De 36e uitgave DARU-magazine

Gisteren is alweer de 36e uitgave van DARU-magazine naar de leden verzonden. Het 73-pagina’s tellende digitale clubblad wordt – net als voorganger DKARS-magazine – vrij uitgegeven. De vereniging doet niet aan copyright en alle artikelen kunnen (tenzij anders vermeld) vrij gebruikt en verspreid worden. Iedere geïnteresseerde – ook niet leden – kunnen het magazine gratis downloaden.

In dit magazine onder andere:

  • Storingen zoeken en oplossen
  • Blijft DARU Magazine een maandblad?
  • Help, mijn oscillator doet het niet!
  • De geschiedenis van de coaxkabel
  • Kopen we een IC-905 of kan het ook anders?
  • Coax kabels in de praktijk

Voorzitter Bert Woest (PD0GKB) schrijft:

Respekt!

Beginnen met respect leek me op zijn plaats in een tijd dat het wel lijkt alsof je een Nobelprijs verdient zodra je iemand anders eens flink de maat neemt over haar, zijn of het’s mening of overtuigingen. Ook binnen onze eigen hobby lusten de honden er soms geen brood van. Pak maar een gemiddeld forum en een discussie die daarop speelt en je ziet de vonken ervan af spatten. Het is voor diegenen kennelijk volkssport nummer één geworden om, vaak met het bijbehorende verbale geweld, een ander een mening op te leggen. Oh wee als je iets anders vindt. Respect is tegenwoordig ver te zoeken.

Bij een van onze speerpunten staat het ‘Deltaplan Imago Radio(zend)amateur’. Dat heeft twee invalshoeken. Ten eerste hoe we onze hobby positief en wervend onder de aandacht krijgen bij het grotere publiek om zo tot onze volgende generatie te kunnen komen en ten tweede hoe wij met onze omgeving en vooral met elkaar omgaan. Onze hobby verdient het om niet uit te sterven maar ik zie dat wel gebeuren. Ik zie een steeds verder vergrijzende oude (voornamelijk) mannenclub. Dat onze hobby ophoudt te bestaan zal een aantal wellicht worst zijn omdat ze er dan toch niet meer zijn, maar mij of liever gezegd ons en de meesten van u als lezers, gaat dat aan het hart.

Het Deltaplan maken, onze andere speerpunten verder uitwerken en daarmee het bereiken van onze ultieme stip op de horizon lukten tot op heden niet. We missen, ik schreef er al vaker over, handen aan het bed.

Vorig jaar november bespraken we het tekort aan vrijwilligers met onze leden en spraken we af om met het drietallig bestuur dat werd gekozen nog één keer een doorstart te maken. Een krappe vier maanden later zie ik onvoldoende resultaat. Allemaal vanzelfsprekende redenen liggen er aan ten grondslag, maar het feit blijft dat er geen substantiële verbetering te zien is.

Wie het wel gelukt is om voortgang te boeken, is de redactie van DARU magazine. Daarbij vind ik een speciaal woord van dank aan onze hoofdredacteur Erik PA2TX op zijn plaats. Hij is degene die al heel lang geleden mededeelde dat hij het hoofdredacteurschap niet meer kon combineren met zijn werk en privé. DARU leden weten dat, omdat we vele malen hiervoor aandacht vroegen en of iemand deze functie zou willen overnemen. Helaas zonder resultaat. Erik zal er zelf ook nog e.e.a. over vertellen, maar aan deze ietwat sombere toon kunt u lezen dat zowel het voortbestaan van DARU als het magazine onder sterke druk blijven staan.

Ondanks al die bezorgdheid ligt er wel weer een zeer gevarieerd magazine voor u. Zoals ik begon wil ik eindigen namelijk mijn respect uit te spreken naar onze hoofdredacteur die het blad in de lucht heeft gehouden en zijn team dat het ondanks alles toch weer voor elkaar kreeg een mooi exemplaar af te leveren. Veel leesplezier!