De zendamateur in Engeland

hamnieuwsDe redactie van Hamnieuws.nl heeft zich verdiept in de manier waarop omliggende landen examens afnemen voor zendamateurs, met de bijbehorende klassen en mogelijkheden die elk examen biedt.

De komende tijd zullen we een (buur)land onder de loep nemen en kijken hoe examens afgenomen worden, welke mogelijkheden elk examen biedt en hoe dit in verhouding staat tot de Nederlandse F(ull) of N(ovice) licentie. Ook kijken we naar de wet- en regelgeving om te zien welke banden en vermogens toegestaan zijn.

Vandaag kijken we in het Verenigd Koninkrijk.

In het Verenigd Koninkrijk  zijn 81.265  zendamateurs actief en bestaan er drie soorten licenties: Foundation (17.980), Intermediate (7.586) en Full (53.518), zo blijkt uit cijfers van toezichthouder OFCOM.

Foundation
Deze licentie geeft toegang tot alle amateurbanden van 135 kHz tot 440 Mhz met een maximaal toegestaan vermogen van 10 Watt PEP. Daarnaast geeft deze licentie toegang tot de 10 Ghz band met een maximaal vermogen van 1 Watt PEP. Gebruik in het buitenland is niet toegestaan omdat de licentie niet voldoet aan de CEPT-aanbevelingen.

Het Foundation examen bestaat uit 26 meerkeuzevragen, waarvan er 19 goed beantwoord moeten worden. De RSGB geeft op haar website aan dat een 10-tal uren studie voldoende is om voor de theoretische test te slagen.  Deelname aan het examen kost circa 35 euro. Daarnaast zal er een praktijkproef afgenomen worden. Ook wordt van Foundation kandidaten verwacht dat ze bekend zijn met morse: Alle 26 letters en alle 10 cijfers moeten geseind en opgenomen kunnen worden als individueel teken. Dit echter met een snelheid van 5 woorden per minuut, waardoor het eigenlijk geen probleem mag zijn. De morse eis bestaat enkel nog voor het Foundation examen, dat in 2002 ingevoerd is.

Intermediate
Deze licentie geeft alle privileges van de Foundation licentie, waarbij het maximum vermogen 50 Watt PEP bedraagt. Ook mogen de banden 23cm, 13cm, 9cm, 6cm en alle banden boven de 10 Ghz gebruikt worden. Gebruik in het buitenland is niet toegestaan omdat de licentie niet voldoet aan de CEPT-aanbevelingen.

Het Intermediate examen is uitgebreider dan het Foundation examen. Er is veel praktische opbouw. Zo moet de soldeerbout ter hand genomen worden om een project te kunnen bouwen. De theoretische test die volgt kijkt terug op de praktische vaardigheden die opgebouwd zijn. Morse is geen vereiste, het Foundation examen moet wel afgelegd zijn voor kandidaten mogen deelnemen aan het Intermediate examen.

Full
Deze licentie staat gelijk aan de aanbevelingen die opgenomen zijn in CEPT T/R 61-02 aanbeveling en staat daarom gelijk met de HAREC vergunning, zoals we deze ook in Nederland kennen. Gebruik op alle amateurbanden is toegestaan met een maximum vermogen van 400 Watt PEP.

Frequentieruimte
Voor alle licentiehouders geldt dat binnen een omtrek van 100 kilometer rondom Charing Cross (Londen) geen gebruik gemaakt mag worden van frequenties tussen de 431 en 432 Mhz omdat dit deel van de 70cm band is toegewezen aan PMR gebruikers zoals taxicentrales. Binnen onze 70cm band worden deze frequenties semi-duplex gebruikt, waarbij de ingang van de repeaters 17 Mhz hoger ligt.

Daarnaast hebben zendamateurs in het Verenigd Koninkrijk toegang tot de 60-meter band. Vanaf 2002 zijn 5 frequenties (kanalen) vrijgegeven, sinds december 2012 heeft toezichthouder OFCOM bekend gemaakt dat er 11 kanalen beschikbaar zijn. Het maximaal vermogen bedraagt 100 Watt PEP (of 200 Watt EIRP) en de maximale antenne-hoogte bedraagt 20 meter. Voldoende dus om een 1/4 golf vertikale antenne te bouwen.

6 antwoorden
    • nanno pd1nk
      nanno pd1nk zegt:

      5wpm moet ik erg om lachen Randy maaruh gaan we nu ook kijken of jij je full nog mag houden met 12wpm? niet katten he, dat kan ik ook.

Reacties zijn gesloten.