Voorlopig geen nieuwe uitgaven van DARU magazine

Gisteren is de 36e editie van het DARU magazine uitgebracht. Voorlopig zat dit de laatste zijn, zoals in diezelfde uitgave te lezen viel. Bij de start van het magazine in oktober 2019 heeft de eindredacteur besloten zich terug te trekken als de uitgaven eenmaal liepen en het redactie team groot genoeg was. Helaas zijn deze werkzaamheden niet meer te combineren met het werk- en privé-leven van Erik (PA2TX). Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) is een oproep gedaan om een opvolger te vinden. Helaas zonder succes.

De redactie zal de werkzaamheden tijdelijk opschorten en kijken hoe verder te gaan. Een maandelijks vervolg zal er in ieder geval niet in zitten de  komende tijd. Er wordt druk gezocht naar een nieuwe hoofdredacteur.

Wat kun jij, lezer van DARU Magazine doen?

Gaat het jou ook aan het hart dat DARU Magazine niet meer maandelijks zal verschijnen kom dan nu in actie! Steun ons in woord en daad. Denk met ons mee, doe met ons mee. Meld je aan voor een rol in het redactieteam of in het bestuur, want daar missen we ook nog menskracht. We kunnen alle hulp bijzonder goed gebruiken! Stuur een e-mail aan secretaris@daru.nu voor jouw steunbetuiging aan DARU of om je aan te melden voor een rol binnen de redactie of in het DARU bestuur.