‘Gerommel rond uitslagen enquête Novice her-ijking’

VERON en VRZA hebben vorige week donderdag de resultaten van de onlangs gehouden enquête gepubliceerd. Daarbij lijken de resultaten niet de werkelijke stemming te vertonen. De verenigingen hebben namelijk ‘gewogen resultaten’ gebruikt, zo schrijft VERON bestuurslid Johan Jongbloed (PA3JEM) op de Mattermost chat server van de Hobbyscoop. Daardoor telt volgens eigen uitleg een stem van een Novice amateur aanzienlijk zwaarder dan een stem van een Full amateur.

De verenigingen gaan hiermee in tegen de opdracht die Agentschap Telecom gegeven heeft. In het officiële verzoek van de toezichthouder wordt aangegeven dat VERON en VRZA mogen meedenken omdat zij de belangen van alle radiozendamateurs vertegenwoordigen. Door de enquêteresultaten van een kleinere groep aanzienlijk zwaarder te laten tellen wordt niet het belang van alle radiozendamateurs vertegenwoordigd.

Een ander lid laat weten “foezelen met de uitkomsten is de bijl aan de wortel vd enquete”. Hij noemt daarbij een vergelijk met de politiek. “Er zijn minder stemmers voor de PvdD dan de VVD, dus we passen een correctiefactor toe om de PvdD-stemmers gelijk te trekken”.

Hamnieuws heeft zondagmiddag de vraag bij de verenigingen voorgelegd of en hoe een ‘correctiefactor’ is toegepast. Van VERON is enkel een reactie ontvangen dat de vraag uitgezet is en reactie volgt. Deze hebben we echter nog niet mogen ontvangen. Van de VRZA is wel een reactie ontvangen.

“Wat betreft je vraag of de resultaten van de Novices 5 x zo zwaar meetellen, kan ik stellen dat dat niet klopt. Ook voor de F-geregistreerden is een factor toegepast. Om het voorbeeld van PE1PTP te volgen: Als er gesteld wordt dat er 200 N-amateurs hebben meegedaan, dan klopt het in verhouding ook dat er zo’n 400 F-amateurs hebben meegedaan. Daarvoor is de factor dan 2,5. Dat betekent dat de N-amateurs niet 5 keer maar ongeveer 2 keer zo zwaar meetellen.”, aldus Ron Goossens (PB0ANL) namens de VRZA.

Ruwe data niet beschikbaar gesteld
Van beide verenigingen hebben we nog geen ruwe data ontvangen. Er is dus geen controle uit te voeren of en hoe de correctiefactor, als die inderdaad toegepast is, werkt en of dit gevolgen heeft voor de uitslag. En dat is jammer, want door de ruis die ontstaan is op de chatserver weten leden die gestemd hebben en de verschillende antwoorden die gegeven worden door VERON en VRZA nu niet hoe het echt zit, noch kunnen zij een controle uitvoeren.

Van VERON-woordvoerder Jean-Paul (PA9X) hebben we inmiddels onderstaande toelichting ontvangen (later toegevoegd aan dit bericht).

Je verzoek om de ruwe data van de enquête N-herijking met Hamnieuws te delen moet ik afwijzen. De ruwe data bevat per deelnemer aan de enquête, persoonlijke informatie. Het gaat om het lidmaatschapsnummers i.c.m. de postcode van de deelnemer. Als wij deze data openbaar maken kan op basis van de postcode de identiteit van deelnemers mogelijk herleid worden. Bijvoorbeeld door met de postcode via QRZ.com te zoeken. Of door op basis van de postcode een straatnaam te herleiden en die via QRZ.com op te vragen. Daarmee is de privacy van de deelnemers aan deze enquête niet meer gewaarborgd en handelen wij dus in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Verder is de combinatie van lidmaatschapsnummer en postcode een methode om bij enquêtes te controleren of een deelnemer lid is van de VERON. Door het openbaar maken van deze combinaties, zou iemand deze kunnen misbruiken door deze bij toekomstige enquêtes in te vullen, en zich zo voor te doen als een ander persoon. Dat willen we te allen tijde voorkomen.

De ruwe data maken we ook niet openbaar zonder bijbehorende lidmaatschapsnummers en postcodes. Het is dan namelijk geen ruwe data meer, maar bewerkt en zonder de unieke sleutel van het lidmaatschapsnummer en de postcode. Dan zijn de uitslagen niet meer te valideren. Wij kunnen de geldigheid van de data alleen garanderen indien deze vergezeld gaan met de lidmaatschapsnummers en postcodes.

Door gebruik te maken van de unieke sleutel lidmaatschapsnummer i.c.m. postcode garanderen wij namelijk dat de uitslagen afkomstig zijn van onze leden. Na controle in onze ledenadministratie op een geldige combinatie van lidmaatschapsnummer en postcode, zijn de ongeldige combinaties uit de uitslagen verwijderd. Dat is met een applicatie gecontroleerd en daarna nog eens tweemaal handmatig gecontroleerd.

Zo zijn een twintigtal ongeldige uitslagen niet meegenomen, dat geldt ook voor dubbele uitslagen. Van leden die de enquête meerdere malen hebben ingevuld zijn alleen de eerst ingediende resultaten geaccepteerd. De resultaten die via het enquêteformulier zijn ingediend kunnen in het bronbestand ook niet gewijzigd worden. De applicatie die de VERON heeft gebruikt, staat dat niet toe.

Kortom, de VERON kan dus per individuele uitslag aantonen dat de deelnemer in kwestie lid is van de VERON.

Verder wil ik je mededelen dat de werkgroep N-herijking de ruwe data van de VERON gebruikt als bron voor het herijkingsproces. Zoals je weet maakt Agentschap Telecom deel uit van deze werkgroep. Het is uiteindelijk aan Agentschap Telecom om de ruwe data die de VERON aanlevert te beoordelen op juistheid. Door de toegepaste methode van enquêteren hebben wij daar het volste vertrouwen in.

Ik hoop dat je deze toelichting snel op Hamnieuws publiceert.

Jean-Paul Suijs | PA9X

Woordvoeder VERON
Hoofdredacteur website en social media kanalen

Maar dan…
Opeens wordt duidelijk waarom de resultaten niet beschikbaar komen. Het is duidelijk dat de verenigingen enkel tijd willen rekken. VRZA PR-man Otto de Ruig (PD2ODR) verzend  een e-mail waarbij beide verenigingen de antwoorden op elkaar afstemmen alvorens deze naar Hamnieuws te versturen. Daar valt te lezen dat het VRZA-bestuur vindt dat Hamnieuws een “Redacteurtje eenmansblog” is en dat ze “niet verplicht informatie te delen met privé initiatieven zoals Zwamnieuws”, want “Zijn manier van publiceren bevalt ons niet.” Er valt op te maken dat de VRZA, ondanks eerder wel toegezegd niet van plan is informatie te delen met leden. “Als je het deelt met de leden is er altijd iemand die lekt. Maar wat is het nut van het publiceren van de ongewogen resultaten?. Er wordt hiermee door randy gesuggereerd dat we ‘niet correcte’ informatie hebben verstrekt.”

Hamnieuws betreurt deze reactie van het VRZA-bestuur.

37 antwoorden
 1. Petro van Lierop
  Petro van Lierop zegt:

  Voor mij was dit deze week een van de druppels om mijn lidmaatschap op te zeggen. Of het helpt weet ik niet, maar mijn statement is hiermee wel gemaakt.

  • Henk
   Henk zegt:

   wij zijn al lang geen lid meer en qsl post gaat via e qsl en wij zijn mijn vrouw en ik,we zijn nu lid van de RFDX club is gratis en gezellig of je je F N of niets hebt iedereen is daar gelijk

 2. MPX
  MPX zegt:

  And the soap continues, goedzo jongens.
  Dadelijk is AT dit gezeik zo zat dat je helemaal niets meer hoeft te verwachten.

 3. Peter
  Peter zegt:

  VRZA. Wat is dit? Voor een vereniging die zich als ‘het betere alternatief’ in de markt zet met ‘een jong bestuur’ en ‘directe democratie’. Iemand met een website die een groter dagelijks bereik heeft dan jullie vereniging aan leden op deze manier wegzetten. En ‘het betere alternatief’ blijkt gewoon een verlengstuk zijn van de VERON gezien de e-mail wisselingen? Ga je eens ongelofelijk kapot schamen. Iedere fatsoensnorm wordt hier overschreden. Gisteren al richting DKARS en nu naar Hamnieuws. Ik snap heel goed waarom de helft van de zendamateurs in Nederland de verenigingen al de rug toegekeerd heeft en dat het aantal leden jaar-op-jaar aan het dalen is…

  • Peter Boeskool
   Peter Boeskool zegt:

   Peter

   Het is de toon die de muziek maakt
   Alleen de scribent van de VRZA heeft een verkeerd mondstuk op de pauken en slaat wederom de plank volledig mis
   Ook binnen Zendamateur com komt Otto verbazingwekkend uit de verkeerde hoek
   Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen.
   De mens die zijn ogen sluit naar het verleden is blind voor de toekomst

   Leve DE DKARS. een innovatieve groep Radiozend en luisteramateur.

   groet aan allen

   Peter Boeskool

 4. Hans - PE0VMT
  Hans - PE0VMT zegt:

  Iets eerder vandaag heb ik gereageerd op het gekrakeel rond modder gooien… Kennelijk hebben sommige mensen liever gedonder in de glazen dan rust in de tent. De term ‘zelfbeperking’ is voor onruststokers geen net woord… Het eigen gelijk is belangrijker dan gezamenlijke belangenbehartiging en samenwerking…
  Stèl je voor, dat een duimbreed toegeven (of even je mond houden) veel meer zou opleveren voor hele volksstammen goedwillende hobbyisten, dan voor jezèlf… Nee, de discussofielen willen nu eenmaal altijd aan het langste eind trekken.

 5. MPX
  MPX zegt:

  Een sjoemel enquête, in Den Haag stoppen ze zoiets meestal gewoon in de doofpot 😀

  • Ron PD0NUD
   Ron PD0NUD zegt:

   Hangt er van af…. als het veel geld gekost heeft dan krijg je een parlementaire enquête….. die nog meer geld kost en niets oplevert hihi

 6. PD1ASH
  PD1ASH zegt:

  Deze enquête is imho sowieso ondemocratisch verlopen.

  Er is namelijk een zeer grote groep gelicenseerden welke Niet Lid zijn van VRZA&VERON, en daarmee Niet mogen deelnemen aan deze besloten enquête.

  Of aspirant leden welke niet optijd door de ballotagecommissie zijn gekomen met een wachttijd van x aantal weken na puplicatie zoals bij VRZA. Dit was in mijn geval. Daarna direct weer opgezegd.

  • PJ
   PJ zegt:

   Dat je er uberhaupt in getrapt bent. Schreeuwerige uithangborden waarin toevallig enkele weken voor de enquête gehouden wordt, de vereniging aangekondigd de contributie tijdelijk te verlagen. Het enige doel was het winnen van zieltjes. De enquête uitsluitend een marketingmiddel. Iets waar beide verenigingen eigenlijk NEE tegen hadden moeten zeggen toen Agentschap Telecom ze voor het karretje spande. Een middel dat, zo lezen we hierboven, ook nog eens zwaar misbruikt is door het verenigingen kartel VERON en VRZA dat zelfs gezamenlijk nog niet eens de helft van de amateurs vertegenwoordigd. Weggegooid geld dus. Met uiteindelijk de zendamateur als verliezer.

   Goed dat je na al dit gedoe je lidmaatschap opgezegd hebt. Ik hoop dat velen volgen. Misschien gaat er dan een keer een lampje branden bij de bestuurders die vanuit de ivoren toren regeren en iedere binding met de leden kwijtgeraakt lijken te zijn. De landelijke bestuurders vertegenwoordigen enkel zichzelf en haar eigen belangen. Op de regionale afdelingen zie je al bijna nooit omdat ze ook hier uitgekotst worden, danwel zichzelf te goed voelen voor de normale zendamateur.

   Gelukkig functioneren veel afdelingen in het land nog wel goed. Daar tref je zendamateurs die elkaar gebroederlijk een hand toereiken en leuke dingen doen. Zonder speldjes, declaraties, en dat soort irrelevante zaken. En die afdelingen zijn er ook zonder directe binding met een van de verenigingen op diverse plekken in het land.

 7. Eline Kleibrink
  Eline Kleibrink zegt:

  ik vind alles wat hierover gepubliceerd wordt erg lijken op moddergooien, heeft niet veel meer te maken met journalistiek. Dit soort publicaties komt de zendamateurwereld ook niet ten goede.

  • PJ
   PJ zegt:

   Daarvoor moet je echt bij de verenigingen zijn. Zij zijn de bron van deze ellende. Don’t shoot the messenger. Of is het nu ook de schuld van Telegraaf en NOS dat er rellen zijn uitgebroken tijdens de G20-top in Frankfurt omdat ze hier aandacht aan besteedt hebben? De omgekeerde wereld natuurlijk. Ik vind dat je uitspraak getuigt van kortzichtigheid. De oorzaak ligt echt bij de verenigingen.
   Een normaal antwoord op normale vragen. Zo moeilijk is het niet. Een ieder kan iets vinden, maar vanuit functie reageer je professioneel. Of het nu een vraag is van een lid, een vraag van iemand met een journalistieke achtergrond of desnoods een vraag van Pino uit Sesamstraat. Die professionaliteit is in straten noch wegen terug te vinden. Ik vraag me überhaupt af of de PR-man het woord professionaliteit kan spellen.

  • Peter Boeskool
   Peter Boeskool zegt:

   Dag Eline
   Bedoel je waarheidsvinding met de term journalistiek?
   Peter.

 8. Henk
  Henk zegt:

  graag de namen in de mail onherkenbaar maken. Denk aan de privacy wetgeving.
  Als mensen de raw data van de enquête willen inzien, richt dan een onafhankelijke commissie in of dien een wob in. Kan volgens mij ook bij een vereniging.

  • Kansloos
   Kansloos zegt:

   Als je niet weet waarover je spreekt is het beter om wijs je mond te houden. De Wob is alleen van toepassing op de overheid, zoals voortvloeit uit art. 110 GW. Privacy van betrokkenen slaat in dit geval alleen op betrokken bestuurders. En die antwoorden vanuit functie. Daar hoort dus een naam bij.

 9. Kansloos
  Kansloos zegt:

  De beste man reageert op zendamateur ‘op persoonlijke titel’ om vervolgens te zeggen dat ‘we’ DKARS achterbaks vinden en bestuurders van de VRZA ‘in dienst staan van de leden’. Om de post vervolgens te ondertekenen met “bestuurslid VRZA” op persoonlijke titel. Nou. Over achterbaksheid gesproken. Hij snapt de ‘commotie en zwartmakerij niet’. De pot verwijt de ketel.

  http://zendamateur.com/viewtopic.php?f=12&t=18621#p203105

  • Bert Schaap
   Bert Schaap zegt:

   Die zijn nog erger, waarschijnlijk door de Caribische insteek hangt die club helemaal van corruptie aan elkaar.
   Gewoon helemaal nergens lid van zijn. Leve het individu. Het begint langzamerhand op een VMBO te lijken.
   Stikt van de hulpverleners en begeleiders en aan het eind van het liedje is men nog steeds te stom voor woorden. Overboord met die enquete, Ik hoef helemaal niet door iemand vertegenwoordigt te worden. Waarom heb je zulke clubs nodig, nergens voor. In een stadsstaatje zoals NL met wat hulpbehoevende verre eilandjes, heb je geen 3 of meer clubs nodig. Maak er 1 van of ga biljarten, of een andere oude mannen hobby. Over een jaar of wat komt er weer een ‘nieuwe’ club, die ook weer de deur staan in te trappen. Opgericht door ex-leden van vorige clubs, die boos weggelopen zijn, omdat men de voornoemde deur niet kon vinden. Met alweer een ‘briljante’ jurist die oh zo goed met antenne plaatsing om kan gaan.. etc.etc.

 10. Raymond
  Raymond zegt:

  Ik vind de hele enquête non valid. Amateurs zonder lidmaatschap van een vereniging hadden geen stem. Niet representatief genoeg. AT had moeten peilen onder alle geregistreerde zendamateurs. Dan had het 100% eerlijk geweest. Verenigingen incluis AT maken er een lachwekkende puinhoop van.

  • Remco
   Remco zegt:

   Je maakt 1 hele grote fout: het is geen verkiezing, maar een peiling van de verenigingen onder hun achterban over de mogelijke steun voor bepaalde keuzes die de werkgroepen zouden kunnen overwegen in herijking van de N-pakket. Ja, je hebt als niet-lid dus geen stem, want er is geen werkgroep die geïnteresseerd is in jouw mening. Maar kennelijk zat je daar niet mee, want je hebt er, door er voor te kiezen nergens lid te zijn, geen invloed te hebben op het beleid van de verenigingen en hun standpunten naar AT.

   • Raymond
    Raymond zegt:

    Verdraai het zoals je wilt, het feit blijft ook al snap jij dit niet. Neem ik je trouwens niet kwalijk hoor. Alles heeft een reden, ook jou standpunt.

 11. Kees
  Kees zegt:

  Ik denk dat het agentschap minzaam lachend het hoofd schudt. Wat ik dan ook maar doe.

 12. Piet
  Piet zegt:

  Gisteren de DKARS nu dit weer, maar het is goed dat er mensen boven op blijven zitten.
  Maar ga wel beide lidmaatschappen opzeggen, waarom kunnen ze niet gewoon doen wat gevraagd word? Altijd maar die machtspelletjes spelen, hier heb ik dus echt geen zin meer in.

 13. Anne Mak
  Anne Mak zegt:

  Eerst heb ik het voor me gehouden maar vooruit. De VERON mag hun enquête zo wie zo overdoen. De database die ze er voor gebruikte was zo lek als een zeef. Je zou zeggen dat je in de database gecontroleerd wordt op je call, naam adres en lidmaatschapsnummer alvorens je toegang krijgt tot het enquête formulier. Een x aantal nummers gelijk aan een lidmaatschap
  was al voldoende om toegang te krijgen. Ik kon de hele zaak zo invullen zonder lid te zijn van de VERON. Dus m.a.w. als iemand kwaad gewild had had 1 persoon wel 10 keer of meer onder verschillende valse namen het formulier in kunnen vullen.
  Ik hoop dat ik de enige was die hier achter kwam, maar ik vrees het ergste! In hoeverre de niet gemotiveerde houding bij aanvang van de enquête hierbij een rol heeft gespeeld heb ik geen zicht op.

  Gr. Anne PB1A

 14. Rob
  Rob zegt:

  De verenigingen mogen natuurlijk best allerlei gewogen resultaten publiceren om de enqueteresultaten duidelijk te maken in grafiekjes en piecharts, zoals “op deze vraag antwoorden de N amateurs dit en de F amateurs antwoorden dat”. Maar als het gaat om het totaalresultaat zoals men dat uiteindelijk aan AT gaat rapporteren als “de mening van de achterban die door de verenigingen vertegenwoordigd wordt” is dat natuurlijk totaal ontoelaatbaar.
  Als men dat niet snapt kan men beter geen enquete houden. Of de enquete alleen onder N amateurs houden als dat nodig is om het gewenste antwoord te krijgen (en dat er dan wel bij vermelden richting AT).

 15. Danny
  Danny zegt:

  Jaren geleden lidmaatschap al op gezegd bij die twee harken.
  Was het niet eens met gang van zaken. Nu al jaren tevreden lid van de frag in leeuwarden.
  Als de feiten verdraaid worden wat heb je dan aan een veron/vrza

 16. Joop van Zeeland
  Joop van Zeeland zegt:

  Hallo OM’s,

  Aan de VERON-site ontleen ik deze deelname-cijfers: 65% F-, 30% N- en 5% Geen (Bij de VRZA iets afwijkende percentages, maar daar zijn de aantallen veel kleiner).

  Dan kom ik tot de volgende correctiefactoren: F: 1/0,65 = 1,54; N: 1/0,30 = 3,33; Geen registratie: 1/0,05 = 20!

  Tot voorjaar ’86 had ik een MARC-machtiging. Jawel, ‘The Blue Night’, een begrip te Hilversum. Dan is het best redelijk om mee te doen als ‘Geen Registratie’ en… mijn stem had 20 keer zo zwaar meegeteld… stom, Stom, STOM dat ik daar niet aan heb gedacht!

  Kan die enquête misschien over??? (geintje!). 73, PA9JOO/P.

 17. Henk PD7HB
  Henk PD7HB zegt:

  Zowel de VRZA en de VERON lijken wel sektes, alles wat binnen deze sekte gebeurd mag niet naar buiten worden gebracht. Verder een zeer vreemde enquête want het lijkt wel of de enige radio zendamateurs in Nederland leden van deze sektes zijn. Iedereen die geen lid is wordt buiten gesloten.

  • Peter Boeskool
   Peter Boeskool zegt:

   Goede avond Henk

   Hetgeen je memoreert zie ik als

   Arrogantie van de Macht

Reacties zijn gesloten.