AT: behalve gele kaart ook een rode kaart

AT_logoDe eerste gele kaarten van dit jaar zijn verstuurd naar twee gebruikers van de amateurrepeater van Amsterdam, PI3ASD op de frequentie 145.775 Mhz.

De overtreding betrof het niet of onvoldoende noemen van de radioroepnaam. Dat moet eenmaal aan het begin, vervolgens iedere vijf minuten en aan einde van een QSO.

Het toezichtswerk op de amateurbanden, zo meldt AT verder, kan door iedere inspecteur van AT worden gedaan. Ook het Landelijk Meetnet van Agentschap Telecom werkt is hierbij betrokken. Gele kaarten worden niet uitgereikt, maar via aangetekende post aan het bij AT bekende adres van de betreffende zendamateur gestuurd.

Een gele kaart leidt niet tot een straf of sanctie, maar is bedoeld om de aandacht van de amateur te vestigen dat hij/zij zich niet aan de voorwaarden houdt, en dat dat verbetering behoeft.

Agentschap Telecom vindt een goede werkwijze op de amateurbanden door amateurs belangrijk, omdat zendamateurs zich hiermee onderscheiden van vergunningsvrije gebruikers en tevens omdat zendamateurs in de enquete van 2013 een duidelijk signaal hebben gegeven zelf ook veel waarde te hechten aan juiste omgangsvormen op amateurfrequenties.

Het noemen van radioroepnamen is een belangrijk element in dit juiste gebruik. Hierdoor is het voor iedereen (ook luisteraars) helder welke radiozendamateurs in verbinding zijn met elkaar.

Wordt een amateur voor de tweede keer opgemerkt, dan krijgt hij een rode kaart, met in elk geval een regulier opsporingsonderzoek, en mogelijk ook een boete.

4 antwoorden
 1. Johan
  Johan zegt:

  Een boete en een last onder dwangsom kan niet tegelijk. Het is of, of. Een last onder dwangsom is per wet geregeld en kan maximaal 1 jaar duren. Daarna is de last verjaard. Art. 125 B.W. Een last onder dwangsom wordt opgelegd om herhaling te voorkomen. Bijvoorbeeld het niet verwijderen van een illegaal bouwwerk. Er moet een bevindingsrapport aanwezig zijn ondertekend door een mandatant om dit uit te voeren. Bij een last onder dwangsom moet er eerst gewaarschuwd worden en na rapportage van het niet verwijderen van de opdracht volgt een maand later de last. De last wordt verbeurd als niet aan de last voldaan wordt. Bij oneens zijn kan de bejegende een verzet doen bij de bestuursrechter. Over het algemeen wordt de boete veel te hoog genoemd ten aanzien van het vergrijp en de last veel te hoog tegenover de overtreding. Dat zal de bestuursrechter ook vinden.
  Er loopt een zaak tegen A.T. daarover vindt binnenkort een hoorzitting plaats.
  Dus herhaald: een bestuurlijke boete en tezamen een last onder dwangsom is een vorm van ernstig onbehoorlijk bestuur. Zeker in deze toepassing.
  Ik kan je meer vertellen. Mijn jurist is Mr. Jager van DAS.
  Johan PA0JAZ
  Je mag via mijn e-mail kis@planet.nl kontakt opnemen.

 2. Hans
  Hans zegt:

  Johan lijkt me erg goed in het oplossen van problemen die er niet zouden zijn als hij er zelf niet over zou beginnen.

 3. Wim (je weet wel...nou dan weet je het wel)
  Wim (je weet wel...nou dan weet je het wel) zegt:

  De stupiditeit ten top.

  We worden getracteerd: niet op ISO eenheden zoals m^2, maar op “foebelvelden” als oppervlakte-eenheid en sancties worden uitgedrukt in gele (incontinentie?) en rode (zelf invullen?) kaarten, wat bij de groepen die wegens gebrek aan eigen capaciteiten, laat staan de ontwikkeling daarvan, zich identificeren met foebullers, een gewoonte is. Als de foebullers verliezen, breken ze de publieke ruimte bij wijze van vergelding af; als de foebullers winnen hebben ZIJ gewonnen, want zij zijn fan. Een fan is , voor zover je dat niet weet, een middels externe energie aangedreven luchtverplaatser.

Reacties zijn gesloten.