Verslag VERON Verenigings Raad 2015

VERON-Logo-NieuwVandaag werd de Verenigings Raad, de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de VERON gehouden te Apeldoorn. In de ochtend werd terugkeken op het afgelopen jaar en kwamen verslagen van het hoofdbestuur, commissies en werkgroepen aan de orde. Ook werd Anne-Marie Wieringa (PA3FNB) benoemd tot Lid van Verdienste. Anne-Marie zet zich als eindredacteur al jaren in om ervoor te zorgen dat de Electron maandelijks op de mat van alle leden verschijnt. Daarnaast waren er stemmingen voor het hoofdbestuur en voorzitters van diverse commissies.

Chris van den Berg (PA3CRX) is benoemd als voorzitter van de VHF-en-hoger commissie. Naast het voorzitterschap van deze commissie zal Chris ook zitting nemen in het landelijk hoofdbestuur. Hij volgt daarmee Koen Vermaire (PA5KM) op. Jean-Paul Suijs (PA9X) is benoemd tot voorzitter van de PR-Commissie en neemt ook zitting in het landelijk hoofdbestuur. Daarnaast wordt het hoofdbestuur uitgebreid met Michel Arts (PE1NVK) die als hoofdredacteur van de Electron zitting zal nemen. Het hoofdbestuur telt daarmee weer 11 leden, nadat zij vorig jaar terug gegaan was naar 9 leden.

VERON70-gebak

De VERON bestaat dit jaar 70 jaar – Foto: Eltje Veen, PA3CEE (Voorzitter VERON afd. Kanaalstreek)

De verkiezingen werden opgevolgd door een presentatie van Jean-Paul Suijs (PA9X) die als kersverse voorzitter van de PR-Commissie en voorzitter van de ICT-werkgroep een presentatie gaf over de nieuwe huisstijl. Voor de afdelingen is een mini-website gemaakt waarop de bestanden gedownload kunnen worden, alsook een huisstijl handboek waarin beschreven staat hoe met de nieuwe huisstijl omgegaan moet worden. De PR-Commissie zal strenger gaan toezien op (externe) uitingen van afdelingen om ervoor te zorgen dat de uitstraling van de VERON uniform blijft.

Ook werd door Jean-Paul ingegaan op de nieuwe website, de diverse afdelingen en commissies die over gegaan zijn op hosting door de VERON en daarmee gratis de beschikking krijgen over en kant-en-klare website in de nieuwe huisstijl. Afdelingen hebben hierdoor geen omkijken meer naar techniek, beveiliging, backups, etc.
Daarnaast werd ingegaan op de eerste resultaten die geboekt zijn met de nieuwe website. Het aantal bezoekers is fors toegenomen nu er meer ingezet is op zoekmachine-optimalisatie en de eerste stappen gezet zijn met de inzet van Social Media. VERON heeft inmiddels een eigen Twitter account en een LinkedIn-pagina. Binnenkort zullen activiteiten op Facebook volgen.

Na de lunch volgde er een presentatie van Evert Beitler (PA3AYQ) die namens de Public Relations Commissie een presentatie gaf. Doel is om in 2016 een landelijke promotiedag voor zendamateurs te organiseren onder het motto “Open deur bij de zendamateur“. Deze open dag zal door afdelingen en zendamateurs georganiseerd moeten worden, waarbij de Public Relations Commissie een ondersteunende rol zal bieden. Om invulling te geven aan de dag, zoekt de commissie leden uit het veld die in een ad-hoc werkgroep verdere plannen wil uitwerken. Het doel van de open dag is om meer goodwill te kweken voor de radiozendamateurs.

VR2015-PRC

Foto: Jim Bodin (PA2JIM, voorzitter VERON afdeling Apeldoorn)

De dag werd traditioneel afgesloten met de behandeling van de ingekomen voorstellen van de verschillende afdelingen. Jaarlijks kunnen leden via de afdeling stukken in stemming brengen die het beleid van de vereniging moeten bepalen. Alle afdelingen stemmen daarna over deze voorstellen. Dit jaar stonden er 6 voorstellen op het programma:

 1. Een voorstel om (nog) meer aandacht te vragen aan de EMC/EMF problemen die zendamateurs ondervinden door allerhande storingen veroorzaakt door plasmatelevisies, gelijkrichters in zonnepanelen, schakelende voedingen, PLC’s, etc. moet meer aandacht krijgen bij het half-jaarlijks Amateur Overleg tussen de vereniging(en) en Agentschap Telecom. Het bestuur zal dit, ondersteund door het voorstel, blijven doen én hier in de toekomst meer over publiceren in de Electron.
 2. Een voorstel om het maximaal toegestane vermogen voor Novice amateurs te verhogen naar 100 Watt PEP is niet aangenomen. Het is niet aan VERON om de wet- en regelgeving te bepalen, maar de vereniging kan als gesprekspartner van Agentschap Telecom wel stukken op de agenda krijgen. Vorig jaar nog werd een voorstel om Novices meer ruimte te geven op de 40-meter band succesvol ingediend en aangenomen.
 3. Een voorstel om de statuten aan te passen zodat het mogelijk wordt voor afdelingen om leden per e-mail uit te nodigen voor de jaarlijkse afdelingsvergadering is ingetrokken. Wettelijke bepalingen gaan boven de statuten en die geven sinds enkele jaren al de mogelijkheid voor afdelingen om dit te doen.
 4. Een voorstel om de VERON-stand bij HAMRADIO in Friedrichshafen te professionaliseren is aangenomen. Op de achtergrond was het hoofdbestuur en de PR-Commissie hier al mee bezig. Om die reden zal de VERON dit jaar ook niet op de grootste beurs voor zendamateurs in Europa aanwezig zijn. Er zal gekeken worden wat het doel is dat bereikt moet worden met de stand en hoe de vereniging hier invulling aan moet geven. Dit zal teruggekoppeld worden naar de afdelingen.
 5. Een voorstel van de afdeling Kanaalstreek om bij Agentschap Telecom aan te dringen mogelijkheden te onderzoeken hoe in Nederland een instaplicentie geïntroduceerd kan worden, een zogenoemd Foundation certificaat zoals in België en het Verenigd Koninkrijk al mogelijk is niet aangenomen. Hoewel een deel van de afdelingen en leden hier wat voor voelde, bleek het voor een grotere meerderheid geen wenselijkheid.
 6. Een voorstel dat het hoofdbestuur opdracht geeft om meer bestuurszaken te publiceren in de Electron is aangenomen. De laatste jaren lijkt het aantal publicaties vanuit het bestuur afgenomen en leden vinden dat zij hierdoor niet altijd op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen het bestuur en dus de vereniging. Het landelijk hoofdbestuuur heeft aangegeven hier invulling aan te geven nu er ook meer capaciteit binnen het bestuur beschikbaar is.

Voorzitter Remy Denker sloot de dag af en wees iedere aanwezige op openstaande vacatures binnen de VERON. Momenteel zijn diverse commissies en werkgroepen op zoek naar mensen. Een overzicht van de openstaande functies is te vinden op de website van de VERON.

21 antwoorden
  • PH4X
   PH4X zegt:

   Dank. Ook fijn om Eltje, de wereldbekende maanbonker, eens te ontmoeten 🙂

 1. paul
  paul zegt:

  Een voorstel om (nog) meer aandacht te vragen aan de EMC/EMF problemen die zendamateurs ondervinden door allerhande storingen…..moet meer aandacht krijgen bij het half-jaarlijks Amateur Overleg tussen de vereniging(en) en Agentschap Telecom.

  Antwoord:
  “Het bestuur zal dit, ondersteund door het voorstel, blijven doen”

  Het zal ongetwijfeld aan mij liggen maar ik snap het antwoord niet…

 2. Arthur
  Arthur zegt:

  Het bestuur voelt zich gesteund door het voorstel (en zijn het er dus mee eens), zijn gemotiveerd om dit bij het AO aan de kaak te blijven stellen.
  Je moet het meerdere keren lezen 🙂

 3. paul
  paul zegt:

  Ik zie in het verzoek twee keer de woorden “meer aandacht” en daarom snapte ik waarschijnlijk het antwoord met “blijven doen” niet. Het werkwoord blijven geeft geen progressie aan.

  Maar ik bergrijp nu dat de strekking was dat storingsproblematiek niet net zoveel, maar méér aan de orde gaat komen in het AO. Dat is dan heel erg goed nieuws!

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Paul, het blijft een korte samenvatting. Duizend woorden die in een half uur geschreven zijn, om een korte doch leesbare indruk te krijgen van de gebeurtenissen rondom die dag. Er zal ongetwijfeld verslag uitgebracht worden op de afdelingen van de aanwezigen die meer in detail ingaan. Ik begreep echter uit posts op zendamateur.com dat je je lidmaatschap opgezegd hebt. Het is jammer om te lezen dat je van de zijlijn blijft roepen, terwijl je jezelf ook in zou kunnen zetten om daadwerkelijk bij te dragen en verandering te bewerkstelligen. De EMC/EMF-commissie zoekt bijvoorbeeld nog een secretaris.

   Dat gezegd hebbende, een korte uitbreiding: De voorzitter van de EMC/EMF-commissie heeft een toelichting gegeven op de werkzaamheden en plannen. Zij gaan activiteiten ook meer zichtbaar maken, zullen vaker publiceren op de VERON-website (sterker nog: de aparte site van de EMC/EMF-commisise zal geintegreerd worden op de hoofdsite zodat content beter zichtaar wordt). Werkzaamheden van HB en commissie worden hier in ieder geval meer inzichtelijk door. Ook word t een pagina ingericht met tips over hoe te handelen bij storingen, met een botton op de voorpagina zodat iedereen deze informatie kan vinden. Gene stap, maar een sprong voorwaards!

   Het grootste probleem nu is echter dat zendamateurs storingen niet melden bij Agentschap Telecom. Maandelijks wordt slechts een handvol meldingen geregistreerd. Als er bij de toezichthouder geen zicht is op de ondervindingen van zendamateurs, kan het bestuur tijdens het Amateur Overleg moeilijk hard met de vuist op tafel slaan. De eerste stap zou genomen moeten worden door zendamateurs zelf, als het gaat om individuele storingsklachten. Een van de aanwezigen in de zaal had zelfs ervaring met een recente storingsklacht: S9+20 dB troep op de gehele 160-meter band. Na melding bij AT is er na een tweetal weken een meting verricht en de verstoorder gevonden: een defecte pomp in een airco-installatie honderd meter verder. De eigenaar ervan kreeg opdracht de airco uit te laten tot zaken gerepareerd zijn. Resultaat: weg storing.

   Neemt niet weg dat er op landelijk (voorzover mogelijk) en op Europees niveau zaken moeten gebeuren. Misschien zie ik het verkeerd, maar VERON heeft nog steeds zitting in commissies die daadwerkelijk beleid kunnen bepalen op een groter vlak. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe EN50561-1 norm die permanente notches bevat op de amateurbanden. Is dat genoeg? Nee, natuurlijk niet! Alleen het belang van zegge 5-miljoen PLC-gebruikers afwegen tegen zegge 10.000 active zendamateurs op HF maakt een beslissing in ons nadeel vele male makkelijker. Dan laat ik de SWL’s nog even achterwege die pas écht problemen hebben. Al-met-al is het een zeer goed comprimis-voorstel dat – gekeken naar de huidige situatie – enkel winst opleverd voor de zendamateur zoals jij en ik vergeleken met de huidige situatie.

   Vergeet niet dat er met vrijwilligers gewerkt wordt. Fabrikanten hebben full-time mensen die lopen te lobbyen in Brussel. Het is erg moeilijk om hier tegenwicht aan te bieden als kleine partij. Zaken moeten dus in samenwerking met omliggende landen opgepakt worden waar nodig.

   • paul
    paul zegt:

    Dank Randy, duidelijk.
    Ik roep niet alleen hoor 🙂 Op eigen titel heb ik regelmatig contact met instanties die hiermee bezig zijn of getroffen worden. Ook wijs ik bedrijven die deze techniek promoten regelmatig op nadelen en regelgeving.
    Helaas -voor mij- luister ik sinds de jaren ’70 vooral buiten de amateur banden naar data en utility verkeer.

 4. Eric
  Eric zegt:

  @ Paul Heel interessant! Welke instanties heb je daarvoor benaderd, wat was de inhoud van je contact en vooral, welke resultaten heb je hiermee geboekt? Welke regelgeving is door die instanties na jouw ingrijpen aangepast? Hoe zit het met de bedrijven, welke bedrijven hebben hun beleid gewijzigd na jouw wijzen op regelgeving, zijn ze begonnen met wifi of draad? Hoe vaak heb je deze contacten?

 5. paul
  paul zegt:

  Eric, Dat is geweest met een aantal EU instanties, o.a. ISM en Environment (PLC idling current in het licht van CO2 doelen). Ook de rijksluchtvaartdienst heb ik aangeschreven omtrent ongenotchde PLC van KPN. Leden binnen Cenelec tijdens het proces naar EN50561. JP van Assche. Mensen van IARU, DARC, RSGB. Een aantal “anti-wifi” clubs hadden PLC in de aanbeveling als stralingsarm alternatief, dat misverstand heeft men veelal geschrapt. Vaak heb ik mijn plannen voor dit soort correspondentie overigens ook bij de EMC commissie neergelegd of om advies gevraagd. De respons was over het algemeen nihil,standaard of met een houding dat men hier niet op zit te wachten. Ga nu niet opeens zeggen dat je waarachtig geïnteresseerd bent, dat had je tijdens mijn lidmaatschap moeten doen.

 6. Eric
  Eric zegt:

  Mijn punt is dat je niets bereikt hebt, briefje schrijven volstaat niet. Langs de zijlijn blijven helpt niet. Lid zijn van een club die het serieus aanpakt wel. Toegegeven, het kost tijd, niet iedereen kan dat geduld en die volharding opbrengen. Het is niet anders.

 7. Hans
  Hans zegt:

  Als het om storing problematiek gaat verricht AT fantastisch werk heb ik zelf ondervonden:

  Vorige maand had ik een enorme stoorbron op HF die
  dermate sterk was dat het werken op de HF banden eigelijk niet meer
  mogelijk was.
  Om de 70 KHZ stond een dikke bromtoon die zich heel langzaam van links naar
  rechts over de banden verplaatste.Ook buiten de amateur banden was de storing goed
  te horen en te zien hier op de Flex 6300.
  Ik besloot om bij twee andere amateurs hier in de buurt navraag te doen en het
  bleek dat ook zij hier last van hadden.Met een peildoos voor de 80 meter hebben
  we geprobeerd te peilen maar is het helaas niet gelukt om de bron te lokaliseren.
  Ik besloot een melding te maken bij AT in de hoop dat de bron gelokaliseerd zou
  kunnen worden.Reeds na 2 dagen werd ik gebeld door AT met de mededeling dat er
  een onderzoek zou plaats vinden binnen twee weken.Wat schetste mijn verbazing dat
  ik al de dag daarna werd gebeld door DHR de Leeuw van het AT met de mededeling dat
  hij de bron reeds had gevonden in een huis hier wat verder op in de straat en daar een
  bericht had achtergelaten voor de bewoner om het AT terug te bellen.Dat is toen
  gebeurd waardoor ik met hulp van de zeer welwillende bewoner snel de bron kon vinden en
  uiteindelijk binnen 6 dagen na mijn melding bij het AT reeds
  van mijn storing af was.De storing werd veroorzaakt door een 12 volt adapter voor
  led verlichting van Chinees makelij uiteraard met het bekende CE keurmerk wat dus niets voorsteld!
  Andere adapter besteld,ditmaal zelfs zonder CE keurmerk en ziedaar geen spat storing meer!

  Al met al heeft het AT hier zeer adequaat gehandeld en perfect bemiddeld zodat
  in no time het probleem was opgelost.
  Hulde aan het AT dus voor de perfecte ondersteuning in deze !

  Het is van het grootste belang dat zendamateurs meteen actie ondernemen en AT bellen bij problemen.
  Alleen zo krijgen we een beeld van de omvang hiervan.En die zal alleen maar groter worden!

  Hans

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Een zeer goede aanvulling Hans. Dat maakt het belang van het melden van stroringen nog maar eens duidelijk.

 8. Eric
  Eric zegt:

  Een van de problemen die aangegeven werden bij de behandeling van het EMC voorstel is dat er wel heel veel op de band en op fora geklaagd wordt over PLC en LED maar dat dit tot zeer weinig klachten bij AT leidt. Radiozendamateurs moeten niet op een forum klagen over storing, ze moeten Groningen bellen/schrijven/mailen. Een voorbeeld was een litanie op een forum over een storende smartmeter, dat bleek later een switching power supply van een scooter in een schuur 10 meter verderop te zijn. Ondertussen staat dat smartmeter verhaal voor de eeuwigheid op internet en het klopt gewoon niet.
  Moraal: klagen daar waar het helpt en ook melden bij de EMC, die kunnen (als je lid bent) ook meekijken.

  • paul
   paul zegt:

   Bij voorbaat excuses voor het doorzagen over dit onderwerp.
   Ik ga daar zeer binnenkort mee stoppen, want ik ben het eigenlijk zelf ook wel zat. In dit geval lijkt me het helaas toch weer nuttig voor de indieners van het zeer essentiële verzoek #1 van de Veron ledenvergadering.

   Als een verzoek van leden om “méér aandacht voor stroringsproblematiek in het AO” wordt beantwoord met “we zullen dit blijven doen”, heet dat in de volksmond afwimpelen.

   Het antwoord lijkt op het eerste gezicht positief maar geeft -als je het goed leest- geen enkele toezegging op varandering,vergroting of verbetering, terwijl dát nou juist de kern van het verzoek was!

   Het antwoord geeft in feite aan “we zullen het blijven doen, want we vinden dat het afdoende is”, terwijl de leden die het verzoek indienden blijkbaar juist niet nog tevreden zijn over de huidige aanpak.

   Politiek zit soms in de cruciale nuances. Het zou de Veron sieren het verzoek nogmaals correct te lezen en er een eenduidig antwoord op te geven.

   Dus:

   De Veron gaat op verzoek van deze leden vanaf nu nog meer aandacht geven aan storingsproblematiek in het AO dan het geval was.  Het antwoord daarop kan dan tot ieders duidelijkheid simpelweg “Ja” of “Nee” zijn.

 9. Eric
  Eric zegt:

  Het voorstel is uitgebreid aan de orde geweest tijdens de VR en uitputtend uitgelegd door de vz. en een lid van de EMC Cie (hoogleraar TU Elektromagnetische Velden etc. enz.) wat de VERON doet en waarom ze dat doen.
  Conclusie is dat het voorstel het HB sterkt in zijn motivatie om door te gaan met dat wat zij al doen. Wij doen alles, wij hebben de expertise in huis, we weten hoe het bestuurlijk is geregeld en we hebben de middelen nog steeds om in al deze processen mee te doen. Dat gaat heel ver, VERON EMC Cie leden gaan naar het buitenland (bv. Singapore) om mee te praten en invloed uit te oefenen bij besluiten die te maken hebben met de normen die internationaal gemaakt gaan worden voor LED verlichting en omvormers voor zonnepanelen. Dat doet niemand de VERON na.

  Dus.

 10. paul
  paul zegt:

  Heel goed allemaal.
  Dus met andere woorden:

  Ja, voorstel 1 van afdeling A54 Etten-Leur “het Hoofdbestuur moet er bij AT op aandringen dat de geldende EMC-normen beter gehandhaafd worden” gaan we met klem terughoren in toekomstige het AO.

  Dank!

 11. Berend
  Berend zegt:

  Ook de hele dag geweest, eigenlijk niets bijzonders, geen leuke felle discussies, zonde van mijn tijd!
  Had mijn tijd beter kunnen besteden.

Reacties zijn gesloten.