Regels PACC stilletjes gewijzigd

pacc-contest-logoKomend weekend vindt de PACC contest weer plaats. Waar een Nederlandse zendamateur op HF doorgaans totaal niet interessant is om te werken voor een DX-station – we staan op de 10e plaats van onder  van the ‘Most wanted DXCC‘ lijst – staat de Nederlandse zendamateur komend weekend wel in de belangstelling van collega’s wereldwijd. Het is dus vooral roepen op een vaste frequentie en niet fietsen ten zoeken naar tegenstations.

Hamnieuws heeft de regels van 2013 en 2014 met elkaar vergeleken. De organisatie heeft stilletjes een belangrijke wijziging doorgevoerd in de (Nederlandstalige) regels. Kijk en vergelijk zelf 2013 en 2014 onder punt 13.1, waarbij duidelijk wordt gemaakt dat prijzen alleen afgehaald kunnen worden tijdens de HF-dag van de VERON die jaarlijks in Apeldoorn plaatsvindt. Helaas wordt er op de homepage geem melding gemaakt van deze wijziging.

De oude tekst (2013):
13.1 Nederlandse stations: 1ste, 2de and 3de plaats in elke categorie vermeld in par. 3 ontvangen een trophy. Alle deelnemers, evenals alle operators van de multi-op stations, die een geldig log aanleveren krijgen het bekende vaantje.

De nieuwe tekst (2014):
13.1 Nederlandse stations: De VERON stelt een prijs ter beschikking aan de 1ste, 2de en 3de plaats in elke categorie vermeld in par. 3 welke alleen op de HF dag kunnen worden afgehaald. Alle winnaars van een prijs zullen een uitnodiging ontvangen om deze prijs op te komen halen, via het email adres waarmee het log is ingediend. Indien iemand echt niet in staat is om een prijs af te (laten) halen, dient men persoonlijk contact op te nemen met de contest manager. Alle deelnemers, evenals alle operators van de multi-op stations, die een geldig log aanleveren krijgen het bekende vaantje.

De wijziging is online te bekijken op de website DiffNow (tot 1 jaar na publicatie beschikbaar).

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.