De VERON en VRZA werken samen… tegen DKARS

De landelijke verenigingen VERON en VRZA lijken elkaar gevonden te hebben in een samenwerking. Een samenwerking die normaal niet verder komt dan het halfjaarlijkse Achterkamer Onderonsje bij Agentschap Telecom in Amersfoort en de exploitatie van het Dutch QSL Bureau. Inzet van de samenwerking lijkt een gezamenlijke vijand: DKARS.

Vrijdagmiddag om precies 12.00 uur publiceerden beide verenigingen eenzelfde artikel op de website. Saillant detail: het artikel is al ruim 2 maanden oud en wordt nu uit de kast gehaald om gezamenlijk modder richting DKARS te gooien. Dit naar aanleiding van een schrijven van DKARS aan de VERON en VRZA-afdelingen een week eerder. Bij VERON staat zelfs wordt daarbij zelfs “DKARS enquête” gebruikt in de adresbalk, om een directe aanval te openen.

VERON Hoofdbestuur ‘waarschuwt’ afdelingen
In een uitgelekte mailing van het VERON hoofdbestuur worden afdelingen ‘gewaarschuwd’ niet op de mailing van DKARS in te gaan en doet een e-mail af als ‘misbruik van onze ICT-systemen’. De VERON zegt graag samen te willen werken maar geeft de VRZA daarbij de schuld van het niet willen samenwerken. Als afsluiter schrijft VERON-secretaris Eric-Jan Wösten (PA3CEV): “Het hoofdbestuur van de VERON roept op om vooral tijd en energie te steken in nuttige zaken (…)”. Wat de nuttige zaken zijn is niet bekend. Als we naar de reacties van de VERON-secretaris eerder op deze website kijken, lijkt het gooien van modder richting DKARS in ieder geval géén nuttige aangelegenheid.

VERON-afdelingen vaker geïntimideerd
Een voorzitter van een VERON-afdeling laat aan Hamnieuws weten vaker intimidaties van de VERON-secretaris te hebben ontvangen inzake DKARS. Als voorbeeld wordt een verzonden persbericht genoemd, dat naar alle media, waaronder DKARS gezonden is. Dat is bij de landelijk secretaris niet goed gevallen. De afdelingsvoorzitter ontving vervolgens ‘onprettige e-mails’ van de secretaris van het Hoofdbestuur en werd vervolgend genegeerd wanneer hij het hoofdbestuur mailde voor afdelingszaken.

Reactie van de secretaris van de DKARS:
De confrontatie met de resultaten van de radio amateurpanel vragen heeft de beide verenigingen kennelijk toch wakker gemaakt. Uit wanhoop probeert men te stellen dat de uitkomst niet representatief zou zijn, maar helaas, wij hebben dit volgens duidelijke procedures uitgevoerd, waarbij ook is vast te stellen of men wel of geen lid van een vereniging is hoe men de hobby bedrijft, wat voor soort registratie et cetera. De resultaten van de beantwoording van de panelvragen is dus zeker geen ‘fake news’! Ook hebben Oost-Europese DKARS-hackers geen misbruik gemaakt van VERON ICT systemen, iedere afdeling beschikt immers gewoon over een openbaar email adres.

De suggestie van de VERON-secretaris om met nuttige dingen bezig te zijn delen wij overigens volledig en wij besteden onze tijd aan nuttige zaken, zoals bijvoorbeeld:
– zorgen dat radioamateurs een antenne kunnen plaatsen;
– bewerkstelligen dat onze amateurfrequenties weer schoon worden, dus vrij van ‘elektro smog’;
– het behartigen van de radioamateurbelangen in de breedste zin van het woord;
– en last but not least, het streven naar één krachtige amateurradio belangenbehartiger organisatie voortkomend uit minimaal VERON, VRZA en DKARS, deze met een nieuw hoofdbestuur en een modern huishoudelijk reglement, waarbij bestuurders niet langer dan vier(met 1x een verlenging van vier) jaar zitting kunnen nemen.

45 antwoorden
 1. Wim PD2CDF
  Wim PD2CDF zegt:

  Ik als lid van de Veron schaam mij bij deze lid te zijn van de vereniging.
  Wat een zielig gebeuren.
  Hierbij roep ik iedereen op om hiertegen te ageren , uiteraard op een nette wijze.

  • Ruud
   Ruud zegt:

   Dat heb ik in het verleden al gedaan. Ik zit bij de VRZA met een geheel vernieuwd en jong bestuur. Goedkoper ook! 🙂

 2. Jeroen Baten
  Jeroen Baten zegt:

  TL,DR; Okay, er zijn dus 3 verenigingen voor zendamateurs en die vinden alledrie dat ze uniek zijn. What else is new in Nederland…

  • Ruud
   Ruud zegt:

   Nee!!!!!! Er zijn maar 2 verenigingen waar je lid van kan worden. De VRZA is de goedkoopste en daar ben je ook een stem waard als lid. En de veron met zijn iets moeilijkere systeem waarbij je stem “weggestemd” kan worden voor indiening en dkars is een stichting ZONDER leden maar met donateurs. Geen inspraak dus blijkbaar of schijnbaar……

   • PJ
    PJ zegt:

    Dat DKARS een stichting is lijkt het enige argument dat keer-op-keer terugkomt, ooit een keer gepropageerd door de VERON-secretaris en nooit onderbouwd met enig juridisch houdbaar feit. Iedere andere onderbouwing mist.
    Niet de rechtsvorm, maar de statuten zijn leidend. En die zijn bij DKARS kraakhelder. Wanneer het gaat om Stichting Radio Examens hoor je niemand. Een stichting die aan tafel kan schuiven bij Agentschap Telecom en notabene opgericht is door VERON en VRZA.
    Een stichting is enkel een rechtsvorm. En aan iedere rechtsvorm zitten voor- en nadelen. De statuten en doelstellingen moeten echter leidend zijn. Niet de rechtsvorm.

    • Frans Meyer
     Frans Meyer zegt:

     Even een juridische onderbouwing: een vereniging is een rechtsvorm waarin het bestuur in eerste instantie gecontroleerd wordt door de leden en eventueel in geval van “nare zaken” ook nog een keer door Justitie / Belastingdienst enz.
     Een stichting zoals DKARS heeft geen leden en in principe kan het bestuur, dat zichzelf benoemt, doen en laten wat zij goed vindt: binnen de legale grenzen is er NIEMAND die dat bestuur ter verantwoording kan roepen, totaal onafhankelijk van wat er wel of niet in de statuten staat. Dat is een van de redenen dat AT niets met DKARS van doen heeft, want juridisch gezien vertegenwoordigt DKARS slechts de personen, die zitting hebben in dat bestuur. Alle andere, zich vertegenwoordigd voelende amateurs hebben nul en geen invloed op het doen en laten van het bestuur, want zij kunnen niet, zoals bij VERON en VRZA, dit bestuur wegsturen als zij het niet eens zijn met hun bestuur.
     Frans PA0FMC

     • PJ
      PJ zegt:

      Dat argument – en ook het enige argument – kennen we inmiddels wel. Lees nogmaals eens de reactie. En dan het deel: “Wanneer het gaat om Stichting Radio Examens hoor je niemand. Een stichting die aan tafel kan schuiven bij Agentschap Telecom en notabene opgericht is door VERON en VRZA.”

  • VeronAfdeling
   VeronAfdeling zegt:

   Geacht bestuur, beste secretaris,

   Onlangs heeft misbruik van onze ICT-systemen geleid tot de ontvangst van een verwarrende e-mail bij de afdelingen waarin wordt opgeroepen om op basis van een niet-valide enquête te komen tot een enkele vereniging.

   Zoals jullie weten praat de VERON al vele jaren met de VRZA over de totstandkoming van één landelijke vereniging en heeft daar al veel tijd in geïnvesteerd. De Verenigingsraad van de VERON heeft in 2009 wederom een VR voorstel hiertoe aangenomen. Sindsdien hebben de beide besturen dit onderwerp weer op de agenda gezet. Maar de VRZA heeft in 2014 op de ALV uitgesproken dat de VRZA haar identiteit niet wil verliezen en daarom niet wil samengaan met de VERON. Dat besluit staat nog steeds en wordt uiteraard door de VERON gerespecteerd. Als er over samengaan gesprekken gevoerd zouden worden, dan is een zelfbenoemde rol van “katalysator” door stichting DKARS onnodig. De betrekkingen tussen VERON en VRZA zijn namelijk prima. Op verschillende niveaus werken VERON en VRZA al samen. Zo zijn er verschillende gecombineerde afdelingen, gezamenlijke activiteiten en wordt er gezamenlijk richting overheid geacteerd in o.a. het Amateuroverleg. Overleg met de VRZA vindt ook altijd rechtstreeks plaats zonder de hulp van een andere partij. De VERON blijft gericht op samenwerking met VRZA en andere verenigingen waar nodig of nuttig. Ze respecteert het besluit van de VRZA leden om niet met de VERON samen te gaan. Dat is in de toespraak van onze algemeen voorzitter op de Verenigingsraad 2016 terug te lezen.

   Het hoofdbestuur van de VERON roept op om vooral tijd en energie te steken in nuttige zaken, zoals het mogelijk houden van amateur radio in Nederland. Door lid te worden van de VERON draag je hier al aan bij. De VERON heeft verder nog voldoende vacatures waarin ook een flinke bijdrage geleverd kan worden.

   Namens het Hoofdbestuur van de VERON

   Met vriendelijke groeten,

   J.H.M. (Eric-Jan) Wösten PA3CEV

   Algemeen secretaris

   • Tonnie SWL
    Tonnie SWL zegt:

    hoe komt de dkars aan de email van de afdeling voorzitters van de veron??? wat zit de dkars nou te doen???

 3. MPX
  MPX zegt:

  Dit is nu met recht één grote droefenis!
  En waar gaat het allemaal over, een aantal figuren die heel hun leven slijten achter een bakkie.

  • Raymond
   Raymond zegt:

   Achter een ‘bakkie’ is bij de echte zendamateur een transceiver. En wat is er mis met een hobby als zendamateur, zou jij moeten weten old man Ewald 😀

   • MPX
    MPX zegt:

    Daarom hoor ik 9 van de 10 “zendamateurs” in bepaalde regio’s het ook over een bakkie hebben, je hebt de conclusie zelf al getrokken.
    Niets mis mee zolang niet je leven draait om “het bakkie”

    • Raymond
     Raymond zegt:

     Dan vraag ik me af op welke frequenties u dan luistert beste OM, en deze conclusie kwam uit uw koker 😀 En inderdaad, een hobby moet een hobby blijven en geen obsessie 🙂

 4. Piet
  Piet zegt:

  Tja het is me toch wat, het zijn net kleine kinderen toch!
  Het lijkt wel de politiek in Den Haag.
  Maar ik vind wel dat verenigingen, zich best wel eens harder mogen gaan opstellen tegen de storings problematiek bij gespreken met Agentschap Telecom.
  Veel amateurs hebben al geen zin meer om het te melden, omdat de reactie vaak is, u hebt geen storing maar overlast.
  Wat zouden ze doen als wij als amateur storing veroorzaken in de omgeving en het afdoen, met meneer u hebt geen storing van ons, alleen wat overlast tijdens een voetbalwedstrijd op tv.

  • Peter
   Peter zegt:

   Kijk. Daar hebben we de PR-man van de VRZA? Die meteen de aandacht op Hamnieuws probeert te leggen om deze van het bestuur van de VRZA af te houden?

 5. Willem
  Willem zegt:

  Dit slaat helemaal nergens op en gaat ook nergens over.
  Is dit oud zeer, persoonlijke wroeging of gewoon de kift tegen een nieuwe organisatie of zogenaamde “overlopers”
  Moet een nieuwe niet traditionele partij welke is opgestaan koste-wat-kost de mond moet worden gesnoerd.

  De fase van kleuter gedrag naar goed volwassenschap duurt bij sommigen wel erg lang.

 6. Cor Boelhouwers.
  Cor Boelhouwers. zegt:

  Als VERON en DKARS lid zou ik zeggen ,kom op mannen.
  Nu weer gewoon doen en geen vrouwe gedrag meer vertonen!!!!
  73 Cor. PA3CRL.

 7. Hans
  Hans zegt:

  De zendamateur verliezer? Ik zou niet weten waarom. VERON en VRZA treden op namens hun leden en hanteren ieder hun eigen vorm van inspraak. Als je het daar niet mee eens bent dan kun je daar van binnenuit wat aan doen, maar dan moet je wel lid zijn. Als je alleen langs de kant blijft staan schreeuwen dat het een bende is en dat je daarom geen lid bent, wil dat nog niet zeggen dat je gelijk hebt, hooguit dat je zelf niet van plan bent om je positief in te zetten. En ben je wel ooit lid geworden en weet je niet meer waarom? Doe jezelf en de mensheid dan een plezier, zeg je lidmaatschap op en ga iets leuks doen met postzegels of suikerzakjes, maar hou asjeblieft op met zeuren en schoppen.

 8. Tonnie SWL
  Tonnie SWL zegt:

  ik vind de brief van de veron aan de afdelingen een normale brief. de dkars is zelf de ergste van allemaal, lopen jaren te stoken en maken zelf helemaal niks klaar.
  zo dom van hamnieuws om die ingezonden brief hier op de site te zetten dat komt gewoon van de dkars af. hamnieuws laat zich misbruiken door de dkars. word nu een roddel magazine. heel erg slecht dat hamnieuws hier aan mee doet.

  • Ap Kop
   Ap Kop zegt:

   Wel ja joh, lekker over de vorm gaan zeuren en daarmee de inhoud negeren. Feit is dat drie belangenverenigingen niet samen kunnen of willen werken. En blijkbaar hun eigen belang voorop stellen, en daarmee de belangen van 13.000 zendamateurs tekort doen. SAMEN staan we toch sterk? Het feit dát DKARS heeft kúnnen ontstaan geeft al aan dat er ruimte was voor meer of betere belangenbehartiging… Dat zegt genoeg toch?

 9. Anne Mak
  Anne Mak zegt:

  Ik snap er echt niets meer van. Als er geen reden voor ruzie is dat bedenken ze wel iets. Het gaat mijn inziens nergens over.
  De populariteit van de DKARS schijnt bij sommige derde een doorn in het oog te zijn. Ik zoek mijn hobby steeds meer buiten de Nederlandse landsgrenzen. Dan heb ik weinig to geen last van dit geneuzel.
  Succes ermee, maar ik ga me hier compleet niet mee bemoeien. Alleen dat ik het in en in triest vind.

  Gr. Anne (PB1A)

 10. PE1MIX
  PE1MIX zegt:

  Weer een opruiend artikel, zoals ik hier tegenwoordig vaker zie.
  Van iets als “HAM-nieuws” zou je verwachten dat het onpartijdig is zijn maar is het helaas allesbehalve.
  Er is maar één mening en alle reacties die daar niet in passen worden weggehaald.
  In reacties die kennelijk wel passen mogen zelfs persoonlijke aanvallen gewoon blijven staan.
  Door bovenstaand gedrag wordt de discussie willens en wetens een bepaalde richting ingestuurd.
  Wanneer zou PH4X eens beseffen dat dit de amateurgemeenschap en amateurstatus zeker geen goed doet?

  • Jan
   Jan zegt:

   Mag ik zelf uitmaken waarmee de amateurgemeenschap, waaronder ik, gediend ben? Weer een Gutmensch die namens anderen bepaald wat goed en slecht is en deze mening wil opdrukken. Je past goed bij de secretaris. Die heeft je een gouden speld opgeknoopt lees ik.

   • PE1MIX
    PE1MIX zegt:

    Ja dat mag en ik dus ook, alleen doe ik dat zonder je persoonlijk aan te vallen.
    Ik haal er ook geen dingen bij die er niet bij horen, insinueer niets en verschuil me niet achter alleen een voornaam.

    Je reactie zegt daarom ook meer over jou dan over mij.

 11. Charles - PE2CH
  Charles - PE2CH zegt:

  Typisch Nederland.
  Ieder wil perse een eigen groep of club hebben en wil niets weten van en over anderen.
  En dat doen we al meer dan 100 jaar!!
  Hoe verklaar je anders dat we in Nederland zoveel omroepverenigingen hebben? En een ontelbaar aantal politieke partijen? En vakbonden/vakverenigingen zijn er ook een heleboel van.

  Juist! Ze leven en denken allemaal in hun eigen wereldje en “vergeten” het gezamelijk belang omdat ze dat domweg niet (willen) zien. En wij zendamateurs doen precies hetzelfde….

  • MPX
   MPX zegt:

   Daarom moet je ook niet ergens bij willen horen, zijn die mensen anders ongelukkig of zo?

 12. Piet
  Piet zegt:

  Het heet niet voor niets Hamnieuws! 🙂 het kan goed of slecht nieuws zijn.

  • Raymond
   Raymond zegt:

   Oorsprong van de term HAM.

   Vooral Engelstalige radioamateurs noemen zichzelf ham. Ham is geen afkorting, in het Engels betekent hamming sinds de middeleeuwen overacteren en is een ham een slechte acteur.
   Hieruit kunt u zelf een conclusie trekken hahaha 😀

 13. Pd0rdd
  Pd0rdd zegt:

  Wat een kleuterschool nivo zeg. Samen sta je sterker dan alleen. Modder gooien helpt daar zeker niet bij. Kom op bestuursleden stap van je trots af en zorg voor een goed functionerende organisatie die echt de belangen van ons amateurs behartigd.

 14. Hans - PE0VMT
  Hans - PE0VMT zegt:

  Wat mij als oldtimer opvalt is de hardnekkigheid waarmee een klein groepje discussopaten probeert om het eigen gelijk te krijgen. Dat dit meestal ten koste gaat van mensen die graag in alle rust hun hobby trachten te bedrijven interesseert hen niet. En dat is kwalijk… Elkaar lekker zwart maken is voor onruststokers een uitgelezen kans om het vuurtje verder op te stoken, van de gevolgen trekken zij zich niets aan. Als het omgekeerde gebeurt dan heb je de poppen aan het dansen! Dàn zijn de discussofielen er als de kippen bij om zichzelf als slachtoffer te profileren. Opmerkelijk, het ligt altijd aan de ànder!

 15. Roel Pot
  Roel Pot zegt:

  Beste radiovrienden,
  Aub ga met deze onzin stoppen en ga lekker achter je set zitten en verbindingen maken.
  De meesten van ons kunnen zonder set niet goed communiceren.
  En “vijanden” noemen hoe ziek is de schrijver.
  Laat elke club bestaan en ga geen modder gooien.
  We hebben nog steeds een prachtige hobby en IK geniet daar al meer dan 30 jaar van en wou dat nog graag een beetje zo houden.
  Of je nu lid bent van de vrza, veron, dkars, of een lokale club we zijn allemaal zendamateur.
  Alvast een fijne vakantie met soms een beetje radio activiteit.

  • Hans - PE0VMT
   Hans - PE0VMT zegt:

   Groooooooot gelijk, Roel! Je zou wensen dat de OTC zich eens wat meer laat horen, in opbouwende en relativerende zin dan! Helaas is het meestal zo, dat de moddersmijters en de blaaskaken zoveel herrie (QRM) produceren dat de zwijgende meerderheid het er maar bij laat zitten.

 16. Willem
  Willem zegt:

  Ach, ik heb mijn VRZA en Veron lidmaatschap 10 jaar geleden al opgezegd en heb er tot op de dag van vandaag nog steeds geen spijt van gehad. DKARS trekt mij nu wel meer 🙂

  • Willem
   Willem zegt:

   Het mooie in Nederland is dat wij een aantal zaken in de grondwet hebben verankerd. Het recht op vereniging, het recht van vrije meningsuiting, het recht van vergadering etc. etc. etc. Deze rechten zijn bevochten en verworven, een groot goed dat wij moeten koesteren. De tijd dat je alleen een traditionele marktpartij, vereniging, product of dienstverlening kon kiezen ligt inmiddels ver ver achter ons. Alleen begrijpen sommigen dat gegeven nog steeds niet en bijten zich stug en hardnekkig vast in nostalgie en romantiek. Lang vervlogen en gekoesterde nostalgie, romantiek en vooruitgang trachten te handhaven is vechten tegen de bierkaai. (Iets met de Hr. Don Quichot geloof ik).

   Respecteer je een andere club of meningsuiting niet om wat voor reden dan ook, dan roep je problemen over je af op vele fronten.
   Als een nieuwkomer op de markt leden wil trekken dan zullen zij ook in de pot van bestaande organisaties moeten vissen om nieuwe aanwas te kunnen krijgen. Indien de nieuwkomer een andere visie, missie of doelstelling heeft, dan moet je die als traditionele partij kunnen en vooral moeten respecteren en niet boos worden dat je leden weglopen omdat je juist datgene wat je leden missen niet kan bieden. Als leden bij je weglopen doe jezelf dus iets niet goed. Hierom kwaad worden en de nieuwe marktpartij de schuld geven werkt altijd contra-productief. Veel bedrijven zijn door kortzichtigheid, niet inspelen op de marktwerking, en dom en irritioneel handelen al failliet gegaan.
   In het bedrijfsleven is het schering en inslag dat men elkaars personeel, klussen en opdrachten afsnoept, ook bij tal van verenigingen en vrijwilligers organisaties gebeurt het dat leden overstappen om tal van redenen.

   Iedereen weer terug met beide beentjes op aarde en roeptoeter en jammer niet zo als jengelend kinderen waarvan een snoepje is afgepakt. Iedereen beslist uiteindelijk zelf waar hij/zij lid van willen worden. Of dat nu VRZA, VERON of DKARS is of een combinatie, respecteer die mening van die ander. Goed (eigenlijk te laat) moment om achter je oren te krabben als bestuur.

 17. Gert / PA9F - Gorinchem
  Gert / PA9F - Gorinchem zegt:

  Ik reageer NOOIT op alle vuilspuierij op deze forums, omdat ik van mening ben, dat dit NIETS bij brengt aan de situatie. Wél wil ik een dikke en jawel EEN HELE DIKKE pluim neerzetten voor bovenstaande Willem, die in één schrijven mijn EXACTE gevoel weergeeft…..
  Heb ZELDEN zo’n stel kinderen bij elkaar gezien en/of gehoord over een item, waar een IEDER zijn eigen mening over mag/kan hebben, ZONDER elkaar in de shit te schoppen!! We doen toch in alle gevallen het zelfde…namelijk ONZE HOBBY bedrijven???

  Hulde Willem voor jou onpartijdige en zeer juiste inzicht in deze….

  Hartelijk 73’s Gert / PA9F – Gorinchem

Reacties zijn gesloten.