VERON stuurt geheimhoudingsverklaringen

De VERON heeft vandaag alle afdelingen een geheimhoudingsverklaring verzonden. Dat bevestigen meerdere afdelingsbestuurders aan Hamnieuws. Per e-mail hebben zij een geheimhoudingsovereenkomst ontvangen waarbij het hoofdbestuur boetes van 5.000 euro in het vooruitzicht stelt als communicatie naar buiten wordt gebracht. Voor enkele bestuurders voelt dit een onacceptabele reactie op de tumult die ontstaan is inzake de e-mail waarin DKARS zonder enige onderbouwing wordt weggezet als veroorzaker van incidenten. Dat is echter niet het geval: Deze maatregel volgt direct vanuit wet- en regelgeving.

Verklaringen nodig voor wet- en regelgeving
Het hoofdbestuur geeft aan dat deze verklaringen nodig zijn om toegang te behouden tot de ledenadministratie. Dit omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 van kracht zal worden. Deze Europese wet (GDPR) zal de Nederlandse Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp.) vervangen. Die verplicht om alle zaken juridisch vast te leggen. Dit in de volle breedte van geheimhoudingsverklaringen, een officiële privacy policy tot aan contracten met de IT-partner. Tijdens de zogenoemde Regiobijeenkomsten enkele weken geleden heeft de VERON al aangekondigd dat het bezig is om te voldoen aan de komende wijziging in wet- en regelgeving.

Overeenkomst erg breed gespecifieerd
De aangeboden geheimhoudingsverklaring schiet haar doel voorbij, vinden enkele ontvangers. Deze beperkt zich niet enkel tot bijvoorbeeld bijzondere gegevens uit een ledenadministratie, maar ook ‘alle correspondentie, aantekeningen en tekeningen’ en verbiedt vrijwilligers om ‘zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij VERON als na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van VERON en gelieerde organisaties’. Een ander hekel punt is dat de overeenkomst gesloten wordt met ‘VERON en gelieerde organisaties’, maar wie deze organisaties zijn, wordt niet gespecificeerd.

Gevolgen van niet tekenen
Het hoofdbestuur ziet dat (in ieder geval) de voorzitter en secretaris van een afdeling de geheimhoudingsverklaring voor 1 maart a.s. te ondertekenen. Wanneer zij dit niet doen, zal toegang tot de ledenadministratie door de afdeling geblokkeerd worden. Vrijwilligers die de overeenkomst ondertekenen worden echter gegijzeld, omdat er een omgekeerde bewijslast ontstaat.

Update 13 januari:  Berichtkoppen gezet, bijlagen toegevoegd.

82 antwoorden
 1. Henkos
  Henkos zegt:

  prima toch. Dan heeft het HB er een taak bij mbt het bijhouden van de ledenadminitratie. ik zie hier geen probleem.
  Gewoon de verantwoordelijkheid bij het HB leggen.

 2. Stan DL/PA8C
  Stan DL/PA8C zegt:

  Te gek voor woorden! Hebben wij hier te maken met een stelletje dictators? Dit heeft NIETS meer te maken met leiding geven of goed besturen maar eerder monddood maken. HB SCHAAM U!

 3. Koos
  Koos zegt:

  nou geweldig, zijn dit nu echt de laatste stuiptrekkingen van een stervende vereniging…..ik hoop dat de leden nu eindelijk wakker worden en dit regime de rug toe keert, wat ze nu hebben laten zien…..dit is te gek voor woorden

 4. Tom
  Tom zegt:

  Leden administratie.. logisch! verder vraag ik me af wat Veron te verbergen heeft……

 5. Eric PE7EB
  Eric PE7EB zegt:

  Meteen maar een bericht aan de secretaris gestuurd dat ik mijn lidmaatschap per de eerst mogelijke datum opzeg.
  Ik wens geen lid meer te zijn van een vereniging waarvan het HB een dictatuur oplegt en zich gedraagt als een stel kleuters die hun zin niet krijgen.
  De het VERON HB is hard op weg om de vereniging ter ziele te helpen naar mijn mening.

 6. pd5msc
  pd5msc zegt:

  Er zal vast een goede reden voor zijn maar …
  voor mij een reden temeer om geen lid te worden. Zo jammer dit gedoe.

 7. Casper
  Casper zegt:

  Einde Veron lidmaatschap. Als dit de weg daadwerkelijk wordt dan zeg ik mijn lidmaatschap op

 8. Danny
  Danny zegt:

  Erg jammer dat ik weer lid ben geworden voor dit jaar..ik wou het een kans geven maar dit bewijst wederom dat de veron geen leuke vereniging is… miss. Komt het nog goed maar op deze manier niet.

 9. Peter
  Peter zegt:

  Een verbod om te mogen communiceren binnen een vereniging ter bevordering van communicatie ?

  MISSIE
  De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.

 10. paul
  paul zegt:

  Floris, Remy en Peter.
  Ga nou toch gewoon dat biertje drinken!
  Het is h-o-b-b-y !

 11. Willem
  Willem zegt:

  Ik blijf wel lid van de Veron.
  Alleen op deze wijze kan ik als lid blijvend invloed hebben op de Veron en de lokale verenigingen in het bijzonder t.a.v. besluitvormingen en te kiezen bestuursleden.

  Begrijp me niet verkeerd, ik walg ook van de meest recente “commmunicatie” van het HB, echter ik ben van mening dat, aangezien de Veron een vereniging is met gekozen bestuursleden, er andere nieuwe HB bestuursleden gekozen kunnen en gaan worden welke een andere kijk op zaken kunnen en gaan inbrengen. Dit proces is “een lange adem” die doorlopen gaat worden de komende jaren.
  “Join theme, to beat them” is mijn huidige houding naar het HB.

  • teleurgesteld
   teleurgesteld zegt:

   En op die manier kunnen ze nog jaren door etteren en politieke spelletjes spelen. Dit soort gedrag is nog nooit opgelost door “van binnenuit verandering teweeg te brengen”. De veron is ziek tot op het bot en zal eerst failliet verklaard moeten worden om dan ALL HET BESTUUR eruit te gooien. Misschien dat er dan een doorstart gedaan kan worden. Maar zoals dit nu gaat is niet meer te verkopen aan de gemiddelde zendamateurs in nederland. En blijf je hier achter staan ben je net zo erg. Alsof je een junk aan coke helpt en naar zijn excusses luistert terwijl hij je zakken leeg jat. Ik begrijp echt niet hoe iemand nog lid van de veron kan blijven na alles wat er al gespeeld heeft en wat er nu weer speelt.

 12. Henk
  Henk zegt:

  Tja, mijn eerste reactie was idd. “jammer dat ik mijn lidmaatschap voor 2018 al betaald heb” …
  Ik heb 11 maanden om alsnog op te zeggen tenzij het HB met heel goede uitleg komt of “bijdraait” en zich weer inzet voor zend- en luisteramateurs zonder de mentaliteit “wij hebben het hier voor ’t zeggen”.

 13. ludovicus
  ludovicus zegt:

  Wat een narcistische handelswijze binnen het bestuur allemaal te weeg kan brengen.
  Ik beveel en dat dienen jullie op te volgen en uit te voeren
  Wat een nare omstandigheid HB VERON tel uw zegeningen trek de jas aan en stap op
  Er is geen plaats meer voor jullie gremium indien jullie zo handelen ten koste van de leden!!

 14. Peter Butselaar
  Peter Butselaar zegt:

  Een verbod om te mogen communiceren binnen een vereniging ter bevordering van communicatie ?

  MISSIE
  De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.

 15. Hans
  Hans zegt:

  Wordt een leuke dag de komende VR van de VERON, of het moet zo zijn dat alle afdelingen en hun vertegenwoordigers nog steeds aan het slapen zijn zoals ze al veel te lang doen !!

  Jammer dat ik er niet bij kan (mag) zijn.

  • Fred Jacobs
   Fred Jacobs zegt:

   Hans als je lid ben van de VERON kan je altijd regelen dat je als afgevaardigde van een afdeling kan gaan.

 16. pa2ru
  pa2ru zegt:

  Ik vraag me af waarom Hamnieuws hier nog ruchtbaarheid aan geeft…
  Dat lokt alleen maar zinloze discussie uit die nergens over gaan..

 17. hans
  hans zegt:

  Mooi, tijd voor een frisse/ moderne wind bij de veron. Jammer dat ze zo omgaan mijn/onze jaarlijkse donatie.

 18. Frits, PA3FYS
  Frits, PA3FYS zegt:

  Is het niet verstandig om even een rustpauze in te lassen? Alle gemoederen worden weer opgehitst en dat heeft geen enkel positief nut. De VERON is voor mij nog steeds een fijne vereniging waar ik graag bij hoor. Wel hoop ik dat en tijdens de VR hier respectvol over gecommuniceerd gaat worden en er met een duidelijk standpunt naar buiten wordt gekomen. Helaas kan ik hier niet bij aanwezig zijn. Laten we er vooralsnog van uit gaan dat er voor de gemaakte fouten een reden is geweest en dat daar van geleerd is. Te snel een mening hebben is meestal geen gefundeerde mening. Ik wens het HB hierin een verstandige besluitvorming, die het merendeel van haar leden aanspreekt. Je kunt het helaas niet iedereen 100% naar de zin maken. De beleving van mijn hobby staat voorop en de VERON is daarbij een welkome steun in de rug. ’73, Frits van Schubert, PA3FYS.

  • Cees
   Cees zegt:

   De steun in de rug waar jij het over hebt, is voor veel amateurs een dolk in de rug.
   Het wordt echt tijd voor nieuw en vooral jonger bloed van mensen die tussen en niet boven de amateurs staan, binnen het HB

   • Ruud
    Ruud zegt:

    Ze moeten hun geld wegens vandaan halen! Als ik het zo lees en begrijp lopen we massaal leden weg. Dat scheelt inkomsten, dus die pakken ze zo weer terug. Ben blij dat ik er al enige jaren weg ben! 😅

  • teleurgesteld
   teleurgesteld zegt:

   De veron maakt mijn hobby langzaamaan kapot. Maar de meesten zitten in een echokamer en horen en zien alleen wat ze willen zolang zij er maar geen last vam hebben en hun groepje vrienden ook niet. Je bent dus precies de reden waarom de hobby het steeds slechter doet. Sterkte in je ivoren toren ver van het gepeupel.

 19. Berend Koops
  Berend Koops zegt:

  Het wordt volgens mij eens tijd voor de leden van de veron om in protest te gaan. Als iedereen zijn lidmaatschap opzegd is het snel gedaan met het bestuur dat er nu zit. Ik zou me doodschamen al ik hier lid van was.

 20. Ge.
  Ge. zegt:

  Helaas een voorbeeld van een erg onhandige formulering zonder nadere toelichting in een overeenkomst over Privacy die iedereen die met persoonsgegevens werkt de komende periode van zijn werkgever of vrijwilligersorganisatie zal ontvangen. Organisaties moeten door de regels van de AVG aantoonbaar laten zien dat medewerkers, dus ook vrijwilligers, die de beschikking hebben over persoonsgegevens, zoals afdelingssecretarissen, weten wat mag en niet mag met deze gegevens. Wie beschikt over deze gegevens moet conform deze wet ook een overeenkomst tekenen met de organisatie voor wij hij werkzaamheden uitvoert. Dat VERON (net zoals veel andere organisaties) in de geheimhoudingsverklaring een boetebeding opneemt om daarmee aan te geven dat het zorgvuldig omgaan als zeer belangrijk wordt gezien, geeft aan dat VERON de bescherming van persoonsgegevens van haar leden zeer serieus neemt en afdelingsbestuurders daarvan ook echt wil doordringen. Dat lijkt gezien de ophef in ieder geval gelukt!

  In tegenstelling wat nu gesuggereerd wordt kan het document niet gezien worden als ‘zwijgplicht’ voor afdelingsbestuurders over algemene VERON aangelegenheden. In het Huishoudelijk Reglement van de VERON staat namelijk dat afdelingsbestuurders leden juist moeten informeren:

  Artikel 15.
  Het afdelingsbestuur brengt alle voor de afdeling van belang zijnde mededelingen, inbegrepen de mededelingen van het hoofdbestuur, ter kennis van haar leden in de eerstvolgende afdelingsvergadering.

  Ongetwijfeld volgt er op korte termijn een nadere toelichting vanuit het HB zodat de stofwolken weer snel kunnen nederdalen. Tot die tijd: keep calm and enjoy the hobby.

 21. Arthur
  Arthur zegt:

  Oude mannetjes club,
  Van mij mogen ze zichzelf opheffen hoor…!!

  Ze gaan zo, op in hun eigen gelijk, dat ze niet meer opkomen voor de belangen van de leden en alle anderen (gewone) radioamateurs..

  Oude zeikerige PA…. mannetjes …….

  In laten slapen aub,..!!

  • Henk
   Henk zegt:

   Arthur er zijn ook een hoop (oude Pa mannetjes) lid van de rfdx club een club waar iedereen gelijk is

 22. Arthur ten Haaf
  Arthur ten Haaf zegt:

  Ze gaan zo, op in hun eigen gelijk, dat ze niet meer opkomen voor de belangen van de leden en alle anderen (gewone) radioamateurs..

  Oude zeikerige PA…. mannetjes …….

  In laten slapen aub,..!!

  • Ed Koedijk
   Ed Koedijk zegt:

   PA mannetjes ??? Heb ik daarom zitten blokken om na een aantal jaren me PA call te hebben me te laten inslapen. Vreemde opmerking. Het mag volgens mij niet uit maken welke licentie je heb. Ik denk dat iedereen er trots op mag wezen. Ongeacht N of F…

 23. Michael
  Michael zegt:

  Ik volg de soap nu al een tijdje. Wat een compleet drama. Ik als aanstaand radioamateur zal zich in ieder geval niet inschrijven bij de VERON. Hier zitten mij teveel oude zuurpruimen in het bestuur.

  Ik kies liever voor een vernieuwende vereniging.

  Groeten,

  Een jonge radioamateur

 24. Eric-Jan Geertsen
  Eric-Jan Geertsen zegt:

  Oh? En als een adspirant lid niet met zijn adres gegevens in de Electron geplaatst wil worden ivm de privacywetgeving, wordt hij GEWEIGERD als lid.
  Ik vind deze maatregel meten met twee maten…

 25. Henk
  Henk zegt:

  ik ben blij dat ik al jaren geen lid meer ben ,ik ben lid van de RFDX een club waar je wel kan communiceren zonder een boete van 5000 euro te krijgen een club waar heel veel aan opleidingen wordt gedaan .Veron ga gewoon zo door en het is spoedig einde Veron Henk F4VQJ ex PA3OPA

 26. Onno
  Onno zegt:

  Zonet heb ik mijn lidmaatschap van de VERON PER DIRECT opgezegd. De heer Remy Denker en het ‘politbureau’ lijkt op de wederopstanding van in de vorige eeuw opererende ex Oostblok leiders met alle gevolgen van dien.

 27. Frank van der Pol
  Frank van der Pol zegt:

  Voor een overeenkomst lijkt het me nodig dat meerdere partijen iets met elkaar overeenkomen.

  Een dergelijk bericht vanuit het hoofdbestuur is dus geen overeenkomst maar een oekaze.

  En een oekaze hoort niet in een bmvereniging thuis.

  (En het is overigens ‘het tumult dat’ en niet ‘de tumult die’).

 28. Ed Koedijk
  Ed Koedijk zegt:

  Dat er nu weer een clubje bij komt die wat reuring in het zendamateurschap brengt kan goed wezen. Maar niet meteen van de hoogste toren gaan blazen waar de andere clubs jaren over gedaan hebben.

 29. Peter
  Peter zegt:

  Als een ieder nu eerst eens goed leest wat er staat voordat lidmaatschappen, impulsief worden opgezegd en zonder allemaal loze opmerkingen en beweringen “de lucht “in te slingeren , dan blijft er maar een heel klein onderwerpje over.

  Een voorzitter of secretaris die de diverse besturen een (aanvullend ) briefje stuurt met de min of meer dwingende woorden dat de verzonden brief vanuit het hoofdbestuur alleen bestemt is voor de aangeschreven afdeling besturen ,zou zich nu toch moeten afvragen of de door hen gestuurde berichten niet een heel ander karakter/uitleg hebben gekregen dan de bedoeling was en is.

  Het is de taak van het bestuur om dit in alle openheid te corrigeren want nogmaals , het blijkt (zoals je uit de reacties kunt zien) dat menigeen niet begrijpt wat het probleem is .

  Ik vind dat het via wetransfer beschikbaar stellen van het gewraakte stuk een blijk van zwakte of “nu zullen we ze dan eens te kakken zetten”,is .Het zegt naar mijn idee iets over de mentaliteit van de plaatser(s) of uitvoerenden en heeft niets met het onderwerp te maken, laat staan dat het ook maar iets bijdraagt tot een oplossing.

  Dit medium zou overigens zich moeten onthouden van welk een mening dan ook , neutraal zijn ; ik moet echt constateren dat men daar regelmatig moeite mee heeft.

  • teleurgesteld
   teleurgesteld zegt:

   jij bent zeker ook voor de sleepnet wet? omdat je “niets te verbergen hebt?” kortzichtigheid ten voeten uit. ik zou verder kijken dan je neus lang is want dit onderonsje is veel meer dan dat en heeft verstrekkende gevolgen op hoe leden en andere clubs binnen deze hobby behandeld worden.

 30. Ronald, PD1ANH
  Ronald, PD1ANH zegt:

  Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten
  aanzien van alles wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij VERON bekend wordt en waarvan hij/zij weet of
  kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is. Dus als je onrechtmatigheden vaststelt, eerst bellen met je advocaat, voordat je dit openbaar maakt.

 31. paul
  paul zegt:

  “Dit medium zou overigens zich moeten onthouden van welk een mening dan ook , neutraal zijn ; ik moet echt constateren dat men daar regelmatig moeite mee heeft.”

  Ik vind eigenlijk dat PH4X dat nog heel erg knap doet.
  Zeker gezien er in eerdere lekken in verenigingsbesturen termen als “Zwamnieuws” en “Redacteurtje Eenmansblog” zijn gevallen, voor een op eigen kracht gemaakt medium waar 129.000 unieke bezoekers zichzelf graag op de hoogte houden, vrij van verenigings- of stichtingsverzuiling

  Als ik de toon zo lees van al deze “lekken” vraag ik me vooral af: Wat is er allemaal níet gelekt wat leden blijkbaar niet mogen weten?

  Misschien is dit medium iets te vrij en kritisch? Is dat het probleem?

  • Peter
   Peter zegt:

   Als jij nou eerst ook eens goed leest voordat je iets publiceert ?; als je dat niet doet , pas dan op zijn minst je uitlatingen aan bij de rest ……..

 32. Stan DL/PA8C
  Stan DL/PA8C zegt:

  De tijd zal het leren of het Veron HB zichzelf hiermee de doodsteek heeft toegebracht. Er zijn de afgelopen tijd iets teveel akkefietjes geweest die bij velen nog vers in het geheugen zitten en die akkefietjes waren niet geheel vrij van een onwelriekende geur. Als ze verstandig zijn treden ze zelf af om te bewijzen dat ze nog enig realiteitsbesef hebben.

 33. Henk PD7HB
  Henk PD7HB zegt:

  Na ontvangst van de welkomstbrief met het Electron werd mij duidelijk dat men mijn volledige NAW gegevens zou publiceren in het Electron. Ik stuurde de secretaris het volgende bericht per Email:

  Beste,

  Onlangs heb ik mij aangemeld als lid bij de Veron en begreep dat mijn naam in het blad Electron wordt gepubliceerd, vandaag ontving ik de welkomstbrief en het Electron januari 2018. Nu zie ik in dit Electron dat nieuwe leden met volledige NAW gegevens worden gepubliceerd in het blad.

  Dat mijn naam, call en woonplaats gepubliceerd wordt vind ik geen probleem maar mijn huisadres wil ik pertinent niet in het Electron hebben. Ik ga dus niet akkoord met plaatsing van mijn huisadres.

  Dit is de reactie die ik terug kreeg:

  Beste Henk,

  Dank voor uw aanmelding. Het is op dit moment zo dat deze publicatie statutair verplicht is. Uw NAW-gegevens zullen nu niet gepubliceerd worden conform uw verzoek. Daarom kunnen wij u helaas niet toelaten als lid.
  Mocht u reeds betalingen hebben gedaan worden deze onverwijld teruggestort.
  Wellicht worden in de nabije toekomst de statuten gewijzigd en kunnen wij wel voldoen aan uw verzoek.

  Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

  Met vriendelijke groeten,

  Ik heb het hier niet bij laten zitten en de secretaris gewezen op de privacy wetgeving en ook even overleg gehad met Veron regio Zaanstreek hier over en tot mijn verbazing ontving ik deze mail:

  Beste Henk,

  Na overleg met de afdelingsvoorzitter van de VERON afdeling Zaanstreek en intern in het VERON HB is besloten in het vervolg volledig conform de statuten de adressen niet meer te publiceren in Electron.

  Met jouw goedvinden maak ik je weer actief als aspirant-lid in ons administratiesysteem.

  Met vriendelijke groeten,

  Ja Ja

  Henk
  PD7HB

 34. Dennis Ammerlaan PD4DAM
  Dennis Ammerlaan PD4DAM zegt:

  Zodra ik de bijlagen goed lees komt de geheimhoudingsverklaring op mij persoonlijk over als een ongelukkig, en vooral amateuristisch, gekozen copy-paste van een verklaring van een organisatie of bedrijf waarbij tevens een stukje intellectueel eigendom beschermd moet blijven. Het artikel op de site van de VERON wat vandaag is verschenen geeft wat meer uitleg.

  https://www.veron.nl/nieuws/algemene-verordening-gegevensbescherming-kort-avg/
  —————————-
  Echter deze alinea onthuld hetzelfde als er bij veel gemeentes gebeurt, ‘extern bureau’ strijkt hoop geld op voor één bak doffe ellende:

  Het implementeren van deze wetgeving is veel werk en juridisch bijzonder complex. Een uittreksel van deze AVG is hier te downloaden. De VERON heeft daarom de hulp ingeroepen van een organisatie die zich alleen bezighoudt met het begeleiden van verenigingen om per 25 mei 2018 te voldoen aan deze strenge wetgeving. Bij niet voldoen aan de AVG kunnen de boetes oplopen tot maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet.
  —————————-

  Aangezien de VERON een vereniging is zonder winstoogmerk, en er geen producten, patenten, of intellectueel eigendom beschermd hoeven te worden is het vrij eenvoudig…..

  Een kwestie van de geheimhoudingsverklaring herzien tot de daadwerkelijk betreffende lading wat onder de AVG gaat vallen, de boeteclausule (voor vrijwilligers!! Man, hoe wil je ze behouden!?) er uit halen, en dan kan het stof weer neerdalen.

  Oh, en aan het begeleidende bureau….. foei!! ronduit FOEI!!
  Dat je een zichzelf respecterend hoofdbestuur in zo’n kwaad daglicht durft te laten manoeuvreren zeg!

  Graag zou ik een flinke korting zien op de dikke vette factuur die jullie hebben ingediend, want daar wens ik mijn lidmaatschapsgeld niet aan te laten verbrassen.

  Oh, en mocht het onveranderd doorgang vinden, dan zie ik graag de (reeds?) getekende exemplaren van dezelfde geheimhoudingsverklaring van de heren van het hoofdbestuur gepubliceerd worden. Zij zullen ongetwijfeld het goede voorbeeld kunnen geven en alle leden van de vereniging volledige transparantie kunnen bieden.

  https://www.veron.nl/vereniging/het-hoofdbestuur/maak-kennis-met-hoofdbestuur/

  PS: zó kan het dus ook:
  https://www.scouting.nl/ondersteuning/kennisnetwerk/juridische-zaken/privacywetgeving
  – informeren
  – een goede richting adviseren
  – je organisatie van vrijwilligers LEIDEN in plaats van een schrikbewind voeren

  ’73
  Dennis Ammerlaan
  PD4DAM

  • Randy
   Randy zegt:

   Hier kunnen veel organisaties een voorbeeld aan nemen. De Scouting heeft echter 90.000 jeugdleden, 25.000 kaderleden (vrijwilligers) en 3600 volwassen leden. Daar zal dus ook meer specialisme aanwezig zijn. Dat is bij VERON niet zo. Eén bestuurder heeft een achtergrond in Notarieel recht, maar waarschijnlijk (een wilde gok) vooral Ondernemingsrecht, Onroerend goedrecht en/of Personen- en familierecht. Dat is totaal andere koek dan Bestuursrecht, Computerrecht en/of Consumentenrecht. Want deze laatste drie rechtsgebieden zijn de laatste twee decennia nogal onderhevig aan wijzigingen. Komt bij dat deze bestuurder ook alweer wat jaren van zijn pensioen aan het genieten is.

   Als je realiseert hoe druk je eigenlijk bent als bestuurder bij de VERON dan zit je niet te wachten op zaken als de GDPR die om de hoek kijken. Als ik alleen bij mijn eigen werkplek (een van de grootste werkgevers van Nederland met 65,000 man personeel) kijk hoeveel tijd hieraan besteed wordt dan is het schrikbarend. Maar los daarvan. Laten we eens kijken naar hoeveel tijd een bestuurder van VERON kwijt is aan allerlei verplichtingen die daarbij komen. Neem bijvoorbeeld de vacature Voorzitter van de VHF-commissie, die automatisch lid is van het Hoofdbestuur:

   Een korte opsomming van de werkzaamheden. Het zal vast aanzienlijk meer zijn:
   – 12 avonden per jaar HB vergaderingen;
   – Tenminste 4 avonden of zaterdagen een commissie-vergadering;
   – Een zaterdag per jaar Officialsdag;
   – Een zaterdag per jaar VR vergadering;
   – 2x per jaar voorbereidende vergadering Amateur Overleg (2 middagen of avonden);
   – 2x per jaar het Amateur Overleg (2 middagen);
   – 1x per jaar een extra overleg met AT (1 middag);
   – Bemannen stand op de Dag voor de Radio Amateur (1 zaterdag);
   – Het jaarlijkse bezoek aan Heelweg Microwave (1 zaterdag);
   – IARU vergaderingen (5 dagen per jaar, veelal buitenland dus reizen in de weekenden);
   – Vele uren per maand thuis, aan de telefoon aan voorbereidingen en communicatie (zeker 3 volle dagen per maand);
   – Tussendoor ook nog tijd voor partner, familie en/of (klein)kinderen. En als je dan nog tijd over hebt, kun je misschien zelfs nog een aantal verbindingen maken of wat leuks bouwen. 😉

   Een vrijwillig professional, zonder vrijblijvendheid. Een functie waarbij je het nooit voor iedereen goed kan doen. Veel mensen hier in de comments reageren behoorlijk, maar realiseren zich totaal niet welke inzet verwacht wordt van bestuurders.

   • Wilko PA1WBU
    Wilko PA1WBU zegt:

    Hear hear.. zoals de Britten zo kort en bondig zeggen om hun instemming te betuigen!

 35. Ge.
  Ge. zegt:

  Vooruit dan, nog één opmerking voor de reageerders hier die ondanks sommige meer verstandige reacties toch blijven geloven dat het HB van de VERON de afdelingsbestuursleden met deze overeenkomst de mond wil snoeren:

  In het artikel én in het begeleidend schrijven staat overduidelijk dat degene die toegang heeft tot de persoonsgegevens van leden de ‘geheimhoudingsovereenkomst’ moet tekenen. Dat is over het algemeen de afdelingssecretaris. Daarnaast wordt geadviseerd om vanwege de continuïteit -mocht de secretaris eens niet beschikbaar zijn- ook de afdelingsvoorzitter te laten tekenen.

  Denk dan eens na over het volgende: iedere afdeling van de VERON heeft minimaal drie bestuursleden, maar vaak zijn het er 5 of meer. Als het HB nu echt bedoeld zou hebben om de afdelingsbestuurders een ‘zwijgplicht’ op te leggen over wat er binnen de VERON besproken wordt, dan zou het HB deze Geheimhoudingsovereenkomst toch door alle afdelingsbestuurders laten tekenen?

  Het merendeel van de afdelingsbestuurders hoeft deze overeenkomst al helemaal niet te tekenen!

  Wie dus eerst even nadenkt in plaats van primair reageert, beseft dat de gedachte dat dit een zwijgovereenkomst is te bizar is voor woorden.

  • Henk
   Henk zegt:

   Helemaal mee eens, een rectificatie op dit nieuwsbericht zou niets meer dan normaal zijn.
   Dit is onnodig onrust stoken

   • PH4X
    PH4X zegt:

    Waarom een rectificatie, Henk? Ik heb geen bericht ontvangen over onjuistheden.

    • Peter
     Peter zegt:

     Ik denk dat Henk bedoelt dat iemand van het Veron bestuur een rectificatie zou mogen/moeten plaatsen om e.e.a. toe te lichten.

     Als u ervan uitgaat dat er geen onjuistheden zijn geschreven op basis van welke bron dan ook , blijkt daaruit de “gekleurdheid”van het bericht.

     • PH4X
      PH4X zegt:

      De stukken zijn aan de tekst toegevoegd. Daarmee is voor een ieder controleerbaar dat er geen feitelijke onjuistheden in het artikel staan. Een reactie van VERON is niet ontvangen.

      Het probleem is dat enkele mensen bepaalde zaken anders willen lezen. Gekleurdheid is subjectief. Iemand die pro-Disney is zal zaken anders willen lezen dan iemand die pro-VPRO is. Dat is geen probleem van Hamnieuws, maar een veel groter probleem dat overal op het Internet speelt. Alle partijen krijgen overigens ruimte, mits één en ander voldoet aan de huisregels.

      En het houden aan de huisregels lijkt wel een probleem. Om die reden staan de reacties onder dit artikel, in ieder geval vanaf de website, nu ook uit. De werkweek begint zo weer en ik heb geen tijd, noch zin, om alles vooraf te controleren en reacties van mensen die willens en wetens zaken gekleurd lezen te controleren. Dat moet ook niet nodig zijn.

      Rest mij niets anders dan te zeggen dat ik het persoonlijk een goede zaak vind dat zaken rondom het onderwerp Privacy nu eindelijk eens een keer goed geregeld worden.

Reacties zijn gesloten.