AT: “Verenigingen moeten N/F herijken”

Het is aan de verenigingen VERON en VRZA om met een voorstel te komen inzake de herijking van de mogelijkheden voor N-gelicenceerden. Dat is door Agentschap Telecom gevraagd tijdens het Amateur Overleg, zo melden diverse bronnen aan Hamnieuws. Een en ander is ook medegedeeld aan de afdelingsbesturen van de VERON tijdens een bijeenkomst afgelopen maandag.

Agentschap Telecom heeft zelf geen tijd om met een uitwerking te komen op korte termijn. Omdat er vanuit de verenigingen meermaals een verzoek is gekomen om de mogelijkheden voor de Novice amateur uit te breiden mogen zij nu een voorstel uitwerken. Eerder ging dat om de uitbreiding van de 40-meter band voor Novice amateurs alsook het geven van toegang tot de 23cm band voor dezelfde groep.

Of en hoe de verenigingen een herijkingsvoorstel gaan maken is momenteel niet bekend. Uit de notulen van het Amateur Overleg zal meer duidelijkheid moeten komen. Deze komen later dit jaar beschikbaar.

Ook is aangegeven dat de 60-meter band in Nederland verkleind zal worden. Hamnieuws maakte hier al eerder melding van. Wij gaan van 100 kHz en 100 Watt terug naar 15 kHz en 15 Watt EIRP, zoals wereldwijd is overeengekomen tijdens de WRC-vergadering. Medio 2017 moet dit verwerkt zijn in de gebruikersbepalingen.

Verder schijnt Agentschap Telecom een klacht ontvangen te hebben inzake datamining van deze website, waar Hamnieuws deed wat AT heeft nagelaten: informeren van gebruikers waarvan roepletters ingetrokken zijn. Volgens de toezichthouder zouden er mogelijk privacy regels overtreden zijn, zonder dat dit op enigerlei manier onderbouwd wordt. Agentschap Telecom heeft zelf geen contact opgenomen met Hamnieuws maar uit haar ongenoegen in achterkamertjes via verenigingen.

98 antwoorden
 1. Hans Remeeus PA1HR
  Hans Remeeus PA1HR zegt:

  Het probleem ligt niet zozeer bij de verenigingen, maar bij een aantal ((aarts)conservatieve) radiozendamateurs die liever alles bij het oude willen houden, veelal uit eigenbelang. Vooral geen uitbreiding voor de N-collega’s, hierbij maar al te graag verwijzend naar de zes kanalen in de twee meter band. Ik heb al de nodige voorstellen voor uitbreiding/harmonisering (nu ineens genoemd: herijking) zien sneuvelen; waar het bestuur voorstander van was en door de leden weggestemd.

  Neem nu eens de PA0 prefix. Het kan toch echt niet meer in 2016, dat dit nog steeds op slot gehouden wordt. Ik ken een PA0-call die in het verleden al een paar keer heruitgegeven is, nadat de voorgangers overleden waren. En dat kan dan nu opeens niet meer? Wat een onzin zeg. Hoezo gelijke rechten in Nederland? Weg met alle eigenbelangen en meer denken aan het algemeen belang.

  • Rob
   Rob zegt:

   Ok maar de PA0 discussie is van een totaal andere orde dan de N discussie.
   Het hele PA0 verhaal is puur een actie van een eliteclubje, daar heb je helemaal gelijk in.
   Maar de N machtiging, dat is toch wat anders. N staat voor Novice, ofwel beginner.
   Het zijn de N machtiginghouders die zich eeuwig beginner willen noemen maar dan wel
   steeds meer privileges willen.

   In plaats van N steeds aan te passen is het denk ik een beter idee om een soort van
   overstap van N naar F te faciliteren die ook haalbaar is voor degenen die zeggen dat het
   examen voor F voor hen te moeilijk is, bijvoorbeeld op basis van een bepaalde duur dat
   je de machtiging hebt gecombineerd met aantoonbare inzet binnen het zendamateurisme.
   (bijvoorbeeld in de vereniging, activiteiten zoals de Jota, infrastructuur zoals repeaters, e.d.)

   • Hans Remeeus PA1HR
    Hans Remeeus PA1HR zegt:

    Het kan IMHO allemaal veel eenvoudiger. De huidige N-houders een generaal pardon geven en omzetten naar F. Daarna N afschaffen. Dan weer zoals het vroeger was: een beperkt examen voor de VHF-banden en hoger. En een uitgebreider examen voor de HF-banden en hoger. Dan ben je van alle toestanden af over uitbreidingen voor N. Dit laatste is toch allemaal een kwestie van ‘het een ander niet gunnen’.

    • Henk
     Henk zegt:

     Pardon?…Generaal pardon en daarna schrijven dat men erna wel weer min of meer terug naar een eerdere situatie? Waarom dan eerst een generaal pardon? Lijk mij echt onzinnig … Kado krijgen? … Hogere vermogens nemen meer risico met zich mee… er zijn genoeg mensen die dan uit onwetenheid ongelukken krijgen omdat ze niet weten wat ze doen … om maar wat te noemen…

     • Hans Remeeus PA1HR
      Hans Remeeus PA1HR zegt:

      Zo is dat voorheen ook gegaan met de C-amateurs. Een hoop gekrakeel (kado krijgen), maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Dan kun je daarna met een nieuwe opzet beginnen; een VHF-examen en een HF-examen.

     • PH4X
      PH4X zegt:

      Hans,

      (Juist) jij moet weten dat de C-amateurs dezelfde technische opleiding hadden als de voorheen A (en sporadisch B) amateur, met die uitzondering, dat zij geen morseproef hebben gedaan. Een C-amateur is dus een A-amateur zonder morse.
      In tegenwoordige tijd is een N-amateur geen F-amateur. Er zit een (behoorlijk) verschil in de noodzakelijke technische kennis tussen beide examens.

      Een ‘generaal pardon’, zoals jij het noemt heeft (mogelijk) het gevolg dat Nederlandse zendamateurs niet meer aan de eisen zoals vastgesteld in CEPT T/R 61-02 kunnen voldoen. Dus door de huidige N-amateurs een Full licentie cadeau te doen, krijgt een aanzienlijk grotere groep F-amateurs mogelijk problemen in het buitenland. Zulks lijkt mij een ongewenste situatie. Als voorbeeld noem ik de Engelse en Belgischë Foundation/basis licenties die buiten deze anden niet herkend wordt.

      Randy

     • Hans Remeeus PA1HR
      Hans Remeeus PA1HR zegt:

      Dan wordt het lastig Randy. Je kunt moeilijk tegen de huidige N-collega’s zeggen dat ze vanaf dag X geen gebruik meer kunnen maken van de HF-banden, maar alleen van VHF en hoger. In dat geval resteert een harmonisatie met bijvoorbeeld DL. Ik zie zelf niets in verschil in vermogen, omdat dit toch niet gehandhaafd wordt. Het AT heeft wel wat beters te doen.

 2. Ewoud
  Ewoud zegt:

  Met het gegeven dat eenderde van de amateurs de N status heeft hoop ik dat er bij de herijking in het achterhoofd wordt gehouden dat deze groep veel bij kan dragen m.b.t het inleveren van frequentiebanden welke nu te weinig gebruikt worden.

  • Hans Remeeus PA1HR
   Hans Remeeus PA1HR zegt:

   Zo is dat Ewoud! De N-collega’s die ik ken zijn heel enthousiast, vaak jong en energiek. Daar moeten wij blij mee zijn. De VHF/UHF-banden worden steeds stiller. Laten wij daar nou eens mee beginnen als wij over her-ijking praten. Daar zullen zij vast met open armen ontvangen worden!

   • Ewoud
    Ewoud zegt:

    De VHF en UHF banden zijn natuurlijk al vrijgegeven aan de N statushouders, maar er staan denk ik nog wel meer banden op de tocht als er gekeken wordt hoeveel, of lees eigenlijk hoe weinig zij gebruikt worden. Het einde van de banden betekent dan voor iedereen het einde van de hobby, laten wij daar wel aan denken.

    • Hans Remeeus PA1HR
     Hans Remeeus PA1HR zegt:

     6 meter, 4 meter, 23 cm en hoger… Allemaal VHF/UHF(SHF)-banden waar de N-collega’s nog geen gebruik van mogen maken. Geef ze daar toegang, desnoods met beperkt vermogen.

     • Evert Jan Roenhorst
      Evert Jan Roenhorst zegt:

      Prima voorstel Hans,maar At legt de bal bij de verkeerde clubs …. .. toen de C amateurs op de gehele hf band konden uitkomen hoorde je niemand klagen of zeuren en was het in een poep en een zucht geregeld; dit geklungel van 100 KHz erbij voor de N amateurs op 40 mtr duurt al bijna 2 jr; At is denk ik de weg een beetje veel kwijt……

     • Hans Remeeus PA1HR
      Hans Remeeus PA1HR zegt:

      De HF-banden zijn denk ik een ander verhaal. Zeker de 40 meter band. Propvol! Vooral tijdens contesten. Dit zijn geen banden die op de tocht staan, waar Ewoud over sprak.

     • Rob
      Rob zegt:

      MBT 6 en 4 meter heeft AT in het verleden al aangegeven dat men deze secundaire
      banden op aanwijzing van de primaire dienst alleen aan F amateurs en niet aan N
      amateurs mag geven. Het zou me niet verbazen als dit doorgetrokken wordt naar de
      algemene regel (en dus ook voor 23cm) dat er geen (nieuwe) banden gegeven worden
      aan N amateurs die voor de amateurs secundaire status hebben.

     • Kees PE2KM
      Kees PE2KM zegt:

      @ Evert Jan Roenhorst Die vergelijking gaat ietwat mank. Toen de morse eis verviel mochten de C amateurs op HF uitkomen omdat hun afgelegde technische examen gelijk was aan A. Wij voldeden dus aan de basisvoorwaarden om op HF uit te komen.

   • Rob
    Rob zegt:

    Dat de VHF/UHF banden steeds stiller worden dat komt eerder doordat de N (en ex-C)
    gelicenseerden de HF erbij kregen dan doordat de N gelicenseerden te weinig mogelijkheden
    zouden hebben op VHF/UHF.
    Degenen die die mogelijkheden wel hebben vertonen zich er ook niet op grote schaal.
    Kennelijk is de HF aantrekkelijker dan VHF/UHF en zaten zendamateurs daar vroeger
    vooral omdat ze voor HF extra moeite moesten doen.

    • Hans Remeeus PA1HR
     Hans Remeeus PA1HR zegt:

     Dat zou inderdaad een van de redenen kunnen zijn.

     Jarenlang ben ik zeer actief geweest met packetradio op 2 meter, 70, 23 en 13 centimeter. Met meerdere onbemande stations. Totdat mensen radioverbindingen gingen vervangen door internetverbindingen. Toen ben ik er mee gestopt.

     Op radiomarkten en andere evenementen zie ik bijna geen portofoons meer, maar wel heel veel smartphones.

     De HF-banden blijken op de meerderheid een enorme aantrekkingskracht te hebben. Dit merk ik ook weer in deze discussie. Een paar kHz erbij op 40 meter blijkt interessanter te zijn dan gigantisch veel megaHerzen op de VHF-banden en hoger. Terwijl de VHF-commissie en andere leden van de VERON toch heel goed werk doen; kijk maar in Electron.

     • Kees PE2KM
      Kees PE2KM zegt:

      De enige reden dat ik zendamateur ben geworden was HF.Kortegolf in het generaal was en is het grootste deel van mijn radiohobby. Ik was bezig met het leren van morse voor dat doel en heb mij 2 keer opgegeven voor het examen. Beide keren kon ik niet wegens omstandigheden. Had dus mazzel dat CW verviel. Als de eis was blijven bestaan had ik doorgetoeterd tot ik CW afdoende machtig was.

      Ik denk dat voor velen op gaat dat het maken van wereldwijde verbindingen uiteindelijk de kick is. Wat ook verklaart waarom die paar kHz belangrijker zijn dan al die MHz op Ven UHF.

     • Hans Remeeus PA1HR
      Hans Remeeus PA1HR zegt:

      Heel logisch en begrijpelijk Kees. Gelukkig geef jij ook aan dat jij volhoudend genoeg zou zijn geweest om het CW-examen te halen. Waar een wil is, is vaak ook een weg.

      Om de jarenlange en blijkbaar continuerende discussie een halt toe te roepen geloof ik dat het beter is dat wij weer terug gaan naar een VHF-examen en een HF-examen. En het N-examen opheffen.

      Deels is het plan van een Novice gelukt, deels mislukt. Het zou een opstap zijn naar de F-licentie. Voor velen is dit gelukt, terwijl anderen om uiteenlopende redenen zijn blijven steken.

     • Sven
      Sven zegt:

      “Ik denk dat voor velen op gaat dat het maken van wereldwijde verbindingen uiteindelijk de kick is. Wat ook verklaart waarom die paar kHz belangrijker zijn dan al die MHz op V en UHF.”

      Hallo Kees,

      Ikzelf heb me jarenlang bevonden op VHF en hoger t/m 3cm / 10ghz als Novice amateur. De HF is gewoon makkelijk. Het werkt eigenlijk altijd wel. Het kan altijd beter, redement, antennestromen etc. etc. etc. Maar eigenlijk met alles wat je kunt kopen in de winkel kan je redelijk uit de voeten op HF.

      Ga je hoger dan word het lastiger. Ineens moet je rekening gaan houden met coaxverliezen, horizontale- , verticale-, of zelfs circulair gepolariseerde antennes. Elke dB is er 1. Wat ? Elke 0,1 dB is er 1. Dus als men op een wilde zondag ineens roept dat ze op 23cm ATV willen gaan zitten bekijken en hij doet het niet, dan is de moed al snel opgegeven. Ikzelf heb uren en uren gezeten met m’n soldeerbout altijd heet en zitten luisteren. Proberen.

      Hoe hoger, hoe moeilijker. Maar o zo een voldoening als het dan eindelijk werkte na alle moeite gedaan te hebben. Kippenvel als de eerste ES opening op 2 ssb was van het jaar. Snel die verbinding maken want anders is de ES weg. Tropo, satellietverbindingen, EME en zo kan ik nog blijven gaan.

      Allemaal wereldwijde verbindingen. Op VHF en hoger.

      Fijn weekend.

      Sven. ( ex PD2SKZ )

     • Randy - PH4X
      Randy - PH4X zegt:

      Een ieder heeft zijn eigen voorkeuren, Kees. Ikzelf vind het weinig spannend om een keer ‘5-9’ te roepen om vervolgens te beweren dat ik een ‘verbinding’ met zegge Australië gemaakt heb. Dan liever zelfbouw en de (on)mogelijkheden van techniek opzoeken op de hogere frequentie (waar de ruisvloer ook nog eens normaal is).
      En zo zijn er tien redenen te vinden als je het tien verschillende mensen vraagt. Juist die verschillen geeft diversiteit aan onze hobby. We mogen blij zijn dat de mogelijkheden er zijn. Over het gehele spectrum. En zien dat we die mogelijkheden ook in de toekomst behouden. Een manier om dat in te vullen, is door Novices meer spectrum te geven.

      Ik stel voor dat de Novice amateur mag uitzenden op alle primaire HF-banden: 80/40/20/15/10 met een vermogen van 100 Watt. Het laatste zal nu veelal gebeuren en is niet controleerbaar, maar een beetje extra punch door de toenemende ruisvloer kan geen kwaad. De 160-meter band valt af want smal en RFI. De WARC-banden (en 60) blijven Full only, want Primaire gebruikers, naast een stukje onderscheid dat best mag blijven. Het zal ongetwijfeld ook een eis van AT zijn.

      Naast de 2-meter en 70-centimeter band, krijgen novices ook toegang tot de 23cm band. Maar, met een verbod op analoge ATV-uitzendingen op de 70cm band. Dat verbod overigens voor alle amateurs, ook Full. Dat weten de buren in kilometers omtrek (van Bergschenhoek) wel te waarderen. Hoewel de 23cm band secundair is toegewezen, was onze bescherming vooral de radar-installatie in Herwijnen. Die is niet meer. en de plek is in gebruik genomen door het KNMI die haar door de jaren ingebouwde radar vanuit De Bilt heeft verplaatst naar Herwijnen. Onze nieuwe vriend zal gezocht moeten worden in Galileo. Er zijn genoeg redenen om deze band actiever te gebruiken. Ook (juist) door Novices. En met voldoende ‘off the shelf’ kitjes voor o.a. ATV die zich in de loop der jaren bewezen hebben is de kans op storing ook minimaal.

      Echter, bovenstaande wat ik vind zal weinig uithalen denk ik. Er zal een gedegen onderbouwing moeten komen vanuit de verenigingen richting Agentschap Telecom. Zij zal liever zien dat bestaande vergunninghouders voldoende prikkel houden om door te leren voor de F-vergunning. En daar hebben de verenigingen nog voldoende te doen. Om die reden zal er ook altijd onderscheid blijven. Ook zal de toezichthouder storingsvrij medegebruik (lees: geen banden waar wij een secundaire status hebben aan Novices) moeten garanderen. Een moeilijke situatie. Ik denk daarom blijft bij het weghalen van de randjes op 40/20. Al is ook dat winst.

     • Kees PE2KM
      Kees PE2KM zegt:

      @ Hans, Die VHF UHF splitsing lijkt mij ook wel wat. Maar dan ook geen afhankelijkheden daarin. Oftewel, je kunt HF only, VHF/UHF only of Full zijn als je beide “actes” hebt.
      Examens toegespitst op de technieken en practices voor de banden, helemaal mooi.. 😉
      Dat besloten hebbende hoeven we nu alleen nog maar te steggelen over het gegeven dat uiteraard de novices wel nog even hun HF certificaatje moeten halen maar de Full hoeft niets te doen want die heeft alles al… 😛

      @ Sven, helemaal mee eens, VHF en hoger is moeilijker en valt ook veel meer te experimenteren. Dat is overigens ook een verschil in benadering denk ik. Ik ben geen techneut, begin eigenlijk de laatste paar jaar wat meer gevoel te krijgen daarvoor. Ik ben vanuit de luisterhobby en heel veel kortegolf utility luisteren/decoderen en 27 Mhz (van 1976 tot 1998 of zo) naar zendamateur ‘gegroeid”. In de winter van 1999/2000 mij het schompes geleerd en in April 2000 in 1 keer geslaagd voor C. Had mij voor de zekerheid ook voor D examen opgegeven maar dat hoefde dus niet. 🙂

      @ Randy, ik vertel er ook nog wel eens bij wat voor weer het is.. 😉

     • Stan. PD5CN
      Stan. PD5CN zegt:

      Goede kijk op het probleem Randy PH4X.
      Die honderd watt is voor mijn nog niet eens zo nodig, echter het meeste apparatuur draaid max hierop.
      Het zou fijn zijn als er meteen bekeken word om alles in Europa op 1 lijn te krijgen.
      Zijn we van dat probleem ook af.

 3. Azijnzeikerd
  Azijnzeikerd zegt:

  Haha gaan we weer. We krijgen weer een N/F discussie 😉

  N en F licentie worden vaak vergeleken met een rijbewijs. Met een B-rijbewijs mag je in een auto van een bepaalde klasse rijden, over ALLE wegen in Nederland. Het is mij dan ook nog steeds een raadsel dat een N-amateur wel de gehele 10 meter band mag gebruiken, slechts een deel van 40 meter en een iets groter deel van 20 meter. Alsof je met je B-rijbewijs wel op de A4 en A12 mag rijden, maar niet op de A44, op de A1 mag je alleen op de linkerbaan rijden en op de A2 moet je stoppen bij Eindhoven. Onbegrijpelijk en volgens mij niet uit te leggen.

  Natuurlijk moet je een andere licentie hebben als je meer wil. Er zijn banden waar meer technische kennis noodzakelijk is of als je de onweerstaanbare drang voelt om zelf apparatuur in elkaar te knutselen. Dan lijkt het mij logisch dat een groter rijbewijs noodzakelijk is 🙂 .

  Het is jammer dat er geen licentie is tussen N en F. Tuurlijk gaan er weer mensen roepen dat je alles kan halen als je maar wilt, maar feit is dat F voor veel N amateurs net iets te hoog gegrepen is.

  Van die verenigingen: weinig vertrouwen dat daar bereidwilligheid is om de belangen voor N-amateurs beter te behartigen. Ze worden gedoogd, dat is het hoogst haalbare momenteel.

 4. Jan Lisman
  Jan Lisman zegt:

  Ik ben toch heel erg benieuwd naar de argumentatie mbt. de datamining. Wat ik gezien heb was uitsluitend een samenvatting van resultaten van een bewerking van gegevens die door het AT quasi-realtime aan het publiek beschikbaar gesteld worden. Iedereen die de beschikking over internet heeft kan de dagelijks bijgewerkte roepletterlijst benaderen en heeft daarmee dus ook de mogelijkheid om verschillen met de voorgaande versie waar te nemen en daar conclusies uit te trekken. Ik zie niet op welke wijze Hamnieuws.nl daarin onrechtmatig te werk zou zijn gegaan. Wellicht kan het AT iets meer concreet aangeven wat Hamnieuws.nl aan te rekenen valt.

  Jan Lisman – PA1JAL

 5. Frits
  Frits zegt:

  Wel is het zo dat velen alles willen hebben, maar er weinig of niets voor willen doen. Met een aangepast examen voor diegenen die al N hebben en graag F licentie willen komen we een heel eind. Dit als aanvulling op de N eisen. Voor de cursusleiders zal dat danok eenvoudiger worden.

  • Rob
   Rob zegt:

   Mooie boel weer… ik heb die lijst ook om andere reden nodig dus dat wordt weer de oude manier gebruiken.
   (zo nu en dan met een scriptje alle calls aan dat web formuliertje voeren, zo deed ik het voor die lijst er was)

   Dit hebben we weer te danken aan een fijne OM in ons midden. We weten allemaal wie. Gelukkig hoor ik
   hem nooit meer de laatste tijd. Beetje jammer dat medeamateurs de boel voor anderen bederven.

   • Ewoud Klop
    Ewoud Klop zegt:

    Ik ben bang dat de telefoongids het volgende is wat straks verboden wordt. Ik had verwacht dat het AT wat meer ballen zou hebben om deze onzin aan te vechten en niet de weg van de minste weerstand zou kiezen door het gewoon te verwijderen.

  • PE2KM
   PE2KM zegt:

   Volslagen kul… Er is geen enkele relatie tot de werkelijke gebruiker laat staan dat het over privacy gaat. Het is uitsluitend een lijst met uitgegeven roepnamen. Dan maar onder de noemer WOB wekelijks een verschillijst en jaarlijks een totaallijst opvragen van uitgegeven roepletters? Dan wel meteen die van marifoon en dergelijke er bij, in combinatie met de gemaakte kosten zodat er na te rekenen is of men zich aan de eigen spelregels houdt, de kosten verdelen over de registraties…

  • Laurens PD9X
   Laurens PD9X zegt:

   Ik mis nog een paar staten op 40m voor m’n Worked All States 🙂 De Amerikanen mogen niet onder de 7.100 komen. Overigens gaat het prima in split, maar niet elke Amerikaan neemt die moeite 🙂

 6. Jan Nijmeijer
  Jan Nijmeijer zegt:

  Wel jaarlijks €31,= vangen om vervolgens te melden ” Agentschap Telecom heeft zelf geen tijd om met een uitwerking te komen….” ? Maar natuurlijk wél handig de verenigingen met voorstellen te laten komen…. ( ‘k Heb contributie betaald hoor….hallo…..HALLO…) 😉

  • Mark Voskuilen
   Mark Voskuilen zegt:

   Tja wel betalen maar de status die men vroeger had is er niet bij in de plaats gekomen daar heeft men vanaf gezien. op zich wel vreemd en wellicht dat hier een paar steken hebben laten vallen. ik heb zelf al 2 pogingen gedaan voor F examen en doe moeite genoeg. elke keer 9 fout teveel boven het limiet van 15 😛 maar goed ik heb er al een hoop leer en studie uren in zitten en ja ik heb er alsnog heel wat van opgestoken, want het ging mij ook om de techniek. maar goed als N kunnen we al heel wat uit de voeten ik zal de laatste zijn die hoort over die hele discussie. maar goed enige wat ik toe wil voegen is het feit dat als men het blijft tegen houden is dat idd de uiteindelijke noodscenario dat we vroeg of laat alles verliezen zou erg jammer zijn. ik denk stilletjes wel eens dat zelfs ook PA0érs diep in hun hart ook niets liever willen maar ja je weet hoe het gaat in een groep de een praat graag de ander na bang voor het delen van hun eigen gefundeerde mening althans dat die heb ik soms. Ik heb veel respect voor alle PA0 amateurs laat dat duidelijk zijn want ei zijn uiteindelijk wel de grondlegger geweest die de basis fundering hebben weten aan te leggen. Het is alleen jammer dat dit soort discussies gauw uit de bocht vliegen. laten we elkaar nemen zoals we zijn in plaats van elkaar af te stoten. 73 de PDØMV

 7. Balconie
  Balconie zegt:

  Houdt dxcluster eens in de gaten aub…en kijk eens wat wij daar neerzetten…kan beter toch.
  Wat mij betreft mogen ze meer bandplan krijgen hoor…..er zitten tegenwoordig veel N’s die HF/DX leuk vinden en er zeer intensief mee bezig zijn.
  Kortom….We hebben meer NL vlaggen nodig op dxcluster boven die 7.100mhz…..geef N meer ruimte, dan zie je ze vanzelf.

 8. dennis jansen
  dennis jansen zegt:

  Tja,,,, laten we het verschil tussen deze twee licenties uit maken wat wel en niet kan.
  Het verschil zit hem gewoon in technische kennis laat dit dan het verschil bepalen
  De vreemde bandstukjes van zowel 40 en 20 meter is naar mij toe geen technisch verschil, Om boven 7.100 uit te komen heb ik niet meer kennis nodig dus vraag dit dan ook niet

  Zo ook zie ik dat je niet meer technische kennis nodig hebt voor de banden waar zendamateurs een primaire gebruiker zijn. Het grootste technische verschil zit meer in vermogen en alle elementen van storingen die je met qro kan veroorzaken. Hier ook bij de banden waar zendamateurs een secundaire status hebben.

  Verschillen tussen operating practices in verschillende modes tussen N en F zijn er niet, al wordt er wel eens anders van gedacht …
  Ook de verschillen tussen regels en voorwaarden zijn ook te verwaarlozen (in de examens)

  Oke dan nog de opmerking N is bedoeld als opstap voor F …tja ik heb zelf (natuurlijk) al 26 jaar een N licentie
  en met mij zijn er nog veel meer pd-ers die ook niet de opstap hebben gehaald of gemaakt. Dus we kunnen rustig stellen dat voor sommige pd-ers N niet een opstap is voor F dus noem het dan ook geen opstap meer maar gewoon een licentie met een mindere technische kennis richt dan ook deze licentie daar op in.

  Laten we dan kijken naar de toekomst van onze hobby het niets meer horen op vhf en uhf komt echt niet door het vrij geven van hf voor N …dit niets meer horen komt een groot deel van geen uitdagingen meer hebben binnen onze hobby of door de diverse beperkingen die we nu veel meer hebben als 20 jaar geleden (meer storing, gezeur over antennes op het dak en ook vergrijzing).

  Je kan dus terecht een vraag stellen is hier meer kennis voor nodig voor deze band, vermogen of mode ja dan neem het niet op. maar is het antwoord nee,geef het dan vrij ook voor N
  voorbeeld hen je meer kennis nodig voor 80 meter met 25 watt in ssb …nee (mijn mening) dus geef het vrij,
  maar 80 meter met 100 watt dus meer kan op storing ,,,ja hier is meer kennis voor nodig geef het dan niet vrij.
  enz enz.

  zo maar mijn gedachte …

  groet Dennis pd4r

  • Hans Remeeus PA1HR
   Hans Remeeus PA1HR zegt:

   Vermogensverschillen op de HF-banden zijn niet te controleren en daarom niet bruikbaar als criterium. Hier wordt nagenoeg niet op gehandhaafd en niet tegen opgetreden.

   • Stan. PD5CN
    Stan. PD5CN zegt:

    Hans is nu ook het geval op de plekken waar ik mag uitkomen.
    Gaat al jaren goed voor mijn wel een criterium.

  • Stan. PD5CN
   Stan. PD5CN zegt:

   In die richting denk ik ook, N is gewoon een licentie van de twee.

 9. MPX
  MPX zegt:

  enthousiast, vaak jong en energiek

  Mooi zo, even F gaan halen dan zou ik zeggen.

 10. PA2OLD
  PA2OLD zegt:

  Het gebruik van functionele muziek is ook al ineens verboden door het toedoen van een klacht, o.a. PI4AA, de Daily Minutes en de Bar-Ronde zijn daardoor een functie in hun uitzendingen kwijt.

  Dat de N een opstap voor F is, is al lang achterhaald en wordt vaak gezegd door oudere amateurs.
  De N is een volledige “licentie” en veel N-ers zijn daar zeer tevreden mee!
  Sommige willen meer zonder er iets voor te doen, begrijpelijk en menselijk.
  De gehele 40 en 20 meterband met 100 Watt (is toch al haast oncontroleerbaar) lijkt me prima, de 4 meterband en 23 cm lijken me ook haalbaar.
  Wil je dan nog meer, F halen denk ik.
  Natuurlijk is dat maar mijn mening en uiteindelijk beslist het AT of daarboven.

  • Rob
   Rob zegt:

   Tja kennelijk is AT weer in de modus “ojee een klacht, dan maar weer wat verbieden” geschoten waarmee
   al zoveel kapot gemaakt is wat we later weer met moeite terug moesten zien te krijgen. Het is zowel jammer
   dat asociale amateurs dit soort klachten indient, als dat AT er nog wat mee doet ook.

   Maar wat N betreft: N betekent Novice dus Beginner. Als je het niet zo wilt zien kun je het beter ook een
   andere naam geven bijvoorbeeld L voor Limited. Dan is het duidelijk dat het beperkt is en dat je moet
   leven met die beperkingen.

   Ik blijf van mening dat er niks meer bij gegeven moet worden (en er al teveel gegeven is), en dat er in
   plaats daarvan gekeken moet worden naar doorstroom van N naar F. Niet door iedereen maar F te geven
   (want dan geef je weer die rupsjes nooitgenoeg die zelf niks willen doen maar wel vanalles extra willen
   hun zin), maar door alternatieve paden voor N naar F te bedenken waarbij mensen die ECHT niet het
   F examen kunnen halen op basis van andere moeite die ze zelf moeten doen dit recht verkrijgen.
   Wie echt serieus zendamateur wil zijn die kan dan door zich in te zetten een uitbreiding krijgen van zijn
   eigen mogelijkheden zelfs als hij door wat voor beperking dan ook niet de traditionele weg kan afleggen.
   Maar wel moeite doen dus, alleen dan andere moeite.

   • Stan PD5CN
    Stan PD5CN zegt:

    Rob.

    Een kennis van mijn heeft een ongeluk gehad, drie maanden coma.
    Ontwaakt en een beschadiging aan zijn hersen er aan over gehouden.

    Man had een eigen bakkerij, nu niet meer zit inmiddels weer enige jaren in de werkvoorziening .

    Ik ben zijn buddy, regel een en ander voor hem.

    Voor deze man is een verbinding naar een repeater het zelfde als een geweldige lang afstand contact op b.v. 5 watt.

    Deze man kom gemiddeld twee avonden in de week bij mijn, wil leren voor N echter na drie jaar moeite ben ik nog niet veel verder met hem.

    Zitten regelmatig samen wat elektronica printjes te maken waar ik tijdens het solderen, de nodige uitleg geef en de werking ervan.
    Gevolgd door theorie beginselen elektronica
    Het is af en toe moeilijk voor mijn, op het moment dat ik het vertel kan hij het bevatten
    de gehele avond onthouden, daarnaar is hij het weer kwijt. Er kom weinig nieuws meer in.

    Toch blijf ik de uitdaging aangaan. Denk af en toe, WAAROM Is ER voor zo iemand niet een regel. laat hem op de 2 meter en 70 cm op de repeater kanalen uitkomen. de mobiel kanalen en nog wat frequenties erbij.

    De meesten zenders kan je via het menu op enkel memorie zetten,.
    Laat iemand die zijn zend buddy wil zijn dit programmeren, en die zich aansprakelijk stel voor de installatie en gebruik van zo’n gebruiker.

    Wij als {wijze} zendamateurs zijn toch ook verplicht om wat voor de gehandicapte medeburgers te doen.

    A hoe wel, ik doe veel moeite {kosteloos met plezier} op gebied van onze hobby, deze man ook.

    Is dit voor ons beide genoeg om F te krijgen?????

    {daar ik diversen cursussen, het geven van praktijk instructie heb gevolgd voor mijn werk, hoop ik dat deze kennis helpt zo doelgericht te werk te gaan met het lesgeven van}

 11. Gerard de Veer
  Gerard de Veer zegt:

  Hoi,

  De hele discussie doorgelezen en er zitten nuttige opmerkingen tussen.
  Bekijk het als een auto rij examen. Als ik op examen ga hoef ik ook niet een hele motor uit mijn hoofd te leren.
  Ik moet me aan de verkeersregels houden en me netjes gedragen op de weg (lees rechtskennis en operating practis)
  De tijd is denk ik voorbij dat een A en C (lees F amateur) geen QSO met een N-amateur dit was in 1979 zo maar mensen laten we dit aub vergeten.
  Ja VERON en VRZA zitten nog steeds vol met dergelijke figuren die zich hoog verheven voelen tegenover N-amateurs. Lekker zo laten, ze sterven vanzelf uit.

  Een hoop problemen zouden opgelost zijn met hrt gelijk treķken van F en N.
  Ik ben een camperaar, ga ik naar Belgie dan mag ik op 80 mtr. met 10 Watt. Ik mag dan weer niet op 40 mtr.
  Ga ik naar Duitsland dan mag ik ook op 80 mtr. maar dan mag ik 100 watt gebruiken.
  Dus als ik op het drielandenpunt in Vaals ga staan dan moet ik me aan 3 wetgevingen houden????????
  Frankrijk mijt ik als de pest daar mag je dus helemaal niets.
  Ik ben geen europarlementarier, maar waar om voor dit punt geen europese wetgeving.
  F en N op een hoop en niet zeiken, kunnen ze alleen aan mijn call nog zien dat ik een D amateur ben en daar ben ik nog steeds trots op.
  Mijn motto is dan ook: met een koopdoos probleemloos wegwezen.

  Best 73

  Gerard PD0GIP (DE ENIGE ECHTE)

 12. MPX
  MPX zegt:

  Volslagen belachelijk dat er mensen zijn die de N amateurs meer mogelijkheden willen geven.
  Op die manier wordt het verschil nog kleiner en dat terwijl de examens voor N een weggevertje zijn en je voor F echt wel even in boeken moet duiken.
  De D licentie was in het leven geroepen om door te stromen naar C of A, met een geldigheid van 2 jaar. Uiteindelijk is daarvan niets terecht gekomen en eigenlijk is dat best te betreuren.
  Ik blijf het zeggen, als je meer wilt, ga je maar leren.
  Iedereen die echt wil kan F halen, voorbeelden genoeg van mensen die er totaal geen gevoel voor hebben en door studie toch F halen.

  • Ewoud Klop PD3WDK
   Ewoud Klop PD3WDK zegt:

   Ik ben er voor om voor iedereen om de 10 jaar een verplicht examen af te nemen en dan eens te kijken wat de parate kennis van de F amateurs nog is. Ik denk dat er niet veel overblijven van degenen die nu hoog van de toren blazen in de richting van de Novice amateurs.

   • Mark Voskuilen
    Mark Voskuilen zegt:

    Mooi gezegd Ewoud en dan in het bijzonder de Echte F amateur waardige stations die het toejuichen juist om te voorkomen band spectrum kwijt te raken. ik ben 1 van de weinige N amateur die best moeite wil doen maar inderdaad een andere weg moet bewandelen al 2 maal F examen gedaan helaas niet gehaald uiteraard balen maar ik steek er en of heb er we ede moeite ingestoken en ben nog steeds enthousiast. alleen jammer dat er mensen zijn die de N de grond in boren, terwijl status radiozendamateur van origine vriendelijk en behulpzaam zou moeten zijn gelukkig heb ik de vrindelijke/behulpzame mogen treffen die mij met hart en ziel op weg helpen en nog steeds dat gene doen ben ik ze zeer dankbaar voor. mn N heb ik al vanaf 2009 😀 73 de PDØMV

    • Ewoud Klop PD3WDK
     Ewoud Klop PD3WDK zegt:

     Dat bedoel ik Hans, er zitten er nu dikke praat te doen die zelf het F examen met heel veel moeite hebben weten te halen. En ook wat de F amateurs betreft zijn er heel veel die na 20 jaar de hobby weer oppakken. Wat zou daar nu nog voor parate kennis aanwezig zijn. Maar ze mogen wel overal werken met hoog vermogen omdat ze ooit in het verleden dat papiertje gehaald hebben. En de eliteclub die nu de scepter zwaait bij de verenigingen die gaan dus beslissen over de lijn welke gevolgd gaat worden bij het AT. Ik heb er weinig vertrouwen in dat dit goed gaat komen.

     • Hans Remeeus PA1HR
      Hans Remeeus PA1HR zegt:

      Met een rijbewijs is dat niet anders en dat neemt veel meer verantwoordelijkheden met zich mee dan verbindingen maken op de amateurbanden.

      Het staat iedereen vrij om tot een bestuur toe te treden en actief mee te praten. Het probleem is echter dat nieuwe bestuursleden met een kaarsje te vinden zijn. Ik ben altijd heel blij wanneer er vrijwilligers zijn voor bestuursfuncties en veel vrije tijd willen investeren. Ik kan dat geen eliteclubje vinden.

      Het is altijd nog zo dat de leden beslissen en niet het bestuur. Wanneer de leden het niet eens zijn met de beslissingen dan kunnen zij het bestuur naar huis sturen. Dit zal echter niet zo snel gebeuren, want er is niemand die hen op wil volgen. Steeds meer verenigingen en afdelingen worden samengevoegd omdat niemand zitting wil nemen in het bestuur.

 13. Erik PH9E
  Erik PH9E zegt:

  Je kunt deze hele discussie niet los zien van de hopeloos gedateerde inhoud van de examens. En de net zo hopeloos gedateerde gedachte dat een F-amateur zijn eigen apparatuur moet kunnen bouwen en dat varkentje met zijn F-bagage wel kan wassen. Niets is minder waar, durf ik wel te beweren. Zelfbouw, hoe knap ook, is maar een van de vele invullingen van onze hobby en je mag je afvragen hoe terecht het is dat die ene invulling middels de examens nog steeds aan alle beoefenaren van de radiohobby wordt opgelegd.

  Wie wil slagen voor een radioexamen anno 2016, zou volgens mij voldoende moeten weten en kunnen om onder alle omstandigheden veilig (voor zichzelf en anderen) te kunnen werken, storingen te voorkomen en op te kunnen lossen en er een goede operating practice op na te houden. Daarna is het, met inachtneming van het bovenstaande, aan elke amateur om zijn eigen invulling van de hobby vorm te geven.

  Voordat we echter zo ver zijn (zeker internationaal gezien), zal er nog heel wat regenwater naar de koelvijver van Radio Kootwijk stromen.

  Als we daarom ondertussen nou eens de ergste onlogische dingen voor de N opruimden? Dus bijvoorbeeld geen rare knip meer op 7.100 en 14.250 en iets meer vermogen (bijv. 50 W), en verder de zaken laten zoals ze zijn? Of er nog een HF band bij doen? Dan kun je met een N best leuk uit de voeten.

  Vervolgens praten we voortaan over een “grote” en een “kleine” machtiging. De kleine is relatief eenvoudig te behalen en geeft minder mogelijkheden dan de grote, waarvoor meer kennis vereist is.

  Zo heb je geen gezeur meer over het begrip “instapmachtiging”, “beginnersmachtiging” enz. omdat je niet meer impliciet veronderstelt dat een N’er wel door moet of wil stromen naar een full license. Wie tevreden is met de mogelijkheden van een kleine machtiging, die blijft (ook tot in lengte van jaren) lekker zo’n machtiging houden. Wie een groter jachtterrein wil hebben (en ook in het buitenland makkelijker uit de voeten wil kunnen), die moet dan toch echt de boeken induiken. Maar het kan niet vaak genoeg gezegd: examens voor welke machtiging dan ook moeten vooral relevant zijn, en toetsen of een amateur in spé voldoet aan hedendaagse eisen.

  Wat verder in de discussie vast ook wel helpt, is niet steeds terug te kijken naar het meer of minder grijze verleden en alles wat daar toen goed of fout is gegaan. De vraag is nu hoe we de zaken willen inrichten en verbeteren om verder te komen.

  • Hans Remeeus PA1HR
   Hans Remeeus PA1HR zegt:

   Erik,

   Er zullen best goede redenen voor die knip geweest zijn, maar ik vind het zeer onlogisch. Neem nu de PA Beker CW Contest van gisteren. Alleen voor onze N-collega’s moeten we naar 7.050-7.060 en daar zijn dan weer buitenlandse stations niet blij mee.

   Persoonlijk geloof ik helemaal niet in verschillen in vermogen, omdat dit oncontroleerbaar is en toch niet op gehandhaafd wordt. Op 80 hoor ik Novice uit DL en ON met idioot harde signalen.

   Ik blijf bij het idee om de knip te leggen bij VHF en HF. Een eenvoudig examen voor de VHF-banden en hoger (waar dan meer activiteiten plaats gaan vinden) en een zwaarder examen voor de HF-banden. Om meerdere redenen; één ervan is dat een uitgezonden signaal op HF door de hele wereld gehoord kan worden. Op banden als 23 cm ligt dat iets anders…

   73, Hans.

   • Erik PH9E
    Erik PH9E zegt:

    Goedemorgen Hans,

    De criteria waarmee je een “kleine” of “grote” machtiging afbakent zijn natuurlijk vatbaar voor discussie. Als je die voert, is het ook zinvol om de betrokkenen te vragen wat ze willen: meer vermogen, meer banden of een combinatie. Daarbij moet het vooraf wel heel duidelijk zijn dat “alles” willen geen optie is voor een “kleine” machtiging.

    Houders van een kleine machtiging kunnen vervolgens zelf bepalen of de extra’s van een grote machtiging voor hen interessant genoeg zijn om zich de extra kennis voor de grote machtiging eigen te maken.

    En dan kom je toch weer bij het allerbelangrijkste: hoe relevant wordt de extra kennis van die grote machtiging? Blijft alles bij het oude, dan toetsen de examens veel kennis die voor een minderheid van de amateurs niet relevant is omdat zij er een andere invulling van de hobby op na houden. Ik dreig in herhalingen te vallen, maar vernieuwing van de inhoud van examens is misschien wel een veel grotere uitdaging dan een bandje erbij of eraf of iets meer of minder vermogen.

    73, Erik

    • Hans Remeeus PA1HR
     Hans Remeeus PA1HR zegt:

     Erik,

     Die antwoorden kunnen jij en ik ook wel verstrekken: Verreweg de meerderheid wil hoog vermogen en alle HF-banden. Dat is niet zo moeilijk. Hier hebben veel mensen wel wat voor over, net als ik destijds. Een half jaar even alles opzij zetten, hard leren, veel navragen bij radiozendamateurs. Helaas wil niet iedereen dat, of kunnen het gewoon niet. Ik heb een middelbare algemeen vormende opleiding genoten (meer kon mijn moeder niet betalen) en pas véél later Post-HTO gedaan, maar toen was ik allang PA1HR. Waar een wil is, is een weg. Dit voor wat betreft kennis, theorie en examens.

     Dan de praktijk. Op enkele uitzondering na, merk ik op de HF-banden dat onze N-collega’s op een voortreffelijke wijze verbindingen maken! Dan zou mijn idee zijn; doe niet zo moeilijk en geef die collega’s na 10 jaar ervaring op de amateurbanden een F-licentie. Dit is hobby en kun je allemaal niet vergelijken met een hoogstverantwoordelijke functie waar het om mensenlevens gaat.

     Nogmaals: Twee examens; een voor de VHF/UHF/SHF-banden en een voor de HF-banden. Je kunt direct examen doen voor de HF-banden, of eerst voor de VHF-banden en daarna voor de HF-banden. Wanneer je dat niet wilt *of niet kunt* dan stroom je na 10 jaar ervaring op de VHF-banden automatisch door naar de HF-banden. Zo houd je leven in de zaak en sterft onze hobby niet uit.

     Maar ja; heilige huisjes, jaloezie en afgunst winnen het blijkbaar nog steeds van gezond verstand.

     De PA-Beker Contesten dit weekeinde waren weer heel geslaagd en gezellig! Iedereen bedankt voor de leuke verbindingen. Zo, nu een glas witte wijn…

     • Ewoud Klop PD3WDK
      Ewoud Klop PD3WDK zegt:

      Ik denk dat je geen 10 jaar ervaring nodig hebt om de nodige praktische kennis op te doen. Als je een jaar of 5 op HF zit dan moet het mogelijk zijn om toch aardig wat bevestigde QSO’s te laten zien.

    • Erik PH9E
     Erik PH9E zegt:

     Correctie: Lees in plaats van “voor een minderheid van de amateurs” “voor veel amateurs”. Maar dat had iedereen die mijn redenering goed volgt vast al wel begrepen 🙂

 14. Willem PD0OHW
  Willem PD0OHW zegt:

  Na het lezen van bijna alle reacties, is er één zaak die bij mij blijft hangen. Er komt in alle reacties niet echt duidelijk naar voren wat de N gelicenceerde nu aan frequenties willen en of gegund worden. Vandaar dat ik een soort van schot voor de boeg wil geven. Geef de N gelicenceerde toegang tot de volgende frequenties:

  40 meter 7,000 tot 7,200 MHz.
  20 meter 14,000 tot 14,350 MHz.
  15 meter 21,000 tot 21,450 MHz.
  10 meter 28,000 tot 29,700 MHz.
  6 meter 50,000 tot 52,000 MHz.

  Met een vermogen van 100 Watt, dit vermogen komt standaard uit de koop apparatuur, mode gebruik volgens internationaal bandplan.

  En natuurlijk de volledige 2 meter en 70 cm band.

  De 23 cm band is een interessante toevoeging, mijn enige twijfel is hierbij het uitgestraald vermogen en de invloed hiervan op het menselijk lichaam. Zo ook de hogere frequenties (hoger dan 1 GHz.). De uitdaging zit hier niet zo zeer in de techniek maar meer het gezondheidsaspecten.
  Ik ben zelf zeer terughoudend met het gebruik van deze frequenties, ook mijn mobiele telefoon en of WiFi gebruik. Ik ben niet voor het toevoegen van deze frequentieband aan de N-Licentie.

    • Ron PD0NUD
     Ron PD0NUD zegt:

     En dat geldt dan alleen voor N? Of ook voor F? Of zit daar ook verschil in?

     • PH4X
      PH4X zegt:

      Het geldt voor professionals (antennebouwers, operators, defensie, etc) want van hen wordt verwacht dat zij weten wat wel en niet te doen en voor de niet-beroepsbevolking. Er zit geen onderscheid in N of F. Daar gaat het hele artikel ook niet over.

  • Hans Remeeus PA1HR
   Hans Remeeus PA1HR zegt:

   Op 23 cm en hoger gebruiken de meeste zendamateurs richtantennes, zo hoog mogelijk opgesteld. Bij mobiele telefoons is dat een ander verhaal; dat gaat alle kanten op en zit dicht bij je ogen. Gelukkig met weinig vermogen. Op 23 cm en hoger moet je bij hoog vermogen en lange richtantennes natuurlijk niet pal voor de antenne gaan staan; dat is niet verstandig. Verder zie ik geen gezondheidsrisico’s bij het gebruik van de VHF-banden en hoger.

   Veel gevaarlijker voor de gezondheid (is onlangs nog gebleken) kan het gebruik van zeer hoge spanningen (van ongeveer 3 kV) zijn, toegepast in lineaire versterkers met buizen.

  • Bert Schaap
   Bert Schaap zegt:

   Bij mij blijft ook wat hangen. Wat is er mis met dat papiertje te halen. Moeilijk is het niet. Zelfs mijn oma zou dat nog uit haar kop kunnen leren en die zit al een jaar of 30 op een wolk. Of zit Nederland nu echt vol met “ik ‘ken’ het allemaal niet” figuren.En dan weer lodderig naar de overheid kijken. Beetje als het VMBO, laat ‘ze’ maar doorstromen anders ontstaat er een ongelijkheid…Met bijbehorende slachtofferrol.

   • Ruud
    Ruud zegt:

    Ik hoef helemaal niet “voor nop” door te stromen. Ik heb momenteel genoeg aan mijn N-licentie, ben secretaris van een afdeling, Sigco lid bij DARES R10 en sinds kort MARAC lid en zeer binnenkort bestuurslid. Als ik al verbinding maak doe ik dat liefst in CW (straight key junker met QRS PSE). Thans druk met R-pi en winlink en aprs. tevens zelfbouw met Iler20 cw included, qrp swr/pwr meter, Antan ll en nog wat ander zelfbouw projekten. Heb eigenlijk helemaal geen zin om de boeken in te duiken om full 40m en 80m erbij te krijgen. Dat kan ik op de afdeling ook doen tijdens clubavond. En neen ik ben geen luie N-amateur…..

 15. Marc de Haan
  Marc de Haan zegt:

  Volgens mij is de vraag nog steeds: “Wat is het doel/nut/bestaansrecht/reden van de N licentie?” Als we die vraag kunnen beantwoorden komt de rest vanzelf.

 16. William
  William zegt:

  De n licentie is er nu eenmaal, en het is ook een raar beleid, dat je inderdaad wel op 40 meter mag uitzenden, maar niet op 80… Alsof je daar veel meer technische kennis voor nodig hebt. Als dat inderdaad zo is, wil ik dat graag even uitgelegd krijgen…

  Persoonlijk, en daarom vond ik de 23 cm ook een beetje een raar voorstel, is mijn mening dat je voor moonbouncing, en dergelijke dus vooral de hogere ferquenties meer kennis nodig hebt,

  Alsmede het gebruik van Warc banden, en secundaire banden. (Alleen snap ik dan weer niet dat N secundair mag op 70cm)

  Kort uitgelegd, als je puur naar kennis kijkt, en dat als maatstaf neemt, kun je niet anders tot de conclusie komen dat 80 meter, 40 meter, 20 meter, 10 meter primair net zo makkelijk zijn als 20, gedeeltelijk, 40 gedeeltelijk en de volledige 10.

  Op basis van andere argumenten, zoals ja maar dan leert er niemand meer voor f, of wat ik sommige mensen hoor zeggen ze leren er maar voor ect, kun je wel de mogelijkheden voor N beperken, dat is in feiten wat er nu aan de hand is. De vraag is dan, is dit houdbaar, en wenselijk of niet?

  De eerste vraag die men dus moet stellen aan bijvoorbeeld de leden van de vereniging, is niet zo zeer welke banden wel niet, maar is de simpele vraag:

  Moet er voor de N mogelijkheden alleen maar gekeken worden alleen naar de kennis en op basis daarvan gekeken worden welke banden en vermogens bij deze kennis aansluiten.

  Of moet men ook andere argumenten afwegen, zoals de doorstroom van N houders naar f.

  Deze vraag zouden de leden dan bijvoorbeeld kunnen beantwoorden, zodat de veron dan een voorstel kan uitwerken naar AT.

  Ik zeg niet dat ik voor of tegen ben, maar dit bovenste verhaal is wel heel het eieren eten.

  • Hans Remeeus PA1HR
   Hans Remeeus PA1HR zegt:

   De impact van een verbinding op HF is veel groter dan op VHF en hoger. Een verbinding op een van de HF-banden kan gehoord worden op 20.000 km afstand. Daarom is wat meer kennis van techniek en praktijk dan wel zo prettig.

   • William
    William zegt:

    Daar heb je wel een punt, neem de meeste buitenlandse novice deze bevat meestal 80 meter, 10 meter vaak ook 15 meter, en soms 160. Banden welke doorgaans, en ik weet wel dat je op veel van die banden met conditietjes ook heel de wereld kunt rondwerken, maar die zijn er lang niet altijd, maar de 20 meter band is in dat opzicht wel een hele opvallende. Als je die vrijgeeft, kun je net zo goed alle primaire hf banden vrijgeven.

    In dat opzicht is het wel opvallend wat ze gekozen hebben toentertijd. Wel kan men nu de boel evalueren.

 17. PD2IW
  PD2IW zegt:

  Ik ben tevreden met mijn N-licentie,40 en 20 mag je van mij nog houden ook. Je hoort mij niet zeuren,misschien naamsverandering in klasse 1 en 2?

 18. XU7AIA (PD0AJW)
  XU7AIA (PD0AJW) zegt:

  Hier in Cambodja heb ik op NL N licentie , een F licentie (100 Watt) gekregen en eerlijk gezegd, ik heb niks gemerkt aan het gebrek aan technische kennis die ik, gelet op de reacties van een aantal F licentie houders toch wel zou moeten hebben.

 19. Bert Schaap
  Bert Schaap zegt:

  Grappig, dus in Cambodja kan je dus niet alleen een vrouw zoeken, als je die hier niet kan veroveren, maar ook een min of meer F licentie. Allen verhuizen…

 20. Ron PD0NUD
  Ron PD0NUD zegt:

  @Bert, Dat is niet alleen in Cambodja zo hoor…. ook in de usa krijg je met je novice een general licence met toegang hf…. en kijk eens naar denemarken novice….

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Kijk eens naar de andere kant van Nederland, bijvoorbeeld de BES-eilanden. Daar krijg je alleen VHF/UHF. Maar dat hoor ik nooit iemand roepen…

  • Bert Schaap
   Bert Schaap zegt:

   Mijn reactie ging meer over de vrouwen, de rest vind ik niet zo spannend. In de USA gebeuren wel meer vreemde dingen en in DK-land is men zo politiek correct, dat men in het kader van de ongelijkheid bestrijding, zelfs een herdershond ogenblikkelijk van een licencie voorziet op het tijdstip van levensaanvang.

  • XU7AIA (PD0AJW)
   XU7AIA (PD0AJW) zegt:

   Mijn reactie was niet zo zeer gericht op het verkrijgen van een F licentie, maar meer op bepaalde amateurs die menen dat je meer kennis van zaken moet hebben om uit te mogen komen op die delen van het HF gebied, wat niet toegankelijk is voor N amateurs.

   • Hans Remeeus PA1HR
    Hans Remeeus PA1HR zegt:

    Meer kennis; bijvoorbeeld praktijkervaring?

    De N-licentie was/is bedoeld als instap- en opstaplicentie voor F. Om je te helpen en het mogelijk te maken kennis en ervaring op te doen voor F.

    Alternatief: Schaf N af en ga terug naar twee licenties: 1. VHF (en hoger), 2. Alle banden.

 21. XU7AIA (PD0AJW)
  XU7AIA (PD0AJW) zegt:

  Hans, ik had geen enkele ervaring op HF, want ik heb Nederland in 2002 verlaten. Via een Belgische amateur die al jaren in Cambodja woont, werd ik er op attent gemaakt, dat het Cambodjaanse “Agentschap” erg soepel was met het uitgeven van gastmachtigingen en ik heb daar dankbaar gebruik van gemaakt. Ik werk nu met een Flex 6500 en een Hyendfed 10-80 en dat gaat goed, alhoewel ik graag een betere antenne installatie had gehad, maar daar heb ik de ruimte niet voor.. Ik behoorde tot de eerste lichting D-Amateurs en ik mag wel zeggen dat we niet bepaald met open armen werden ontvangen. Wat de reacties betreft van de PA0’ers in die tijd, de goede niet te na gesproken, daar kan ik wel een boek overschrijven, een van de meest “vriendelijke” was: Ik heb gisteravond nog even geluisterd op de D kanaaltjes, ze doen hun best, maar je kan wel horen dat het nog geen echte amateurs zijn. Vandaar dat dat bij tijd en wijle mijn nekharen nog steeds overeind gaan staan als er amateurs zijn die zich beroepen op hun “hogere status”, wat dat dan ook moge zijn.

  • Hans Remeeus PA1HR
   Hans Remeeus PA1HR zegt:

   Dan heb je wel heel veel praktijkervaring opgedaan in de afgelopen 40 jaar.

   De tijd van de zes D-kanalen kan ik mij nog heel goed herinneren. Toen woonde ik in de omgeving van Amsterdam. Eén grote puinhoop was het op die kanalen. Ik zat er weleens naar te luisteren op een oude Zephyr mobilofoon en ik kan mij wel een beetje voorstellen dat die PA0 hier toentertijd maar ‘”zo-zo” vond 😉 Gelukkig is er sindsdien veel veranderd.

   Op welke banden ben je QRV daar en in welke modes?

   • XU7AIA (PD0AJW)
    XU7AIA (PD0AJW) zegt:

    Ik ben (of was) voornamelijk actief met SSB op alle freq. van 10 tot 80mtr. Die Hyendfed is ook redelijk afstembaar op 12 en 17 mtr, Op 15 m, 30 en 160 is hij vrijwel niet af te stemmen . Op 17mtr. heb ik een verbinding gemaakt met Aziatisch Rusland.. Ik ben echter een hele tijd niet actief vanwege gezondheidsproblemen ( hele zware dubbele longontsteking en als je bijna 70 jaar bent, hakt dat er behoorlijk in.), maar mijn gezondheid verbeterd de laatste tijd goed en hoop binnenkort weer actief te worden en dan ook met digitale modes.
    Hans, ik heb een verzoekje: Ik heb George ON9BOG een paar keer horen zeggen dat hij PD0AJW niet meer ziet op Hack Green. Dat klopt, een tijd niet meer geluisterd, maar als ik luister dan is het als XU7AIA. Morgen ben je rondeleider van de Amberg ronde, zou je dat aan hem door willen QSP’en als hij zich inmeld.

 22. Johan
  Johan zegt:

  @XU7A1A (PD0AJW) Jouw laatste zin is ook het enige wat ik hier proef, Ik luister al op de banden sinds de jaren 80
  en heb alleen nog maar hobbyisten gehoord. Er zijn er die heel professioneel zijn en ook (veel) recreanten met koopdozen.
  Een ieder beleeft zijn hobby op zijn eigen manier/niveau.

 23. XU7AIA (PD0AJW)
  XU7AIA (PD0AJW) zegt:

  Met dat laatste ben ik het eens, maar waar ik me altijd aan erger is dat er nog steeds amateurs zijn die andere amateurs beoordelen aan de hand van hun machtiging en niet hoe ze hun hobby bedrijven, hoewel dat in de loop der jaren een stuk minder is geworden, dan in de tijd dat ik D-amateur werd.

 24. Jack
  Jack zegt:

  Ik heb de toewijzing van bijvoorbeeld een deel van 40 mtr die aan de Novice houders is gegeven nooit begrepen. Ook het invoeren van D of Novice heb ik altijd vragen bij gehad. Laten we gewoon stoppen met deze onzin, geef de Novice houders na 4/6 jaar generaal pardon, en laten we ons focussen op de huidige examens. Wees constructief en kijk met een verruimende blik.

 25. Henk PD7HB
  Henk PD7HB zegt:

  Ik heb deze hele treat eens door gelezen en ik kom voor en tegenstanders tegen betreft de bandindeling voor Novice amateurs. Ook zie ik regelmatig de woorden technische kennis voorbij komen, erg leuk natuurlijk want de “oude rotten” weten wel hoe ze een zender of eindtrap moeten bouwen met de steeds schaarser wordende onderdelen. Zet deze personen nou eens achter een moderne tranceiver waar een SMD component is verwijderd en laat ze dit eens oplossen, gaat zeker niet lukken. Wat ik hiermee wil zeggen dat in deze moderne tijd te technische kennis, op het bedienen van een apparaat waar we de manual voor hebben, niet meer om de hoek komt kijken. Ruim 90% koopt een apparaat en is “stekker amateur”. Persoonlijk ben ik veel meer voor een examen wat dieper ingaat op het voorkomen / oplossen van storingen en heel belangrijk voedingslijnen en antennebouw, hoewel deze ook zonder probleem gekocht kunnen worden. Wie bouwt er tegenwoordig nog zelf een voeding? Deze zijn voor een tientje of 6 te koop en dan heb je 30Amp. Koop een knappe trafo, als die nog te koop is, een behuizing en de rest van de onderdelen en je bent veel meer kwijt dan een “kant en klare” voeding.

  Als ik als N amateur naar bijvoorbeeld Zweden ga mag ik 1KW maken, in Frankrijk mag ik helemaal niets. Was er niet een Europa? Nee dus er is totaal geen harmonisatie. Over de rest van de omliggende landen zullen we het maar niet hebben.

  Een novice is zeker voor iedereen met wat inzet te halen maar een F is een heel ander verhaal, ik ben een man van 13 ambachten en mijn handen maken wat mijn ogen zien maar als je me vraagt allerlei formules te leren dan sla ik volledig dicht. Wiskunde heb ik noot geleerd / gehad en voor mij waren de meest belangrijke vakken op de lagere school: Lezen, schrijven en rekenen.

  Na de lagere school heb ik een jaar ambachtsschool gedaan, metaal bewerken, en daarna aan het werk gegaan. Ik heb me gespecialiseerd in een bepaald automerk en die haal ik met twee vinfers in mijn neus uit elkaar en zet deze ook weer in elkaar zonder een bout of moer over te houden. Ooit een opleiding voor gehad? Neen dit is pure zelfkennis.

  Wat ik hiermee wil zeggen is dat een F zeker niet voor iedereen haalbaar is maar geef mij een paar stukken draad en ik maak een goed werkende antenne, veroorzaak ik storing dan los ik dat op. Kom je met allerlei ingewikkelde wetten en formules dan haak ik af, het gaat er gewoon niet in.

  Het verschil tussen de N en F examens is veel te groot en zolang er een groep amateurs is die vinden dat de N amateur al ruimte genoeg hebben op de banden dan zal er nooit wat veranderen, misschien pas als een groot deel inclusief mijzelf niet meer op deze aardse wereld vertoeven.

  Het zou mooi zijn als er een toekomst is waarbij de “gevestigde orde” eens zou begrijpen dat een N amateur net zo veel plezier heeft aan de hobby dan de F amateur en dat we beide met een en hetzelfde bezig zijn: Verbindingen maken met amateurs over de hele wereld.

  My two cents

  Henk PD7HB

Reacties zijn gesloten.