Berichten

UK: De 13 en 9cm band voor 238,5 miljoen weg

In het Verenigd Koninkrijk zijn frequenties voor 4G en 5G in de veiling gegaan. Onder deze frequenties ook de 13cm en 9cm amateurbanden, waar Hamnieuws eerder al over schreef. Het gedeelte 2350-2390 MHz is geveild aan Telefónica, dat als enige een bod heeft uitgebracht van 239,5 miljoen Euro.

Ook in Nederland is de druk op de hogere frequentiebanden groot. Agentschap Telecom heeft tijdens het vorige Amateur Overleg al aangekondigd dat er in het najaar een presentatie gegeven zal worden door het DGETM (Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging) over het frequentiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, met het oog op “5G, de explosieve groei van IoT, de vraag naar spectrum voor bedrijfskritische communicatie, camerabewaking/toezicht, intelligente transportsystemen, etc.”

In Nederland hebben we geluk dat we medegebruikers hebben op onze 13cm band. Dit leidt weliswaar met grote regelmaat tot zendbeperkingen, maar omdat er voor deze groep medegebruikers (PMSE) vooralsnog geen ander spectrum beschikbaar is kunnen ook wij, hetzij soms beperkt, gebruik blijven maken van deze band lijkt het.

OFCOM verlengt extra VHF-bandbreedte

Toezichthouder OFCOM heeft de extra Megahertz bandbreedte in het Verenigd Koninkrijk met een jaar verlengd. Zendamateurs mogen daar ook het stuk tussen 146 en 147 MHz gebruiken. Wel is hiervoor een zogenoemde Notice of Variation nodig. Een vergunning die na meldingsplicht wordt verstrekt.

Deze extra Megahertz bandbreedte kwam enkele jaren beschikbaar nadat defensie dit stuk verlaten had. Zendamateurs doen hier digitale experimenten. Bijvoorbeeld in digitale Reduced Bandwidth ATV met bandbreedtes tot 500 kHz. Eerder al zijn de beelden die verzonden zijn vanuit Engeland ook in Nederland ontvangen.

Te koop: De 13cm amateurband

In het Verenigd Koninkrijk is een veilig gestart voor een deel van de 13cm amateurband. Het spectrum tussen 2350 en 2390 MHz komt daar beschikbaar voor aanbieders v an mobiele telecommunicatie. Dit spectrum is beschikbaar gekomen omdat de primaire gebruiker, Defensie, het heeft ingeleverd. Hamnieuws schreef hier twee jaar geleden al over. Toezichthouder OFCOM houdt rekening met een opbrengst van 70 miljoen pond, maar er moet opgemerkt worden dat er ook grote stukken van de 3,5 GHz band in de veiling gaan die binnen dit bedrag vallen.

Op de website van Southgate ARC is meer informatie te lezen.

‘UK: 6cm band naar WiFi’

In Engeland is toezichthouder OFCOM een consultatie gestart. Zij is van plan de wifi band uit te breiden en dat moet gebeuren binnen de 6cm amateur band. Een uitbreiding die voor de hand ligt, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels hebben de RSGB en Amsat UK bezwaar gemaakt tegen een eventuele allocatie. Met name omdat de satellietband en het weak-signal gedeelte getroffen zou worden door storing.

Lees meer

UK doet 13cm band in de uitverkoop

ofcom-logoIn het Verenigd Koninkrijk heeft toezichthouder OFCOM een stuk 13cm band in de etalage gezet. Eerder al werd dit spectrum, dat loopt van 2350 tot 2390 MHz, ontnomen van zendamateurs. Samen met het spectrum 3410-3480 MHz en 3500-3580 MHz staat het nu in de etalage voor nieuwe breedband toepassingen.

Het spectrum was voorheen primair in gebruik bij defensie. Zij moeten in opdracht van de overheid 500 MHz spectrum vrijmaken voor 2010. Ook in Nederland is de overheid hiermee bezig.
Zendamateurs verloren hiermee automatisch de secundaire status. Dit had met name invloed op diverse ATV-toepassingen. Repeaters moesten van frequentie verhuizen of in het ergste geval stoppen met uitzenden op de 13cm band.

Lees meer

Uitbreiding Engelse 4-meter band

70Mhz-display-FT847OFCOM, toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk, heeft ingestemd met een uitbreiding van de 4-meter (70 MHz) band voor zendamateurs. Houders van een Full licentie kunnen, na melding, toegang krijgen tot het gebied 70.5000 tot 71.5000 MHz. Deze toestemming is voor de duur van 12 maanden.

Toegang tot het extra stukje band wordt verleend op ‘non-protection, non-interference’ basis en geldt tot er een andere gebruiker voor het spectrum gevonden is. Er geldt wel als voorwaarde dat de amateurdienst geen storing mag veroorzaken aan derden.

Lees meer

Consultatie Engeland: banden weg

ofcom-logoToezichthouder OFCOM is een consultatie gestart onder zendamateurs in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel er in de inleiding netjes geschreven wordt dat enkele banden voor iedere zendamateur beschikbaar komen – voor onder andere de 630- en 60-meter band moet nog individueel een vergunning aangevraagd worden –  zal een goede lezer meer opvallen: Hele stukken spectrum zijn van de 13 en 9 centimeter band geschraapt, zoals al eerder werd aangekondigd.

Het goede nieuws is wel dat zendamateurs zelf inspraak krijgen tijdens de consultatie, waar we in Nederland overgelaten zijn aan belangenbehartiging door de twee landelijke verenigingen tijdens een half-jaarlijks overleg met toezichthouder Agentschap Telecom. Amateurs in het Verenigd Koninkrijk worden dan ook massaal opgeroepen te reageren.

Lees meer

VK sluit deel VHF voor zendamateurs

ofcom-logoIn het Verenigd Koninkrijk gelden weer zendbeperkingen op de 2-meter band. Dat is de uitkomst van het overleg tussen toezichthouder OFCOM en de Radio Society of Great Britain (RSGB). Er zijn 4 ‘kanalen’ met een bandbreedte van 25 kHz afgestaan voor een evenement dat plaatsvindt in Glascow, de hoofdstad van Schotland. De uitgegeven frequenties zijn: 144.000, 144.025, 144.075 en 144.100 MHz. De CW-oproepfrequentie 144.050 MHz is daarbij bewust vrijgelaten.

De beperking geldt van 22 juli tot en met 4 augustus aanstaande en is pas op 22 juli zelf aan zendamateurs bekend gemaakt via de website van de RSGB. Het is onduidelijk waarom de toezichthouder niet 4 frequenties in het reguliere spectrum vrij kon maken voor dit tijdelijke evenement.

Lees meer

VK verliest bijna hele 13 en 9cm band

Zendamateurs in het Verenigd Koninkrijk verliezen bijna de hele 13cm en 9cm band. Dat heeft toezichthouder OFCOM besloten na ruim een jaar aan consultaties.

De frequenties tussen 2350 tot 2390 MHz en tussen 3410 tot 3475 MHz moeten ingeleverd worden voor ‘nieuw civiel gebruik’. Naar verwachting zal deze ruimte vrijgegeven worden voor telefonie- of dataverbindingen.

OFCOM heeft hiertoe besloten nadat defensie spectrum teruggegeven heeft en de toezichthouder op zoek is naar nieuwe toepassingen voor de band. Zij is van mening dat de frequenties voor een aanzienlijk groter publiek beschikbaar moeten komen.

Lees meer

Plannen voor nieuwe ISM-band in de UK

ofcom-logoEn het Verenigd Koninkrijk is toezichthouder OFCOM een consultatie gestart om twee nieuwe ISM-banden toe te wijzen in het sub-GHz. spectrum. Het gaat om de frequentiebanden 870 tot 876 MHz en 915 to 921 MHz.

Volgens de toezichthouder is er een behoefte aan meer ruimte voor onder andere slimme energiemeters, de zogenoemde Smart Grids. Daarnaast zijn er diverse reacties van marktpartijen binnengekomen die ieder hun visie geven. Een van deze partijen wil ruimte voor machine 2 machine communicatie gebruiken en zit graag dat de toezichthouder een hoger vermogen en een hogere duty-cycle faciliteert.

Lees meer