DKARS Magazine mei 2015

dkars-logoIn de nacht van vrijdag op zaterdag geeft DKARS met de elfde uitgave van haar magazine uit. Secretaris Peter de Graaf (PJ4NX) laat aan Hamnieuws weten dat donateurs het magazine reeds in de mailbox hebben ontvangen.

Deze uitgave van het digitale blad bevat 49 pagina’s. Downloaden is gratis en verspreiden wordt aangemoedigd door DKARS.

In de elfde uitgave onder andere aandacht aan deze onderwerpen:

  • Raspberry Pi SSTV Camera
  • Een vier-(en zes) meter Yagi
  • Dodelijke Radio Signalen
  • Morse, hoe het begon
  • Een transceiver met een hoog hobby gehalte
  • Storingsproblemen met straatverlichting

Alles lezen en het magazine gratis per e-mail ontvangen kan door een e-mail te sturen aan het e-mail adres: magazine@dkars.nl.

Van de eindredacteur:

Dit is dan de elfde editie van het DKARS Magazine, eigenlijk had de vorige editie beter als elfde(het gekkengetal) uit kunnen komen, dat had leuk bij één april gepast. Veel oplettende lezers zo merkten wij ontdekten een één april grap in de april editie, maar de grap was ook dat er twee grappen instonden en dat had niet iedereen verwacht. In de overige Nederlandse amateurbladen (of wat er nog van over is) zien we de laatste jaren helaas niet of nauwelijks wat specifieke aandacht voor het fenomeen ‘één april’, toch wel jammer vonden wij, tradities zijn er ook om in ere te houden toch? Welnu, het verhaal over de ‘Uber app’ en ‘Vonkenboer zoekt vrouw’ hebben we dus uit onze duim gezogen 🙂 Naast een fors aantal serieuze reacties, die we direct uit de droom geholpen hebben, kwamen er ook heel veel reacties van mensen die het wel konden waarderen gelukkig. Op pagina 5 een kleine bloemlezing uit deze reacties.

De Dutch Kingdom Contest is in aantocht! De voorbereidingen voor het uploaden en verwerken van de scores zijn zo goed als afgerond, vooral dankzij de ‘niet aflatende inzet’ van Wim, PH7WIM en ook van Wijnand, PD5WL die tezamen de ‘ICT-backbone’ van de DKARS vormen. Omdat de juni editie van het Magazine nog een hele week voor dat de contest begint zal verschijnen zal er in deze editie dus zeker nog het laatste nieuws over de contest te lezen zijn. Uit de reacties die nu al steeds binnenkomen blijkt in ieder geval dat er aardig wat stations mee gaan doen en dit kan zelfs in combinatie met de IARU HF-Fieldday, voor wat de DKC-regels betreft.

Voor het feit dat DKARS haar bestaan nog in weken i.p.v. tientallen jaren uitdrukt kunnen we toch al stellen dat er zeker al veel bereikt wordt en ook op korte termijn nog meer bereikt gaat worden. Naast de DKCcontest is er momenteel erg veel gaande op EMCgebied en in het volgende editie zal hier ook uitgebreid aandacht aan worden geschonken. Om een tipje van de sluier op te lichten, DKARS zal laten zien dat wij ‘de strijd’ voor een schonere ether ook op een andere manier aanpakken dan alleen de geëffende paden te betreden. Donateurs kunnen zo ook zien dat hun bijdragen ook nuttig besteed worden.

Natuurlijk is de DKARS een ‘ondemocratische stichting’; wij zijn de eerste die dat ook altijd blijven herhalen, dit wil niet zeggen dat wij niet naar onze ‘donateurs achterban’ luisteren ook hier gaan we op korte termijn meer duidelijkheid in scheppen. Deze ‘ondemocratische stichting’ blijft wel degelijk open en transparant dus!

Tot slot veel leesplezier toegewenst en heb je kopij, een mening, gevraagd of ongevraagd advies, dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via: magazine@dkars.nl.

73 de Peter de Graaf (PJ4NX/PA3CNX)
Secretaris en eindredacteur.

2 antwoorden

Reacties zijn gesloten.