Consultatie Telecommunicatie Wet

AT_logoHet ministerie van Economische Zaken stelt een aantal wijzigingen in de Telecommunicatiewet (Tw) voor. Agentschap Telecom is met een consultatie via Internet gestart om de meningen van belanghebbenden te vergaren.

Ook voor zendamateurs zit er een belangrijk voorstel bij dat aan wijziging onderhevig is.

Het gaat om de zinsnede “Een andere wijziging in de voorgestelde Telecommunicatiewet is dat een bezitter van een apparaat dat storing veroorzaakt bij andere apparaten, in bepaalde gevallen kan worden verplicht om maatregelen te nemen die een einde maken aan de storing.” die wordt beschreven in de samenvatting die Agentschap Telecom op haar website geplaatst heeft.

Momenteel mist artikel 10 van de Tw een bepaling, waarbij een gebruiker van een apparaat dat storing veroorzaakt bij derden een bindende aanwijzing kan worden opgelegd. Enkel het in de handel brengen en verhandelen van storende apparatuur is niet toegestaan. Nu wordt voorgesteld dit punt uit te breiden. Voorwaarde is wel dat de ontvangstapparatuur die storing heeft, voldoet aan de CE-normering en indien er gebruik wordt gemaakt van een antenne, deze correct is opgesteld (Regeling storingsmeldingen, artikel 4, eerste lid onder e.).

De bindende aanwijzing aan de gebruiker van de storing veroorzakende uitrusting kan inhouden dat deze de uitrusting overeenkomstig de gebruiksaanwijzing dient te gebruiken of dat deze de uitrusting repareert of doet repareren. De aanwijzing kan ook inhouden dat de gebruiker de uitrusting uitschakelt en uitgeschakeld houdt.

Ingeval een gebruiker onevenredig nadeel lijdt dat redelijkerwijs niet voor zijn rekening moet komen, kan aan hem een redelijke vergoeding worden toegekend. Dit zal zich wellicht kunnen voordoen bij gebruikers van uitrusting waarop een CE markering is aangebracht. Het algemene leerstuk van de nadeelcompensatie is daarbij van toepassing. Bij oude en defecte uitrusting kan geen sprake zijn van compensatie.

Een bindende aanwijzing zal ook kunnen worden gegeven indien de gebruiker uitrusting gebruikt welke niet is voorzien van een CE markering. Indien de aanwijzing in dat geval kosten voor de gebruiker met zich meebrengt, zullen deze voor rekening van de gebruiker moeten komen omdat er geen vermoeden van overeenstemming is met de wettelijke regels en het verhandelen van dergelijke apparatuur verboden is. Dit behoort ook de gebruiker te weten.

In de toelichting op pagina 37-38 is meer informatie over dit onderwerp te vinden. Zendamateurs en verenigingen hebben nu de kans om aan de bel te trekken omtrent de PLC-problemeatiek. Daarbij zullen ze rekening moeten houden met de huidige normering (tot 30 MHz), maar vooral daarboven gezien de bandbreedtebehoefte die gebruikers in de toekomst zullen hebben, waardoor aannemelijk is dat de bovengrens van het gebruikte spectrum verhoogd zal worden, mogelijk zelfs tot 500 Mhz.

CEEen ander punt is de CE-markering. Zelfbouw en zendamateurs zijn behoorlijk met elkaar verweven en zendamateurs kunnen daardoor onmogelijk voldoen aan de CE normering aan apparatuur. Voor een willekeurige eindgebruiker is het al bijna onmogelijk om het verschil te zien tussen het bedoelde CE-keurmerk Conformité Européenne en het China Export ‘keurmerk’. Zendamateurs dienen daarom ook vrijgesteld te worden van deze normering, zoals die nu genoemd wordt in de voorgestelde wijziging.

4 antwoorden
 1. Ad pa3fbi
  Ad pa3fbi zegt:

  Hallo Ben,inderdaad ,geen enkele reactie, ik, jij en Paul PD0PSB zijn de enigen die zich druk maken over de storings problematiek heb ik het idee, de rest heeft blijkbaar geen storing of het is “struisvogel politiek” …
  Nederland begint al aardig de status “bananen republiek” bij mij te krijgen op gebied van regelgeving en handhaving…

 2. Rob
  Rob zegt:

  Nou wat ik mis is een link naar het hele verhaal zodat ik dit kan bestuderen alvorens een reactie te geven. Nog geen tijd gehad om het zelf op te zoeken.
  Maar wat ik dacht toen ik dit las is “kan de buurman het apparaat van de zendamateur ook als veroorzaker van storing aanmelden en eisen dat het wordt uitgeschakeld”.

 3. Wim (je weet wel...nou dan weet je het wel)
  Wim (je weet wel...nou dan weet je het wel) zegt:

  Ja mensen, dat krijg je ervan als je een jappenbak koopt en een antenne uit blisterverpakking, omdat dat goedkoper is dan jezelf ontplooien middels zelfbouw en zelfontwerp.

  En het niveau van zendexamens is gedaald op zodanige wijze dat het niet mogelijk is daarmee zelf een schakelingetje te ontwerpen, 300 vragen zonder begrip doornemen en de antwoorden onthouden volstaat.

  Kitje bouwen, dus het niveau van een 12 jarige, is het enige dat overblijft en dan daarbij kans zien de helft van de IC’s, Elco’s en diodes verkeerd om te solderen en weerstanden onderling te verwisselen. Ook nog een klacht indienen bij de producent, omdat er condensatoren van 100 nF inzitten in plaats van 0,1 uF,

  Ik zie geen onderscheid tussen een 27MHz-bakkenist, en een koopdozen appliance operator, die in een microfoon zit te zwetsen, TENZIJ hij Morse op het gehoor opneemt. Maar ja die vaardigheid moet je leren die kun je niet kopen op de hoek. Bovendien help je niet-materieel werelderfgoed te conserveren. Maar ja, kom daar eens om.

Reacties zijn gesloten.