Ministerie publiceert rapport over Antenneregister

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een eindrapportage gepubliceerd over de toekomst van het Antenneregister. Het rapport geeft informatie over technologische en maatschappelijke ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden bij toekomstige registratie van antenne-installaties.

Het eindadvies is dat er een toekomst is weggelegd voor het register, omdat het de transparantie richting burgers zou bevorderen. Er is echter wel een aanpassing in het Frequentiebesluit nodig om deze toekomst veilig te stellen, zo valt te lezen in het rapport, dat 87 pagina’s telt.

Om het rapport samen te stellen is gesproken met circa 40 belanghebbenden en gebruikers van het Antenneregister. Ook is er een openbare enquête geweest, waarbij 396 respondenten meegedaan hebben. Daarnaast is op basis van openbare bronnen inzicht verkregen in de registratie van antenne-installaties in andere Europese landen, zoals België, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Zwitserland.

Specifiek over de registratie van zendamateurs wordt mogelijk een alternatief aangehaald om privacy van natuurlijke personen te beschermen. Mogelijk wordt in de toekomst niet de exacte locatie weergegeven, maar zal dit gebeuren op basis van het postcodegebied. Registratie zal, ook in de toekomst, nog wel verplicht zijn.

De redenen die zijn aangevoerd om zendamateurs te registeren in 2009 gelden nog steeds. Wel treedt in 2018 nieuwe wetgeving op het gebied van privacy in werking. Dan doet de vraag zich voor of de locatie van de antenne-installatie van radiozendamateurs nog steeds in een register gepubliceerd mag worden, of dat de nieuwe wet aanleiding geeft om de afweging uit de wijziging van het Frequentiebesluit 2009 te herzien. In 2009 is door het College Persoonsgegevens als alternatief genoemd dat zendamateurs per postcodegebied worden geregistreerd. Door een dergelijke generalisatie zou kunnen worden voorkomen dat gegevens openbaar worden die tot specifieke personen te herleiden zijn.

Het antenneregister kost jaarlijks 176.000 euro en de kosten worden gedragen door de gebruikers van Agentschap Telecom. Registratie is verplicht wanneer er met meer dan 10 dbW (10 Watt) uitgezonden mag worden. Hoewel CB hier volgens de nieuwe wet- en regelgeving ook onder valt (12 Watt PEP bij SSB) zijn deze gebruikers vooralsnog vrijgesteld van registratie. Het rapport spreekt van een voornemen om deze gebruikers ook verplicht te laten registreren.

Het rapport is hier te downloaden.

13 antwoorden
 1. sw l5321
  sw l5321 zegt:

  VERON en VRZA , Een mooi stukje informatie voor de afdeling Public Relations van de Radiozendverenigingen. Voor wat betreft de gelijkheid van de Monniken, is het nu
  Egalte Fraternite Gelijkheid en Broederschap.
  Dus ook de anders gezindte radioamateurs er bij betrekken.
  Wel zo prettig dat luisteramateurs verschoond blijven van antennemast registratie.

  73

  swl 5321

  Robert

 2. Rob
  Rob zegt:

  Men gaat er kennelijk van uit dat het zendamateurisme een aflopende zaak is…

   • Rob
    Rob zegt:

    In de tabel op blz 83 staat dat het aantal zendamateurs over 5 en 15 jaar door vergrijzing zal afnemen.
    Er staan ook andere interessante observaties in die tabel mbt andere soorten van gebruik.

    • Thom
     Thom zegt:

     Bedankt, dat rapport had ik nog niet ingezien. Inderdaad op pagina 43 staat een gelijksoortige opmerking als wat jij zegt: “Het aantal zendamateurs is de afgelopen jaren constant gebleven. Ook voor de komende jaren is geen grote toe- of afname te verwachten. Mogelijk zal over lange termijn sprake zijn van een geleidelijke afname als gevolg van vergrijzing.”

     • pa1ejo
      pa1ejo zegt:

      Het AT zal met amateurs moeten omgaan, er zijn er genoeg en we gebruiken een aanzienlijk deel van het spectrum. Met onze hobby houden we de overheid bezig, mijn advies is daarom verstandig met de hobby om te gaan.

 3. Kees (PE1RNL)
  Kees (PE1RNL) zegt:

  Er staat een foutje In het artikel. In tegenstelling tot de Europese Standaard is het in Nederland niet toegestaan om 12 Watt in SSB te bedrijven op de CB band. Er is nog geen wijziging dienaangaande in de Staatscourant gepubliceerd.

  • William
   William zegt:

   In het rapport staat dat men dit wel voorplan is pagina 43. Gaat nog wel een gedoe worden registeren van CB antennes. Immers wie gaat dat nu doen? Men zal dan moeten zeggen kosteloos 1 keer registeren, en vooral een hoge boete erop als men het nalaat, anders doet niemand het.

 4. pa1ejo
  pa1ejo zegt:

  Verlaging van de 10dBW naar 5W zou enige gevolgen kunnen hebben voor het aantal registraties in het register. Ik vind sommige referenties in het rapport maar vaag, b.v. de referenties naar ICNIRP moet specifieker zodat we ook weten naar welk rapport gekeken wordt. Bedoeld wordt de veilige afstand tussen de antenne en de gebruiker. Welnu die is frequentie afhankelijk, mijn advies zou zijn meer transparante informatie welke het AT veilig acht tussen antennes en gebruikers, of algemeen publiek. Tenslotte speelt de privacy wetgeving, ik zou ook liever zien dat de locatie van de antennes uit het publieke gedeelte van het register verdwijnt, dat is meer bij de tijd dan het huidige register waar iedereen kan zien waar de antennes staan tot op 15 meter nauwkeurig. Maar verder is het een net geschreven rapport.

 5. PD3HF
  PD3HF zegt:

  En dat allemaal om in kaart te brengen hoe gevaarlijk radio straling wel niet is en om hun registratie fetish te bevredigen. Ik zou zeggen, kijk eens hoe oud de gemiddelde zendamateur wordt. Daar zou je (mits je verstand werkt) het een en ander aan conclusies aan kunnen verbinden. Maar dat is ze blijkbaar nog niet opgevallen. Of toch? Dan blijft alleen de obsessief-compulsieve dwangneurose om databases met data te vullen nog over.

  • Bor
   Bor zegt:

   Ehhm…

   Als ik de gemiddelde oldtimer hoor raaskallen op bv 80 mtr rollator net-maar ook op uhf repeaters !- dan hebben die radio golfjes wel degelijk desastreuze invloed! 😉

 6. MPX
  MPX zegt:

  Precies allemaal BS, daarom doe ik aan die onzin ook niet mee, bovendien ben ik nogal op mijn privacy gesteld 😁

Reacties zijn gesloten.