Twee System Fusion repeaters QRT

repeater

De System Fusion repeaters van Amsterdam (PI1AMS) en Hilversum (PI1NOS) zullen voorlopig QRT zijn. Op basis van het huidige ATOF-beleid van Agentschap Telecom is geen ATOF verkrijgbaar. ATOF’s voor digitale spraak zijn in deze regio al vergeven.

Dat het op een nieuw experiment is voor AT niet van belang. Beleid is beleid, en daar toetst Agentschap Telecom aanvragen op. De beheerders van deze repeaters moeten dus wachten op wijzigingen van het beleid, die begin 2016 gereed zullen zijn.

Het huidige beleid laat slechts een regionale  DV-repeater toe in een omtrek van 50 kilometer op de 70-cm band. Voor de 2-meter band geldt zelfs een afstand van 60 kilometer. Zelfs bij geografische hindernissen zoals grote heuvels (Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Holterberg, etc.) geldt deze afstand als criterium. Als alternatief kan een lokaal relais station geplaatst worden op een maximale hoogte van 20 meter en een maximaal uitgangsvermogen van 4 Watt. Deze moeten dan wel tenminste 20 kilometer verwijderd zijn van een repeater met de regionale status. Gezien de zeer beperkte beperking van lokale repeaters voegen deze niets toe aan het repeater landschap.

Beleid wordt binnenkort gewijzigd
Het beleid dat Agentschap Telecom hanteert voor het toekennen van een zogenoemde ATOF voor (digitale) repeaters wordt binnenkort gewijzigd. Op verzoek van enkele beheerders, ondersteund door VERON en VRZA, zal gekeken worden naar de mogelijkheid om afstandsbepaling los te laten. Ook wordt gekeken om lokale repeaters gezien de zeer beperkte dekking en gebruik te schrappen. Daarmee ontstaat meer ruimte voor regionale repeaters met een groter bereik en dus een hogere gebruikersgraad. Met name voor DV-repeaters is dit gewenst, omdat er meerdere technieken zoals D-star, DMR, System Fusion en/of Tetra naast elkaar gebruikt worden in Nederland.

Agentschap Telecom heeft eerder aangegeven dat uit eigen onderzoek is gebleken dat de 70-centimeter band erg weinig gebruikt wordt door zendamateurs. Door het beleid te veranderen of bijvoorbeeld het huidige digitale repeater bandje dat van 438.000 tot 438.4000 Mhz loopt uit te breiden tot zegge 438.8000 Mhz ontstaan er voor zendamateurs meer mogelijkheden om te experimenteren met digitale spraak. Een ander alternatief is dat houders van een ATOF moeten vrezen dat zij deze vergunning na 3 jaar kwijt raken omdat er in de regio een ander experiment is. Gedane investeringen worden daarmee vernietigd. Onnodig, omdat uit eigen onderzoek van de toezichthouder blijkt dat er frequentieruimte voldoende beschikbaar is op de 70-centimeter band.

Notulen Amateur Overleg 19 maart 2014

“5.2. Presentatie onderzoek 70cm band door AT. Het agentschap heeft het afgelopen jaar o.a. de meetdata van de 70cm band (430-440 MHz) geanalyseerd. Hieruit blijkt dat het daadwerkelijk gebruik van deze band wordt gedomineerd door SRD en DGPS. De aanwezigen waarderen de presentatie. Ter informatie en verspreiding zal de presentatie worden verspreid.”

De bal ligt nu bij Agentschap Telecom. Zij is bezig met het afronden van een onderzoek naar repeater gebruik en zoekt naar mogelijkheden om het beleid te veranderen. Naar verwachting zal dit beleid begin 2016 gereed zijn. Het is afwachten of, wanneer en hoe de gezamenlijke hamnieuws.nl/hobbyscoop repeater PI1NOS en de repeater PI1AMS terug zullen komen.

4 antwoorden
  1. Roeland Jansen
    Roeland Jansen zegt:

    Dat lijkt me ook niet meer dan normaal Paul; Als de huidige regelgeving dat dicteert, dan moet je niet verwachten dat er van afgeweken gaat worden. Dat zou pas een zooitje zijn…

Reacties zijn gesloten.