VERON betrokken bij voorbereiding WRC

WRC2015VERON heeft afgelopen week een vergadering van de Nationale Voorbereidings Commissie (NVC) aan tafel gezeten, dat meldt de vereniging op haar website. De NVC is een overlegorgaan van de rijksoverheid, vergaderen belanghebbenden met elkaar met als doel een zogenaamd “Dynamisch Document” op te stellen. Dat document bevat het voorlopige Nederlandse standpunt met betrekking tot de agendapunten van de WRC. Het document vormt dé instructie voor de Nederlandse delegatie. Die zal in november van dit jaar aan de conferentie in Genève deelnemen, waarbij de VERON in de Nederlandse delegatie is vertegenwoordigd.

Elke 3 tot 4 jaar wordt door de Radiocommunicatiesector van de ITU, de WRC (voorheen WARC), de Word Radiocommunication Conference gehouden. Een belangrijk evenement, ook voor zendamateurs, want de IARU behartigt daar hun belangen. In Nederland is dit uitsluitend geregeld via VERON, die als grootste landelijke vereniging automatisch lid is van de IARU.
Op deze wereldconferentie wordt onder meer het internationale Radioreglement gewijzigd, waarin internationale afspraken rondom het frequentiegebruik worden gemaakt en herzien. Op de WRC-2015 is ook een Nederlandse delegatie aanwezig om o.a. de belangen van zendamateurs te behartigen. Eerder al leidde deze vergadering tot het toekennen van de 12 en 17-meter ‘WARC’ banden alsook een secundaire allocatie van de 30-meter band.

Harmonisatie van de 160-meter band
Dit jaar staan er weer diverse zaken op de agenda die zendamateurs raken. Een ervan is de harmonisatie van de 160-meter band. Dit voorstel is van VERON afkomstig en kan internationaal gezien op veel bijstand rekenen. Wanneer de WRC dit voorstel goedkeurt, dan kan gestart worden met de harmonisatie van de 160-meter band die momenteel van 1.810 tot 1,880 kHz loopt. Het voorstel van VERON stelt voor om de band te laten lopen van 1,800 tot 2,000 kHz om zodoende internationaal beter aansluiting te vinden.

Meer behoefte aan breedband spectrum
De telecomsector heeft meer behoefte aan bandbreedte en dus ook aan frequentie spectrum. Een bedreiging voor onze hogere amateur banden, zegge alles boven de pakweg 300 MHz. Binnen enkele jaren moet circa 1.200 MHz aan extra spectrum komen voor mobiele breedband toepassingen. CEPT studies geven een overzicht welke banden wel en welke banden niet geschikt zijn. Een band die in gebruik is voor zendamateurs, 3400-3410 MHz (De 9-cm band) wordt daarbij genoemd als kandidaat. Banden die bij voorbaat niet geschikt zijn worden ook genoemd. Dat zijn – voor zendamateurs – 5725-5850 MHz, een deel van onze 6cm band. Er blijft dus nog spectrum over dat niet genoemd is en daardoor mogelijk geschikt. Daarbinnen vallen onze gehele 23cm en 13cm band. De komende jaren is er dus nog genoeg te doen voor de VERON om deze band(en) te beschermen.

Toewijzing van de 60-meter band
Op de WRC-2015 wordt gezocht naar ruimte voor zendamateurs binnen het spectrum 5250 – 5450 kHz. Dit zal wereldwijd geharmoniseerd moeten worden. CEPT stelt voor de bovenste helft, dus 5350 – 5450 kHz toe te kennen aan zendamateurs op een secundaire basis. In Nederland heeft VERON vooruitlopend op dit voorstel al een verzoek ingediend bij Agentschap Telecom om deze ruimte toe te kennen. Hierop is positief gereageerd door zowel de toezichthouder alsook defensie als primaire gebruiker. Naar verwachting kunnen Nederlandse zendamateurs nog dit najaar gebruik gaan maken van de 60-meter band.

Meer ruimte nodig voor ‘Earth exploration-satellite’
Er is een groeiende behoefte voor aardobservatie satellieten om betere radarbeelden te krijgen, wat alleen bereikt kan worden door middel van het gebruik van grotere bandbreedtes. In verband hiermee is er een behoefte voor additioneel spectrum van 600 MHz rond de bestaande allocatie voor de EESS in de frequentieband 9 300 – 9 900 MHz, dan wel hier beneden (8 700 – 9 300 MHz) dan wel hierboven (9 900 – 10 500 MHz). De laatste allocatie zou betekenen dat zendamateurs een gebruiker in de 3cm band krijgen, waar ze al een secundaire status hebben.

De World Radio Conference wordt gehouden van 2 tot en met 27 november en vindt plaats in Genève. Namens VERON zal Bram van den Berg (PB0AOK) voor vertegenwoordiging zorgen. Ook oud vice-voorzitter Hans Blondeel Timmerman (PB2T) is aanwezig als expert namens de IARU.

Het document is te vinden op de website van Agentschap Telecom en is als bijlage in dit artikel opgenomen.

9 antwoorden
 1. PB0AOK
  PB0AOK zegt:

  Randy,

  Ik zie dat je het Dynamisch Document dat door de NVC is opgesteld inmiddels goed hebt bestudeerd.
  De CEPT zal op de komende WRC vrijwel zeker voorstellen om de beoogde 600 MHz uitbreiding van de frequentieband voor de EESS (agendapunt 1.12) te vinden in de banden 9.200 – 9.300 MHz en 9.900 -10.400 MHz. Ik verwacht niet dat de CPG-vergadering van komende week daar nog verandering in brengt.
  Als de WRC dit voorstel overneemt, betekent dat een overlap van 400 MHz met de 3 centimeter amateurband.

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Dank voor de aanvulling, Bram. Welke concrete nadelen zou de amateurdienst ondervinden van de voorgestelde uitbreiding? Treft het enkel smalband en/of EME of raakt het ook breedband aardse verbindingen zoals bijvoorbeeld ATV?

 2. PB0AOK
  PB0AOK zegt:

  Een gedeeld frequentiegebruik in een 400 MHz brede band (10.000 – 10.400 MHz) betekent dat volgens het IARU-R1 bandplan voor de 3 cm band alle modes worden geraakt. Dus ook de smalbandige toepassingen in de band 10.368 – 10.370 MHz. Alleen de amateur satellite service (10.450 – 10.500 MHz) ontspringt de dans.
  De afgelopen drie jaar is er in een van de Studiegroepen van ITU-R hard gestudeerd om te bepalen of de EESS als nieuwe gebruiker in deze band kan worden toegelaten, zonder dat de bestaande radiodiensten daar storing van ondervinden. De conclusie was zeer duidelijk: Jazeker dat kan, met als meest belangrijke motieven:
  1. De satellieten binnen de EESS gebruiken voor aardobservatie SAR-technieken, Daarmee verkrijgt men mooie plaatjes met hoge resolutie, indien er voldoende bandbreedte beschikbaar is.
  2. Het vliegen met satellieten is een dynamisch geheel. Een amateurstation op 3 cm gebruikt doorgaans antennes met een grote directivity, die vrijwel alleen bij het maken van EME-verbindingen worden geëleveerd.
  Als gevolg daarvan zal een EESS-satelliet zich maar enkele tientallen seconden binnen de hoofdlus van de amateurantenne bevinden. Een eventuele storing zal daarom naar verwachting zeer kortstondig zijn.

 3. Peter
  Peter zegt:

  Onder topic waar DKARS claimt dat zij bijgedragen heeft aan de wijziging van de Telecommunicatiewet, vliegen de comments om de oren richting VERON. Zij zou niets doen. Saillant detail: DKARS bestond nog niet eens ten tijde van deze wijziging in de genoemde wet.

  Nu laat VERON zien wat zij doet, onder andere tijdens de WRC die eind dit jaar plaatsheeft, en hoor je niets. Ik vraag me daadwerkelijk af of de mensen die grote woorden in de mond nemen uberhaupt lid zijn van een vereniging en actief zendamateur in Nederland of dat ze zich door DKARS voor het karretje laten spannen…

 4. paul
  paul zegt:

  @peter

  Misschien zijn de WRC agendapunten voor veel amateurs minder urgent?
  Er staat in ieder geval -als ik het goed zie- weinig tussen met betrekking tot de N-categorie spectra of storingsproblematiek.

 5. Tonnie
  Tonnie zegt:

  Zelfs ik snap dat wrc belangrijk is. Is maar goed dat veron de wrc doet. als we onze vuisten niet tonen bij wrc dan zijn we zo alle amatuer frequencies kwijt aan comerciele gebruikers. Als hunvan dkars allemaal zo denken aan onze belangen. waarom gaan der geen lui van dkars maar de wrc?

  Het zijn allemaal de zelfden die overal op internet lopen te klagen over storing en antenepobleme. Ze denken dat dkars hun gaat helpen. ik geloof er helemaal geen zak van. Wanneer gaan dkars is zeggen wat ze gaan doen tegen storing en anteneprobleme??? Maar ze zegge helemaal niks. Ook niet wanneer ze het oplossen. iedereen zegt, wacht maar af. ik wacht al een jaar. Ik heb nog meer vetrouwen in alfa tango 11m club dan in dkars.

 6. EEF
  EEF zegt:

  Bram dank voor de info!! Peter Paul en Tonnie >>> WRC wordt gelukkig wel behandeld dwz uitgesproken door de vereniging zelf hoor ,over DKARS wil ik niet meer een woord aan vuil maken , al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel………Tonnie niet helemaal , maar je moet hulp hebben als je geen juridische kennis hebt en die heeft de VERON al jaren geleden gegeven aan amateurs die hulpbehoevend waren of in zekere zin gepest werden en…… in de steek werden gelaten door de overheid .Dat heeft die zogenaamde stichting nog niet voor elkaar gekregen , die hebben geen jurist , die sturen je naar de veron……..te gek voor woorden maar wel grappig uiteindelijk> zo val je vanzelf door de mand tav de zendamateurs , want deze zijn niet gek , en weten donders goed wat voor vlees ze in de kuip hebben.Geld?? ja dat kost geld….juridisch advies of hou je dit zelf in je clubje?? ,,mijn casus >> aanmatigend en ongegrond>> dat was helemaal juist van de VERON .,en uitgesproken door de VERON terwijl de rest zat te slapen ., waarvan akte 73,s
  Gr EEF

  • PJ
   PJ zegt:

   Als JIJ een antenne probleem hebt, is dat je eigen probleem. Daar hoef je geen (financieel) probleem van de vereniging en dus alle leden van te maken. Want dat is wat ik vaak proef in de comments. Een en ander is prima met een rechtsbijstandverzekering af te dekken en heb je vooraf kunnen weten. Op hoger niveau zal VERON wel meer moeten doen. Denk aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM), maar wellicht ook het verspreiden van informatiefolders via de VNG.Of het schrijven van een boek met tips die als handreiking kunnen dienen voor zendamateurs en haar juridisch ondersteuner.

   Het geheim van DKARS is dat ze geen jurist hebben, maar een medewerker van een gemeente die op de afdeling vergunningverlening werkt. Die belt even naar de collega gemeente om navraag te doen. Als collega, niet als jurist. Onbekendheid met amateurantenneinstallaties (leuk Scrabble wordt) is vaak de oorzaak van problemen. Juist doordat Jan als ‘collega’ belt naar gemeenten, krijgt hij veel voor elkaar. Als je dat door een jurist laat doen, ontstaat er meteen een spanningsveld. Nu kunnen veel zaken informeel opgelost worden.

   • Marco
    Marco zegt:

    Toch is het handig om een jurist te hebben met kennis van zaken betreffende de radio hobby.
    En ik ben het met je eens dat deze niet betaald hoeft te worden door de vereniging of stichting.

    Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn.
    Advies van de vereniging:
    Zorg dat je minimaal x jaar een rechtsbijstandsverzekering hebt.
    Klop aan bij advocaat X, Y of Z en die weten hoe ze je verder kunnen helpen.

    Het zou wel helpen als ze je een aantal standaard documenten aanleveren van hoe je een bouw aanvraag moet indienen.
    Dit om te voorkomen dat je zelf domme dingen doet die later in een rechtszaak tegen je kunnen werken.

Reacties zijn gesloten.