VRZA zoekt regiomanagers

vrza-logoOver twee maanden, op 11 april a.s., vindt de jaarlijkse Algemene Leden vergadering (ALV) plaats bij de VRZA. Deze wordt gehouden in hotel De Witte Bergen te Hilversum en begint om 11.00 uur ’s ochtends.

Op deze vergadering zijn drie bestuursleden aftredend, waarvan twee niet herkiesbaar. Daarmee komt het bestuur onder het statutair verplichte aantal van 5, tenzij nieuwe kandidaten zich melden.

Om invulling te geven eén nieuwe bestuurders te vinden, is de VRZA op zoek naar regimanagers. Zij zullen een vaste regio in Nederland ondersteunen en deel uitmaken van het landelijk bestuur.

In de CQ-PA van januari valt meer te lezen over het profiel van de regiomanager. Zo moet hij/zij uiteraard in de regio wonen die vertegenwoordigd is. De regiomanager zal als bruggenbouwer tussen het landelijk bestuur en de afdelingen fungeren. Een wens die uitdrukkelijk naar voren gekomen is tijdens de vergaderingen die de landelijke vereniging enige tijd geleden gehad heeft en waaruit de werkgroep vernieuwing tot stand gekomen is.

De VRZA kampt al geruime tijd met een afnemend aantal leden. Eind 2012 daalde het ledenbestand met 10% naar 1383. Het is de verwachting dat deze daling zich vorig jaar heeft doorgezet. Wanneer er geen actie ondernomen wordt om de daling tegen te gaan, zal 2015 het jaar worden waarbij het ledental onder de 1.000 leden zal komen, zo is de verwachting.

Veel regionale afdelingen van de VRZA werken al nauw samen met de VERON om hun hoofd boven water te kunnen houden. Zo is er een gecombineerde afdeling in ’t Gooi, Twente, Zuid-Veluwe (Ede), West-Brabant en Zuid-Limburg. Andere afdelingen, zoals Kagerland en Den Helder werken geheel zelfstandig en hebben daarbij ook nog de beschikking over een eigen clubhuis.

Over samenwerking op landelijk niveau is in het verleden gesproken, maar deze gesprekken zijn stil komen te liggen. Nu het bestuur van de VRZA grotendeels gewijzigd wordt, zijn er wellicht kansen om weer met de VERON aan tafel te gaan, mits deze vereniging er nog open voor staat. Momenteel wordt er al samen gewerkt met het Dutch QSL Bureau en tijdens het Amateur Overleg met Agentschap Telecom.

Meer informatie is te vinden in de CQ-PA van januari 2015.