Agentschap Telecom over ingetrokken registraties

Agentschap Telecom heeft een e-mail verzonden naar o.a. de landelijke verenigingen en hier gereageerd op de commotie die ontstaan is naar aanleiding van een publicatie op Hamnieuws afgelopen vrijdag. De toezichthouder geeft daarbij aan dat de betrokken amateurs voldoende geïnformeerd zijn.

Deze week ontvangen zij een intrekkingsbesluit, waarin medegedeeld wordt dat de registratie van de registratiehouders doorgehaald is. Radiozendamateurs waarvan de registratie wordt ingetrokken mogen niet langer gebruik maken van het frequentiespectrum. De roepnamen van deze radiozendamateurs vervallen en komen beschikbaar voor andere radiozendamateurs.

Agentschap Telecom:
Radiozendamateurs en gebruikers van maritieme communicatie- apparatuur waarvan de registratie wordt ingetrokken mogen niet langer gebruik maken van de frequenties waar de registratie op zit. De roepnamen van deze gebruikers komen te vervallen en komen weer beschikbaar voor anderen.

Op de website van de VRZA is de reactie in zijn geheel te lezen. Inmiddels staat de informatie ook op de website van Agentschap Telecom en de VERON.

14 antwoorden
 1. Rob
  Rob zegt:

  Ok dat bevestigt het vermoeden dat het kwam door “niet betalen”, het past in het van AT bekende slordige communiceren (bij welke administratieve operatie rond amateurs gaat dit nou helemaal goed, daar?), maar wat ik nog niet goed snap is waardoor er na 2 herrinneringen kennelijk nog een meningsverschil kan bestaan tussen AT en de amateur of er nou wel of niet betaald is. Of komt dat ook door een onvoorziene samenloop van omstandigheden?

 2. Robert
  Robert zegt:

  Als ik het bericht op de website van de VRZA lees is er niets mis met het voornemen om de calls in te trekken.
  Iedereen moet betalen, simpel, of je het er mee eens bent of niet is een andere discussie.
  Alleen een beetje voorbarig van het AT nu de calls al in te trekken terwijl de administratieve (lees incasso) handelingen nog niet voltooid zijn. Dat is dan wel een beetje jammer.
  Maar laten we eerlijk zijn, gaan we voor die paar tientjes per jaar onze geweldige hobby op het spel zetten ??
  Nee toch ?
  Met recht weer een actie van een paar centamateurs

  • Wilfred PD1WP
   Wilfred PD1WP zegt:

   Tja.. Er zijn 2 herinneringen verzonden en als je dan nog niet betaald is het je eigen schuld. Ik heb sinds mei mijn licentie en heb gewoon de acceptgiro betaald. Dan is er niets aan de hand…

 3. PA1DVA
  PA1DVA zegt:

  Helemaal eens met Rob. De Minister communiceert voor de zoveelste keer bijzonder slecht of niet! Zo lees ik in het bericht op de VRZA-website het volgende: “Door een samenloop van omstandigheden zijn de betreffende registraties in onze database reeds als beëindigd aangemerkt, terwijl er nog geen intrekkingsbesluiten zijn verzonden.” De zuiverheid van het roepletter-register is dus ver te zoeken, want de registraties zijn nog helemaal niet ingetrokken! Kwalijke zaak, want we moeten als amateurs blind kunnen vertrouwen op het register!
  Overigens interessant dat de Minister artikel 6, vierde lid, van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015, als intrekkingsgrondslag gebruikt. Daarin is immers een discretionaire bevoegdheid neergelegd: “(…) De Minister kan de registratie doorhalen indien de betrokkene de verschuldigde vergoeding voor de registratie niet heeft voldaan. De Minister bericht de betrokkene over de doorhaling.” Hij is daartoe dus niet verplicht en zal zodoende goed moeten motiveren waarom hij dat doet, zeker nadat ik hem reeds op 10 februari jl. heb uitgelegd dat er helemaal geen sprake is van een verschuldigde vergoeding, op basis van het aloude rechtsbeginsel: “Lex superior derogat legi inferiori” (en op grond daarvan mijn onverschuldigd betaalde vergoeding terugeis, mede gelet op artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM: “Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.”). Daarbij hebben sommige registratiehouders ooit een brief gehad waarin het volgende stond: “Deze registratie kost niets en is onbeperkt geldig”. Niet alleen de zuiverheid van het roepletter-register is dus ver te zoeken! De vraag is of je, door daar een probleem van te maken, kwalificeert als centamateur, zoals Robert stelt. Natuurlijk lijkt het een klein bedrag. Maar er zijn ook mensen met principes, die een onbetrouwbaar handelende overheid aan haar woord houden of niet betalen waar geen wettelijke verplichting toe bestaat. Of het gaat om meer hobby’s/registraties/vergunningen. In mijn geval gaat het om 90 euro per jaar (zendamateur en zeezeiler, dus za-registratie, maritiem-mobiele registratie voor handmarifoon en een PLB-vergunning voor mijn persoonlijke noodbaken op zee). Voor al deze kosten was geen wettelijke basis toen er dit jaar gefactureerd werd. Als ik daar dan, zomaar, in meega, jaarlijks betaal, en zelf – deo volente – nog 40 jaar meega, dan gaat het (zonder indexatie en rente) om 3600 euro. Daar koop je toch weer een leuke HF-set van… geen wonder dat de Minister dan dreigbrieven laat sturen en de vlucht naar voren maakt met de meest bizarre besluiten en onrechtmatige incassotrajecten. In Groningen hebben ze het sommetje zelf natuurlijk ook al op de achterkant van het bierviltje gemaakt. Het gaat hier om miljoenen euro’s en dreigend politiek gezichtsverlies. Dan gaat het niet meer via Nederlands, maar Gronings recht, zullen we maar zeggen… en is Henk zelfs – midden in het zeezeilseizoen – voornemens mijn noodbaken in te trekken, terwijl hij weet dat hij anderen en mij daarmee in levensgevaar kan brengen. En natuurlijk krijg je dan ‘pech onderweg’ en meer dan een maand al geen reactie. Vreemd verhaal hoor. En dan heb ik het nog niet over wijzigingen in de Staatscourant die e.e.a. – met terugwerkende kracht – rechtmatig moeten maken… dat verwacht je eerder in Turkije.
  Tot slot zou ik, als mij de administratiekosten van een onrechtmatige intrekking van mijn call in de maag werden gesplitst, goed controleren of Henk mij bij aanmaning (vooraf dus!) wel op de hoogte heeft gebracht van de hoogte van die kosten… anders is het niet volgens het boekje, om precies te zijn: het wetboekje. Nog preciezer: artikel 4:113, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. En omdat Henk het niet graag volgens het wetboekje doet, kunnen alle onrechtmatige incassotrajecten zo de prullenbak in.
  Tot zover mijn gratis uurtje juridisch advies voor deze regenachtige maandag. En nu niet allemaal bij/over mij gaan klagen op de bovenregionale roeptoeter als een bepaalde PD3-call (die ik vrijdag nog – ten onrechte blijkt nu, want vertrouwd op het onzuivere register van AT – beschuldigde van het illegaal uitkomen zonder call, waarvoor nu dus mijn excuses!!!) hier zijn voordeel mee doet! 😉 Ook hij, of je hem nu mag of niet, heeft rechten en die moeten nu eenmaal gerespecteerd worden in een rechtsstaat! 73 aan alle zend- en/of centamateurs! 🙂

  • Gerard
   Gerard zegt:

   Via medeamateurs werd ik attent gemaakt op het intrekken van mijn machtiging PA0RYS middels een publicatie in Hamnieuws.
   Ik heb nimmer enige correspondentie van het Agentschap aangaande deze ontvangen. Terwijl ik gewoon in de gemeentelijke basisadministratie sta en alle gegevens van mij bekend zijn via het burgerservicenummer.
   Toen er storing was met een op mijn naam staande repeater wist het agentschap mij zowel op mijn mobiele als vaste nummer als op mijn mailadres te bereiken.
   Zondag een email gestuurd naar het Agentschap: nog geen antwoord
   Vandaag naar het agentschap gebeld en ik kreeg ambtelijke frasen als antwoord op mijn verzoek om e.e.a. ambtelijk op te lossen. Kortom het was in handen al gegeven van een incassobureau.
   Mailen van de correspondentie kon niet meer.

   Ook van het incassobureau heb ik geen aanschrijven.
   Dus ga ik gewoon door met mij uitzendingen.
   Hoe zou het zitten met amateurs die in het buitenland wonen, overigens?

   Ik verheug me nu al op de rechtszaak die voortkomt uit het ” onwettig” zenden op de amateur banden, waarvoor ik ooit een A-machtiging heb gehaald

   Immers je kunt Nederland binnenkomen zonder paspoort en je wordt geholpen . Dan mag ik dat als Nederlands burger toch ook van mijn overheid verlangen? Zeker als correspondentie niet naar het juiste adres is gestuurd.

   Gerard Rijs, PA0RYS

   P.S. Normaal reageer ik niet via fora maar gelet op bovenstaande dus voor 1 keer

   • Theo PD0ADL
    Theo PD0ADL zegt:

    Alleen mogen mede-amateurs niet meer met je communiceren, en zijn ze strafbaar als ze dat wel doen.

   • PH4X
    PH4X zegt:

    Gerard,

    Vervelend om te horen maar de genoemde oplossing is (op langere termijn) niet constructief. Ook (juist) omdat er een ATOF aan je licentie hangt. Geef Agentschap Telecom even wat tijd. Het zijn, naast zendamateurs, ook de maritieme gebruikers die het callcenter nu (over)belasten. Het uitzoeken van zaken heeft nu eenmaal tijd nodig, Ik wens je veel sterkte en wijsheid en hoop dat zaken spoedig geregeld zijn.

    Randy

   • PA3TVI
    PA3TVI zegt:

    Tja, dat wordt, net als met laten verlopen van het rijbewijs, even opnieuw examen doen en dan PA1, 2 of 3 kiezen. CW hoeft niet weer opnieuw 😉

   • Gerard
    Gerard zegt:

    De situatie m.b.t. mijn licentie PA0RYS is weer hersteld volgens het bericht dat ik zojuist kreeg van het Agentschap:

    Nader onderzoek in ons archief heeft uitgewezen dat u in 2013 het adres in Uitgeest heeft ingevuld op een aanvraagformulier voor de herverlening van uw vergunning voor onbemand frequentiegebruik. Op dat formulier werd niet gevraagd naar een correspondentieadres. Maar omdat het adres (Uitgeest) afweek van het bij ons bekende vestigingsadres (Schagen), hebben we het adres als correspondentieadres genoteerd. En daar is het blijven staan. U heeft dus niet gevraagd om een correspondentieadres. En wij hebben niet gevraagd om een correspondentieadres. Toch is er een correspondentieadres genoteerd. Omdat er geen post retour is gekomen, is er geen aanleiding geweest om aan te nemen dat dit adres niet juist was.

    Hoe nu verder?
    In principe bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van (adres)wijzigingen. In dit geval is echter sprake van een misverstand. We zullen daarom coulance betrachten. We hebben het als volgt opgelost:
    – Uw registratie is hersteld, met behoud van uw gegevens en uw roepnaam PA0RYS.
    – De incassovordering is stopgezet.
    – U geeft aan dat u de factuur niet heeft ontvangen. Bijgevoegd vindt u een afschrift van uw factuur a 31 euro. Ik verzoek u om deze alsnog te voldoen. We versturen geen nieuwe factuur.
    – De 7 euro administratiekosten hoeft u niet te betalen.
    – Naar aanleiding van uw mail is het correspondentieadres met ingang van 3 augustus 2016 verwijderd. Post wordt nu verzonden naar uw vestigingsadres in Schagen.
    – Er is een beschikking aan u verzonden waarmee uw registratie (ook formeel) is ingetrokken. De beschikking is aangetekend verzonden naar het adres in Uitgeest. Om de situatie (ook formeel) te herstellen ontvangt u een nieuwe beschikking op uw adres in Schagen. De brief is onderweg en u vindt deze ook in de bijlage.
    – Uw CEPT Radio amateur station licence blijft gewoon geldig.
    – Uw vergunning voor onbemand frequentiegebruik blijft ook gewoon geldig. ”

    Dit is dus een correcte afhandeling van een misverstand

    Gerard Rijs, PA0RYS

    • PH4X
     PH4X zegt:

     Bedankt voor de terugkoppeling Gerard,

     Zo zie je maar dat het doel van de publicatie terecht was. Goed dat de fout nu hersteld was.

  • Rob
   Rob zegt:

   ‘De Minister communiceert voor de zoveelste keer bijzonder slecht of niet! Zo lees ik in het bericht op de VRZA-website het volgende: “Door een samenloop van omstandigheden zijn de betreffende registraties in onze database reeds als beëindigd aangemerkt, terwijl er nog geen intrekkingsbesluiten zijn verzonden.” De zuiverheid van het roepletter-register is dus ver te zoeken, want de registraties zijn nog helemaal niet ingetrokken! Kwalijke zaak, want we moeten als amateurs blind kunnen vertrouwen op het register!’

   Inderdaad. Ik hoor wel eens mensen zeggen dat ze bij AT de gebruikersadministratie zouden hebben gemoderniseerd, “een database”. Maar deze administratie verdient toch weinig meer dan de naam broddelwerk. Dit is nu al de tweede keer binnen een paar jaar dat er een massa-mutatie op de gebruikersadministratie gedaan wordt op grond van door AT bepaalde criteria, zonder dat deze vooraf aan de betrokkenen is medegedeeld, en zonder dat er een algemene mededeling naar buiten is gebracht over deze mutatie. Pas achteraf ontvangen we een mededeling van AT dat dit toch allemaal niet de bedoeling was en dat er nog brieven naar de betrokkenen zullen gaan.
   Het is toch niet meer dan normaal om te verwachten dat in dit soort situaties de volgorde is dat er EERST brieven naar de betrokkenen gaan met een uiteenzetting van de situatie en een datum in de toekomst waarop de registratie beeindigd zal worden, en dat er DAN pas een mutatie van de gebruikersadministratie plaatsvindt met deze zelfde datum, vergezeld van een bericht op de website waarin de situatie wordt uitgelegd?

   Ook ben ik net als jij hooglijk verbaasd over het gemak waarmee AT stelt dat een registratie die al verwijderd is uit het register met expliciet vermeld “Datum vervallen registratie”, “Datum intrekking” en “Datum vrijkomen roepletters” alle drie gespecificeerd op 26-07-2016, kennelijk toch nog geldig is “omdat er nog geen intrekkingsbesluiten zijn verzonden”. Wat is dat nou weer? Had er dan niet ook nog een veldje bij gemoeten met “intrekkingsbesluit verzonden” en een datum, zodat wij als amateurs die status ook nog kunnen checken? Nu lijkt het alsof er ruim 200 roepnamen niet meer legaal gebruikt zouden mogen worden volgens het register, terwijl dat kennelijk toch niet zo is. Je bent als amateur verplicht om je te vergewissen van het feit dat het tegenstation waarmee je verbinding maakt een registratie heeft, maar het middel wat je daartoe ter beschikking krijgt dat verstrekt onjuiste informatie, wat weer kan leiden tot (en heeft geleid tot) verhitte discussies op de band over het wel of niet legaal zijn van een station. Daar gaat AT duidelijk dik de fout in.

 4. Bert
  Bert zegt:

  Ik woon in Cambodja en daar heb ik een gast machtiging, dus ik moet mijn N machtiging aanhouden.
  Mijn postadres voor het Agentschap is in Nederland, maar het Agentschap was zo vriendelijk om op mijn verzoek, via email, een kopie van de factuur te sturen, zodat ik het bedrag rechtstreeks kon overmaken.

Reacties zijn gesloten.