VERON stuurt geheimhoudingsverklaringen

De VERON heeft vandaag alle afdelingen een geheimhoudingsverklaring verzonden. Dat bevestigen meerdere afdelingsbestuurders aan Hamnieuws. Per e-mail hebben zij een geheimhoudingsovereenkomst ontvangen waarbij het hoofdbestuur boetes van 5.000 euro in het vooruitzicht stelt als communicatie naar buiten wordt gebracht. Voor enkele bestuurders voelt dit een onacceptabele reactie op de tumult die ontstaan is inzake de e-mail waarin DKARS zonder enige onderbouwing wordt weggezet als veroorzaker van incidenten. Dat is echter niet het geval: Deze maatregel volgt direct vanuit wet- en regelgeving.

Verklaringen nodig voor wet- en regelgeving
Het hoofdbestuur geeft aan dat deze verklaringen nodig zijn om toegang te behouden tot de ledenadministratie. Dit omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 van kracht zal worden. Deze Europese wet (GDPR) zal de Nederlandse Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp.) vervangen. Die verplicht om alle zaken juridisch vast te leggen. Dit in de volle breedte van geheimhoudingsverklaringen, een officiële privacy policy tot aan contracten met de IT-partner. Tijdens de zogenoemde Regiobijeenkomsten enkele weken geleden heeft de VERON al aangekondigd dat het bezig is om te voldoen aan de komende wijziging in wet- en regelgeving.

Overeenkomst erg breed gespecifieerd
De aangeboden geheimhoudingsverklaring schiet haar doel voorbij, vinden enkele ontvangers. Deze beperkt zich niet enkel tot bijvoorbeeld bijzondere gegevens uit een ledenadministratie, maar ook ‘alle correspondentie, aantekeningen en tekeningen’ en verbiedt vrijwilligers om ‘zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij VERON als na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van VERON en gelieerde organisaties’. Een ander hekel punt is dat de overeenkomst gesloten wordt met ‘VERON en gelieerde organisaties’, maar wie deze organisaties zijn, wordt niet gespecificeerd.

Gevolgen van niet tekenen
Het hoofdbestuur ziet dat (in ieder geval) de voorzitter en secretaris van een afdeling de geheimhoudingsverklaring voor 1 maart a.s. te ondertekenen. Wanneer zij dit niet doen, zal toegang tot de ledenadministratie door de afdeling geblokkeerd worden. Vrijwilligers die de overeenkomst ondertekenen worden echter gegijzeld, omdat er een omgekeerde bewijslast ontstaat.

Update 13 januari:  Berichtkoppen gezet, bijlagen toegevoegd.

VERON: “Gespannen relatie met DKARS”

VERON-voorzitter Remy Denker (PA3AGF) heeft een brief naar de afdelingen laten verzenden, waarin hij aangeeft dat er ‘een gespannen situatie met DKARS bestaat’. Volgens het VERON-bestuur zou de oorzaak liggen in ‘continu incidenten waarbij afdelingsbestuurders en andere officials van de VERON door en namens DKARS worden benaderd’. Voorbeelden worden daarbij echter niet genoemd.

Denker, die de brief heeft laten schrijven door PR-commissie voorzitter Johan Jongbloed (PA3JEM) uit Almere, zo blijkt uit de metadata van het document, geeft verder aan dat ‘onze officials hun zorgen uitten over de wijze waarop DKARS individuele mensen van onze vereniging aan de schandpaal nagelen door communicatie openlijk op media te delen’.

Van diezelfde openheid houdt de VERON niet, zo blijkt uit een nagezonden e-mail die door secretaris Eric-Jan Wösten (PA3CEV) naar de afdelingen verzonden is. Het schrijven, dat door een tiental afdelingen aan Hamnieuws is aangeboden en inmiddels op meerdere plekken opduikt, mag namelijk beslist niet met de leden gedeeld worden.

Het complete relaas van het bestuur is online gezet door een afdelingsbestuurder en hier te downloaden.

Zendbeperkingen in Valkenburg

Tijdens het WK Cyclo-cross gelden er zendbeperkingen in Zuid Limburg. Van vrijdag 2 februari tot en met zondag 4 februari is de gehele 13cm band van 2320 tot 2400 MHz vergunt aan primaire gebruikers ten behoeve van draadloze video-verbindingen.

Een overzicht van alle (actuele) zendbeperkingen is te vinden onder het kopje ‘zendbeperkingen’ op deze website.

Nieuwe werkwijze uitgifte callsigns

Met ingang van 9 januari 2018 gaat Agentschap Telecom anders om met de uitgifte van callsigns aan radiozendamateurs. Een roepnaam wordt nog slechts éénmaal uitgegeven. De roepnaam blijft vervolgens verbonden aan de radiozendamateur, zelfs als de registratie eindigt.

Een eenmaal toegewezen roepnaam wordt dus niet meer vrijgegeven. Ook nieuw is dat PA0-roepnamen weer kunnen worden toegewezen. Let wel: dit geldt alleen voor nieuwe, niet eerder uitgegeven PA0-roepnamen. In het verleden uitgegeven PA0-roepnamen blijven beschermd.

Het wijzigen van roepletters kan maximaal twee keer per jaar. Een en ander is na te lezen in een nieuwe brochure.

Radiokampweek Jutberg 2018

Met de beslissing van het comité van de Radiokampweek om in 2018 te verhuizen naar Streekpark Klein-Oisterwijk, is een vacuüm ontstaan bij sommige (ex-)deelnemers. Voor hen zijn de Jutberg en Radiokampweek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom hebben zij de handen ineen geslagen en  op 13 december 2017 de stuurgroep Radiokampweek-Jutberg opgericht. Er zal op initiatief van deze groep een kleinere versie van de aloude Radiokampweek, zij het onder een andere naam, plaatsvinden van vrijdag 4 mei tot en met zondag 13 mei 2018 op de Jutberg. Vanuit de Jutberg is gebleken dat er absoluut voldoende draagkracht is om daar aan zendamateurisme gelieerde activiteiten in de periode rond Hemelvaart te blijven organiseren. Er is een voorlopig programma opgesteld. Mensen die deel willen nemen, kunnen zelf contact opnemen met de Jutberg voor accommodatie. Uiteraard kan dit ook na overleg met de stuurgroep.

De stuurgroep Radiokampweek-Jutberg bestaat uit:
Wim van Zutphen      PA1L
Thessa Wubbe         PA10628                                
Ruud Hobers          PE0RH
Wilma Hobers         PE0WH                      
Ilona Naaktgeboren   PA11283          
Wilfred Kamer        PD1AMB 
Iris Wubbe

Deze groep staat open voor alle nieuwe initiatieven en ideeën en ziet de verhuizing van het comité naar een ander park als een kans om met frisse moed hernieuwd door te gaan op de Jutberg. De middelen zijn momenteel nog beperkt, maar doel is om verbinding en groei te bewerkstelligen binnen de zendamateurs en bij sommige zendamateur-activiteiten ook andere Jutberg-bezoekers te betrekken. De Jutberg zelf staat hier zeer positief tegenover.

Er is een voorlopig, nog enigszins beperkt programma opgesteld. Dit is natuurlijk voor wijziging en aanvulling vatbaar en is daarbij mede afhankelijk van nadere inbreng en ideeën.

Dag                               Activiteit    
Vrijdag 4 mei  2018               Aankomst
Zaterdag 5 mei 2018               Gezamenlijke barbecue                    
Zondag 6 mei  2018                Lezing over zendamateurisme met praktijkhoek     
Maandag 7 mei 2018                Piepers rooien                
Dinsdag 8 mei 2018                Geocache event                                                                     
Woensdag 9 mei 2018               Kinderactiviteit                                                        
Donderdag 10 mei 2018             Uitje met rijdende VSM stoomtrein Beekbergen 
Vrijdag 11/zaterdag 12 mei 2018   Dauwtrapjacht                                                          
Zaterdag 12 mei 2018              Feestelijke afsluiting

De prijzen van de accommodaties voor 2018 op de Jutberg zijn bekend. U kunt zelf contact opnemen met de Jutberg voor beschikbare objecten, plaatsen en reserveringen.

Meer info: www.radiokampweek-jutberg.nl.

Bureau Antenneplaatsing zoekt samenwerking

Het Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland (BOAN), dat in de jaren ’80 door Jan van Muijlwijk (PA3FXB) is opgericht zoekt samenwerking en heeft daartoe de besturen van de VERON en VRZA uitgenodigd om in gesprek te gaan. BOAN als dienstverlener heeft als doel om zendamateurs die problemen ondervinden bij het plaatsen van antennes te adviseren bij het vinden van passende oplossingen. BOAN streeft ernaar om in verschillende delen van het land iemand beschikbaar te hebben die ook kan assisteren op dit gebied.

BOAN heeft eerder succesvol samengewerkt met DKARS en instanties om de voorlichting op het gebied van antenneplaatsing te verbeteren, zoals een factsheet voor woningcorporaties waarin de uitgangspunten voor een gedegen corporatiebesluit worden beschreven. Een van de mensen achter BOAN is Jan van Muijlwijk, die in het verleden door VERON is uitgeroepen tot ‘Amateur van het jaar’. Jan heeft tientallen zendamateurs geholpen met antenneplaatsing problematiek. De bestaande verenigingen missen dergelijke dienstverlening ondanks hier wel een behoorlijke vraag naar is. Het zou een zeer goede aanvulling zijn voor de Nederlandse zendamateurs.

“Maar het succes van BOAN haalt ons in. Succes trekt succes aan en het aantal aanvragen voor de gratis BOAN dienstverlening groeit. Blijkbaar is er een toenemende vraag van radioamateurs naar deze vorm van dienstverlening. Tot dusver zijn we er helaas niet in geslaagd om in verschillende delen van het land iemand beschikbaar te hebben die kan assisteren op dit gebied.”, laat DKARS-secretaris Peter de Graaf (PJ4NX) weten. “We willen om die reden in gesprek met de (hoofd-)besturen van de amateurverenigingen om het adviseren van zendamateurs bij antenneplaatsing te kunnen blijven leveren door samen de schouders onder één landelijk BOAN te zetten, dit gesteund door alle radioclubs en voor alle zendamateurs.”

Reparatieverslag PI1NOS

Op de hobbyscoop website is een technisch artikel geplaatst waar de perikelen rond de Yaesu-repeater PI1NOS beschreven wordt. Wat is er mis met dit model en hoe is het op te lossen? De Yaesu-oplossing zelf bleek onvoldoende dus hebben de mannen van de repeaters zelf de frees ter hand genomen om een oplossing te bedenken. Het hele verslag lees je door op onderstaande afbeelding te klikken.

DMR-repeater PI1ZHM QRT

Sinds vandaag is de Brandmeister DMR repeater PI1ZHM Zelhem QRT. PI1ZHM was 1 van de eerste DMR repeaters die onair was in Nederland maar in verband met een verhuizing van de beheerder (Henry PA3ANB) en hij op zijn nieuwe QTH geen nieuwe mast mag plaatsen gaat na 4 jaar trouwe dienst PI1ZHM uit de lucht. De repeaters in Arnhem, Groenlo en Apeldoorn nemen de dekking grotendeels over.

Meer zendamateurs in 2017

Er zijn meer geregistreerde zendamateurs in 2017. Dat blijkt uit een analyse van de roepletterlijst van Agentschap Telecom. Het jaar 2017 werd afgesloten met 12426 registraties (excl. PI-stations). Een jaar eerder waren dit er nog 12381. Een toename van 45. Als we de cijfers vergelijken met het aantal registraties van drie jaar geleden (13768), toen de registratiekosten weer ingevoerd werden dan is de afname 1323 registraties.

Aantal registraties per jaar (Peildatum 31 december)
JaarAantal registratiesWaarvan Novice
2014137683375
2015127143210
2016123813168
201712426

De afname van een aantal jaren geleden is de wijten aan het feit dat er weer betaald moet worden voor een registratie. Dit leidde tot veel (vrijwillig) doorgehaalde registraties. Het betrof hier voornamelijk niet actieve zendamateurs.

Als we kijken naar het aantal kandidaten dat jaarlijks deelneemt aan de examens van Stichting Radio Examens (SRE), dan zien we een heel ander beeld: de belangstelling voor de hobby lijkt juist toe te nemen. Het aantal actieve zendamateurs blijft gelijk of neemt zelfs toe.