker een band zoals de 40 meterband welke al voor amateurgebruik is toegewezen toe te wijzen aan een groep amateurs, dan een compleet nieuwe amateurband die daarvoor geen amateurband was toe te wijzen aan een groep amateurs.

  Er moeten dus andere redenen zijn, en dat moet haast wel zijn de N status. Blijkbaar zijn er toch strubbelingen. Het kan zelfs zo zijn, dat er geen uitbreiding komt…. Uitstel kan afstel zijn. Kan he…

  Maar goed, een N amateur kan toch ook F halen. Ben je er een stuk sneller…

 13. PD0OYH
  PD0OYH zegt:

  Hier dan een N-amateur, licensed sinds 1986 (call is onlangs wel opnieuw geactiveerd). Opgeleid door Jan Scharroo had ik direct door dat de korte golf prachtig was voor verbindingen waarbij de antenne niet zo kritisch bleek te zijn. Een stukkie draad en hoppa. Dat was voor mij dezelfde beleving als destijds 27MHz. VHF en hoger vond ik veel mooier, en nog steeds. Heb ook nu nog steeds ruim voldoende aan die 2MHZ brede speeltuin. Wanneer de gordijnen in de lucht opengaan en Zuid Spanje (in Murcia woont een bekende DX’er) wordt waarneembaar op 144.300 dan stuiter ik nog steeds door mijn flat. Ik jaag nu op verbinding met Scota Novia … uitdaging, ik weet het. Ben verder van mening dat wie meer wil simpelweg meer moet leren. Ik houd het bij VHF en dan nog sets die ik zelf kan repareren. Dit was dan een ander N-geluid 🙂

 14. Stan.
  Stan. zegt:

  Lees hier regelmatig cometaren die bij een artikel staan.
  Kom er steeds meer achter dat de zendamateur een weerspiegeling is van de huidige maatschapij.
  Ik ik en nog eens ik.

  Voor mijn is zendamateurisme iets dat je moet verbinden met elkaar, respect tonen, geen ondeschijd maken tussen mensen.

  Pas geleden heb ik iemand een brief geschreven die blijkbaar ook in zijn maag zat met de diverese{ niveau }van mensen..

  Wie doe er niet toe ga om de inhoud. Schreef hem het volgende.
  Heeft betreking op N F gebeuren, en een stukje piraterij op de banden.

  Beste doe er niet toe..

  Las bij toeval jullie september nummer complimenten hoe het er uit zie , echter blz. 2 van de redactie heb ik enige kanttekeningen bij.
  Hoewel ik het in grootte treken met jouw mening eens ben, ben ik van mening dat er bepaalde dingen toch anders gezien kunnen worden.

  Ten eerste, geheel eens met jouw stelling heb je geen licentie van wat voor categorie ook, niet uitkomen. Geen discussie mogelijk.
  Echter er word dikwijls in de amateur wereld vergeleken met het rijbewijs. Inderdaad geen rijbewijs niet auto rijden. Maar weet een ieder die auto rijdt hoe alles mechanisch werk ??
  In het begin tijdperk van de auto had je deze kennis ook nodig om van a naar b te komen.
  Bij mijn huidige werk, weegmeester op een weegbrug voor vrachtwagens, heb ik nog nooit een chauffeur ontmoet die in een vrachtwagen met de techniek van de jaren 30 wil rijden voor zijn werk. Er zitten er wel een redelijk aantal bij die of een old timer trekker, of dito vrachtwagen hebben opgeknapt, en met veel plezier hun trotse bezit in het weekend de buitenlucht laten zien.

  Zo ook de stelling iedereen kan het halen,{F} zo moeilijk is het niet. Is dat echt zo???
  Voor jouw niet, voor mijn??? Dirksen digitaal techniek A,B,C Elektronica A,B,C Vapro C niveau lesbevoegdheid, kon niet zeggen dat N mijn nachten wakker heeft gehouden.
  Waarom geen F ben tevreden met wat ik nu mag, zou leuk zijn om met 25 Watt wat meer frequentie spectrum te hebben, wat niet is kan nog komen, en anders niet.
  Nou is mijn levens situatie de laatste 10 jaar drastisch veranderd, na het inleveren van 50 cm dikke darm krijgen van een stoma, daaruit voortvloeiend 10 maal geopereerd aan de buikwand, reuma geconstateerd 4 hernia’s ontdekt in mijn rug, kalkafzetting en verschoven wervels, voortdurend ontstekingen op de meest vreemde plekken. Ontslag wegens niet te herplaatsen. 74% afkeur, ernstig gevolg hiervan, een uren beperking van 20 uur in de week. Is dit allemaal erg, NEE ik leef nog. Belangrijkste.
  Wat je wel meemaak, je kom bij de werkvoorziening terecht, leer een hoop nieuwe mensen kennen.
  Zowaar ook een bijzonder iemand die een zeer grootte strijd heeft geleverd.
  Had vroeger een bakkerij gespecialiseerd in fijn bakspul,O.a Niet het moderne fototechniek verjaardagstaarten,. Nee gewoon met het handje schilderen. Zat fijn in zijn vel.

  Tot die dag, lekker fietsend, iemand niet oplette. Mijn maat werd 3 maanden later wakker in het ziekenhuis. Veel dingen opnieuw moeten leren, bakkerij in de verkoop wegens de beperkingen.

  Wat ben ik een gelukkig man, enkel paar kleine lichamelijke probleempjes, zou niet met hem willen ruilen {keihard gezegd tussen ons tweeën, af en toe merk je dat hij de spreekwoordelijke klap van de molen heeft gekregen.}
  We hebben allebei aangepast werk, zo kom je met elkaar in gesprek.
  Zo ook de hobby, beide hebben we daar interesse in, gezien mijn voorkennis instructie geven hebben we de afspraak gemaakt wat er ook gebeurd? We zorgen dat je over 3 jaar zo ver ben dat je ga proberen op te gaan voor N. Zware opgave, soms zielig, iemand die wil de ene dag de {moeilijkste sommen maak, om vervolgens de andere dag enkel kan zeggen weerstand is r daarnaar volledig dicht klap.

  Voor hem is het overbruggen van 15 kilometer het zelfde als dat jij, b.v. via de maan de uitgestrektste gebieden kan bewerken.
  De techniek van een repeater is een {goddelijk geschenk} van de hoogste techniek in zijn ogen.
  Voor hem het experiment van zijn leven, Heb hem een mail gestuurd vandaag dat we volgend weekend {leuk projectje} ook in jullie blad gezien. De 70 cm antenne van een kleerhanger. Gaan er twee maken, beide bezig, kan de nodige uitleg en vragen stellen aan de hand van een praktijk opdracht. Leer vol hij steek er weer wat van op.
  Voor zijn gevoel sta het bijna gelijk aan een complete fabriek bouwen.

  M.a.w. zo is ieder op zijn eigen niveau bezig met de hobby, de geen die een fanaat is met cw. In mijn ogen helemaal uit de tijd. Maar iemand die daar van hou heb ik respect voor ppiep piep toetoopiepiep kan het niet bij houden, bouw nog wel eens een decoder, zo’n modern stukje elektronica die dat voor mijn doe. Ach zo is ieder met zijn beleving van de hobby bezig.
  Goed dat er dat is, hebben we blijvend Praats met elkaar. En respect voor elkaars bezigheden

  Vraag mijn af, waarom zou die man al dat wis en natuurkunde moeten kunnen. Kunnen rekenen met kilo mega etc.

  Er zijn zoveel kant en klaar Ce gekeurde zenders, zoveel Ce gekeurde antennes te koop. Why why voor dat soort mensen{ die willen}{en ook proberen te leren} niet gewoon een heel simpel examen.
  Voornamelijk hoe gedrag ik mijn, hoe begin ik een gesprek, moet mijn call op tijd zeggen. Etc.
  Niet teveel berekeningen, geef de bevoegdheid rondstraler en max 5 of 10 wat op de 2meter en 70 cm
  De mogelijkheid om via wat plaatselijke repeaters en mobiel uit te komen, ga het fout de herkenning van de call, veel gemakkelijker dan uitpeilen van een piraat, leg uit wat er verkeerd ging {is het moet willig of is het wegens een dag niet hebben} laat mensen die dat willen zulke mensen begeleiden, Maar laten we ook met zijn alle de echte illegale die niks willen, zorgen dat ze die hard kunnen aanpaken.
  Geef ze een te herkennen call , iedereen herken mijn ook aan mijn pd.
  Wie zich te veel voel om met zo’n iemand te praten negeert deze mensen.
  De geen die begrip hebben betreken deze groep in de gespreken en trachten met elkaar deze op een hoger plan te brengen, tenslotte is een ieder ook begonnen met 0,0 kennis.
  Wand dat is iets wat ik op veel sites merk, de een voel zijn eigen belangrijker als de andere, de volgende weet het beter als de ander, gun elkaar het licht niet in de ogen.
  Laten we als amateurs proberen geen onderscheid in mensen te maken, laat ieder op zijn niveau mee doen, heb begrip voor elkaar.
  Douw ze niet op de vrije frequenties {27Mhz}, als een groep lompe lullen, betrek ze in de hobby.
  Trouwens een vraag die in bijna ieder n examen voorkom.
  Mag ik met een niet gelicenceerde uitkomende een gesprek voeren. JA lpd val in de 70cm dus mag ik met hem een gesprek voeren mits ik mijn aan de regels houw, sta gewoon in de voorschriften.

  Vriendelijke groeten
  Stan de Nijs
  PD5CN

  Ik gun ieder op zijn niveau en zijn kunnen het plezier van onze hobby.

  Pas geleden hier een artikel gelezen over een band die misschien voor de F word vrij gegeven.
  Las erbij wij gaan avonden organiseren om {gekocht} aparatuur onder begeleiding om te bouwen?????
  F mensen met kennis onder begeleiding?????

  Wat maak het uit gun ieder het licht in de ogen.

  Wanneer lees ik eindelijk eens we hebben met zijn alle iets bereikt, ongeacht je betiteling, ongeacht je beleving van de hobby.

  • Wim
   Wim zegt:

   Ah, fantastisch, waar was dat, wil ik wel aan meedoen. Ik heb voor F geleerd dat een weerstand van 2 ohm parallel aan een weerstand van 2 ohm een ohm is, kan ik ook uitrekenen als de batterij van mijn zakjapanner het niet laat afweten. maar die zenders zijn tegenwoordig zo duur en zo ingewikkeld dat ik die niet meer durf open te maken; en een snoertje tussen mijn PC en de transkijfer wil ik graag een kitje voor hebben, want ik ben bang dat ik hem anders stuk zou kunnen maken en de garantie dan vervallen is.

   Bedankt voor de tip dus, maar Is je keyboard niet helemaal kosher, ik heb de indruk dat de ‘?’ toets blijft hangen.

   We hebben met zijn allen iets bereikt, als zendamateurs, te weten de dumbing down van de machtigings/registratie-eisen, zodat allerlei lieden zeuramateurs die verder niks bijdragen aan onze gemeenschappelijke hobby wereldwijd kond kunnen doen van hun ongenoegen met een microfoon als rupsje-nooit-genoeg over het gebrek aan zonnevlekken.

 15. Azijnzeikerd
  Azijnzeikerd zegt:

  Leuke discussie weer, leest lekker weg!

  Is er ook iemand blij met de aanwas van de vele Novice-amateurs? Wat je ook van ze vindt, ze geven wel een behoorlijke impuls aan de hobby. Want, wees eerlijk, het is vooral een hobby van oude mannetjes aan het worden :-).

  De vergelijking met het rijbewijs wordt vaak gemaakt. Het zal mij persoonlijk aan m’n reet roesten waar een amateur wel of niet mag werken, of er wel of geen banden bij komen. Een novice-amateur heeft via een examen aangetoond over een bepaald basisnivo aan kennis te beschikken. Daarna mag hij wel over de A1, de A4 en de A12 rijden, maar de A13 en de A2 zijn taboe voor hem. En hij mag wel op de linkerbaan van de A6 rijden, maar niet op de rechterbaan. En dat blijf ik vreemd vinden. Kan me voorstellen dat hij niet op een motor mag rijden of in een vrachtauto, omdat daar andere vaardigheden en competenties voor nodig zijn in, vastgelegd in een ander rijbewijs. Maar ik begrijp niet dat een novice wel op 10 meter mag, niet op bijv. 80 meter en slechts een stukje van 40 meter mag gebruiken. Dat is toch onverkoopbaar?

  Overigens schrik ik toch wel een beetje van de attitude van sommige F-amateurs. Hoogmoed komt voor de val!

  • EJ
   EJ zegt:

   Ik vind de halve bandjes zo raar. Wel op 7099 kHz, maar 7101 kHz mag weer niet. Dat werkt verwarrend en leidt tot irritatie. Maar bijvoorbeeld een 23cm band is wel weer heel anders dan een 20-meter band. Onderscheid mag best, dus de WARC-banden voor F-only houden kan gewoon.

   Waar ik me wél aan erger is het slechte huiswerk dat velen gedaan hebben voor commentaar te geven onder dit bericht. Een stuk geschiedenis mist. Nu hoeft iemand die in 2009 zijn licentie gehaald heeft niet te weten dat er vroeger maar 8 D-kanalen waren, maar de aanname dat bepaalde banden ten gunste van F ‘er snel doorgedrukt worden’ is pertinent onjuist. Of de kennis die ontbreekt over primaire/secundaire banden en rechten/plichten. Of een verwijt naar VERON – juist de partij die de N-uitbreiding op de kaart gezet heeft bij AT – dat de vereniging enkel voor F-amateurs opkomt is onjuist, etc.

   Lees je in, doe je huiswerk. Verslagen van het Amateur Overleg zijn openbaar. Diverse websites waaronder deze geven een zeer uitgebreide toelichting op zaken.

 16. William
  William zegt:

  Geschiedenis is bij mij geschiedenis. Natuurlijk moet je ook naar de geschiedenis kijken, maar geschiedenis hoeft niet altijd lijdend te zijn. Soms wel, soms niet. Dat is altijd zo geweest. Soms moet je niet eens terug willen kijken, omdat je anders niet verder komt. En soms wel, omdat je anders niet van je fouten leert.

  Technisch gezien is het raar te werken met halve banden. Dat er door N amateurs geen secundaire banden bij mogen komen kan ik ergens nog wel begrijpen. Maar in feite is het N examen een niveau examen. En voor 80 meter, heb je geen beter of hoger niveau voor nodig dan voor 40 meter. Dat is voor alle primaire hf Banden zo. Op 160 meter wellicht daargelaten, en uiteraard ook op de hele hoge frequenties omdat dit andere techniek is.

  Ook mogen N amateurs zelf bouwen. Heb je meer kennis nodig om te bouwen op het bovenste gedeelte in de primaire 40 meter band, vergeleken met het onderste gedeelte? Het is zo maar een vraag?

  In dat opzicht zijn de regels typisch Nederlands. Een compromis. Waaruit dat blijkt? Welnu, als het louter een technisch examen was met regelkennis, dan was heel de HF vanaf 80 meter tot 10 meter op de primaire banden vrijgegeven voor novice of heel de HF niet vrijgegeven. Maar Nederland is niet het enige land met dit compromis… Andere landen hebben hetzelfde gedaan, enkel hebben deze weer gekozen voor andere HF banden. Ik geef N amateurs toe, dat ik dit een raar beleid vind. Maar dat beleid is ook gericht op doorstroming naar F. Het heet niet voor niets Novice. En aan die doorstroming ontbreekt het. De vraag is dan ook hoe komt dat? Hoe kunnen wij die doorstroom bevorderen.

 17. Jan pd3jag
  Jan pd3jag zegt:

  Mod-edit: Probeer het nog eens. Nu met leestekens en zonder overmatig gebruik van hoofdletters en uitroeptekens.

  • Jan pd3jag
   Jan pd3jag zegt:

   Mod-edit: Huisregels (wederom) overtreden. Zie kopje ‘contact’ in menu.

   • Jan pd3jag
    Jan pd3jag zegt:

    Ik wil alleen maar laten weten dat de mensen uit de tijd van de D kanalen eens op moeten houden met hun gezeur en eens mee moeten gaan met de tijd waarin we leven. Jullie, moet niet zeuren en ook met de tijd mee willen gaan je kan niet op het oude terug blijven komen , en CW in 2 mtr slaat als een tang op een varken , ben heel actief op 2 , maar niet in cw want zoveel is daar niet te beleven , wel in ms enz enz , Maar als je niet wil dat de N uitbreiding krijgt of het ons net gunt dan moet je niet met die stommen verhalen komen van vroeger die tijd is voorbij. Mss heb jezelf de F wel gekregen omdat je C amateur was , dus hou aub op met dit soort geneuzel. de tijden zijn anders als in dat tijdperk , ga met de tijd mee en denk is niet alleen aan jezelf . je zou eens moeten horen als er geen uitbreiding door zou gaan voor de F mensen dan is het kot ook te klein , en nu er wordt overwogen voor uitbreiding op 40 mtr , zijn de ouwe garden er weer op tegen en gaan ze gelijk terug in de tijd toen hun jong waren , Dit kan niet we leven in 2015. . .

    • Randy
     Randy zegt:

     Mensen hebben niet ‘F gekregen omdat ze C amateur waren’. Ze hebben beiden dezelfde theoretische kennis. Het C (A of B mét CW) examen is hetzelfde als nu het F examen. Met dat verschil, dat de examenvragen toen niet keer-op-keer opnieuw gebruikt werden en beschikbaar waren. De C-amateur van toen had het stukken moeilijker dan de F-amateur nu. Dat in tegenstelling tot de N/D-amateur die slechts een beperkt theoretische kennis heeft, uitgaande van de examen-eisen.

     Het heeft dus niets met ‘oude garden’ te maken. Want diezelfde ‘oude garden’ heeft in meerderheid voor het VR-voorstel van VERON, om bij Agentschap Telecom aan te dringen het spectrum voor Novice amateurs op de 40-meter band, gestemd. AT heeft een en ander in onderzoek. Wacht de notulen van het Amateur Overleg af om te lezen wat de huidige status is. Dan zul je begrijpen waarom een en ander vertraagd is en wat de VERON en VRZA-besturen (vrijwel allen A/B/F-amateurs) als opdracht meegegeven hebben aan AT om de vaart erin te houden.

     Over een week of twee / drie zul je je waarschijnlijk kapot schamen voor hetgeen je hierboven geschreven hebt.

    • PD0OYH
     PD0OYH zegt:

     Ik zou haast zeggen: zet eens een antenne op je dak. CW op twee is erg levendig, zeker onder de avonturiers die op bergtoppen zitten. In NL wat minder goed waarneembaar maar met goede antennes hoor je ze echt wel. En verder, menig oude(ere) amateur heeft de weg gebaand voor D en nu dan Novice. Dus ietsje minder commentaar is wel op den plaats, … okay?

 18. Jan pd3jag
  Jan pd3jag zegt:

  O en kom aub niet met het gezeur over operating practice , want als daar naar gekeken word dan kunnen er soms nog wel wat F amateurs wat leren van sommige N amateurs . Als je af en toe eens naar die kleuterschool op 80 luisterd dan zakt je broek ervan af. loopt door elkaar te praten en over anderen heen te lullen , lkkere operating practice heb je dan hoor.
  Groetem Jan PD3JAG

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Daar heb je wel een punt. Alleen heeft het geen zin om te verwijzen. Er zijn N-amateurs met een veel meer (praktijk)kennis dan F amateurs. Er zijn F-amateurs met vele minder operating practise dan N amateurs. Maar dat benoemen verandert helemaal niets aan de situatie. Het maakt enkel de kloof, als die er al is, nog groter.

 19. Ron
  Ron zegt:

  als ik dit allemaal lees dan wil ik niet eens f amateur worden pfffff, men gunt de ander niets en inderdaad tijden veranderen. De hobby is al stervende en word alleen maar erger zo

  • Peter
   Peter zegt:

   De uitleg van Randy (PH4X) is bijzonder gedetailleerd. Als je dat allemaal goed leest, zie je dat het niets met gunnen te maken heeft, maar het een administratieve procedure is die gevolgd moet worden.

   • Paul
    Paul zegt:

    Inderdaad. Het waren 6 D-kanalen. Dat werd een stuk 2 meter en een stuk 70 centimeter. Dat werd later de hele 2 meter band en de hele 70 centimeter band, aangevuld met grote delen van HF. En nu wordt gesproken om dat weer uit te breiden. Maar nog steeds is het niet genoeg. Als je door de tijd kijkt wat erbij gekomen is aan spectrum (voor zowel F als N) dan is er veel met de tijd verandert, ondanks tegengestelde door een enkele ondankbare hond gemeld wordt.

    • Ron
     Ron zegt:

     ik vind ook dat er verschil tussen novice en full moet zijn maar geef dan de hele 40/20 en 10 dan ben ik tevreden en de rest voor full amateurs. Ik denk dat de meeste novice amateurs hier tevreden mee zijn.
     Die halve banden heb ik nooit begrepen maar wat sommige hier vergeten we doen het allemaal voor de hobby of je nu n of f bent heb respect voor elkaar en stel je niet boven een ander heb je al veel discussies opgelost.
     Als dit zo doorgaat zitten we straks allemaal weer op de 11 meter daar had je dit gezeik tenminste niet

     • Rob
      Rob zegt:

      Daar klopt volgens mij niks van Ron. Op 11 meter was het ook al “we hebben maar 22 kanalen we willen 40 kanalen” en toen die er waren (en ervoor) wilde men ook nog weer kanalen die buiten die 40 lagen.
      En ook het vermogen was nooit genoeg, dat moest ook altijd meer. En de mode natuurlijk, FM was niks nee moest AM en SSB zijn.
      Bepaalde mensen willen gewoon altijd meer dan ze hebben.

 20. Arthur-PD1ZON
  Arthur-PD1ZON zegt:

  Ik ben nu twee jaar terug binnen deze hobby en van een kloof nooit iets gemerkt
  Die kloof (N/F) is een ” bedachte discussie” en louter een internet gebeuren, maar ja dat is dan mijn mening.

 21. Jan pd3jag
  Jan pd3jag zegt:

  dat de kennis van C toen gelijk aan A was weet ik , maar het dilemma was toen CW. Is mij erg duidelijk Maar daar hoor je niemand over dat ze dit zo gedaan hebben, Ze hadden CW er gewoon in moeten houden . . en er is zeker wel cw op 2 ook mee eens En antenne voor 2 heb ik zeer zeker hoor thuis wat minder en op ander qth 4x 15 elm gestackt , dus weet heus wel wat er in cw afspeeld . , maar telkens dat gezeur over die vroeger hadden we alleen D kanalen , dat zit mij erg tegen, telkens word daar op terug gekomen als het over N amateurs gaat. Hou daar gewoon mee op . Maar loop niet tezeuren dat het goed is zo , want op 40 mtr zou het voor N mooi zijn iets meer te hebben, vooral voor digitale modes en niet alleen voor cw dat kunnen we op 10 en 20 ookal ..
  En hierbij laat ik het ., maar aub stop met dat gezeur over vroeger hadden we alleen maar 6 d kanalen , we zitten in 2015.
  En van me 2de stuk over operating practice , dar zit ik niet ver naast dat dit zo is .
  gr Jan PD3JAG.

  • Hans,PA3HGT
   Hans,PA3HGT zegt:

   Gewoon alles vrijgeven op HF met 100 watt voor de N-mannen. Geen stukjes band meer. Of je nou op 7100 zit of wat meer naar boven maakt ook geen reet uit en je doet er geen mens kwaad mee.

 22. PA3BWK
  PA3BWK zegt:

  Voor Arthur PD1ZON en de overige meelezers:

  De vermeende ‘kloof’ heeft meer met een minderwaardigheidscomplex van de N-amateur dan met een doelbewust ‘meerderwaardigheidscomplex’ van de F-gelicenseerden te maken.

  Ik ken geen enkele F-amateur die zich negatief uitlaat jegens, of hulp weigert aan een Novice gelicenseerde.

  Mocht je dat nu wel eens meemaken moet je dat vergelijken met iemand die voordringt bij de kassa in de supermarkt. Voor sommige mensen is dat de enige winst in hun leven.

  Dat ‘wij worden achtergesteld’ gevoel moet maar eens ophouden.

  De hedendaagse Novice heeft niet te klagen over de geboden mogelijkheden, zeker ten opzichte van de zes twee meter ‘D’ kanalen van vroeger. (hoe vaak is dat al gezegd??)
  Als je in staat bent om een Novice machtiging te halen kan je met wat extra inspanning ook voor het F examen slagen. (Waarom ben je niet meteen voor F opgegaan???)
  Typisch Nederlandse mentaliteit, met minimale inspanning vooraan willen zitten.

  Er zijn natuurlijk een hoop redenen te bedenken waarom een Full license behalen niet binnen de mogelijkheden ligt. Dat is natuurlijk heel vervelend maar dan moet je daar wel mee om kunnen gaan en geen ‘freebee’ verwachten.
  Ik ken een aantal Novices die meer dan blij zijn met de huidige mogelijkheden en lekker met hun hobby bezig zijn. Wil je meer weet je wat je moet doen.

  Wees tevreden met wat je hebt en leef je uit binnen de mogelijkheden die je hebt gekregen met het behalen van je machtiging.

  De Novice machtiging is er om beginners snel op weg te helpen binnen onze (nog steeds) prachtige hobby met als doel praktijkervaring op te doen op weg naar de F licentie. (of niet, dat is dan je eigen keus)

  Ik zal bij een aantal mensen misschien tegen het zere been schoppen.
  Dit is mijn mening, je hoeft het er niet mee eens te zijn.

 23. Arthur-PD1ZON
  Arthur-PD1ZON zegt:

  Hi PA3BWK,
  Ik ben het met je eens, F is moeilijk tot onmogelijk voor mij ivm zware problemen met de gezondheid, maar voor mij en vele andere N amateurs is het en zonde van de tijd om te kijken naar wat een ander wel mag.
  Ik zeg pak je registratie voorwaarden erbij, zie wat je mag en ga daarmee aan de slag en dan heb je meer lol dan je naar het internet te reppen om je bezig te houden met een kanslose discussie.
  Vergeleken bij vroeger, kon je als 27mc piraatje alleen maar dromen van wat je nu als N amateur allemaal kan en mag, en dat meen ik serieus.
  On with the radio fun!

 24. William
  William zegt:

  Precies, wat Randy zegt. Het kan ook positief uitvallen. Ik meen ergens gelezen te hebben dat AT ook wilde kijken naar andere mogelijkheden binnen het spectrum. Voor N amateurs. Dat was 1 jaar geleden te lezen. Stel dat ze nu gewoon gedaan hebben wat ze beloofd hebben? En stel dat ze daadwerkelijk het binnen de eu willen afstemmen. Dat kost veel tijd. Dan zul je eerst willen weten, wat willen andere landen. Nu denk ik dat het haast een illusie is dat al de Europese landen de novice gelijk zetten, maar je zou wel kunnen kijken, wat zijn de minimale banden welke de N amateur heeft. Daar kan goed uitkomen dat dit 80-15 (en 2 en 70) is. Banden welke nu bij de N ontbreken. Wellicht denken ze bij de AT na om deze banden ook bij de N te betrekken.

  Wellicht komen ze wel tot de conclusie dat het allemaal nog niet kan op dit moment. Maar het hoeft niet perse slecht uit te vallen voor Novice. Uiteindelijk gaat AT erover en niet de oude garden. Stel dat AT zegt de novice krijgt er een deel van de 40 meter bij, en de 80 meterband dan kan de oude garde springen wat ze willen, dat wordt gewoon uitgevoerd door AT. En als het niet kan, heeft dat niets met de oude garde te maken, want anders hadden ze dat voorstel massaal wel afgestemd met betrekking tot de uitbreiding van de 40 meterband.

 25. Ewoud PD3WDK
  Ewoud PD3WDK zegt:

  Die Belgen zijn zo dom nog niet, daar snappen ze dat we in 2015 leven en er veel in de hobby veranderd is. Ik moet de eerste belg met een volledige machtiging nog tegenkomen die klaagt dat de ON2 en de ON3 amateurs gewoon op alle banden kunnen werken. en dan ook nog met 50 Watt.

 26. Rene
  Rene zegt:

  Wat weer een competitie tussen F en N.
  Ga toch AUB samenwerken in plaats van elkaar te pesten “ik mag lekker meer dan jou”
  Ik ben novice en wil helemaal geen F….. omdat er teveel status bij komt kijken.

 27. Ewoud PD3WDK
  Ewoud PD3WDK zegt:

  Als sommige amateurs denken dat de Novice er hier wat bij krijgt dan lees ik heel veel commentaar Roeland.

 28. Tron
  Tron zegt:

  Wat opmerkingen;
  Wil je nog beetje aanwas krijgen voor deze -leuke!- hobby- die erg is ingehaald door internet- en zelfs voip op telefoon- moet je de hobby wel toegankelijk houden!

  En ja, de N of D amateur heeft er wat bijgekregen ..stukje 40, 20 en de hele 10 mtr – en voor de ouderen; ja ook hele 2 en 70..:-)

  Maar : de F amateur heeft in dezelfde tijd ook nog veel meer bandjes erbij! > 4 mtr ,6 mtr ,500 kHz en 138 kHz + wat Warc uitbreidingen op kg banden!

  Verschil moet er zijn ..maar zie niet in waarom in bv België en UK een novice wel op alle banden kan werken met beperkt vermogen..

  Tis alleen maar goed als je meer mensen op de banden krijgt anders ben je ze straks kwijt!

  En novice zou sowieso minstens 23 cm er bij moeten krijgen voor atv … dat is op 70 cm ook bijna niet meer mogelijk ….

  Ben zelf wel bang dat meeste lage KG banden sowieso voor veel mensen een probleem word ..hoge QRm en hoop gedoe met antenne niet mogen plaatsen gedoe.

  Maar ok, dat waren mijn 2 cents..hi!

  • PJ
   PJ zegt:

   De WARC-banden zijn er in 1979 bijgekomen. Toen bestond de D-machtiging volgens mij nog niet. Die is een jaar later geïntroduceerd. Maar met de bijgekomen banden ga je aan een aantal zaken voorbij. De belangrijkste is dat F wel de volledige theorie (dat tegenwoordig bestaat uit de laatste 3 jaar examens uit je hoofd leren) gehaald. De Novice amateur niet. Specifiek voor de 4-meter band komt daarbij dat de primaire gebruiker, Defensie, expliciet als eis heeft neergelegd dat enkel Full amateurs gebruik mogen maken van deze band. Hetzelfde zal ongetwijfeld ook voor de 6-meter band zo zijn geweest.

   Met betrekking tot ATV op 70: Niemand dwingt een Novice om ATV te bedrijven. Er zijn andere mogelijkheden genoeg. Dat zou dus geen reden zijn om toegang tot de 23cm band te claimen. Analoge AM-uitzendingen op die band zijn, mede doordat zendamateur een secundaire status hebben van 436-440 MHz eigenlijk al niet meer kunnen. Laat ik de SRD-devices nog even buiten beschouwing. De techniek gaat gelukkig verder: Met DVB-S en DVB-T uitzendingen zet je met aanzienlijk minder vermogen en bandbreedte een veel beter plaatje neer. Eventuele vertraging moet je maar voor lief nemen.

   Voor QRM op de HF-banden bestaan een prima alternatief: websdr.org. Ik gebruik ook een remote ontvanger op 160/80 omdat mijn antenne daar niet geschikt voor is. Zenden gaat gelukkig altijd wel op een vertical. Al doet de Wellbrook loop het prima voor ontvangst. Even wennen, maar enkele van die ontvangers (Hackgreen) staat buitenaf met een dubbele G5RV op hoogte, daar kun je in een woonwijk nooit tegenop. De audio vertraging is slechts 340 milliseconden dus goed werkbaar. Nadeel is dat je VFO niet gevolgd wordt maar voor digimode heb je vaste frequenties.

   Waarom N-amateurs zich altijd verkijken op België is mij onduidelijk. Internationaal wordt deze basisvergunning niet herkend. ATV is daarnaast een modus die niet toegestaan is voor ON3-stations. Ook in de UK heeft en Foundation license de beperking dat er niet uitgezonden mag worden in het gebied 7100-7200 noch zijn uitzendingen op 23cm toegestaan. Andere landen (Duitsland, Australië) geven recht op 160/80/15/10 en daarmee verliest de Novice de DX-banden 40/20. Voor 160/80 zullen velen geen antennes kunnen plaatsen en 15/10 zijn maar beperkt ‘open’.

   Verkijk je dus niet te snel. Gewoon de laatste examens leren, de 17-pagina tellende samenvatting van pc5e.nl in je hoofd stampen, 61 euro betalen en het examen letterlijk ‘ophalen’. Dan mag je op alle banden uitzenden én wordt je internationaal wel herkend.

 29. Bert XU7AIA
  Bert XU7AIA zegt:

  @PJ Nog een aanvulling: Als N amateur mag ik hier in Cambodja op alle HF banden uitkomen met 100 Watt. Ik weet niet of 60 mtr. daarbij is, dat moet ik nog navragen. 2 mtr. en hoger wordt hier niet gebruikt voor amateur doeleinden.

Reacties zijn gesloten.