Verslag Amateur Overleg 29-10-2014

AT_logoOp 29 oktober jl. vond het 90e Amateur Overleg plaats tussen de verenigingen en toezichthouder Agentschap Telecom. Tijdens dit halfjaarlijks overleg praten beide partijen met elkaar over ontwikkelingen, bandplannen, storingen en wijzigingen in het beleid.
Op de agenda stonden onder andere het (PA0) roepletter-beleid en de gedeelte toegang tot de 13cm band.

Datawell boeien in de 10-meter band
Agentschap Telecom begint de vergadering met een mededeling. Zij heeft een bezoek gebracht aan het Nederlandse bedrijf Datawell dat zeeboeien fabriceert. In deze boeien zit een zender die telemetrie data naar wal stuurt. In het verleden gebruikte het bedrijf hiervoor frequenties die in onze 10-meter band lagen. Na klachten is zij hiermee gestopt. De toezichthouder heeft het bedrijf bezocht.

Licenced Shared Access (LSA) in de 13-cm band
Daarnaast is het Agentschap bezig om tot een oplossing te komen voor het (mede)gebruik van de 13cm band. Met name tijdens de (na)zomermaanden en in december is een groot deel van deze band gesloten omdat er een vergunning is verstrekt aan een primaire gebruiker. Momenteel wordt gekeken naar een nieuwe model waarbij beide gebruikers naast elkaar kunnen werken en zendbeperkingen een kleinere impact op amateurs hebben. Nu is het gebruikelijk dat in een omtrek van 35 kilometer rondom een evenement een groot deel van de band afgesloten wordt. Daarbij moeten ATV-repeaters uit, omdat veelal de ongelukkige frequentie 2330 MHz gekozen wordt.

Harmonisatie 160-meter, 6-meter en 9-cm band
Momenteel loopt er in de IARU Region 1 (Europa, Midden-Oosten en Afrika) een traject om tot harmonisatie te komen van enkele frequenties. In Nederland is het bijvoorbeeld toegestaan de 160-meter band te gebruiken van 1810 tot 1850 kHz, waar omliggende landen de band mogen gebruiken van 1810 tot 2000 kHz. En waar we in Nederland toegang hebben van 50 tot 52 MHz in de 6-meter band, is dit in Duitsland weer uit den boze omdat deze zogenoemde BOS-frequenties voor overheidsdiensten gebruikt worden. Ook zijn er veel verschillen in de 10 MHz brede 9-cm band die van 3400 tot 3410 MHz loopt.
De VERON zal een voorstel indienen om de harmonisatie verder uit te werken. In Nederland wordt het deel van de 160-meter band onder andere gebruikt door Defensie en Maritiem Mobiele toepassingen, zo valt op te maken uit het Nationaal Frequentie Plan.

(PA0) Roepletterbeleid
Een van de agendapunten die al lange tijd terug komt is het (PA0) roepletterbeleid. Een groep zendamateurs heeft aangegeven nogal moeite te hebben met het vrijgeven van PA0-roepletters. Een oplossing lijkt nu gevonden door geen enkele call meer opnieuw uit te geven. En daarmee kan het punt roepletterbeleid na meer dan 10 jaar bijna van de agenda af.

Editor-note: (Zendamateurs moeten zich kapot schamen dat zo’n issue zo lang op de agenda heeft gestaan, terwijl er voor andere problemen zoals antenneplaatsing en PLC-problemathiek niet zoveel ruimte is.) 

Wijziging ATOF beleid
Hamnieuws schreef vorige maand al over een dialoog sessie tussen de verenigingen en Agentschap Telecom, waarbij het ATOF-beleid apart besproken is. In veel gevallen volstaat het huidige beleid, maar met de komst van digitale toepassingen ontbreekt flexibiliteit. Zo wordt er een ATOF afgegeven voor ‘Digitale Spraak‘ en kunnen daarmee in grote omtrek geen nieuwe vergunningen afgegeven worden voor andere toepassingen. Het experimenteren met D-Star, DMR en System Fusion naast elkaar is dus niet mogelijk.
Ook is het huidige beleid wellicht niet geschikt sinds de komst van Bovenregionale Repeaters begin 2014. Een ATOF wordt immers afgegeven voor drie jaar, maar de bouw van een netwerk van repeaters kost minstens net zoveel tijd. Het kan en mag daarom niet de bedoeling zijn dat de tijd en kosten die geïnvesteerd zijn in PI2NON, PI2NOS of PI3UTR teniet gedaan worden wanneer een ATOF verloopt en aan een andere partij afgegeven wordt.

Galileo en de 23-cm band
In Duitsland heeft een ATV-relais de 23-cm band moeten verlaten, omdat deze stoorde op signalen van een Galileo satelliet. Galileo, het Europese alternatief voor GPS, gebruikt frequenties binnen onze primaire 23-cm band. Hetzelfde geldt overigens ook voor het Russische Glonass en het Amerikaanse GPS systeem. Er zal dus een goede oplossing gevonden moeten worden om beiden naast elkaar te kunnen laten werken. Agentschap Telecom geeft aan dat het Duitse probleem een losstaand incident was en dat er geen klachten zijn uit Nederland. De Duitse toezichthouder heeft in CEPT-verband het probleem onder de aandacht gebracht en gaat kijken of er elders in Europa soortgelijke problemen zijn.

Uitbreiding 40-meter band voor Novice
Dat een lid binnen de VERON een wijziging voor veel zendamateurs voor elkaar kan krijgen bewees een Amersfoortse N-amateur, die een VR (Verenigings Raad) voorstel indiende dat gesteund werd door vrijwel alle afdelingen van de landelijke vereniging: Uitbreiding van de 40-meter band van 7050 tot 7100 kHz tot 7000 tot 7100 kHz, zodat Novice gelicenseerde zendamateurs ook actief kunnen zijn met CW en digimodes op de populaire avond- en nachtband. Nadat de 40-meter band enkele jaren uitgebreid is met 100 kHz en voor Full amateurs tot 7200 kHz loopt, is het bandplan gewijzigd en vallen deze modes buiten bereik van de Novice.
VERON heeft het voorstel bij Agentschap Telecom onder de aandacht gebracht en niet alleen gevraagd voor uitbreiding met het deel van 7000 tot 7050 kHz, maar het bestuur heeft toegang tot de gehele 40-meter band gevraagd voor de Novice amateur. Het Agentschap geeft aan dat er op dit moment al gewerkt wordt aan de harmonisatie voor N-amateurs op grond van de vraag uit de enquête en gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Toegang tot de 60-meter (5 MHz) band
Een punt dat ook al geruime tijd op de agenda van het Amateur Overleg staat is toegang tot de 60-meter (5 Mhz) band voor Nederlandse zendamateurs. Een eerder voorstel van de verenigingen is door de toezichthouder afgewezen. Waar de band al permanent open is in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, alsook veel andere Europese landen toegang krijgen (al dan niet via Channelized frequencies) is er in Nederland en Belgie nog geen allocatie. Voorlopig blijft de band voor Nederlandse zendamateurs nog gesloten en kunnen er geen NVIS-experimenten gedaan worden voor bijvoorbeeld DARES-toepassingen.

Storingsklachten
Het aantal klachten van storing door zendamateurs en verstoringen die zendamateurs ontvangen is met circa 30% afgenomen in vergelijking met vorig jaar. Wel merkt Agentschap Telecom op dat klachten over (ontvangen) storing in veel gevallen van Novice amateurs komen. AT geeft aan niet te weten waar dit verschil vandaan komt. Dit jaar (tot 29 oktober) zijn er 129 klachten binnen gekomen bij AT. Over heel 2014 waren dit er 182. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat F-amateurs meer spectrum hebben en makkelijker kunnen uitwijken naar andere frequenties.

Het hele verslag is te lezen op de website van de VRZA of de website van de VERON.

409 antwoorden
 1. Azijnzeikerdt
  Azijnzeikerdt zegt:

  “…..Waar een bepaalde elitaire groep zendamateurs zichzelf nogal erg bijzonder vonden werden de meest vreemde excuses kwam waarom een PA0-call niet meer uitgegeven mocht worden……”

  Dronken? Stoned? Overmand door emoties?

  Dit pretendeert een nieuwssite te zijn. Beperk je dan tot nieuws en laat die stemmingsmakerij achterwege.

  Ben het overigens wel met je eens.

 2. PD1ZON
  PD1ZON zegt:

  Zo las ik het bij de VRZA is in mijn opinie goed om dit soort verslagen vanuit verschillende bronnen te lezen en te beoordelen.

  Bij het agentschap zijn dit jaar tot nu toe 129 amateur gerelateerde storingsmeldingen binnengekomen. Vorig jaar waren dat er 182, dat is een afname van 30%. Het agentschap is hier blij mee en ziet dit als het resultaat van de inspanning van zendamateurs om zelf actief te zijn bij het oplossen van storingen. Een punt van zorg is het feit dat het in 68 gevallen om Full-amateurs ging en in 61 gevallen om N-amateurs. Kijkend naar het totaal aantal afgegeven F- en N-registraties, klagen N- amateurs in verhouding veel vaker dan F-amateurs. Het agentschap vraagt zich af waar dit aan ligt? Zijn N-amateurs zich voldoende bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij storingen? Verder is interessant dat van de 129 meldingen er 42 gaan over storingen die zendamateurs met hun uitzendingen veroorzaken. Bij deze 42 blijkt er een keurige scheiding te zijn tussen F en N, 28 meldingen over F-amateurs en 14 meldingen over N-amateurs. Dit is in overeenstemming met de verhouding tussen F- en N-amateurs in het algemeen. N-amateurs hebben dus wat vaker last van storing, maar veroorzaken niet vaker storing. Hier is het agentschap tevreden over. De algemene daling van amateur gerelateerde meldingen is goed nieuws. 


 3. PD1ZON
  PD1ZON zegt:

  @ PH4X Ik heb het over een weergave van een gebeuren, er wordt een verslag weergegeven over een bepaald gebeuren en dat wordt door verschillende bronnen volgens eigen zienswijze weergegeven.
  Je hebt te maken met AT, VERON ,VRZA en HAMNIEUWS, dat is nogal wat!
  Van verschillende deelnemers/weergevers lezen, ik vind dat niet verkeerd en een verslag over het amateuroverleg vind ik daar belangrijk genoeg voor.

  • PH4X
   PH4X zegt:

   AT, VERON en VRZA plaatsen het verslag integraal. Op Hamnieuws zijn toelichtingen gegeven op basis van dat verslag. Onder andere de geschiedenis en/of totstandkoming van besluiten (VR-voorstel 40-meter band Novices), etc. Enkel wat meer achtergrondinformatie dus. De essentie blijft natuurlijk hetzelfde.

 4. berend
  berend zegt:

  essentie blijft hetzelfde als je er geen mening bij kalkt die niet gefundeerd is

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Als je zou willen toelichten wat in jouw ogen ongefundeerd is, zou ik er nog iets mee kunnen Berend.

 5. berend
  berend zegt:

  Mogelijk is de technische kennis van een N-amateur onvoldoende om storingen zelfstandig op te lossen,
  dit stuk komt ook niet voor in de A.T stukken

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Uit het verslag: “Een punt van zorg is het feit dat het in 68 gevallen om Full-amateurs ging en in 61 gevallen om N-amateurs. Kijkend naar het totaal aantal afgegeven F- en N-registraties, klagen N-amateurs in verhouding veel vaker dan F-amateurs. Het agentschap vraagt zich af waar dit aan ligt? Zijn N-amateurs zich voldoende bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij storingen?”

   Een conclusie die daaraan verbonden kan worden, mede gezien het kennisverschil dat tussen beide klassen nodig is, zou kunnen zijn dat de N-amateur mogelijk onvoldoende kennis heeft in het oplossen van storingen. Zo gek vind ik die niet. Als het aan mij ligt, mag er in examens – zowel N als F – ook veel meer aandacht besteed worden aan het oplossen van storingen en minder in ‘harde’ electronica.

   • Peter de Goede
    Peter de Goede zegt:

    Ik zie het probleem niet. Het lijkt me duidelijk dat een N-amateur minder kennis heeft dan een F-amateur. Dat zou ook verklaren waarom ze minder in staat zijn zelfstandig storingen op te lossen en eerder aan te kloppen bij AT. Een logische redenatie.

    • Rob
     Rob zegt:

     Nou als N amateurs niet zelf storingen kunnen oplossen dan zouden ze natuurlijk bij F amateurs kunnen aankloppen in plaats van bij AT.
     Ik denk dat als er over een bepaald onderwerp veel overlast bezorgd wordt bij AT dit uiteindelijk altijd voor de amateurs nadelig uitpakt. Dat zouden sommige amateurs zich eens wat beter moeten realiseren.
     Je kunt er wel trots op zijn dat je ergens over geklaagd hebt, maar bedenk dat die klacht verwerkt moet worden en in dit soort cijfers terecht komt. Als het teveel werk wordt dan volgt er een maatregel, en dan moeten we maar zien of we daar beter van worden. Vaak niet.
     Vergelijk het met de amateur die het hele ATOF beleid heeft verziekt door te gaan procederen tegen een afwijzing. Daar was hij zelf heel trots op maar dit heeft heel wat ellende veroorzaakt en je ziet dat daar nu nog tijd aan besteed moet worden.

 6. berend
  berend zegt:

  dat laatste in jou commentaar ben ik mee eens ,maar er staat niet dat het aan de kennis van de klager ligt
  daar val ik over , heb zelf als eerste in Nederland storingsklacht van plc gedaan om dit ook op de agenda van A.T overleg te krijgen daar werd toen heel raar op gereageerd door A.T
  nader in dat overleg is toen onderzoek ingesteld daar is uit gekomen dat juridisch er niets aan te doen is

 7. PD1ZON
  PD1ZON zegt:

  Ik ben het er mee eens dat bv mijn kennis als N amateur minder is, om die redenen heb ik me de nodige beperkingingen opgelegd en ik doe het daar prima mee.(en dan weet je het nog niet zeker.)
  Bij mij staat voorop dat wat ik leuk vind een ander niet leuk hoeft te vinden (bv HF inspraak)
  VRZA stelt nadrukkelijk dat de N amateur niet vaker storing veroorzaakt (zie mijn citaat)
  dat vond ik nou weer net iets leuker, niets meer en niets minder.

 8. Berrie Sleijster
  Berrie Sleijster zegt:

  Ik hoop dat dit zijn doorgang gaat krijgen. Die 40 mtr band voor de Novice is nu echt een lachertje zo. Zo lijkt het net een zak chips.. je mag de hele zak hebben, maar er maar 1tje uit opeten.. Dus Agentschap Telecom Please please open die 40mtr voor de Novice!

  • Jan
   Jan zegt:

   Het zou goed zijn dat de gehele 40m band ter beschikking komt van de N-amateur. Door de veel te grote vermogens (vaak illegaal en F, bij contesten) is er vooral in de weekends nauwelijks aardigheid aan om uit te komen. De hele discussie hier is m.i. dus bedenkelijk. Als verenigingsleden zou je elkaar wat moeten gunnen.
   Daar wordt iedereen beter van en neemt de leefbaarheid toe! Het aantal potentiele amateurs neemt immers af! Jezelf verheffen draagt daar geenszins toe bij.
   We moeten vooruit, de nieuwe tijd in!
   Ik beleef als v.m. marineman vebindingsdienst en koopvaardijman veel plezier op CW en zou dan ook meer CW-amateurs in de banden willen verwelkomen. Het kleine stukje band van 7.000-7.050 is voor mij altijd een vreemde constructie geweest welke nu eindelijk kan worden herzien.
   Voor mij staat wel vast dat er veel ‘PD’ers’ zijn met een uitstekende opleiding en beschaving. Het is een goede
   toevoeging aan het amateurkorps. Dat er hier en daar wat mis is bij F en N is te aanvaarden en mag onze mooie hobby niet bederven…nogmaals gun elkaar iets!!

   ‘PD’er, PBNA Hoger electronicus, radio-officier 2e en 1e klasse, verder universitaire opleiding.
   Hiermee zou ik maar willen zeggen….denk groot…denk samen…help elkaar…geniet van de hobby…
   en kijk niet op elkaar neer…nergens voor nodig..iedereen heeft zijn/haar talenten….vaak onverwacht.
   Ik hoop, en vertrouw dat de onderehandelingen van Veron en het AT tot uitvoering zullen leiden van het
   Amersfoortse voorstel.
   Mijn vrijwillige bijdrage aan de Veron zal ik dan verdubbelen! Leve alle radio-amateurs!

   En…Oh ja…als er positieve kritiek mag zijn…laat het dan zijn dat we allemaal beter Nederlands schrijven en spreken! De taalkwaliteit van de ingezonden berichten en ook die in de banden zijn helaas bedroevend te noemen.

   • Jan
    Jan zegt:

    Het zou goed zijn dat de gehele 40m band ter beschikking komt van de N-amateur. Door de veel te grote vermogens (vaak illegaal en F, bij contesten) is er vooral in de weekends nauwelijks aardigheid aan om uit te komen. De hele discussie hier is m.i. dus bedenkelijk. Als verenigingsleden zou je elkaar wat moeten gunnen.
    Daar wordt iedereen beter van en neemt de leefbaarheid toe! Jezelf verheffen draagt daar geenszins toe bij. Het aantal potentiële amateurs neemt immers af! We moeten vooruit, de nieuwe tijd in!

    Ik beleef als v.m. marineman vebindingsdienst en koopvaardijman veel plezier met de hobby en met CW en zou dan ook meer CW-amateurs in de banden willen verwelkomen. Het kleine stukje band van 7.000-7.050 is voor mij altijd een vreemde constructie geweest welke nu eindelijk kan worden herzien.
    Voor mij staat wel vast dat er veel ‘PD’ers’ zijn met een uitstekende opleiding en beschaving. Het is een goede
    toevoeging aan het amateurkorps. Welkom, welkom …zou er moeten klionken…
    Dat er hier en daar wat mis is bij F en N is te aanvaarden en mag onze mooie hobby niet bederven…nogmaals gun elkaar iets!!

    ‘PD’er, PBNA Hoger electronicus, radio-officier 2e en 1e klasse, verder universitaire opleiding.
    Hiermee zou ik maar willen zeggen….denk groot…denk samen…help elkaar…geniet van de hobby…
    en kijk niet op elkaar neer…wees niet afgunstig…..iedereen heeft zijn/haar talenten….vaak onverwacht.
    Ik hoop, en vertrouw, dat de onderhandelingen van de Veron en het AT tot uitvoering zullen leiden van het
    Amersfoortse voorstel!
    Mijn vrijwillige bijdrage aan de Veron zal ik dan direct verdubbelen! Leve alle radio-amateurs!

    En…oh ja…als er positieve kritiek mag zijn…laat het dan zijn dat we allemaal beter Nederlands schrijven en spreken! De taalkwaliteit van de ingezonden berichten en ook van die in de banden is helaas bedroevend te noemen.

   • EEF
    EEF zegt:

    Beste Jan, je hebt volkomen gelijk .
    het heeft niets met PD PE PF PH PA of anderszins te maken, en met kennis zeker niet
    Ik heb respect voor de mensen die hard studeren om een registraatje te krijgen , en GEEN respect voor de schreeuwerds die alleen zichzelf maar willen prevaleren op de banden en een HAREC registraatje hebben
    Alsof je met een F machtiging ,,ineens,, je status verhoogt , nu er zijn er een paar die ongelooflijke zaken uitspreken met een grondige hekel aan D amateurs ipv deze mensen te helpen,
    De afgunst speelt vaak een rol , en het psychologische effect van ,,bemoeien,, met deze en gene,en die zich uit ook zonder kennis van de materie.Heb ik het nog niet een over de rest van de kennis van sommige zendamateurs die ongelooflijk slecht is , normen en waarden , afgunst, inzicht in telecomwetten, maar schreeuwen van de daken omdat ze een bestuursfunktie ,,ergens,, hebben verkregen ……..of dat ze een F machtiging hebben …alsof dat maatschappelijk zo belangrijk is , neen dus.
    ongelooflijke zeurkousen , die misbruik maken van het ,,verslappen,, van akties in Nederland en de gegoeden te grazen proberen te nemen, uit frustratie door hun niet behaalde maatschappelijke positie.
    CW is super , en het roepen dat je CW waardeloos vind is een bewijs dat je het nooit gedaan hebt meestentijds,laat staan dat je het toepast.in je hobby .Aan de andere kant is het ongewoon en typisch de nederlandse overheid die ,,ineens,, de opzetregeling van D amateurs teniet doet door deze groep meer mogelijkheden te geven zodanig dat er geen reden meer is om een F machtiging te halen, das ook vaak het geval tegenwoordig, en of dat goed is , is natuurlijk de vraag.
    Als laatste beschaving, ik heb persoonlijk een mengelmoes van D en F amateurs gezien die zich niet bedienen van enige beschaving dus dat ligt in beide kampen.
    Het zou fijn zijn als mensen nu eens stoppen met het statusgerichte onderscheid maken en roepen dat ze het zelf wel doorhebben, neen dus, het is een eenheidsworst.
    Zendamateurisme is een hobby en geen status, in de maatschappij want de registratie houdt niets in , behalve dan uit hoofde van de hobby experimenteren en communiceren, niks meer en niks minder, sorry Jan ik ben geen Neerlandicus, en wil dat ook niet worden, maar je mag mij redigeren .
    EEF

 9. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  en zo zie je maar weer. In plaats van mekkeren, zeuren e.d. is er gewoon iemand die een voorstel indient. Soms werkt dat dus.

  Voorstel 4 kwam van de afdeling A03/Amersfoort en verzoekt het hoofdbestuur om zich bij Agentschap Telecom in te zetten dat Novices extra ruimte krijgen op de 40-meter band, zodat zij CW kunnen bedrijven. Met 128 stemmen voor, 125 tegen en 25 onthoudingen werd dit voorstel nipt aangenomen in de stemming.

 10. Gerard Oppewal
  Gerard Oppewal zegt:

  Je mag over de hele band cw bedrijven, dus onzin argument. Nipte meerderheid, erg jammer. Ik hoor te veel novices zonder enige operating practice, kunnen hun roepletters niet normaal spellen en nemen allerlei ‘ cb-slang’ mee. Nee, het oude Chinese spreekwoord is nog steeds actueel.

 11. Randy ten Have
  Randy ten Have zegt:

  Ik verwacht inderdaad wel zoiets Eric Jan. vermogen naar 100 Watt voor N ofzo. Al is dat makkelijk te realiseren, waarschijnlijk hoeft het grootste gedeelte niet eens aan de powerknop te draaien 😉

 12. Henk Pit
  Henk Pit zegt:

  Nou … Als N amateur heb ik die beperkingen van een deel van de band als irritant ervaren. Ik blijf erbij dat het onzin is om een deel niet toe te wijzen… Als men de hele 10, 20 en 40m op de HF mag, dan is er nog steeds genoeg motivatie om voor F te gaan, want dan mag je nog veel meer banden gebruiken… Dus mijn voorstel is dan ook om die 3 banden op HF helemaal open te stellen voor de N gemachtigden… Het vermogen maar op 25 Watt laten… Het lijkt mij niet veel zin te hebben dat meer te maken … Het levert veel minder op, dan de frequentie uitbreiding… 73 de Henk Pit

 13. Eric Jan Geertsen
  Eric Jan Geertsen zegt:

  Ik heb niks tegen N-amateurs, maar dat eeuwige gezeur over wat wel of niet mag. (En wat er intussen gedaan wordt, onder het mom dat AT “toch niets doet en niet luistert”). Net als brommers en snorscooters. Voer je snorfiets op, plak er een blauw plaatje op en je “kunt” zonder helm. Wordt je aangehouden dan is het brullen! Wordt je platgereden dan wordt er gezeurd dat het “toch moet kunnen, want iedereen doet het toch”?
  Ook ik vind dat als je méér wilt, je ook méér moet leren, mij is het ook (zonder technische opleiding) gelukt.

 14. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  Eric — de incentive om F te halen ontbeekt geheel. 100W vs 25W, die handhaving is vrijwel nihil/onmogelijk. het blijft gezeur, idd.

 15. Henk Pit
  Henk Pit zegt:

  Nee… geen banden erbij, maar de 3 banden die ze hebben helemaal geven… Dat kan toch geen kwaad?… Ik kon als N geen digitale modes doen op 40m. als de andere banden op HF dicht waren gegaan, omdat het donker werd… Dat is nu niet meer van toepassing door een vernieuwd bandplan, maar is toch een voorbeeld waarom wel…

 16. Marcel Hofman
  Marcel Hofman zegt:

  Tja wat zal ik zeggen ….. dikke onzin naar mijn inziens maar goed kijk eens als voorbeeld naar het gezeur op de 70cm band atv of wide fm dan regent het klachten omdat de auto’s niet meer sluiten etc ja dat kan je ook niet oplossen als N en ook niet als F en dan heb je soms het AT nodig… dat mensen met N minder kennis hebben van ontwerpen en engineering das logisch naar mijn mening.

 17. Gerrie Pn
  Gerrie Pn zegt:

  Gewoon iedereen dezelfde rechten geven.Of gewoon bijv naar 3 jaar N geweest te zijn een practicum toets En dan F verlenen.Dus niet al die moeilijke formules waar je later niets aan hebt.

  • freddy
   freddy zegt:

   zit wel iets in,het uit het hoofd leren van formules enz is toch uit de tijd.maar ja de oudjes moesten het ook dus stug doorgaan

 18. Randy ten Have
  Randy ten Have zegt:

  N kan prima digimode doen op 40. En wel op 7076USB. Met 25 Watt in JT65 werk je de hele wereld. Mits het stil is op 7077LSB/kanaal 14.

 19. Randy ten Have
  Randy ten Have zegt:

  Maar ik ben voor uitbreiding naar hele banden. Zelfs 23cm erbij voor ATV (met daarna een verbod voor ATV in AM op 70cm). Wil je dan nog meer: F halen.

 20. Marcel van den Berg
  Marcel van den Berg zegt:

  Het probleem, voor zover dat bestaat, is geheel geen probleem. Ik heb het nooit zo ervaren en het is heel makkelijk om er gewoon mee om te gaan. Nu ik de F heb zal ik niet veel anders doen dan voorheen met N.

 21. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  Zoals zo vaak willen ze alles zonder er iets voor te hoeven doen, ze willen het liefst hun full licence hebben bij een pakje boter in de supermarkt, en vervolgens wordt er geklaagd dat de amateurbanden verloederen…..

 22. André Berends
  André Berends zegt:

  Om gezeur de kop in te drukken: terug naar alleen 2m en 70cm voor N, alles vanaf 50MHz en hoger voor wat destijds C was, en voor F alles vrijgeven….

  Mensen wat een gezeik altijd weer… wees blij met wat je nu mag en hebt en loop niet te zaniken dat je meer wilt (zonder er iets voor te doen).
  AT zou zich moeten oriënteren naar wat onze Europese buren op de amateurbanden mogen en daar een ‘gemiddelde’ uit destilleren.
  1000 watt op VHF/UHF?? Gewoon toestaan, mag in DLD ook…

 23. André Berends
  André Berends zegt:

  Uiteraard zijn er Novice OM’s die tevreden zijn met wat ze nu mogen en hoeven niet meer er bij…. (y)
  En begin AUB ook niet met ‘ik kan heel moeilijk leren, maar wil wel op 80mtr kunnen zenden’…. Helaas komt dat ook voor.

 24. Randy ten Have
  Randy ten Have zegt:

  Als er Europese harmonisatie komt, verliest de N houder de mooie banden (40/20) en krijgt zij 160/80 (plekken voor een antenne van 20m in je postzegeltuin?) en 15 (4 van de 7 jaar ‘dicht’) ervoor terug vrees ik.

 25. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  Randy ten Have met een 2.5m spriet (plus spoel er onder) werk je ook een best end op 160m en op 80…. — ik zou bijna zeggen, laten we die harmonisatie maar gewoon doorvoeren…. bijna he bijna. voordat mensen boos worden op me. (ondanks dat ik ok een eigen mening mag hebben)

 26. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  Allart Van Seijen ik wil 7.2 — 7.3 ook hebben als F. Snik. (just kidding, ik klaag en zever niet over de frequenties. we ebben al zoveel gratis gekregen. alleen rupsje nooitgenoeg blijft dooreten aan de bladeren)

 27. Fred Geerlings
  Fred Geerlings zegt:

  Zelden zo’n hoop onzin gezien! Ik ben C-amateur (bestaat dat nog?) en heb m’n licentie behaald in (dacht ik) ’76 (ja, van de vorige eeuw). Het was in die periode dat er als opstappertje 6-kanalen op de 144MHz werden vrijgegeven: De D-licentie. Sinds die tijd werd er continue gezeurd om ‘meer’. De E-licentie werd kennelijk overgeslagen. Nu zijn we via “F” al bij de “N” aangekomen. Het behalen van zo’n ‘echt’ papiertje is echt niet zo moeilijk, “er gingen u velen voor”. En nu niet meer Zeuren, maar Leren!

 28. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  van die tijd ben ik dus ook Fred. van 6 channels naar wat er nu is… (inclusief alle antwoorden van de examenvragen bij google..)

  verder hebben we de cb band al. (2)7.077.

 29. Gerrie Pn
  Gerrie Pn zegt:

  Ik wacht maart 2015 rustig af wie weet Krijgen we meer bevoegdheid als novice..Nee hoor gewoon je N houden Roeland Jansen,,,Maar gewoon een test dat je het onder de knie hebt..En dat dan f kan worden verleend

 30. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  1kW is niet zoveel Fred. De PA kan toch 1.5kW (en dan even pushen boven de 2 kW om ook in de 70cm band nog hoorbaar te zijn. ik ben voor! ;-))

 31. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  Als ik meer wil maken dan vraag ik het AT wel of ik een ontheffing kan krijen Gerrie. En 100W is voor mij al ruim voldoende met mijn k*tantenne err dummy. kan ik ook de hele wereld mee werken.

 32. Marcel Hofman
  Marcel Hofman zegt:

  Ben het wel eens met Randy ten Have dat er wat aan het ATV probleem gedaan moet worden want op 70cm krijg je zowat een hakbijl in je nek , dus graag naar 23 cm atv de rest van de banden doe ik niets mee…..maar atv is wel fun ! en Wide fm projecten maar dat is zo enzo buiten de bandjes dus daar val je niemand mee lastig.

 33. Remi Boltze
  Remi Boltze zegt:

  Ben N en vind dat je jezelf moet bewijzen qua kennis.. Maar dan breder dan in de huidige vorm. Persoonlijk kan ik best al de antwoorden uit de grabbelton van het examen uit mijn hoofd stampen, maar leer ik daarvan? Nee, hoogstwaarschijnlijk ben ik de meeste stof al na een paar weken kwijt.. F segmenteren en laten leren/examen voor elk stukje. Dan kan je als N examen doen voor 23cm en HF links laten liggen als dat je niet interesseerd..

 34. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  André Berends: nee. Gewoon houden zoals het NU is. Als N amateur geniet ik van de mogelijkheden van de 10 meter. Het is ook de reden waarom ik úberhaupt een N examen heb gedaan, anders had ik net zo goed een 27 MC piraat kunnen blijven. Waarom zou ik als N amateur (die alle buren heeft geïnformeerd en heeft aangegeven dat ze direct bij me moeten komen als ze storing hebben) nu opeens moeten inleveren? 25 Watt op een stukje 40 meter, een stukje 20 meter, 10 meter, 2 meter en 70 cm. Ik ben er tevreden mee. Maar ga het niet van ons afpakken vanwege die eeuwig durende elite-discussie… En inderdaad: wil je meer, F examen doen.

 35. Gerrie Pn
  Gerrie Pn zegt:

  Maar zonder dollen ik en ook vele anderen hopen dat we er gezamelijk goed uit komen , daar hebben we allemaal wat aan en nog leuk verbindingen kunnen maken…. Amen…

 36. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Ik heb me overigens aangemeld voor een F cursus (en hopelijk gaat die door). Waarom? Om meer kennis op te doen. Dat ik dan op meer banden mag zenden is mooi meegenomen, maar op deze QTH kan ik eigenlijk alleen op 10, 2 en 70 werken met beperkte middelen. En het is niet eens zeker of ik na een verhuizing de hobby kan blijven uitoefen (mobiel/portable wel natuurlijk).

  Ieder heeft zo zijn/haar reden om wel of niet een examen te doen. Accepteer dat er bepalingen en voorwaarden zijn verbonden aan je registratie en respecteer (en motiveer) elkaar ipv met zo’n neus in de lucht houding neerkijken op de ander… Het is zo’n mooie hobby!

 37. Gerard Oppewal
  Gerard Oppewal zegt:

  Heeft niks met ‘elite’ te maken. Het feit is wel dat de ‘mores’ op de banden achteruit holt. In plaats van ‘zelfontwikkeling'(ooit een van de pijlers van deze hobby), leren sommigen nu de vragen uit het hoofd. Daar wordt niemand wijzer van en ik vind dat jammer.

 38. Remi Boltze
  Remi Boltze zegt:

  Daarom deelcertificaat met een stukje toegepast praktijk, eventueel met huisbezoek van vrijwilliger-examinator… Laat maar es zien wat je kan..

 39. Sjaak Buunk
  Sjaak Buunk zegt:

  Ik wil zoals ik vaker heb gerageerd eigenlijk niets hierover zeggen. Maar probeer maar eens ergen een cursus en dan bedoel ik niet op internet te volgen. Gaat niet lukken lukken voor mij binnen een straal van 30 km.

 40. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Gerard Oppewal Daar moet ik je gelijk in geven. Ik heb mijn N via de DLZA zelfstudie gedaan, netjes uittreksels gemaakt van de hoofdstukken (werkt voor mij het beste om te onthouden) en examen gedaan. 1 fout (en ook nog een domme fout ook).

  Er was een oudere man die zat te mopperen: “Wat nou examen nieuwe stijl! Dit was een examen oude stijl en ik had alleen maar de nieuwe stijl geoefend.” Inderdaad een geval antwoorden leren. Dat kun je volgens mij voorkomen door de opgaven goed te veranderen en geen examens te maken waar de ene vraag het antwoord op de andere vraag geeft.., 😉

 41. Randy ten Have
  Randy ten Have zegt:

  Alle banden geven zou de doodsteek voor F zijn. En dus de internationale erkenning en dus de ontleende ‘rechten’ uit het verleden.

 42. Gerrie Pn
  Gerrie Pn zegt:

  Juist Remi Boltze daar heb je een goed item..zeg maar een soort EVC Extra verworven competenties..Dus in modules en echt gericht op praktijk wat je al weet,en wanneer dat genoeg is, is het kat in bakkie..

 43. André Berends
  André Berends zegt:

  Sjaak Buunk Dat is een praktisch ‘probleempje’.
  Francina Heida-Pijl Die opmerking van terug naar de oude stijl was bedoeld om op te merken dat de D-ers van ’toen’ er al heel veel bij hebben gekregen zonder er wat voor te doen. Ik snap heel goed dat er velen (N-amateurs) die zeer tevreden zijn met wat ze nu mogen op de banden. Hulde voor hen!
  Ik heb wel moeite met lieden die alles willen hebben zonder iets voor te doen: hebbe, hebbe, hebbe…. Lekker egoïstisch.
  Zo heb ik in 2003 ook niet om de HF-banden gevraagd maar wel gekregen bij het vervallen van de morse eis. Mijn hoofdinteresse is toch de 2m en 70cm banden. Had ik voor 2003 toch op HF willen uitkomen, had ik me het schompes moeten oefenen om het CW onder de knie te krijgen. Daar heb ik helaas moeite mee. I’ll suck it up and enjoy the radio!

 44. Remi Boltze
  Remi Boltze zegt:

  Eerst N halen, daar ervaring mee opdoen en je interesses ontdekken. Van daaruit evolueerd de hobby en zal je iets moeten kunnen overleggen om er een segment bij te krijgen.. Vooral het stukje “operating practice” moet zwaarder gaan wegen.. En de call? Die blijft hetzelfde en de status is bij AT op te vragen.. Kom je een N tegen in het F segment, ff de site van AT raadplegen bij twijfel..

 45. Cor Blaak
  Cor Blaak zegt:

  Weet ik niet Randy, met N op 40 ben je weekeind ook zo uitgepoept met die 50 KC contest contest contest iets anders hoor je niet, of van die lui met 400 Watt of meer lekker breed met audio breder dan 3 Kc, nog maar niet te spreken van die digimodes in de phonebanden .
  Kijk naar België wat een “Novice” daar mag
  Met het Niveau van Novice wat men hier examineert, heb je in Belgie de Full .
  Alles gelijk trekken is de oplossing, ik woon 2 minuten lopen van de grens met DLD daar mag ik met 100 Watt op 80 uitkomen en zo zijn er talrijke voorbeelden 😉

 46. Fred Geerlings
  Fred Geerlings zegt:

  Cor, Goede vergelijking! Dus je geeft aan dat je best een Auto-Rijbewijs wilt halen en je mag gelijk met een BMW M3 de weg op…. Zijn er ook zaken die je wél snapt…?

 47. Gerrie Pn
  Gerrie Pn zegt:

  Gewoon af wachten Cor tot volgend jaar en wie weet..Misschien hebben ze wel iets leuks voor ons in petto..of weer terug naar af. De 40 meter band zou ik niet graag willen missen..dan lever ik mijn kaartje weer in en ga een cursus bloemschikken doen..

 48. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Gerard Oppewal Nou ja, “sufferd” vind ik ook weer zo’n groot woord, maar slim was het niet en dit was geloof ik al zijn 3e poging. Ergens vond ik het wel sneu want het leren kostte hem (te)veel moeite. Aan de andere kant moet je natuurlijk wel een bepaalde kennis hebben (niet alleen technisch, maar ook omtrent de voorwaarden en bepalingen waar de meeste fouten in worden gemaakt).

  Eigenlijk zouden er meer faciliteiten moeten zijn om een cursus te volgen en vrijwilligers die zo’n man extra hulp zouden kunnen bieden.

  Met de kennis die in heb opgedaan in de N cursus heb ik zelf mijn inverted V voor de 10 meter kunnen berekenen en… ik hoefde hem niet meer aan te passen na een eerste meting. Ik heb met 20 watt PEP Brazilië kunnen werken met die simpele draden. Dat voelt heerlijk! Het zal voor de doorgewinterde antennebouwer niets voorstellen, maar ik was ongelofelijk trots op mezelf!

  Ik hoef zelf geen zender te bouwen want er is tegenwoordig zoveel mooi spul te koop, maar ik wil wel eventuele problemen zoals storing zelf op kunnen lossen.

  En het voelt gewoon lekker om legaal een leuke verbinding te maken. Ik heb er immers serieus voor geleerd en examen voor gedaan? En op zich ben ik er tevreden mee, maar ik vind het gewoon leuk om meer technische kennis op te doen…

 49. Randy ten Have
  Randy ten Have zegt:

  Cor staar je eens niet blind op België. Kijk naar Caribisch Nederland (ook AT!) waar N alleen op VHF en UHF mag. Of naar Engeland waar foundation een 5WPM morse toets mag doen. Of naar Duutsland waar je 160/80/15 krijgt en de DX banden 40/20 dus niet.

 50. Paul Korsten Nsmc
  Paul Korsten Nsmc zegt:

  Fred Geerlings blij dat jij alles snapt he…..gewoon de ouwe lulle licentie op de schop doen…. zwarte piet wordt binnen een paar jaar ook wit. Tijd voor verandering………

 51. Gerard Oppewal
  Gerard Oppewal zegt:

  Francina, nogmaals: respect. Ik hoop je’s te spreken op de band. Ik vind zo’n type wel een sufferd. Deze hobby (en er zijn meer voorbeelden: piloot, bijv.) is niet voor iedereen weggelegd. Daarom zijn er hengelsportverenigingen en dartclubs.

 52. Eric Jan Geertsen
  Eric Jan Geertsen zegt:

  Cor, vrachtwagens mogen niet op dezelfde wegen als personenauto’s! Op snelwegen met meer dan twee rijbanen mogen zij niet op de derde baan.. 😉 (O jéé, wat haal ik nú weer aan? Gaan de /heavy’s weer dwars liggen…) 😉 (Sorry Gerard.. )

 53. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  André Berends: ja, die 6 kanalen voor de D gemachtigden en de verplichting om binnen 2 jaar C of hoger te halen ken ik nog. De radiohobby was toen ook “sterieler”, zuiver over de radiohobby en niets anders. Het bijhouden van een logboek was verplicht, apparatuur moest zijn voorzien van een RCD sticker…

  Ik denk dat het mij toen heeft tegengehouden om een 2e poging te wagen toen ik de eerste keer voor die D in Utrecht was gezakt.

  Toen ik las over de meerdere mogelijkheden (behoud van je N, meerdere banden waaronder die 10 meter) besloot ik om er toch weer voor te gaan. En de radiohobby is leuker, minder “strak en steriel”. Hoewel… Ik moest toch wel lachen toen ik van een OM (en dan echt eentje van de oude garde) hoorde dat ie van een andere amateur een brief had gekregen met een klacht omdat ie zijn call een keer niet per 5 minuten had genoemd 🙂

  Overal heb je extremen. Gewoon gezond verstand gebruiken en een ander in zijn/haar waarde laten, lijkt me een goed plan.

  En ja, ik ben dus erg blij met wat we mogen als N amateurs. 🙂

 54. Gerrie Pn
  Gerrie Pn zegt:

  En wanneer je nu het zenden heel leuk vind Gerard Oppewal,er is toch ook nog zoiets als mondeling?Wil jij bij die (Heer) jij noemt hem sufferd in zijn schoenen staan?Zend amateurisme is er toch voor ieder een zegt men.

 55. Gerrie Pn
  Gerrie Pn zegt:

  Ik vind dat je respect moet hebben en zekers voor een (oudere)heer..ook hij heeft spanningen en wil dol graag zijn felbegeerde machtiging(CQ Vergunning)halen..En moet daar zekers bij geholpen worden.

 56. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Gerard Oppewal En tóch denk ik dat N wel haalbaar is, zelfs voor mensen met leerproblemen of alleen lagere school. Mits er maar een goede begeleider is met didactische vaardigheden die héél veel geduld heeft. Die man had volgens mij wel de potentie om het te leren. Maar hij gaf aan dat hij niemand had om op terug te vallen. Dat is dan sneu. Maar goed, alleen antwoorden leren straft zichzelf wel af. Ik zou het in ieder geval geen prestatie van mezelf vinden om op die manier een examen te halen.

  Ik gun iedereen de mogelijkheid om deze leuke hobby uit te kunnen oefenen. Het is jammer dat het mij ontbreekt aan zelfvertrouwen, didactische vaardigheid en kennis om cursusbegeleider te worden.

  73 De Francina PD0HMF

 57. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Randy ten Have Nee, dat vind ik te kort door de bocht. Er zijn 8 jarigen die hoogbegaafd zijn en goed kunnen leren en er zijn volwassen die echt moeite hebben met leren omdat ze vroeger aan het werk moesten en daardoor hun lagere school niet af hebben kunnen maken. En er zijn mensen die goed zijn in techniek en toch moeite hebben met leren omdat ze bijvoorbeeld formules niet kunnen herleiden, verbanden niet kunnen zien, enz. Zoals gezegd: laat elkaar in de waarde en probeer iemand die wat minder goed meekomt te stimuleren en niet te vergelijken met een 8 jarig kind met hoog IQ.

 58. Gerrie Pn
  Gerrie Pn zegt:

  Randy zou jou vader of opa nog iets hebben begrepen van jou mobile telefoon..wanneer hij het nu nog zou moeten leren?

 59. Fred Geerlings
  Fred Geerlings zegt:

  Eigenlijk is de situatie nog absurder! Vroeger, héél vroeger, had je “A”. Dat was Machtigingsvoorwaarden, Techniek en Morse. Toen kwam “C”: Machtigingsvoorwaarden, Techniek, maar zonder Morse. Dat was ook niet genoeg. Ondertussen werd de 27Mc gelegaliseerd. Toen kwam “D”: Machtigingsvoorwaarden, een beetje Techniek en alleen Koopdozen. Nu, wordt er gezeurd (want dat is het) om Alle Banden, Alle Modes en Max Vermogen…

  • Rob
   Rob zegt:

   Precies dat is het hele probleem.
   N betekent Novice: Beginneling.
   Maar men wil dit niet als een beginneling machtiging zien, nee het moet een volledige machtiging zijn en eigenlijk is men pas tevreden als die gelijk is aan de volledige machtiging.
   Alles wat niet mag binnen de N machtiging staat continue ter discussie om er aan toegevoegd te worden, dat is al zo lang als ik zendamateur ben (en toen was de D machtiging nog 6 kanalen).
   Ik vind dat de discussie over wat er mag met de N machtiging nou wel eens een keer mag stoppen en er hooguit eens gekeken kan worden naar het traject van N naar F. Mensen zouden niet eeuwig beginneling moeten willen blijven.

 60. Randy ten Have
  Randy ten Have zegt:

  Krijgen Novices er *mogelijk* wat bij, is er nog een zeer kleine groep die blijft zeuren. Jammer. Vooral voor de overgrote groep Novices die het wel kan waarderen.

 61. Onno
  Onno zegt:

  Volgens mij betalen wij Brussel elk jaar genoeg.
  Grenzen open, euro’s maar vooral vast houden aan alle oude regels.
  Puntje bij paaltje wilt iedereen wel een moderne auto, een nieuwe tv. 100 zenders en nog meer.
  Happy 2015

 62. Marcel Hofman
  Marcel Hofman zegt:

  Fred dan heb je straks helemaal niemand meer om tegen te praten ik vind N ook prima zoals het is . aanpassing voor atv dan is het goed…

 63. Hans Hasperhoven
  Hans Hasperhoven zegt:

  Al dat gezeur wat wel en niet mag.. wat je er bij wilt hebben en ga zo maar door. Ja in DL mag je dit..in ON mag je dat .. als je het niet eens bent met de regelgeving zijn er 2 opties.. optie 1 Vertrek naar het buitenland.. optie 2 stop met de hobby en ga wat anders doen maar hou op met dit gedram. regelgeving is regelgeving… KLAAR..

 64. Gerrie Pn
  Gerrie Pn zegt:

  optie 1 Vertrek naar het buitenland.. optie 2 stop met de hobby en ga wat anders doen maar hou op met dit gedram. regelgeving is regelgeving… KLAAR ….Wie dramt er nu?

 65. Randy ten Have
  Randy ten Have zegt:

  Er zit een kern van waarheid in. Het hebben van N is een keuze. Een keuze waar beperkingen bij horen. Maar ook een mogelijkheid. Een mogelijkheid om je verder in de hobby te verdiepen en zo uiteindelijk – al dan niet met hulp van anderen – F te halen. Voor wie er echt moeite mee heeft en in de regio Amersfoort zit: Ik leer je graag hoe je moet leren. Wat je wel moet weten en wat je kunt vergeten. Daarmee heb je voldoende ‘kennis’ om het F-examen te halen door een truukje. 100% inzet en motivatie is echter wel een vereiste.

 66. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Vroeger… Toen moest ik typen op een loodzware oude typemachine. Tegenwoordig kan ik een tekst gewoon inspreken. Vroeger moest men sloten graven en turf steken, tegenwoordig doen machines het en hebben we gas uit een buis. Vroeger…. Nee, we moeten een andere kant op kijken, want onze hobby komt in het gedrang. Want vroeger stonden overal antennes en tegenwoordig zie je alleen nog maa GSM masten. Het plaatsen van een antenne wordt steeds lastiger.

  Er zijn koopdozen. So what? Als die dingen goed werken zonder storing te veroorzaken en de gebruiker hem goed weet te bedienen…? CW kan met een computer. Ik heb op school nog moeten rekenen met de rekenliniaal en godzijdank hebben we nu calculators. Dat heet vooruitgang en innovatie en daar moeten we op inspringen. Tijden veranderen.

  Zoals gezegd: natuurlijk moet men weten waar men mee bezig is en moet die bekwaamheid door middel van een examen worden aangetoond. En daarvoor hebben we tegenwoordig N en F examens. Haal je die examens dan mag je zenden onder de voorwaarden en bepalingen die horen bij de registratie. En dat laatste is dan kennelijk voor sommigen moeilijk te aanvaarden. Er zijn regels, punt. Wil je meer, moet je een hoger examen doen.

  Maar er is geen enkele reden waarom de hoger gelicenseerden met de neus in de lucht moeten lopen en zich ver verheven boven het “N plebs” zouden moeten voelen. Je kweekt er alleen maar “verzuiling” binnen de hobby mee… Da’s jammer.

 67. Randy ten Have
  Randy ten Have zegt:

  Dat valt wel mee Paul. Ja, er is een groep die zo is. Maar kijk eens goed naar hoe dit voorstel tot stand gekomen is. Of ben je zelf geen lid van een vereniging zoals velen hier, heb je enkel commentaar maar mag je eigenlijk niets zeggen…

 68. Ruud Driessen
  Ruud Driessen zegt:

  En omdat ik hem al voorbij zag komen…..JA er zit wel degelijk verschil in het klein en groot rijbewijs, ofwel verschil in rijden met een personenauto of een vrachtwagen. Met de een mag en kan je eigenlijk bijna overal komen, maar met de vrachtwagen mag je maar 80, kun je niet overal komen en mag je niet overal rijden. De vraag is dan ook nog of jij het wel zou kunnen. Meegemaakt in de praktijk: iemand met een (veel te) grote mond achter het stuur laten zitten in mijn (vracht)auto en bij de 1e krappere bocht ging het al fout en moest ik ingrijpen. Er staan n.l. ook nog voorwerpen op de stoep en…..oh ja, er hing nog 13,6 mtr achter die een paar meter naar binnen komt. Ik trok op tijd aan de handrem en hij had het besef van de ingreep en het intrappen van de koppeling en tegelijkertijd kijken en sturen niet onder de knie om ALLE handelingen SAMEN TEGELIJK te doen. Ervaring, inzicht en het onder de knie hebben, anticiperen en vooruit denken hebben veel personen standaard niet in huis…… 😉

 69. Paul Korsten Nsmc
  Paul Korsten Nsmc zegt:

  Ben lid van de veron en puur om de qsl kaarten voor de rest niks. Maar veel ouwe pa gasten zijn tegen vernieuwing. Alles verandert dus die regelgeving van de licenties ook…. ik zie het als uitdaging en hou van vernieuwing….

 70. Lucas van Schouwen
  Lucas van Schouwen zegt:

  Afschaffen die hobby van zendamateurs. Overbodige straling in de lucht, het vervuilt menig dak en verminderd de waarde van de huizen er omheen. Tevens gunnen ze elkaar het daglicht in elkaars ogen niet en kan het spectrum van die amateurs veel beter ingezet worden voor de commercie! En nu ga ik even rennen … 😉

  • Toni van de Wiel
   Toni van de Wiel zegt:

   Maar je hebt wel gelijk. Minder amateurs op de band betekend op den duur inleveren aan commercie . N vs F, wat een productieloze discussie is dat zeg. Laten we elkaar gewoon het licht in de ogen gunnen en de hobby laten voortbestaan. Zoals er soms met elkaar wordt omgegaan wordt mist gewoon elke norm van fatsoen.
   Vernieuwing is in elke tak van sport/hobby een welkome zaak ten gunste van iedere beoefenaar en\of aspirant, Laten we dat ook een proberen voor onze hobby, eens kijken wat het ons brengt.

 71. Arthur
  Arthur zegt:

  quote” Krijgen Novices er *mogelijk* wat bij, is er nog een zeer kleine groep die blijft zeuren. Jammer. Vooral voor de overgrote groep Novices die het wel kan waarderen.”
  Mee eens, Je haalt je F of N en kijkt wat je daar mee mag, en daar ga je mee aan de slag, en op de banden gedraag je je als zendamateur and that’s it.
  N/F discussie is zinloos ge-Oscar Hotel, dus zonde van je tijd.

 72. Randy ten Have
  Randy ten Have zegt:

  Als je van uitdagingen houdt: Stop met zeuren over ‘oude PA’ers’ en ga zelf wat doen. Naar de afdelingsavond bijvoorbeeld. Maak zelf een VR-voorstel en overtuig je afdeling van het nut ervan. Zij overtuigen vervolgens de andere afdelingen van het nut. Zo was en een (één!) N-amateur in de afdeling Amersfoort die dit voorstel op de agenda heeft gezet, het aangenomen heeft zien worden door de afdeling, de afdeling het aangenomen heeft zien worden door de meerderheid binnen de VERON en het zo op de agenda bij AT heeft gekregen. In amper een jaar tijd. Veranderingen begingen bij jezelf. Mitsgoed gemotiveerd. Zeuren langs de zijlijn kan iedereen.

 73. Gerard Oppewal
  Gerard Oppewal zegt:

  Gerrie Pn rn Francina Heida-Pijl : Helaas, de praktijk wijst uit dat NIET iedereen dit examen kan halen. Da’s ook niet erg. Er is ook 27Mc. PMR, LPD. Je haalt ook geen N of F om alleen een beetje te OH’en. Het is beter als je ook wat teovoegt.

 74. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  @Paul Korsten Nmsc: nee, regelgeving is er om alles een beetje in het gareel te houden omdat sommige mensen nu eenmaal niet de discipline kennen om zich aan afspraken te houden… En ik heb wat dat betreft als oud illegale CB’er ook boter op m’n hoofd. Nu heb ik een N registratie en mág ik gebruik maken van die dingen die de N registratie toelaat. Daar ben ik tevreden mee.

  En ja, soms moet je regels aanpassen omdat de samenleving verandert. Het verbod op matjeskloppen op zondag is in deze tijd met koopzondagen niet meer van toepassing om maar iets te noemen.

  Maar regels zijn er om aangepast te worden is een contradictio in terminis 😉

 75. Joop Aan T Goor
  Joop Aan T Goor zegt:

  Met dat laatste ben ik het niet helemaal met je eens Gerard. Er zijn genoeg amatoeters die hun N / F hebben gehaald en waarvoor het praatje over de schutting genoeg is. Dat is altijd al zo geweest en daar is op zich ook niets mis mee.

 76. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Gerard Oppewal: ach, ik roep af en toe iets terug op de 10 meter via mijn goedkope DX5000 koopdoos als ik iemand hoor roepen. Ik ben niet zo’n fanatieke DX’er. Over de schutting kletsen vind ik af en toe wel gezellig en in mag dat met iets meer vermogen doen dan op de 27 MC of PMR. Ik heb ook geen last van babyfoons op de amateurbanden. Of ik ook wat toevoeg? Ik weet het niet. Door de N cursus ben ik me enorm gaan interesseren voor heliofysica, ruimteweer, aurora en radio propagaties en ik schrijf periodiek het “zonneweerpraatje” met daarin een bespreking van de activiteit van de zon en de propagaties op de verschillende banden. En daarover klets ik soms gezellig over de schutting in een ronde… Ik ben ook blij dat de radiohobby niet meer zo strikt vereist dat je het alleen maar over de radiohobby mag hebben, zodat ik ook eens met een andere amateur kan praten over de verschillende aspecten van bijvoorbeeld fotografie. En zo af en toe vind ik het ook leuk en interessant om iets te horen over de mens achter een call. Dat maakt het allemaal net even gemoedelijker en gezelliger en het volgens mij zorgt dat er ook voor dat meer mensen interesse krijgen in deze hobby. Dat zal misschien een doorn in het oog van de “oudgedienden” zijn die een moeilijk examen met morse hebben moeten doen. Het is niet anders en we moeten met z’n allen water bij de wijn doen. Tenzij je graag verzuiling binnen de hobby wilt…

 77. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Marcel van den Berg: ik heb het gedaan omdat ik nu eindelijk wel eens legaal wilde zenden en omdat het kon. Ik ben tevreden met de N en toch ga ik F doen omdat mijn honger naar meer kennis nog niet is gestild. Of ik er wat mee ga doen? Weet ik nog niet. We moeten verhuizen vanwege onze handicaps en wie weet heb ik na de verhuizing wel helemaal geen mogelijkheid om op de QTH nog wat te doen. Maar mobiel/portable/A blijft natuurlijk altijd mogelijk. Ik wil gewoon plezier hebben van mijn hobby. Of dat nou toevallig een leuke DX met Brazilië is via “mien droadje” of een QSO met een station die een straat verderop woont… Who cares? 😉

 78. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Nog een opmerking over de techniek… Vroeger rookte de soldeerbout bij mij bijna 24/7. Ik vond het leuk om te experimenteren, zelf printjes te tekenen en te etsen, enz. Tegenwoordig mag ik blij zijn dat ik fatsoenlijk een N connector aan een coax kan krijgen zonder dat de klodders tin rondvliegen door het trillen van mijn handen. Een koopdoos is voor mij dus een ideale oplossing en omdat we rond moeten komen van een uitkering die beslist geen vetpot is, kan ik me geen gelikte set veroorloven. De behoeften van mijn wederhelft t.b.v. haar ziekte en comfort hebben een hogere prioriteit. Ik roei met de riemen die ik heb. Ik heb een metalen lat op mijn scootmobiel gemonteerd waar ik een Diamond NR771R op kan schroeven en in het mandje voorin hangt dan mijn bamibak (Wouxun KG UV920P) en nog een paar porto’s. Ik geniet er van. Als we aan de rit zijn om foto’s te maken kan ik af en toe even een QSO maken met een bekende via een repeater in de buurt. Ook daarom heb ik de N gehaald, om via de repeaters te mogen werken.

  Ieder geeft zo zijn of haar eigen invulling aan de hobby. Laten we vooral die vrijheid in stand houden en geen elitehobby voor een selecte groep creëren.

 79. Herman Tempelman
  Herman Tempelman zegt:

  Ben zelf een novice amateur,ben zelf geen prater voor de mike, maar wat novice amateurs wel missen is het psk31 gebeuren,savonds is de band open op de 70400 (zo uit mijn hooft) en dood op de 20/10 meter dus ik zeg ruimer maken voor het psk31 gebeuren de rest red ik me wel op de 5 banden

 80. Arthur
  Arthur zegt:

  Quote “Ieder geeft zo zijn of haar eigen invulling aan de hobby. Laten we vooral die vrijheid in stand houden en geen elitehobby voor een selecte groep creëren.”

  Amen! 🙂

 81. Fred Geerlings
  Fred Geerlings zegt:

  Van Agentschap Telecom: “Er zijn er twee soorten examen: de F- en de N-categorie. Iemand die slaagt voor het F-examen kan een registratie verkrijgen waarmee hij alle bevoegdheden heeft die er zijn voor zendamateurs. De F staat voor ‘full’, oftewel volledig. Een behaald N-examen geeft na registratie beperkte bevoegdheid. De N staat voor “Novice” oftewel nieuweling en is van oudsher bedoeld als opstap naar de F- categorie.”

  Let even op de zin ‘…Beperkte Bevoegdheid’. Zijn we die niet steeds verder aan het oprekken?

  Let ook even op de laatste Zin (ja, ik weet: het is al laat!). Let vooral op het woord Opstap. Kan iemand dir voor verruiming van de “N”-licentie is uitleggen waarom een “N”-zendamateur (vrijwel) hetzelfde zou mogen als een “F”-amateur…? Dan valt er toch niks meer “op te stappen”? Kunnen we de “F”-licentie toch beter afschaffen?

 82. Zeur Amateur
  Zeur Amateur zegt:

  Kan iemand mij ook uitleggen hoe ik van mijn Licentie afkom? Na 20 jaar heb ik mijn buik wel vol van jullie zeuramateurs. Ik schaam mij diep om zendamateur te zijn….Zeuren, zeiken, azijn pissen, en elkaar niks gunnen…..Gadverdamme! En gaat Hamnieuws het nieuwer zeuramateur.com 2.0 worden.?

  Heren ga zo lekker verder en over 20 jaar zitten jullie huilend achter die mooi bak naar enkel maar ruis te luisteren want jullie zijn absoluut geen reclame voor deze hobby.

 83. Ronald Mekel
  Ronald Mekel zegt:

  Dat zelfde geld voor de oude C licentie, die heeft heel HF erbij gekregen, let wel ik ben N en hoef er niks bij, maar houd de zaken wel correct.

 84. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  de theorie voor C en B en A was hetzelfde dus die vergelijking met de novice gaat scheef Ronald, daarnaast waren het C, B en A amateurs die zich sterk maakte voor het verdwijnen van de morse eis

 85. Reinhard Tabak
  Reinhard Tabak zegt:

  Je hebt een punt Ronald Mekel. Het zijn altijd de die gasten met een oude C licentie die klagen dat de D amateurs er zoveel bij willen hebben. Nou vergeten ze dat ze dat hun de hele HF erbij gekregen hebben, daar hoefden ze helemaal niets voor te doen. Ik heb mijn D licentie al 33 jaar en ben er tevreden mee. Gun een ander ook iets, is dat nu zo‘n probleem, het is maar een hobby. Het is altijd ikke ikke en de rest kan stikken, wat een kut mentaliteit.

 86. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  Het gaat niet om de theorie. Het gaat om dat wat je mag. Mijn boeit het echt niet wat iemand an de techniek weet. Mij boeit het wel dat er altijd mensen klagen omdat ze meer willen dan dat ze mogen en dat ook nog bijna als een logisch verworven recht zien en dan tegen F amateurs aan zeuren dat die iets niet zouden willen en/of op N amateurs neerkijken. Dat laatste, ik heb dat niet, maar vermoed dat het voornamelijk door het gedrag van een bepaald soort beroepsrups komt die maar wil blijven vreten. gratis. Want ja, het is toch gek dat hij wel iets heeft en ik niet. ook al heb ik de papieren niet.

  Overigens was de theorie niet hetzelfde. De theorie en dus praktijk was toch echt de 12 (A) en 8 (B) woorden per minuut. Die theorie moest je toch echt kunnen.

 87. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  Reinhard — dat afschaffen van de eis was de oorzaak. Ik geloof niet dat er een C amateur is die daar over zeurt wat jij schetst. Waar wel (terecht) over gezeurd wordt is dat oeverloze gezever van amateurs die niks willen doen en wel van alles willen hebben. Ik weet het goed gemaakt. Laten we inderdaad de boel harmoniseren, wat Randy zei:

  “ls er Europese harmonisatie komt, verliest de N houder de mooie banden (40/20) en krijgt zij 160/80 (plekken voor een antenne van 20m in je postzegeltuin?) en 15 (4 van de 7 jaar ‘dicht’) ervoor terug vrees ik” — zou wel wat zijn, grote monden afgestraf. Tijd voor de zakdoekjes.

  zijn we in een klap overal vanaf. ja sorry! Geharmoniseerd, veel plezier he! Je zou natuurlijk ook kunnen denken ….”goh ik had een stel vaste kanalen op 2m, nu heb ik 2 , 70 comleet en een zooitje HF banden. laat ik vooral mijn sm**l eens houden en bedenken dat ik blij ben ofzo. Maar nee. Dat bekende rupsje he. Allemaal ondankbare mensen ofzo? Geen idee. Wel heel bijzonder.

  Echt, probeer eens blij te zijn, in plaats van negatief lopen kwakelen omdat dit omdat dat want hullie zaten buiten 7.1 MHz en dus kon ik niet snik-huil-slik etc.

  Ik wilde heel rijk worden zonder al teveel te doen. Is me niet gelukt. Ik zeik echt niet tegen de overbuurman die dat wel voor elkaar heeft. (Overigens is er nu beslag gelegd op het huis, een van de Rochdale gasten. Tja…. zie je wel… IK heb nog een dak, hij dus niet).

  Ergo, volwassen wezen, lukt dat? En als je echt wil, dan den je idd maar een voorstel in. Ik ben geen lid van de V* dus ik zal niet tegenstemmen.

 88. Joop Aan T Goor
  Joop Aan T Goor zegt:

  Dat verhaal van die OPSTAP is al heel lang geleden gesloten. Toen de D machtiging werd ingevoerd in de jaren 70 was die voor 2 jaar en daarmee mocht je op 2 meter op wel 6 kanalen en max 25 Watt uitzenden met speciaal voor de D goedgekeurde kristalgestuurde apparatuur. Na die 2 jaar moest je jezelf zodanig hebben bekwaamd dat je het C examen kon halen. Zoniet zou je machtiging vervallen. Na 2 jaar echter is die laatste eis vervallen en bleef je D machtiging geldig, ook als je ondertussen niet voor C was doorgegaan. Er zijn ook nu nog genoeg D amateurs van de eerste lichtingen die daar zeer tevreden mee zijn. Wanneer de eis van typegekeurde toestellen verviel weet ik niet meer omdat ik wel met 2 jaar mijn C had gehaald en me toen niet meer zo bezig hield met de D beperkingen.

 89. Ronald Mekel
  Ronald Mekel zegt:

  Ik ben gewoon tegemakzuchtig om voor F op te gaan, maar ik ben sinds 30 jaar 2 jaar geleden weer begonnen dus ik heb genoeg te ontdekken binnen het handplan voor Novice, terwijl ik als ik een proefexamen voor F doe dat bijna haal, maar ik heb het niet nodig nog, zeker niet gezien de prijzen voor oude sets, maar dat is weer een ander verhaal.

 90. Eric Jan Geertsen
  Eric Jan Geertsen zegt:

  Intussen is nu een programma op NPO1, wat op deze discussie aansluit: Joris’ Wereld, we zijn allemaal mensen, in het zelfde land, maar sommigen met hun eigen leefwereld en toch leven ze samen…. 😉

 91. Ronald Mekel
  Ronald Mekel zegt:

  Ik leef ermee in vrede, het gekke is dat ik nergens, op Facebook en de clubavonden de N amateurs hoor dat ze meer banden of bandbreedte willen, en toch altijd weer deze discussies,
  Hoe dan ook als mensen zo halsstarrig volhouden aan het oude zijn we straks de laatste die het licht uit doen, de jeugd ziet op dit soort gesprekken niet te wachten.

 92. Eric Boot
  Eric Boot zegt:

  Mij zal je niet horen zeggen dat de N amateurs teveel krijgen, van mij mogen ze er alle resterende HF banden bij krijgen, maar wel met de 25W restrictie, hogere vermogen vraagt nu eenmeel om een betere technische kennis. Het zelfde geldt voor hogere frequenties naar mijn mening.
  En ja, natuurlijk ben ik als oud C licentie houder blij met mijn huidige F status.
  Helaas wordt nog wel eens voorbij gegaan aan de reden dat de morse eis is vervallen, de noodzaak is weggevallen, er zijn (nauwelijks) utility stations die morse code gebruiken, dus is er ook geen noodzaak meer om via die mode contact te kunnen maken met amateurstations , (dit was de enige reden van de morse eis voor <30MHz). Dat enkele, ook EU landen er op sentimentele gronden aan vast houden is jammer.
  Persoonlijk ben ik overigens van mening, op basis van wat ik om me heen zie en hoor gebeuren, dat er momenteel juist veel meer amateurs met morse bezig zijn dan voor de toekenning van F aan de C amateurs.

 93. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Fred Geerlings Goed geciteerd. Kan ik me ook zeker in vinden. N geeft je de mogelijkheid om – beperkt – de radiohobby te beoefenen. Wil je meer dan kun je examen doen voor de F.

  Ik heb een maar, zonder nu echt iets meer te willen claimen. Onze radiohobbyisme is geboren uit nieuwsgierigheid. De een wil proberen een QSO te maken met een station op zo groot mogelijke afstand, een ander wil graag de zelfgebouwde antenne uitproberen, en weer een ander experimenteert met de bliepjes van de digitale modes.

  Om die laatste groep gaat het. De N amateurs mogen wel op een gedeelte van de 40 meter band zenden met beperkt vermogen, maar vwb de digimodes vallen ze buiten de boot. Er zijn HF banden beschikbaar om te “proeven” aan de hobby zoals de F amateurs die mogen beoefenen. Waarom niet een héél klein plekje op de banden waar N amateurs mogen experimenteren met digimodes. Willen ze uitgebreider, dus op meer frequenties en met meer vermogen, dan moeten ze gewoon een F examen doen. Desnoods wordt het digi gebied iets verder uitgebreid op de 40 meter zodat een stukje valt in het gedeelte waar de N amateurs nu dan met telefonie daar mogen zenden. Dan leveren zij een heel klein stukje telefonie in voor digimode en de F amateurs krijgen dan niet het gevoel dat de N amateurs weer méér mogen.

  Zelf interesseert de digimode me totaal niets. Maar ik denk mee over een vraagstuk.

  Dat ’s nachts de 20 en 10 meter niet werken is “a fact of life”. Dat is nu eenmaal het nadeel van de HF. Over ca. 5 jaar lopen een heleboel amateurs te mopperen dat de 17-10 meter banden niks zijn. Daarvoor moet je bij de zon zijn.

  Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die digimodes verkiezen boven telefonie en de 40 meter band is nu net zo’n band waarop je ’s nachts dan wat meer kunt. Nou, schuif een klein deel van de digimode in het deel van de N amateurs en iedereen is happy. En mensen kunnen dan zichzelf ontplooien, want dat is een van de doelen van de radiohobby, toch?

  Ik vind de reacties allemaal zo kort door de bocht. “Dan kunnen we de F net zo goed afschaffen”. Leg eens het aantal banden voor de F amateur naast die voor de N amateur… 25 Watt versus 425 watt (op de meeste banden). Dus, F hoeft helemaal niet te worden afgeschaft en N blijft een opstap naar hoger óf een beperkte bevoegdheid…

 94. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  @Erik Boot: Helaas is morse voor mij niet meer haalbaar door mijn handicap. Ja, via de computer natuurlijk wel, maar echt seinen met de hand met een sleutel lukt me niet. Jammer want ik had het uit pure nostalgie wel willen leren 🙂

 95. Stan Joosen
  Stan Joosen zegt:

  Ik ben zelf van de “D” lichting van 1981 en ben in 2011 serieus gaan leren voor “F”. Ik weet dus uit eigen ondervinding waar ik over praat. Na één jaar vol overtuiging en motivatie geleerd te hebben ben ik in maart 2012 opgegaan voor het examen “F” en in één keer geslaagd.
  Ik had namelijk de wens om te begrijpen hoe dingen werken en vooral waarom!
  Mij hoor je niet klagen en al zeker geen opmerkingen maken over N-geregistreerden maar vergeet niet dat je zonder voldoende kennis van zaken veelal moet terugvallen op amateurs die wél die kennis bezitten en ook met succes toe kunnen passen. Toeteren met QRO lijkt misschien leuk totdat er dingen gebeuren die je door onvoldoende kennis in een ongewenste situatie brengen. Mijn advies is als je meer wilt zal je er toch echt moeite voor moeten doen of anders zonder mokken de opgelegde limieten accepteren!

 96. Ronald Mekel
  Ronald Mekel zegt:

  De vraag is, ben je nu echt wijzer geworden hoe dingen werken?
  Wat ik zie van de examens dat het meestal bullshit is, als daar meer banden en vermogen mee gerechtvaardigd is schiet mij maar lek, er mag nog heel wat water door de rijn wil je een fatsoenlijk examen kunnen neer zetten die peilt of je voldoende kennis hebt.

 97. Stan Joosen
  Stan Joosen zegt:

  Wat denk je zelf Ronald Mekel? Ik weet nu waar ik over praat en kan zelfstandig electronica reparaties uitvoeren en zelf schakelingen ontwerpen en wat niet zoal meer. Jij schijnt te vergeten dat het examen een toets is om te testen of je voldoende kennis hebt op dat moment. De realiteit is dat je daarna jezelf steeds meer gaat bekwamen in de voor jou leuke interesse gebieden. Maar die basiskennis daar gaat het om!

 98. Ronald Mekel
  Ronald Mekel zegt:

  En dat heb je allemaal geleerd met de studie voor je F?
  Dan moet ik toch wat vaker tussen de regels lezen, daar schijnt dan nog heel wat meer te staan.
  Trouwens, die kennis waar jij het over hebt die is er al, ben enkel een beetje lui, kan ik niks aan doen, is genetisch.

 99. Ewoud
  Ewoud zegt:

  Radiozendamateur, wat is dat? Een vraag van veel jongeren die met hun telefoon alles en iedereen kunnen bereiken. Waarom zitten jullie moeilijk te doen terwijl je ook kan bellen?
  Als er geen nieuwe amateurs bijkomen die het leuk vinden om radioverbindingen te maken dan lost het probleem van discussie zich vanzelf op. Alle ouderen gaan vanzelf naar de mollen, en nieuwe komen er niet bij dus inleveren die banden!
  Over 30 jaar is de zendamateur een legende.

 100. Marcel van den Berg
  Marcel van den Berg zegt:

  Luiheid hoeft geen probleem te zijn Ronald Mekel want als je alle stof van de examens van de afgelopen jaren bekijkt zie snel wat nodig is. Focus je daar op en je redt het. Ik schat dat 90%, of meer, van de studie, stof is wat je niet nodig hebt voor het doen slagen van het examen.

 101. Ruud Driessen
  Ruud Driessen zegt:

  Hmm……klokklokklok….burp….nou solly hool ik het al zoveel op da’k al niks zinnigs ken zeggen…… Misschien een leutig antwoord….want…hik..gooien kan ik…hik….nu nie hik meer 😉

 102. Ewoud
  Ewoud zegt:

  Gewoon iedere 5 jaar iedereen in de catagorie waarin men de vergunning heeft examen laten doen. Dan regent het F Amateurs! 🙂

 103. Berrie Sleijster
  Berrie Sleijster zegt:

  Jouw omschrijving vind ik een compliment waard Francina Heida-Pijl Duidelijk, goed omschreven en ik deel je mening. Sommige reacties die je hier leest gaan nergens over, niet gefundementeerde meningen of kreten. Overal hoor je van een hoop OM dat het zo rustig word op de banden. En dat alles zo aan het vergrijzen is. Nou zal het verbreden van de 40 mtr band dat niet tegen gaan. Maar uiteindelijk zullen de banden veel minder gebruikt gaan worden. Dat is nu al gaande. Ik denk dan ook dat her en der wat verruiming van de banden voor de Novice amateurs (lees verruiming, geen hoger zend vermogen) alleen maar bijdraagt aan de hobby. Hierdoor kunnen op die banden ook meer amateurs mee doen aan contesten en dergelijke. Wat dus voor iedereen een toevoeging is. Dat we de F moeten halen om meer kennis van de materie te beheersen ben ik helemaal met je eens. In België is die verruiming voor de Novice al vele malen ruimer dan hier in NL. En daar gaat het ook goed en bewijst ook dat de hobby daar in verhouding meer uitgeoefend wordt dan hier. Het kan dus prima. Die strijd van wij zijn geen papa domoor wij zijn Full.. die moet maar eens over zijn. We hebben met zijn allen maar 1 doel. Zendamateur zijn en onze kennis verbreden en ons in de hobby verdiepen!

 104. Elinek
  Elinek zegt:

  Dat hele bandplan voor 40 meter moet herzien worden, gewoon van 7 rond tot 7,1 cw en digimodes en van 7,1 tot 7,2 phone. Kun je eindelijk eens jt65 bedrijven op 40 mtr zonder dat je wordt uitgescholden door Nederlandse medegebruikers. En N-amateurs gewoon op de hele 40 meter band.

 105. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  De grootste kwats die ik vaak hoor is dat F amateurs zich verheven voelen boven N amateurs(ik ben ze nog nooit tegengekomen), vaak wordt dergelijke onzin uitgekraamd door mensen die totaal geen licentie hebben, net als dat er vaak door mensen zonder licentie snel een knuppel in het hoenderhok gegooid wordt dat novice meer banden moet krijgen om zo de hoop te hebben dat het allemaal afgeschaft wordt en hun ook op de amateurbanden mogen komen, het papiertje zegt niks over de persoon enkel over het feit dat hij/zij bewezen heeft de kennis van bepaalde zaken te hebben. kijk ik zou het ook leuk vinden als ik gratis mijn vrachtwagen rijbewijs krijg want laten we eerlijk zijn ik bouw zelf geen vrachtwagen maar koop deze, deze is veilig want ze zijn gekeurd, begrensd en gas geven, remmen en schakelen heb ik al geleerd in de personen wagen dus kom op met dat gratis vrachtwagen rijbewijs want we hebben allemaal hetzelfde doel en dat is rijden en ohjee anders komen er misschien minder vrachtwagens op de weg……

 106. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Leuk bedacht en toch de plank mis slaan, N en ook F is gewoon THEORIE totaal niets aan/met praktische ervaring op de banden, daarentegen een rijbewijs wel… praktijk dus en voor motor en voor auto en voor vrachtwagen etc etc en dit is nogmaals niet het geval bij de zendamateur, weetje…. boeken wat in kijken en gaan en voor F en voor N, dus gaat ook mank met F heb je meer ervaring antwoord is gewoon nee !… ja meer theorie dat wel meer niet….. droom verder lui ! In NL nog steeds geval je kan met wat inlezen in een keer voor F slagen daarbij N overslaan. Ik stel reuze simpel maar zo is het wel !

 107. Ruud Driessen
  Ruud Driessen zegt:

  Zei de N gelicenceerde amateur, die daarop verhuisd is naar KP4 en zo een opgewaardeerde call kreeg (knuppel!!) 😉 (grapje Willem)
  De basiskennis en de extra kennis zijn het enige wat onderscheid zou maken tussen N en F. Er zou wat meer “in” moeten zitten bij sommigen…….meer van “Ik kan het!” ipv ik krijg het wel……. Natuurlijk, uiteindelijk zal het wel komen, maar of dit de juiste manier is vraag ik mij toch af. De mentaliteit zal moeten veranderen anders veranderd er nooit iets. Om eerlijk te zijn, ben ik (als F amateur) ook kritisch t.o het feit dat “iets zomaar” krijgen ook niet echt als voorbeeld moet gaan dienen voor de NL amateurwereld. Ik luister de afgelopen maanden redelijk veel (door omstandigheden) en er zijn nog steeds N amateurs waarvan ik mij afvraag hoe die dat papiertje ooit hebben gehaald en……in godsnaam: “Waarom?!!” Maar evengoed zijn er OOK F amateurs waarbij ik mij dit afvraag en die zeker ook geen reclame zijn of als uithangbord dienen voor de amateurwereld.
  Ik zit in een werkgroep (tot verbetering van de vereniging) en neem het daarin op voor de N amateurs om iets bereikt te krijgen binnen de club (ja, de VRZA dus) met goede voorstellen die ook uitvoerbaar zijn. Een van die ideeën is dus idd een PRAKTIJK examen Operating-practice, want dat die ontbreekt bij een grote groep N-amateurs is wel duidelijk. Maar div. F amateurs (incl. de CW’ ers ofwel de “echte A amateurgroep) zijn ook niet brandschoon. In het verleden zijn er D/N amateurs geweest die voldeden aan de morse-eis maar niet verder gegaan zijn en nu “stranden” op de extra benodigde kennis van F maar wel CW willen doen (zonder computer) op het onderste stuk van 40 mtr, al mag je cw eigenlijk over de hele band gebruiken. Digitale modes is wel een punt. Daar ga en ben ik mij voor aan het “sterk” maken. De goeden moeten altijd onder de kwaden lijden. Dat is altijd zo. Vandaar ook een voorstel tot een praktijk examen zoals in sommige, ons omringende, landen. Maar er blijft altijd een groep die nooit gaat waarderen wat er gedaan wordt wat er binnen het bereik ligt van de vereniging of van de instanties, die door wet- en regelgeving ook aan handen gebonden is.
  Samen en samenwerking is van essentieel belang voor het behoud van onze vereniging(en) en de amateurwereld als hobby. Maar die moet dan ook wel “beschermd” blijven op bepaalde punten en dan zul je ook onderscheid moeten hebben en houden. Of gaan we terug naar jaren geleden met de MARC regeling…….de zgn Machteloze Acceptatie van een/de Radio Chaos. Nee toch…… 🙂

 108. Martin - PA2RUS
  Martin - PA2RUS zegt:

  “Zendamateurs moeten zich kapot schamen dat zo’n non-issue zo lang op de agenda (en emoties) heeft gestaan.”

  Het is geen non-issue, het niet uitgeven van de PA0-reeks druist in tegen een basisprincipe: het gelijkheidsbeginsel.Het is mooi dat er nu een oplossing is gevonden. Maar om nu in je berichtgeving te noemen dat zendamateurs zich kapot moeten schamen gaat mij véél te ver. Hamnieuws neemt daarmee duidelijk stelling en is dus kennelijk niet (meer) onafhankelijk als het om berichtgeving gaat. Het is onnodig en tendentieus. Persoonlijk had ik iets meer niveau verwacht van Hamnieuws.

 109. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  daarom trok ik ook de vergelijking met een vrachtwagen rijbewijs, er zijn mensen die alles willen hebben zonder ervoor te hoeven leren, in hun ogen dan mag ik ook gratis mijn vachtwagen rijbewijs krijgen toch…..zo werkt dat natuurlijk niet, de novice is overigens een van de examens die simpeler is geworden/waarbij je meer mocht, kijk naar brommerrijbewijs, hoefde vroeger niet, aanhanger rijbewijs, hoefde vroeger niet, vaarbewijs voor jetski, hoefde vroeger niet, allemaal nu wel, bij de novice hebben ze enkel maar meer en meer gekregen en nog is men niet tevreden.

 110. Henk Rientjes
  Henk Rientjes zegt:

  De Veron kan zich beter druk maken om voor de N europesch te harmoniseren wat banden en vermogen aangaat ,met de novice kan je bv in Frankrijk niets elders weet ik het niet zou ik na moeten kijken laten ze daar maar eens eerst voor zorgen,en wie vernieuwing wil wordt dan geen lid van de veron of vrza die lui zijn gemiddeld 95 jaar of ze zijn schijndood

  • Rob
   Rob zegt:

   Dat moet je helemaal niet willen want de Nederlandse N amateurs mogen nu relatief veel.
   Als dat geharminiseerd zou worden dan ga je er als Nederlandse amateur op achteruit.

 111. Paul Joosten
  Paul Joosten zegt:

  Om jeugd bij de hobby te betrekken is iets heel anders nodig, de Foundation License naar o.a. Brits en Australisch voorbeeld. Daar een daverend succes en hier sterft de hobby langzaam uit.

 112. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  tja ik spreek geen Frans en hun verekken het om de wereld taal Engels te spreken, vreemd volk die Fransen, maar wel een stuk aardiger dan die walenkoppen 🙂

 113. Remi Boltze
  Remi Boltze zegt:

  Als ik in mijn steenkolen Frans groet en vraag of ze Engels spreken, is er maar een enkeling die dat vertikt. Meestal leggen ze uit dat ze de taal niet machtig zijn en diegene die dat wel is, probeert gewoon Engels te spreken.. Het zijn die Nederlanders die de botte boeren zijn, een simpele vorm van beleefdheid elkaar te groeten begrijpen ze niet. Maar Walen, tsjah. Dat ligt dieper, dat waren Fransen…..

 114. Henk Rientjes
  Henk Rientjes zegt:

  Zo zie je maar Ruud dat jij ook niet alle regeltjes kent , met de Novice mag en kan je helemaal niets in Frankrijk , ik zal het nogmaals uitleggen,een vakantieganger met de N of F kan en mag niets in Fr ,alleen als de F morse incl heeft mag hij uit komen,De Novice wordt niet erkend in Fr en kan derhalve niets ,Maar nu komt het een nederlander die belastingplichtig is in Fr kan zijn F omzetten in een Franse vergunning F1 of F4 ook al heeft hij geen morse incl , woon je in Fr en je hebt een Novice en je bent in Fr belastingplichtig dan kan je je N omzetten naar een F0 vergunning , ik heb dat allemaal uitgevonden doordat zo,n fijne amateur uit Brabant Franse At op ons dak stuurde hij heeft gelukkig bakzeil gehaald ook dat is een F amateur

 115. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  Ik heb zo even de info niet bij de hand (komt zometeen mss als ik ga googlen maar er zijn wel degelijk landen waar je niet op HF uit mag komen als je geen morse included hebt, En dat zijn er best veel die dat niet hebben dus wat Ruud zegt zou zo maar waar kunnen zijn….
  Eens kijken of ik dat boven water kan krijgen voor .fr in ieder geval.

 116. Rene PA2RU
  Rene PA2RU zegt:

  Ik vind het een rare gang van zaken : blijkbaar heeft de OTC , notabene een club die geen binding heeft met de veron of vrza , een grotere vinger in de pap dan aangenomen

  Ik vind het zeer ergerlijk dat een elitair groepje mensen toch hun zin hebben gekregen en dat AT daarin mee gaat..blijkbaar is dat zelfde groepje vergeten dat men roepletters in bruikleen heeft en er alleen gebruikersrechten aan kunnen ontlenen , geen eigendomsrechten..
  Verder vind ik deze ontwikkeling een zeer slechte zaak omdat herintreders in onze hobby hun ingeleverde roepletters niet meer aan kunnen vragen…
  Denk dat ze de OTC maar eens moeten gaan ontbinden…

  • Rob
   Rob zegt:

   Informeer je nou eerst eens voor je nog weer meer rotzooi op het vuur gooit.
   Het is juist de bedoeling dat mensen die hun roepletters hebben ingeleverd deze weer terug kunnen krijgen, IN PLAATS VAN dat er iemand anders mee aan de haal gaat.
   Er komt een register van welke roepletters een bepaald BSN nummer gehad heeft en als je een nieuwe roepnaam wilt aanvragen dan kan dat alleen een roepnaam zijn die nog niet op die lijst staat, of een die op je eigen naam gestaan heeft.
   Dus niks van jouw bezwaren.

   Ik zou alleen de volgende reglementen willen toevoegen:
   1. deze regeling geldt NIET voor calls met 1 letter in de suffix. die kunnen onmiddelijk na inleveren en 5 jaar na overlijden van de machtiginghouder gewoon opnieuw worden aangevraagd. (doen we dat niet dan zullen er uiteindelijk geen vrije calls met 1 letter meer zijn, immers allemaal “vastgelegd”)
   2. er komt een progressief oplopende vergoeding voor het aanvragen van een nieuwe call binnen dezelfde machtigingscategorie. de eerste keer gratis, de 2e keer 50 euro, de 3e keer 250 euro, zo iets. (om te voorkomen dat mensen iedere 3 maanden een andere roepnaam nemen, echt er zijn er die dat doen, en zo een steeds groter aantal calls voor eeuwig onbruikbaar maken)

 117. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  @ Henk, volgens mij wordt Spaans nog meer gesproken als Frans, maar goed die fijne F amateur is toch niet toevallig diegene die zelf zijn morse heeft gekocht in Canada soms ?

 118. Edward Roggeveen
  Edward Roggeveen zegt:

  Eigenlijk moeten alle mensen met F weer verplicht CW examen doen, redden ze het niet terug zetten in machtiging. En mensen met N die het CW wel kunnen gewoon F geven… lijkt me leuke oplossing.

  Verder onzin discussie. Ben met mijn N (CW incl) prima tevreden met wat ik heb. Ken ook niet veel N mensen die zeuren om hetgeen ze hebben (zie ook de enquête die gehouden is). Meeste N-ers hebben het prima naar hun zin, maar de meeste F mensen tegen uitbreiding want dat tast ze in hun eer en superioriteit gevoel aan.
  Zou het fijn vinden als ik CW gewoon laag in de band op 40m kan doen, maar zo niet… jammer, dan maar paar uur wachten tot het weer licht word.

 119. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  Dat het in hun eer en superioriteitsgevoel aan zou tasten is natuurlijk de grootste kolder, maar ik snap het jij bent iemand met een personenwagenrijbewijs die ook graag gratis vrachtwagen wil rijden zonder er maar iets voor te doen.

 120. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Edward….N met CW de F geven…jij hebt CW incl. dus zal voor jou gaan gelden..lekker opjectief dus 🙂 Ik vind het al jaren raar dat men voor de N stukken band geeft.Ook al vaak geroepen dat ze de 20 en 40M gewoon in zijn geheel moeten geven voor de Novice.Vooral op 40M is het gemis van CW en Digimodes vanwege de bandrestrictie. Hoop dat AT iets met het gegeven gaat doen.

 121. Edward Roggeveen
  Edward Roggeveen zegt:

  Vrachtwagens of elk ander voertuig is voor mij niet een al te groot probleem. Bedoelde mijn opmerking natuurlijk duidelijk cynisch… Zoals ik al zei: ben prima tevreden met wat ik heb. Snap alleen alle opmerkingen van het “F” front niet, even als het “N” front. Wil je meer, zal je moeten leren. Maar hoop F mensen komen van een oude PE call, en die hebben toch ook alles erbij gekregen met vervallen van de CW eis, maar die zijn er hard op tegen om voor N er een stukje band bij te geven zodat ze zich meer aan internationale bandplannen kunnen houden.

 122. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  zoals al eerder aangegeven de theorie voor C, B en A was exact hetzelfde, voor novice niet, en internationale bandplannen, Ah krijgen we hier ook dan een 4 MHz brede 2 meter band ? nee natuurlijk niet

 123. Arthur
  Arthur zegt:

  Ik ben het er mee eens, ik denk dat de meeste N amateurs dik tevreden zijn en lol in de hobby hebben.
  Ik ben er van overtuigd dat een discussie die je zoals hier treft, niet de dagelijkse praktijk is op de frequenties.
  Het elkaar trachten te overtuigen, belerend toespreken etc is een internet fenomeen, als overjarige Apple fanboy
  zit ik ook vaak op Apple en Pc gerelateerde fora, je wil niet weten hoe men elkaar meent te moeten toespreken.
  Kansloze discussie, N amateur en F amateur do your stuff en kijk naar je eigen mogelijkheden, and have fun!

 124. Fred Geerlings
  Fred Geerlings zegt:

  Beste Paul, je mag al je hele Leven Breaky Breaky roepen op de 27Mc hoor… Je opmerking getuigt wel van weinig Operating Practice…

 125. Ruud Driessen
  Ruud Driessen zegt:

  Edward…..beetje kort door de bocht opmerking. Ik was het CW vroeger redelijk machtig (ja in de 11 mtr tijd) later pas papiertje gehaald (eerst N en later met wat meer moeite door allerlei omstandigheden een upgrade naar F gedaan). Ik wil niemand tegenhouden om whatever te doen tot behoud van hobby, maar om nu te zeggen dat de N amateurs die CW onder de knie hebben maar een F moeten krijgen met de “CW incl.” op het kaartje…….en F amateurs die het CW examen niet kunnen halen of er moeite mee hebben (zoals ik na drie klappen in mijn kop) dan maar terug te zetten in licentie……gaat mij iets te ver. Je kunt het altijd proberen om verder te komen……of gaan we dat met de N ook doen? Als je na 2 keer examen niet slaagt voor je (verplichte) F krijg je gratis een toelating voor 11 mtr…..
  Gaat ook te ver denk ik….
  Onderling begrip voor de mede amateur is meer op zijn plaats dan altijd maar schelden op elkaar. Verschil moet er zijn maar een aantal dingen zal of moet bespreekbaar zijn. CW als harde eis neergooien om een deel 40 mtr erbij te krijgen vind ik niet passend. CW mag je n.l over de hele band doen (misschien niet gewaardeerd, maar mag wel) net als bepaalde digital modes (JT-65 op 7.076 Region 2) ook geaccepteerd zal moeten worden. Uitbreiding naar beneden omdat daar het PSK gebeuren zit kan ik mij in vinden. Dit is al een van de dingen die een vereniging(slid) kan oppakken en aanbrengen in een vergadering.
  Henk……houd eens op met die meneer uit Brabant af te zeiken. Ik weet (wij weten) dat je Cor ARP bedoelt. De man kan zich hier niet verdedigen……een lievertje is het niet maar ook zijn call wordt misbruikt in het cluster. Ook de WO groep is NIET zaligmakend al hebben ze JOU dan geholpen aan een F waar je mee naar Frankrijk gevlucht bent……
  Tja…..ik weet het, hiermee maak ik zeker geen vrienden 🙂

 126. Edward Roggeveen
  Edward Roggeveen zegt:

  Dat weet ik Ruud, ging mij meer om de opmerkingen dat een hoop mensen amateurs met een N machtiging of niet serieus nemen of ondergeschikt aan hun eigen machtiging. Iedereen beleefd zijn hobby op een andere manier en kan me voorstellen als je CW of digimodes wilt doen op 40m je nu niet (goed) uit de voeten kunt. Maar het eeuwige “dan moet je meer leren” uit de “F” hoek gaat wat tegenstaan na inmiddels 3 jaar op dezelfde manier discussie te hebben gevoerd.
  Komende uit de tijd dat we klein stukje 2m hadden op rare plekjes (144.110 – 144.140 om CW te bedrijven, of stukje SSB en stukje FM) zijn wij als N amateurs behoorlijk vooruitgegaan dus mij zal je niet horen klagen

 127. Paul Korsten Nsmc
  Paul Korsten Nsmc zegt:

  Ach Fred Geerlings ben echt blij dat jij alles beter weet en kent….als je echt zo wijs was had je echt wel geweten dat je in nederland op de 27 mc pas vanaf 1980 breaky breaky mocht roepen….. dusssss

 128. Stan Joosen
  Stan Joosen zegt:

  Als je al deze personen, die hier hebben gereageerd, bij elkaar zou brengen in één ruimte om hierover een discussie te starten heb je denk ik WO3 😉
  In het positieve geval zou het, denk ik, tot een compromis kunnen komen wat tot iets constructiefs zou kunnen leiden.

 129. André Berends
  André Berends zegt:

  Edward Roggeveen Laat ik het eens omdraaien, en dit geld zeker niet voor alle N-mensen: Er zijn N mensen die heel veel met digimodes werken (of dit nu bPSK, JT is of whatever) en die klagen steen en been dat ze niet mogen uitkomen in dat gedeelte van de 40mtr band waar de digimodes gebruikelijk gepleegd worden (dus tussen 7 en 7.05 MHz). Enkelen van hun willen dat gedeelte er voor nop bij hebben, “hebbe, hebbe, hebbe” en dat valt bij mij dus verkeerd. En tegen hen zeg ik dus glashard: wil je meer, leer bij en doe examen voor F en ga niet lopen zeuren tot AT over de brug komt. Het doen van een examen gaat veel sneller dan het aanpassen van de voorwaarden en dan kun je als amateur toch lekker amatoeteren tussen 7.0 en 7.05 MHz.
  Nogmaals (dus in herhaling!) dit geld niet voor iedere N-amateur.
  Ook ik heb in 2003 de gehele HF er bij gekregen als toenmalig C-amateur. Ik heb er ook niet om gevraagd, maar soms is het best leuk om op HF iets te doen. Mijn primaire interesse is 2m en 70cm.
  Er zijn ook genoeg N-amateurs die mij het een en ander nog kunnen leren, ik ben ook niet alwetend. Wat mij betreft zijn we allemaal gelijkgestemd (N of F, boeit me geen hol) met een gelijke hobby. De één mag alles (F) de ander heeft beperkingen (N).
  Mijn €0.02..

 130. Paul Korsten Nsmc
  Paul Korsten Nsmc zegt:

  Vroeger kreeg je E toch ook gratis bij je B rijbewijs, toen hoorde je ze niet klagen… Terwijl ze amper konder rijden he…. Maar ja dat was vroeger he,,,,,,

 131. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  ik heb de E ook niet meer. En ik denk “ook mara goed ook, ik heb die competentie niet”. iets met zelfreflectie. Helpt trouwens in deze discussie bij sommigen ook wel denk ik…

 132. Ruud Driessen
  Ruud Driessen zegt:

  Helemaal gelijk Stan als nu minimaal de helft (mezelf even daargelaten want ik doe dit al) eens komt opdagen bij een (democratische) vereniging, waar je stem meetelt en je ZELF een voorstel kunt aanbrengen ter stemming dan zouden wij (in ieder geval mijn vereniging de VRZA en haar leden) nu al een stuk gelukkiger zijn. Dan kan er ook meer bereikt worden. Als dat kwartje eens zou vallen…….achter die betonplaat die sommige voor hun kop hebben……en houden 🙂

 133. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Het is jammer dat men steeds weer zegt..vroeger hadden we dit..en nu hebben jullie al meer….Vroeger is geweest en men moet voor uit denken.Als de Novice de gehele 40M band krijgt,is het alleen maar goed voor de activiteiten van Nederlandse stations.Kijk eens in een contest zoals de PACC….De Novice mogen van 7050-7100 werken…maar als je daar gaat luisteren zitten er erg veel F houders,die dus wel ergens anders mogen werken…..in de avond en nacht loopt 7050-7100 vol met RTTY vanwege de CQ WPX RTTY…dus heeft de N helemaal geen stukje band over voor bijv. de PACC of gewoon DX.Dat deze discussies er zijn is mede de schuld van AT omdat ze geen hele banden geven.Niemand zeurt over de 10M of 20M…

 134. Henk Rientjes
  Henk Rientjes zegt:

  dat is inderdaad die fijn amateur die zijn cw certificaat gekocht heeft in canada naar wat men zegt en wat hij zelf liep te vertellen

 135. Mooie hobby
  Mooie hobby zegt:

  Ik zie best veel onnodig gezeur in deze discussie.
  Ga deze hobby toch samen uitoefenen i.p.v. overal over te zeiken en anders ga maar vissen.

  • Rob
   Rob zegt:

   Als je gaat vissen heb je ook een vergunning nodig.
   En daar zijn vast ook wel vergunningen waar je meer of minder mee mag.
   Zouden ze daar ook de hele tijd lopen te zeuren dat ze meer willen kunnen met hun vergunning?
   Ik ben benieuwd…

 136. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  ik hoor wel eens een paar N amateurs(en personen zonder licentie) en dat doet met denken aan ‘rupsje nooit tevree’ wil je meer dan doe je examen, wil je aantonen dat je iets kunt dan bewijs je dat door examen te doen zo simpel is het, maar veel n zeurders doen mij denken aan een 2 jarig kind wat loopt te dreinen dat hij in de auto van papa wil rijden en niet tevreden is met het antwoord ‘als jij straks je rijbewijs hebt jongen’. denk je er klaar voor te zijn op alle banden met groot vermogen uit te komen dan bewijs dat maar door te slagen voor je examen, wordt je pissig van mijn reactie stop die energie dan in het leren voor je F licentie 😛

 137. Bernard
  Bernard zegt:

  Ik pleit voor Harmonisatie van de bandplannen voor de Novice.

  Wat heeft een Cept N houder aan zijn amateur banden als hij hiermee niks mee kan , laat staan uitkomen buiten de EU. En tja wie wil er nou op vakantie in de boring UK of France.

  Mijn persoonlijke voorkeur zou uit gaan naar 30-80-160 qua experimenteren.

  Ik kijk dan ook heel erg uit naar de ontwikkelingen in ON land waar op 80 veel leuke lokale gesprekken zijn, ipv op 40 waar alleen maar cq dx special events zijn om het uur.

  40 meter digitale modes is mij destijds ontnomen door verandering bandplan en daarmee dus gedaan.

  Verder vindt ik dat het AT absurde hoge ATOF prijzen heeft voor onbemande simplex ax.25 stations oa ,welke ten nadele gaat van experimenteren. Het wordt te commercieel.

  Aansluitend ben ik het ook volledig eens met het artikel van PA1EU in Ongedempte Trillingen jl.

  http://www.zendamateur.com/download/file.php?id=5741

  Dit is bijna 2015 en niet 1900 voor vele oldtimers welke zich niet willen aanpassen.

  Doorleren naar Full gaat mij te ver, dan zeg ik dag tegen deze dure discrimerende N-F hobby.
  k

 138. Henk Rientjes
  Henk Rientjes zegt:

  Hoi Mark wat mijn betreft geven ze alles vrij dan ben je ook van het gezeur van de F amateurs af,ik heb er hier in Frankrijk geen last van,alleen het zal wel een zooitje worden maar dat gaat ook wel weer over,gelukkig geen lid van de Veron maar van de Whisky Oscar waar nog aan opleiding wordt gedaan en ook voor mensen met een handicap of netter gezegd met een beperking , en zo lang jullie niets betalen voor de vergunning heb je niets te zeggen ,laat de N maar los barsten

 139. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  @Edward Roggeveen: dus ik kan het wel vergeten met mijn handicap waardoor ik geen CW examen kan doen. Ach ja, gehandicapten zijn natuurlijk ook inferieur…

  Véél te kort door de bocht!

  Met N mag je gewoon – beperkt – dingen doen, met F mag je alle dingen doen. Punt, einde discussie.

  En vwb digimode op de 40 meter, schuif een klein stukje van de digimode band in het deel voor de N amateurs. Dan verliezen ze een klein stukje band voor telefonie en hebben ze daarvoor in de plaats een stukje om digidingen te doen. Wat is het bezwaar daar tegen? Ja, dat de anti en pro digimode mensen elkaar in de haren vliegen, maar de F amateurs hoeven niets in te leveren en N blijft op dezelfde frequentiebanden waar ze nu ook op zitten.

 140. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  ja het gaat er niet om dat de Novice de gehele HF krijgen.Er wordt gevraagd om de gehele 40M..of in ieder geval 7.000-7.100.Je zal denken dat collega’s elkaar steunen in een hobby en niet terug kijken of steeds maar blijven herhalen van..moet je meer gaan leren en je F halen!! Digitale modes zijn voor stations met laag vermogen juist een hele mooie modes om afstanden te kunnen werken.De frequente voor digitale modes loopt wel tot 7.060,maar als je daar gaat roepen krijg je geen respons.Tijdens contesten wel,maar gewoon niet.Maar het zal iedere keer zo zijn dat er mensen zijn die er niet mee eens zijn.Dat was ook niet toen de C-licentie houders opeens op HF mochten.Als ik tijdens contesten zie hoe weinig Nederlandse stations actief zijn,of op een gewone dag de 40M band beluister,is er ruimte genoeg voor de Novice om daar actief te zijn.

 141. Arthur
  Arthur zegt:

  Discriminatie is wel een heftig woord als je dat zo zegt binnen een hobby, maar ik ben blij dat bv VERON Amersfoort openlijk afstand heeft genomen van het wegzetten van amateurs in een bepaalde hoek.
  (zie mijn eerder geplaatste link)-ook het wegzetten van F amateurs als zijnde ouwe zakken die niets kunnen hebben etc gaat mij veel te ver, waarom gaat me dat te ver? Omdat ik zendamateur ben (Fof N, doet niet terzake)

 142. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  laten ze maar eens de 40 meter eraf halen voor novice, dan denken ze weemoedig terug aan het stuk wat ze hadden maar door hun eigen gezeur weer kwijtgeraakt zijn

 143. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  @ Henk Rientjes met BRP als leerkracht bij de WO heb je een hele goede zo niet de beste leraar die je kan hebben, ik heb zeer veel respect voor hem en zijn vrouw, en menige (gehandicapte)leerling heeft door hun kundigheid hun licentie behaald.

 144. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Wat ik super vreemd vindt …die oude C nu F deze gratis en voor niets gehele HF erbij gekregen, de C toen is nu groot deel van F heden, welnu deze zelfde lui zijn bezig met mierenneuken bij de N voor heel klein stukje erbij, daarbij meer dan 100 deze klote klappers bij een verenigingsraad VERON welke verruiming van klein stukje in de weg zitten door tegen te stemmen, zeker HUN verleden vergeten hele HF erbij voor weinig … weinig nee voor NIETS. Dus als oud C nu F weer iets te mauwen heeft naar N toe…. kijk eens in een spiegel U zal verbazen.

 145. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Verder de verruiming van N door de jaren heen, sta in verhouding geheel in niets van oud C (gehele HF gedeelte) en dat is nog niet zo lang geleden trouwens !

 146. Gerard Oppewal
  Gerard Oppewal zegt:

  Willem Winkel, je snapt er niets van. A en C zijn technisch gelijk, nu CW geen eis meer is, is gelijktrekken logisch. Voor het verder opwaarderen van N is geen enkel logisch excuus te bedenken.

 147. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  tja dan kun je ook klagen dat in de professiionele wereld CW niet meer gebruikt wordt, want zoals je waarschijnlijk weet gebruikte we dat bij defensie ook al jaren niet meer

 148. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Tja de wereld draait door en veranderingen vinden dagelijks plaats alleen lui met kunstgebit en wandelstok welke om 21:00 op stok gaan houden dit graag tegen, niet alleen bij de zend hobby maar zo in algemeen, bij zendamateurs valt nu reuze op, de oude basis van 40mtr N houdt gewoon internationaal geen stand omdat Regio 1 voor PA-land N 7.050 –7.100 o.a Regio 2 zit daar DIGI, dus alleen in dit al zeer goede zaak als men voor N zaken verruimd en zo niet in elkaar vaarwater zit, heeft alleen voordelen en zeker geen nadelen !

 149. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  en waar houdt het op, zie mijn verwijzing naar rupsje nooitgenoeg, hebben ze gratis een stel HF banden erbij gekregen is het weer niet genoeg, het is net als een klein kind wat thuis komt en zegt ja maar die jongen in mijn klas krijgt meer zakgeld

 150. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Het dringt werkelijk waar niet door dat oud C voor niets HF erbij heeft gekregen !! En nu wel N in de weg zit, dat verbaast mij !!

 151. Henk Rientjes
  Henk Rientjes zegt:

  Francina Heida-Pijl ik las dat je een beperking hebt , en dat cw problemen oplevert ,welnu ik heb ook een beperking maar toch mijn F gehaald bij de beste leraar in Nederland nl Wim Koppelaar die geeft les bij de Whisky Oscar en is geen lid meer van de Veron door stommiteiten van die club ,ik ga binnenkort ook beginnen met cw bij Wim Koppelaar via team speak als je meer wil weten stuur maar een mailtje naar famrientjes@orange.fr

  • Ewoud
   Ewoud zegt:

   Kijk dit kan ik beamen, en degene die een dikke vinger in de pap had bij de zaak rond Wim Koppelaar was de eerder genoemde figuur uit Molenschot met zijn gekochte CW licentie in Canada. Wim Koppelaar is wat lesgeven betreft superieur in Nederland, en ik mag er trots op zijn dat hij mijn (zend) buurman is.

 152. Gerard Oppewal
  Gerard Oppewal zegt:

  Stan Joosen, je hebt helemaal gelijk. Het zijn ‘paarlen voor de zwijnen’, en een complete verspilling van mijn tijd en talent. QSY…

 153. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Altijd erg jammer dat er gasten zijn die niet op een normale manier een discussie kunnen voeren.Maar Willem heeft wel gelijk..de C houders kregen de gehele HF.Geef of kom eens met 1 goede reden waarom men de Novice niet de gehele 40M band moet geven?Niet dat wij daat iets over hebben in te brengen.Maar goed ook,anders waren en nu nog steeds a,b,c en d licenties.De a en b houders waren het ook niet eens dat de C opeens de gehele HF kreeg.

 154. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Bernard, de discussie einde CW en doordit dat die C voor NIETS HF erbij kreeg, er waren oud A en B welke maandag afspraak maakte bij de doctor omdat hun bloeddruk te hoog was, dit nog goed voor ogen halen, enne de geschiedenis herhaalt zich… nu met N …. geweldig hahahahaha

 155. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Willem, het is net als vroeger op de lagere school…jij krijgt dat niet wat ik moest er ook meer voor doen.Dat in plaats van elkaar wat gunnen en denken dat meer activiteiten op de banden alleen maar beter is.

 156. Ruud Driessen
  Ruud Driessen zegt:

  Tja…..we zijn al laagdrempelig geworden en hebben sommigen al een handje gegeven om er overheen te komen……maar om de drempel nu helemaal maar weg te halen 😉

 157. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Bernard, klopt ….. alleen.. men zegt dat never hardop, maar je ziet het aan hun rode koppen, real argument(en) heeft men niet maar wel dwars zitten, dat was goed te zien met CW toen…. Well… hep news…. CW is geen eis meer, en zo zal met vele andere zaken ook zo zijn in de radio hobby in de toekomst ! Alleen vraagt geduld en het slikken van een berg ergernis van dit soort lui.

 158. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  En maar roepen N is rupsje nooit genoeg, laat zo zeggen oud C nu F kreeg veel gratis er bij te weten; gehele HF, stukje VLF en 4mtr, weet F is slecht in delen met andere.

  • Jan
   Jan zegt:

   Het zou goed zijn dat de gehele 40m band ter beschikking komt van de N-amateur. Door de veel te grote vermogens (vaak illegaal en F, bij contesten) is er vooral in de weekends nauwelijks aardigheid aan om uit te komen. De hele discussie hier is m.i. dus bedenkelijk. Als verenigingsleden zou je elkaar wat moeten gunnen.
   Daar wordt iedereen beter van en neemt de leefbaarheid toe! (Het aantal potentiële amateurs neemt immers af!). Jezelf verheffen draagt daar geenszins toe bij. We moeten vooruit, de nieuwe tijd in!

   Ik beleef als v.m. marineman vebindingsdienst en koopvaardijman veel plezier met CW en zou dan ook meer CW-amateurs in de banden willen verwelkomen. Het kleine stukje band van 7.000-7.050 is voor mij altijd een vreemde constructie geweest welke nu eindelijk kan worden herzien.
   Voor mij staat wel vast dat er veel ‘PD-ers’ zijn met een uitstekende opleiding en beschaving. Het is een goede
   toevoeging aan het amateurkorps. Dat er hier en daar wat mis is bij F en N is te aanvaarden en mag onze mooie hobby niet bederven…nogmaals gun elkaar iets!!

   ‘PD-er, PBNA Hoger electronicus, radio-officier 2e en 1e klasse, universitaire opleiding.
   Hiermee zou ik maar willen zeggen….denk groot…denk samen…help elkaar…geniet van de hobby…
   en kijk niet op elkaar neer…nergens voor nodig..iedereen heeft zijn/haar talenten….vaak onverwacht.
   Ik hoop, en vertrouw dat de onderhandelingen van de Veron en het AT tot uitvoering zullen leiden van het
   Amersfoortse voorstel.Mijn vrijwillige bijdrage aan de Veron zal ik dan verdubbelen! Leve alle radio-amateurs!

   En…oh ja…als er positieve kritiek mag zijn…laat het dan zijn dat we allemaal beter Nederlands schrijven en spreken! De taalkwaliteit van de ingezonden berichten en ook van die in de banden is helaas bedroevend te noemen.

 159. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Verder misschien toch idee voor N als de mogelijkheid bestaat studeert verder voor Full License dan ben je dit goedkope geneuzel van o.a.Mark duidelijk voor. Dit soort mensen zit in algemeen meer de HAM in de weg dan verrijking zijn, gezien men iets/anders nieuws/idee introduceren.. buiten hen ZELF… zal deze lieden het altijd tegenhouden. Dat blijkt nu wel de strekking van deze Topic… jammer !

 160. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  oeioei wat reageerd Willem boos als ik aan hem vraag of hij toch ook niet gewoon een f’je is, nee Willem ik ben niet snel op mijn teentjes getrapt maar jij blijkbaar wel

 161. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Nee Mark, niet boos in tegendeel, verwonder wel jou geneuzel op de man, geef alleen weer N verhaal tegenover F en opeens zijn de rape gaar bij F was nie anders A en B in het verleden in dat opzicht niets veranderd.

 162. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Andre, klopt maar dat was niet strekking van ’t verhaal, maar altijd oud zeer was tussen A/B tegen C en nu F tegen N dat was ’t verhaal.

 163. Stan Joosen
  Stan Joosen zegt:

  In de notulen van het AO staat heel eenvoudig dat in Q1-2015 het AT met een antwoord komt. Tot die tijd is het dus koffiedik kijken en gewoon afwachten.

 164. Gerrie Pn
  Gerrie Pn zegt:

  stan we gaan gewoon verder uitbijjjj ding of niet..Moet wel eerlijk zijn ik heb nog niet vaak zulke lange discussies gezien prachtig.. groet gerrie pd5gvp trouwens heeft niemand hier een call??

 165. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  toch grappig Willem dat jij mij beschuldigd van op de man spelen terwijl jij dat eerder deed door mij op de man erbij te betrekken door mijn regel ‘rupsje nooitgenoeg’ erbij te halen, en als ik dan vraag aan jou of jij ook niet een f’je bent dan ben jij op je tenen getrapt, niet het verhaal proberen om te draaien Willem

 166. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  Overigens bij C, A en B was het een heel ander verhaal omdat men dezelfde theorie gedaan had, sterker nog de meeste A amateurs waren de drijvende kracht achter het afschaffen van de morse eis omdat simpelweg die verplichting niet meer bestond om je daarnee te kunnen identificeren, niet in het amateur gebeuren en niet in het professionele wereldje, dat zou jij als ex militair toch moeten weten, ik heb zat gesloopt spul gerepareerd, ook voor de mariniers maar daar zat echt geen seinsleutel meer bij hoor

 167. Stan Joosen
  Stan Joosen zegt:

  Ik ben met goed gevolg ge-examineerd voor de F-registratie in 2012. Toen bestond er geen CW examen meer. Ben ik, en alle anderen, nou ineens een minderwaardige zendamateur omdat ik geen CW-included heb????

 168. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  in mijn ogen niet hoor Stan Joosen, bij mij is A, B en C allemaal hetzlefde, sommige landen in het buitenland willen er nog niet aan maar die volgen vanzelf wel, het voordeel is dat de mensen die nu CW gaan leren ook de CW blijven gebruiken, het zijn echte liefhebbers.

 169. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Beste Mark, omdat bij jou intentie van ‘t verhaal dat de verhouding het gratis en voor niets verkrijgen van extra mogelijkheden tussen N en F duidelijk ontgaat cq niet wil inzien, (in mijn optiek heeft C tig meer verkrijgen later dan N) nu probeer jij mij beetje op de man de zwarte piet toe te spelen 🙂

 170. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Om wat verder in de toekomst te kijken zal zelfde gebeuren met de 60mtr band wat F in de komende 5 a 8 jaar ook extra er bij krijgt !

 171. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  Nee Willem jij begon op de man te spelen en toen ik jou een simpele vraag stelde raakte jij in paniek en beschuldigde mij van op de man spelen, je hoeft niet zo bang te zijn ik vreetje niet op hoor.

 172. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  geen idee wat de F er in de toekomst nog bij zal krijgen of kwijt zal raken, ik kan me vaag herrineren dat er ook ooit eens een tropo ? bandje kwijtgekraakt is, maar dat maakt ook niet uit want de F amateurs hebben de hoogste certificaten behaald, hoger is er niet, althans niet voor burgers

 173. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Hmm maar waarom mag de F houder wel meer banden er bij krijgen en wordt er zo tegen gesputterd als men de Novice wat meer ruimte wil geven.Denk dat er alleen maar goede dingen uit komen.De N amateurs zijn erg actief op de radio…en dat is waar het om gaat.Zijn er zat die F hebben en niet verder komen dan 2M of 80M.

 174. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  omdat de novie een opstap is, zoek de betekenis van novice maar eens op, en in tegenstelling wat sommigen denken heeft het niks te maken met minderwaardig denken of een novice amateur, het is enkel het behalen cq bewijzen dat je de kennis hebt, ik ken er ook die helemaal geen licentie hebben en zonder twijfel over meer kennis beschikken dan ik, het is het probleem dat sommigen gewoon nooit tevreden zijn, van 6 kanaaltjes naar alles wat je nu mag en nog is het niet genoeg bij enkelen.

 175. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Nee Mark, deze uitbreiding van 40mtr voor N heeft alleen te maken met praktische uitvoering o.a dat Regio 2 digi gebeuren laat plaatsvinden onder 7.100 wel daar heeft men in Regio 1 met name de N goed last van o.a in zijn phono gedeelte, daarom de vraag wat verruiming zodat men niet in elkaars vaarwater zit dat was de opzet en niet jou rupsje verhaal.

  • Jan
   Jan zegt:

   Het zou goed zijn dat de gehele 40m band ter beschikking komt van de N-amateur. Door de veel te grote vermogens (vaak illegaal en F, bij contesten) is er vooral in de weekends nauwelijks aardigheid aan om uit te komen. De hele discussie hier is m.i. dus bedenkelijk. Als verenigingsleden zou je elkaar wat moeten gunnen.
   Daar wordt iedereen beter van en neemt de leefbaarheid toe! Het aantal potentiële amateurs neemt immers af! Jezelf verheffen draagt daar geenszins toe bij. We moeten vooruit, de nieuwe tijd in!

   Ik beleef als v.m. marineman vebindingsdienst en koopvaardijman veel plezier met CW en zou dan ook meer CW-amateurs in de banden willen verwelkomen. Het kleine stukje band van 7.000-7.050 is voor mij altijd een vreemde constructie geweest welke nu eindelijk kan worden herzien.
   Voor mij staat ook wel vast dat er veel ‘PD-ers’ zijn met een uitstekende opleiding en beschaving. Het is een goede toevoeging aan het amateurkorps. Dat er hier en daar wat mis is bij F en N is te aanvaarden en mag onze mooie hobby niet bederven…nogmaals gun elkaar iets!!

   ‘PD-er, PBNA Hoger electronicus, radio-officier 2e en 1e klasse, universitaire opleiding.
   Hiermee zou ik maar willen zeggen….denk groot…denk samen…help elkaar…geniet van de hobby…
   en kijk niet op elkaar neer…nergens voor nodig..iedereen heeft zijn/haar talenten….vaak onverwacht.
   Ik hoop, en vertrouw dat de onderehandelingen van Veron en het AT tot uitvoering zullen leiden van het
   Amersfoortse voorstel.
   Mijn vrijwillige bijdrage aan de Veron zal ik dan verdubbelen! Leve alle radio-amateurs!

   En…oh ja…als er positieve kritiek mag zijn…laat het dan zijn dat we allemaal beter Nederlands schrijven en spreken! De taalkwaliteit van de ingezonden berichten en ook van die in de banden is helaas bedroevend te noemen.

 176. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Novice betekend beginner.Je kunt de Novice geen opstap noemen.Paar jaar geleden kwam opeens het idee op om een Opstap vergunning er bij te halen,maar hier nooit wat van vernomen.Het gaat naar mijn mening niet alleen wat je kunt leren.Het examen is 1 dag..daarna gebruik je dingen nooit weer.Iemand die al jaren Novice is,is in mijn ogen geen beginner meer.Ik heb als Novice bijna 80.000 Qso’s gemaakt met heel wat DXCC’s bevestigd.Denk dat er menig F houder nog aan kan tippen.Het gaat ook om operation practise en dat is juist wat een Novice krijgt door actief te zijn op de banden waar ze mogen uitkomen.En daarbij komt dat deze topic niks te maken heeft met Novice versus Full.Was een publicatie van de VERON dat hun AT willen vragen of de Novice de gehele 40M mag gaan gebruiken.

 177. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  novice heeft helemaal niks te maken met het aantal verbindingen wat je gemaakt hebt, zonder twijfel zijn er mensen die als piraat nog meer verbindingen gemaakt hebben, het gaat om het rupsje nooit tevree, men krijgt als novice een groot aantal banden, maar nog is het niet genoeg, een aantal wil altijd gratis meer, rupsje nooit tevree dus, maar als je dan vraagt waarom ga je dan niet examen doen voor F dan is ze dat te veel, dan komen er allemaal verwijten van jullie kijjken op ons neer en allerlei andere smoesjes zolang ze maar een excuus denken gevonden te hebben om geen moeite te hoeven doen, sorrie hoor maar iets wat je bij een pakje boter krijgt heeft geen enkele waarde, nu is het stukje 40 erbij, ik heb al andere novice weer gehoord dat ze ook op 80 willen, en ook meer vermogen (gebruiken de meeste toch al) en andere willen weer alle banden, zie daar rupsje nooit tevree, ze krijgen al zoveel maar zijn nooit tevreden.

 178. Mar Tin
  Mar Tin zegt:

  Bernard, er was een paar jaar geleden een F-amateur die een open brief heeft geschreven aan de Electron. Deze brief is integraal geplaatst in de Electron. Deze beste OM wilde een open discussie aangaan met de stelling “F = N + 4 jaar”. Met andere woorden geef mensen met een novice machtiging na 4 jaar lang operating practice en gebruik automatisch de F status.

  Uiteraard kun je over dit idee vinden wat je wilt, dat is ieder zijn of haar recht. Zo ook van de schrijver van het stuk.

  De beste OM is door mede F-amateurs belaagd via de e-mail en zelfs met de dood bedreigd! Kennelijk is het opperen van een idee al reden genoeg voor veel zendamateurs om volledig over de rooie te gaan… Soortgelijk gedrag zie ik hier ook terug.

  Geeft je toch te denken…

  http://www.zendamateur.com/download/file.php?id=5741

 179. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Mark…Gaat dit met de F niet net zo? Oh in andere landen hebben ze 4M…en andere banden..willen wij ook graag.Soms heb ik het gevoel dat men elkaar niks gunt.Toen er vorige jaar een onderzoek was,was ik nog Novice.Daar stonden ook vragen in als bijv. voor de F meer banden etc…Ik heb niet geantwoord van Nee want die hebben al genoeg.Jij haalt er weer iets heel anders bij,want dit gaat over uitbreiding van de 40M voor de Novice.

  • Jan
   Jan zegt:

   Het zou goed zijn dat de gehele 40m band ter beschikking komt van de N-amateur. Door de veel te grote vermogens (vaak illegaal en F, bij contesten) is er vooral in de weekends nauwelijks aardigheid aan om uit te komen. De hele discussie hier is m.i. dus bedenkelijk. Als verenigingsleden zou je elkaar wat moeten gunnen.
   Daar wordt iedereen beter van en neemt de leefbaarheid toe! Het aantal potentiele amateurs neemt immers af! Jezelf verheffen draagt daar geenszins toe bij. We moeten vooruit, de nieuwe tijd in!

   Ik beleef als v.m. marineman vebindingsdienst en koopvaardijman veel plezier met CW en zou dan ook meer CW-amateurs in de banden willen verwelkomen. Het kleine stukje band van 7.000-7.050 is voor mij altijd een vreemde constructie geweest welke nu eindelijk kan worden herzien.
   Voor mij staat wel vast dat er veel ‘PD-ers’ zijn met een uitstekende opleiding en beschaving. Het is een goede
   toevoeging aan het amateurkorps. Dat er hier en daar wat mis is bij F en N is te aanvaarden en mag onze mooie hobby niet bederven…nogmaals gun elkaar iets!!

   PD-er, PBNA Hoger electronicus, radio-officier 2e en 1e klasse, universitaire opleiding.
   Hiermee zou ik maar willen zeggen….denk groot…denk samen…help elkaar…geniet van de hobby…
   en kijk niet op elkaar neer…nergens voor nodig..iedereen heeft zijn/haar talenten….vaak onverwacht.
   Ik hoop, en vertrouw, dat de onderehandelingen van Veron en het AT tot uitvoering zullen leiden van het
   Amersfoortse voorstel.
   Mijn vrijwillige bijdrage aan de Veron zal ik dan verdubbelen! Leve alle radio-amateurs!

   En…Oh ja…als er positieve kritiek mag zijn…laat het dan zijn dat we allemaal beter Nederlands mogen schrijven en spreken! De taalkwaliteit van de ingezonden berichten en ook die in de bandenis helaas bedroevend te noemen.

 180. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Ja daarom schreef ik al dat men elkaar niks gunt.Men kan beter elkaar gaan afkraken dan steunen dat een bepaalde licentie iets meer ruimte krijgt.Met andere woorden..er kunnen ons beter frequenties worden afgepakt want die worden toch niet gebruikt.Hoe meer gebruik,des te beter het is.

 181. Mar Tin
  Mar Tin zegt:

  Precies Bernard! Zelf ben ik F-amateur en juist daarom ben ik ook voor afschaffing van de F-licentie en dat er alleen nog maar Novice licenties bestaan. Dan zijn alle problemen uit de lucht 🙂

 182. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  ik wil na 4 jaar autorijbewijs ook mijn vrachtwagenrijbewijs krijgen, zal ook nooit gebeuren, de bewezen kennis van een F amateur is hoger dan die van een novice, dat is niet te vergelijken met een paar jaar een lulijzer vasthouden, amateur zijn is zoveel meer dan enkel door een microfoon lullen, je mag zoveel meer en je hebt met je F examen bewezen dat je de theorie beheerst

  • Rene PA2RU
   Rene PA2RU zegt:

   Dat ben ik niet helemaal met je eens…er zijn legio N amateurs die er voor kiezen niet voor F op te gaan en toch actief zijn…
   Die doen aldoende de benodigde kennis op die een gemiddelde F amateur ook heeft…
   Niet om arrogant over te komen : ik ben 16 jaar N amateur geweest en ben op basis van de opgedane ervaringen geslaagd in 2007 voor mijn F zonder daarvoor naar een cursus te zijn geweest..
   Alleen met goedvinden van de cursusleider wat proefexamens gedaan tussen de andere cursisten.

 183. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Mark…dus iemand met een F heeft meer kennis dan iemand met een N?Het is wel zo dat men op het examen meer moet weten.Maar dat is met ieder examen zo.

 184. Mar Tin
  Mar Tin zegt:

  Zoals meermaals is uitgelegd gaat het vergelijk van een amateurmachtiging met een autorijbewijs volledig mank Mark.
  Iets met appelen en peren!

 185. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  nee niet echt, ik kan best met een vrachtwagen rijden, maar zolang ik niet bewezen heb dat ik het kan(door het halen van een hoger rijbewijs) mag ik het niet, zelfde is met Novice, ze kunnen best de kennis bezitten, maar zolang ze niet bewezen hebben het te beheersen mogen ze niet op alle banden komen

 186. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Mark,maar wat gaan we doen met de dingen die we moesten leren en waar we examens in hebben gedaan?Wat jou interesseert blijft hangen.De rest van de stof verwatert.De een vind bouwen mooi werk en de andere contesten of Dxen.Een hele andere materie dus.

 187. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  wat is dat nu weer voor een rare opmerking Paul, jij hebt met het behalen van je motorrijbewijs toch ook moeten bewijzen dat je het beheerst, dat krijg je ook niet na 4 jaar autorijbewijs er gratis bij

 188. Paul Korsten Nsmc
  Paul Korsten Nsmc zegt:

  Wat kijk je toch neer op mensen met een N licentie lees eens na wat je schrijft man. Zijn we niet allemaal met de zelfde hobby bezig….respect voor elkaar….

 189. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Gelukkig leven we in een land met een vrije meningsuiting en kunnen we erover discussiëren.Ook al bezit ik nu de F , wil niet zeggen dat ik de N niet de extra uitbreiding gun.Vooral omdat het stukje digitaal onder hun freq. zit.Maar ik ga de ogen sluiten,lees morgen wel verder wat er voor reacties zijn geweest.73’s

 190. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  @ Bernard, dat zijn de mogelijkheden die je mag, het hoeft niet, maar je hebt wel bewezen dat je over genoeg kennis beschilkt dat je het mag, dat is nu eenmaal wat valt onder zendamateur, kijk als ik enkel wil lullen kan ik ook de telefoon pakken en een willekeurig telefoonnummer bellen 😉

 191. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  ik ga hier ook slapen, ik kan er uren over doorgaan maar een paar mensen willen gewoon rupsje nooitgenoeg zijn, alles willen hebben maar er niks voor doen, zo is het leven nu eenmaal, verspilde moeite om ze dat aan hun verstand te krijgen en ik moet morgen vroeg weer op.

 192. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Hmm Mark, met je laatste opmerking geef je wel erg duidelijk aan dat je weinig van intentie begrijpt cq doorziet plus wat erger is de wil ontbreekt…. de verruiming 40mtr band voor N . das jammer.

 193. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Dat Regio 2 heeft besloten en toegepast…. all data 7.000 – 7.125 dit op advies ARRL uitgevoerd door FCC naar IARU toe in regio 2, dit kan nooit zo zijn dat in Regio 1 met name de N daar de dupe van wordt en helemaal met die houding van sommige F dan moet N maar door leren naar de F status, nee zal lekker worden deze kortzichtige houding o.a door jou. Vandaar advies uitbreiding 40mtr band voor de N kan zeer verstandige beslissing zijn.

 194. Willem Winkel
  Willem Winkel zegt:

  Al eens eerder geopperd in ander topic ook Regio 1 aansluiten/ uitbreiden van 7.000 – 7.300 en alle data plaats laten vinden onder de 7.100 (zelfde als bv 10m / 15m / 20m indeling) dus alle phone weg onder 7.100 alleen deze verandering duurt van praten tot uitvoering minimaal 25 jaar dit gebeurt op IARU niveau en daar is de N op korte termijn duidelijk niet meegeholpen (QRM van beide kanten onderling blijft op heden) vandaar die uitbreiding 40mtr band voor N op Nederlands niveau op korte termijn kan een uitkomst zijn, ook in mijn optiek reuze verstandig.

 195. Ewoud
  Ewoud zegt:

  Wat een gezeur over rupsje nooitgenoeg, ik heb het er helemaal mee gehad!

 196. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Henk Rientjes: Ik heb lichamelijke beperkingen en daarom is handmatig CW (dat volgens Mark Peter Petersen weer ingevoerd moest worden) geen optie. De F zelf mag geen probleem zijn voor mij en ik heb me aangemeld bij Tonny v/d Burgh voor de F cursus. Hoewel ik daar zo mijn bedenkingen over ga krijgen als ik de hoogdravende epistels van Mark Petersen lees en me afvraag of ik wel bij zulke elite wil horen. Die houding was namelijk jarenlang de reden waarom ik geen amateur wilde worden… Gelukkig, godzijdank, heb ik andere zendamateurs leren kennen en heb ik een paar Veron avonden meegemaakt die mij anders doen hebben besluiten. Mensen die niet met de neus in de lucht liepen en zichzelf zo geweldig vonden 😉

 197. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Francina..bij Tonny ben je op de juiste plek.En je gaat het niet voor een ander doen,maar voor jezelf he.De hobby is iets erg goed voor mensen die niet veel kunnen of op een andere manier veel thuis zitten.Ben hier afgekeurd,dus de hobby is wel iets belangrijks voor mij.Zure appels heb je overal…ga maar lekker genieten van de zoete appels 🙂

 198. Henk Rientjes
  Henk Rientjes zegt:

  Hallo Francina ,Ik heb dan een andere beperking 1 maal bloeding in de hesenstam en twee tia,s , kijk ook eens bij Wim Koppelaar pa3brp daar heb ik mijn F gedaan waanzinnig zulke goede uitleg en het geduld wat deze man heeft,hij is zelf ook lichamelijk beperkt dat is zeker niet iemand die met de neus in de lucht (loopt) zit in de rolstoel , hij geeft les bij de Whisky Oscar via team speak je hoeft de deur niet uit

 199. Ewoud Klop (@EKL14)
  Ewoud Klop (@EKL14) zegt:

  Gelukkig hebben we in Nederland het C1 rijbewijs tot 7,5 Ton (beperkt laadvermogen), Met dit rijbewijs mogen we gelukkig wel op alle wegen rijden waar de “grote jongens” met 40 Ton gebruik van mogen maken. Dus de eerder gevoerde discussie over rijbewijzen is ook achterhaald.

 200. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Bernard Zuidema Ja, we hebben nog een paar cursisten nodig… Tuurlijk ga ik door met de hobby en wil ik de F ook hebben. Maar ja, er is een kleine kans dat ik straks op de home QTH niet veel meer kan als antenneplaatsing erg lastig gaat worden, maar mobiel kan er natuurlijk een heleboel. Het gaat me ook meer om de kennis. En dat doe ik inderdaad voor mezelf 😉

  Ik ageerde tegen het idee dat CW weer ingevoerd zou moeten worden voor het behalen van de F. Dan is F voor mij niet haalbaar door de onwillekeurige spasmen in mijn handen. En dat wilde ik aangeven als antwoord op deze kort door de bocht gedachte.

  De hele discussie gaat eigenlijk nergens meer over. Er wordt alleen maar een in verregaande staat van ontbinding verkerende koe uit de sloot gehaald. 😉

 201. Paul Korsten Nsmc
  Paul Korsten Nsmc zegt:

  Mark Peterse of moet ik zeggen meneer want zo achterlijk hoe jij praat over de N mensen is om van te kotsen…. jij bent zo goed dat je F hebt. Respect voor elkaar heb jij nog nooit van gehoort……Walgelijk…..

 202. Mark Peterse
  Mark Peterse zegt:

  jouw reacties zeggen meer over jouw slechte niveau dan de mijne Paul, en @ Francia waar jij de kolder vandaan haalt dat ik vind dat de morse eis weer ingevoerd moet worden is mij een raadsel

 203. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Francina..voor antenneproblemen is er wel iemand die jou kan bij staan.Kan je wel even via een persoonlijke bericht zijn email geven of andere info.Ik doe hier ook erg veel CW…maar allemaal met de computer.Heb als PD7BZ toch 217 DXCC’s bevestigd gekregen in CW bij LoTW.Dus dat is misschien ook wel iets voor jou?

 204. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  We hebben allemaal een mening,maar die moeten we wel respecteren.Met modder naar elkaar gooien lost niks op.Ik denk dat ze deze post maar moeten sluiten!!

 205. Reinhard Tabak
  Reinhard Tabak zegt:

  Ik ben het volledig met je eens Francina Heida-Pijl, ik heb mijn licentie al meer als 32 jaar. Vroeger was het leuk om zendamateur te zijn, maar tegenwoordig is er heel veel haat en nijd, ik vraag mij af WAAROM. Het gelul wat ik dan steeds weer lees rupsje nooit genoeg, daar ben ik zo langzamerhand wel heel erg zat van. Er word steeds maar geroepen, wij moesten er voor leren, dus jullie ook. Daar kan ik wel inkomen, geen probleem. Wij leven tegenwoordig in het jaar 2014,en moeten proberen onze mooie hobby ook onder de jeugd te brengen, en niet door hele zware examens af te stoten. Terug te komen op het wij moesten er voor leren, het volgende. Ik heb 2 bedrijven. Vroeger moest je examen voor middenstand doen om een bedrijf te beginnen, en dan moest je nog vakdiploma’s hebben. Nu tegewoordig kan iedere mafkees met 2 linker handen zomaar een bedrijf beginnen, omdat de regels versoepeld zijn. Ik zeg nu toch ook niet tegen al die ZZP ers dat ze maar voor hun vak moeten leren,omdat ik dat vroeger ook moest doen. ik ben blij voor ze dat ze zonder al die regeltjes een bedrijf konden beginnen. Ik ben dus al meer dan 32 jaar ( toen waren er heel veel amateurs nog niet geboren) zendamateur PD0MCH en ben blij met wat ik heb, en ben helemaal niet jaloers op de A licetie houders. Ik vind inderdaat wel dat de 40 meterband welhelemaal vrij gegeven mag worden voor de N. Er zijn nl heel veel N amateurs die meedoe aan de contesten, en daarom moet er gewoon meer ruimte komen. Dit is mijn mening, hou het gezellig, en gun vooral andere amateurs ook wat, dat zou jullie echt sieren. Ik ben heel vaak te vinden op zendamateur.com, daar zijn al heel veel amateurs van afgehaakt, omdat het altijd maar weer een strijd is tussen N en F, ik hoop dat dat niet op facebook gebeurt. 73 Reinhard PD0MCH

 206. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Hoi Reinhard.Het is ook zo dat de jeugd het helemaal niet interessant meer vind.Wij activeren ieder jaar een Molen in Mei en als daar jeugd komt die we dingen uitleggen zeggen die van,maar op internet heb ik ieder minuut van de dag contact met Japan of Australië.Dus wordt al erg moeilijk de jeugd over te halen. Kidsday….YOTA etc zijn leuke manieren om hun te laten zenden,maar het gevoel zo als de meesten hebben is er vaak niet.Wij komen uit de tijd dat 27mc of 3 meter piraten groots waren.Wij kenden allemaal wel iemand die er iets aan deed en nu..

 207. Edward Roggeveen
  Edward Roggeveen zegt:

  Ik ben begonnen in de tijd dat we elk jaar JOTA deden bij onze scouting groep. Was machtig geïnteresseerd en hele weekenden genoten van achter de set te zitten. De best OM indertijd (helaas SK) vond het tijd dat we zelf amateur werden en zo geschiedde. Heel wat middagen en avonden ons best met hem gedaan en nog altijd dankbaar. Maar nu heel wat jaartjes later, en als amateur bij JOTA bezig merk ik hetzelfde als Bernard Zuidema, jeugd is er niet zo meer geïnteresseerd (wel in het JOTI over internet). Slechts een enkeling die het vonkje in zijn/haar ogen krijgt. Juist voor die kinderen doen we het.

  Diepgaande theorie over diverse wetten van Kirchhoff is (zeker voor jeugd) ook goed op internet uit te googlen net als andere complexe berekeningen, of niet?
  Even zo goed dat er niet heel veel monteurs meer zijn die alles aan een auto kunnen repareren zonder dat ze met een laptop aan de gang zijn geweest in de wagen, of scheepsdiesel monteurs die een PC nodig hebben om machines af te stellen.

  Wellicht een vorm van evolutie? Of is alle “vooruitgang” per definitie te eng en afschrikwekkend?

 208. Bert Pd0FDA
  Bert Pd0FDA zegt:

  Ben heel dankbaar dat wij de HF banden er bij hebben gekregen. We hebben het GEKREGEN heren…

 209. Reinhard Tabak
  Reinhard Tabak zegt:

  Ik kom zelf ook uit de 27 MHZ tijd Bernard Zuidema. Dat was een hele mooie tijd Ik had een Rystel SSB zender met een 3 el beam, wat een tijd. Ik heb schoendozen vol QSL kaarten van verbindingen over de hele wereld, gemaakt in SSB. Ik weet nog best dat ik mijn eerste station uit Australie werkte, ik viel zowat van mijn stoel, kon het haast niet geloven. Het vermogen wat ik in die tijd gebruikte was 10 watt. Dat waren hele leuke tijden. Ik had heel veel vrienden onder gelicenceerde zendamateurs zitten, die met je mee leefden, die blij voor je waren. Nu 2014, afgunst en haat en nijd, ze gunnen elkaar niets meer, blij dat ik niet zo ben. Ik ben 63 jaar en ze zoeken het maar uit. 73 Reinhard PD0MCH

 210. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Ik heb ook veel dingen meegemaakt.Begonnen op de 3M en 27mc (eerst 22 kanalen). Toen kwam het DXen voor mij,op 3M en 11M SSB.Heb ook erg leuke DX verbindingen gemaakt in FM,op 26Mhz.Op 11M SSB ook heel veel DXCC’s gewerkt en bevestigd..en DXen en Contesten vond ik toen al leuk.Tot kwam mij ter gehore dat de Novice op HF mochten..en werd het voor mij ook interessant April 2006 mijn N gehaald…en Dec. 2006 mochten we op HF.Eerste verbindingen gemaakt op draad dipolen hi..maar toch Afganistan gewerkt en bevestigd ermee.Vorig jaar de F mogen behalen. Maar zoals ik al eerder schreef,wij zijn met de radio hobby,op welke banden dan ook,op gegroeid.De jeugd zit nu 24/7 met GSM’s of computers te kleunen hi.Die kennen het gevoel niet als je vanuit een ver land iemand je call hoort roepen met een bevestiging.Kijk ook naar de afdelingen…ik ben 46 en bijna de jongste bij onze afdeling hi.

 211. Reinhard Tabak
  Reinhard Tabak zegt:

  Dat waren nog eens tijden Bernard Zuidema, daar weet Peter Schollema ook wel het één en ander over te vertellen. Of nait Peter, wat een poest wint he, bie die ook.

 212. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Bernard Zuidema En die jeugd staat je een partij oenig aan te kijken als je een set en antenne op de scootmobiel hebt… En het eerste wat je dan hoort: “Breaky breaky? 27 MC bakkie?” Dat heeft kennelijk toch wel indruk gemaakt die 27 MC. En ja, smartphone en internet zijn véél geavanceerder… Totdat de stroom uitvalt (gemene satanische grijns)

 213. Peter Schollema
  Peter Schollema zegt:

  Heb geen ervaring in contesten en dxén of hoe dat heet. Alleen beetje dom lullen door zo’n microfoon. 😉 Dus is het beter dat ik me maar stil houd.

 214. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Francina, de begin tijden van de 27mc was leuk.hele grote rondes met 1 rondeleider.Daarna werd het een zooitje met veel geweld en gescheld helaas.Het werd toen ook al dat men elkaar niks gunt.Iedereen wou de sterkste zijn.Soms werd er met een buurman gepraat met 300-400 Watt…Kijk ook naar de 3M.Dat hebben de heren ook zelf kapot gemaakt.Vroeger zaten we met een 15-25 watt plaatjes te draaien.Zo opeens begonnen ze met CX kasten en vermogens tot in de 10KW en meer.

 215. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Leer mij de 27 MC kennen 😉 Heb zelf “stout” gedaan met een Superstar 2000 van 1978 t/m 1986. Er ontstonden kliekjes, dat kwam bij elkaar en kreeg dan ook weer bonje met bakstenen door de ruiten… Stelletjes gingen aan partnerruil doen (“swingen” heet dat tegenwoordig) en als er dan bonje kwam gingen alle ranzige details door de ether. Pietje zat met Klaasje twee straten verderop te kletsen met de Zetagi op vol vermogen… Wat een tijd wat een tijd 🙂 En ik? Ach, ’s avonds zette ik de bak op 2 watt en kletste wat over de schutting (“tokkelen”), maar als er propagaties waren dan was ik te vinden rond de 27.705 USB. En ik heb leuke verbindingen gemaakt. Helaas is Australië me nooit gelukt, maar dat zal vast nog wel een keer komen. Brazilië en Suriname werkten we toen wel veel, tenminste als de Italianen er niet doorheen zaten te brullen met hun nabranders achter de bak. Ik heb nog nooit met meer dat 50 watt zitten zenden. En nu hebben we last van de Igors en Olga’s die met illegale zenders op de 10 meter taxibedrijfjes runnen. Hoezo die Nederlandse PD’ers die storen? 😉

 216. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Nu ontmoet je soms oude 11M DXers op de amateur banden hi.Heb al met regelmaat met iemand een Qso gehad die ik nog ken van die periode.Ben lid geweest van de bekende grote 11M groepen…en ook veel persoonlijk mogen ontmoeten.Ik weet niet of jij ook met digitale modes bezig bent nu?Dat is ook leuk en maakt het werken van DX ook makkelijker.

 217. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Reinhard Tabak De 27 MC wás leuk totdat het legaal werd. En wat kunnen mensen dan opeens hypocriet worden! Degenen die de grootste piraten waren hadden dan zo’n MARC bakkie gekocht en hingen plots de moraalridders uit. Totdat ze er achter kwamen dat er ’s avonds geen normaal gesprek meer te voeren was omdat alle kanalen bezet waren door hitsige pubers. En áls je dan al een beetje een QSO op niveau had dan werd je wel telkens onderbroken: “break break break” “nou breaker, het klinkt urgent, ga je gang” “ja hallo, wat zijn mijn S-puntjes?” Aaaarrrrggggghhhhh! Kanaal 35 AM en kanaal 75 USB dus voor mij! 😉

 218. Francina Heida-Pijl
  Francina Heida-Pijl zegt:

  Bernard Zuidema: Nee, ik ben meer van de telefonie. Maar niets is zo veranderlijk als de mens en digi heeft qua DX’en zeker voordelen, vooral als het signaal zwak is…

 219. Bernard Zuidema
  Bernard Zuidema zegt:

  Ben ook eerst begonnen met alleen SSB,maar toen ik eenmaal begonnen was met Digitaal en wat CW met de computer was ik om.Je stata versteld van de afstanden wat je kan werken met erg weinig vermogen.PSK bijvoorbeeld of met nog minder vermogens JT65.

 220. PE2K
  PE2K zegt:

  Ik zit niet zo te wachten op persoonlijke toevoegingen bij een verslag van mensen die er niet bij waren. Ik lees graag het AO verslag. Maar dan wel op de site van het AT.

 221. Rob
  Rob zegt:

  Treurig hoe dit topic misbruikt wordt als persoonlijke chatbox in plaats van voor inhoudelijke discussie.

 222. Den Haag / vandaag
  Den Haag / vandaag zegt:

  En wij hebben een zendvader in de regio haaglanden en jullie niet azijnzeikerds.

 223. paul
  paul zegt:

  Ik ben blij dat het AT zo positief registreert dat het storingsniveau in Nederland sterk afneemt.
  Als er al storing ondervonden wordt ligt dat ook vooral aan het gebrek van kennis bij de amateur.
  De volslagen onzinnige conclusies omtrent EMC worden binnen het AO steeds lachwekkender.

  Ik zie dit met lede ogen aan, en ik denk vele met mij, vandaar het dalende aantal storingsklachten.
  Men hangt de HF in de wilgen. Men weet niet eens meer wat een acceptabel stoorniveau is.
  En als je storing hebt, ligt het ook nog eens vooral aan jezelf.

  Goed gedaan mannen!

 224. Jan
  Jan zegt:

  Het zou goed zijn dat de gehele 40m band ter beschikking komt van de N-amateur! Door de veel te grote vermogens (vaak illegaal en F, bij contesten) is er vooral in de weekends nauwelijks aardigheid aan om uit te komen. De hele discussie hier is m.i. dus bedenkelijk. Als verenigingsleden zou je elkaar wat moeten gunnen.
  Daar wordt iedereen beter van en neemt de leefbaarheid toe! Het aantal potentiële amateurs neemt immers af! Jezelf verheffen draagt daar geenszins toe bij. We moeten vooruit, de nieuwe tijd in!

  Ik beleef als v.m. marineman vebindingsdienst en koopvaardijman weer veel plezier met CW en zou dan ook meer CW-amateurs in de banden willen verwelkomen. Het missen van het kleine stukje band van 7.000-7.050 is voor mij altijd een vreemde constructie geweest welke nu eindelijk kan worden herzien.
  Het staat voor mij ook wel vast dat er veel ‘N-ers’, ‘PD-ers’, zijn met een uitstekende opleiding en beschaving.
  Ze zijn een zeer goede toevoeging aan het amateurkorps. Dat er hier en daar wat mis is bij F en N is te aanvaarden en mag onze mooie hobby niet bederven…nogmaals gun elkaar iets!!

  ‘PD-er, PBNA Hoger electronicus, radio-officier 2e en 1e klasse, universitaire opleiding…..
  hiermee zou ik maar willen zeggen….denk groot…denk samen…help elkaar…geniet van de hobby…
  en kijk niet op elkaar neer…nergens voor nodig..iedereen heeft zijn/haar talenten….vaak onverwacht.
  Ik hoop, en vertrouw, dat de onderhandelingen van Veron en het AT tot uitvoering zullen leiden van het
  Amersfoortse voorstel! Mijn vrijwillige bijdrage aan de Veron zal ik dan verdubbelen! Leve alle radio-amateurs!

  En…oh ja…als er positieve kritiek mag zijn…laat het dan zijn dat we allemaal goed Nederlands mogen schrijven en spreken! De taalkwaliteit van de ingezonden berichten en ook van qso’s in de banden zijn helaas bedroevend te noemen.

Reacties zijn gesloten.