Hoe nu verder met de 70cm band

hamnieuwsHet persbericht dat uitgegaan is van Agentschap Telecom houdt de gemoederen bij veel zendamateurs bezig. Een storingsklacht van een individuele zendamateur is dermate geëscaleerd, dat de overige 14.000 zendamateurs er nu mogelijk hinder van gaan ondervinden.

De laatste paragraaf, en dan met name de laatste regel, zorgt voor veel ophef bij zendamateurs. Agentschap Telecom kondigt namelijk aan of de primaire status van zendamateurs binnen de ISM-band op 70cm nog wel kan blijven voortbestaan.

Bij het vrijgeven van ISM-banden, voor het eerst genoemd in de verslagen van een ITU-vergadering in 1947, wel nagedacht over de allocatie en medegebruikers. Zo moet apparatuur tot in hoge mate immuun zijn voor verstoringen van primaire gebruikers. Dit houdt echter niet in dat er ooit rekening mee gehouden is met een medegebruiker die – al dan niet bewust – vrijwel 24/7 ATV-uitzendingen maakt op de 70cm band, gemoduleerd in AM. Met een centerfrequentie van 434.250 MHz (autosleutels voor o.a. Volvo) ligt deze erg dicht bij de veelal gebruikte frequentie 433.920 MHz, dat door vrijwel alle overige fabrikanten gebruikt wordt.

Hamnieuws beschikt op het moment van schrijven niet over een overzicht van alle storingen door en aan de zogenoemde LPD-apparatuur. Agentschap Telecom heeft op haar website een speciale pagina ingericht om gebruikers van apparatuur te informeren over verstoringen en hoe deze zelf op te lossen. Het woord radiozendamateur komt nergens op deze pagina voor. Het is daarom aan te nemen dat het aantal storingen veroorzaakt door zendamateurs op een hand te tellen is over de afgelopen jaren. Het is ook aanneembaar dat het aantal klachten van zendamateurs over ISM-toepassingen minimaal zal zijn gezien het zeer geringe vermogen van maximaal 10 milliwatt ERP.

De vraag is hoe we – zendamateurs, verenigingen en toezichthouder – verder moeten. Een individuele klacht kan en mag nooit de basis zijn om de primaire status van (een deel van) de 70cm band ter discussie ter stellen. Mijn inziens heeft Agentschap Telecom in de zaak Bergschenhoek juist gehandeld door de zendamateur te verzoeken de verstorende uitzendingen te staken, waarbij meteen een maatregel aangekondigd wordt met een (algeheel) zendverbod wanneer dit niet gedaan wordt. Feitelijk komt het op hetzelfde neer, al kan tegen een vrijwillige maatregel nooit beroep ingesteld worden.

Binnen het ISM-banddeel op de 70cm band, lopend van 433.050 tot 434.790 MHz, is weinig activiteit van zendamateurs waar te nemen, anders dan enkele simplex uitzendingen. Zo heeft ook Agentschap Telecom geconcludeerd en ter kennis gebracht middels een presentatie tijdens het voorlaatste Amateur Overleg aan de verenigingen. De vraag is echter wel, juist nu, waarom die mededeling gedaan is. Uit het verslag is dit helaas niet op te maken. De enige activiteit die plaatsvind binnen het genoemde banddeel is Amateur TeleVisie, vrijwel uitsluitend verzorgd door Novice amateurs omdat zij geen andere banden hebben waar deze mogelijkheid bestaat.

In België is wel nagedacht over dit probleem. Het is houders van een basisvergunning niet toegestaan ATV-uitzendingen te verzorgen. De basisvergunning deed zijn intrede ook na de start van de analoge ATV uitzendingen, anders dan in Nederland waar ATV voor Novices op 70cm eigenlijk pas van grond kwam nadat ISM-allocaties al gemaakt waren. Wellicht zou dit ook de oplossing zijn voor Nederland. Zo houden zendamateurs de primaire status en worden verstoringen aan ISM-gebruikers voorkomen. Novices hebben echter wel een probleem: de modulatiesoort in zijn geheel vervalt. Ter compensatie zou de 23cm band open gesteld kunnen worden voor uitsluitend ATV. Gezien de beschikbare bandbreedte leent deze band zich wel voor het doen van ATV-experimenten. Daarbij is de modulatie ook nog eens in FM in plaats van AM, waardoor verstoringen minimaal zijn.

De 23cm band is in Nederland op secundaire basis toegekend aan radiozendamateurs en loopt van 1240 tot 1300 MHz. Voor analoge ATV zijn voldoende kits beschikbaar om eenvoudig een goede en degelijke zender te bouwen. Hetzelfde geldt ook voor digitale TV (DVB-S, DVB-T). Medegebruikers van de 23cm band zijn onder andere de navigatie-systemen GPS, GLONASS en GALILEO, al dan niet via GNSS-repeaters, alsook het Ministerie van Defensie. Agentschap Telecom is echter geen voorstander van het toekennen van banden met een secundaire status aan houders van een Novice machtiging.

Mocht de 23cm band geen optie zijn, dan zal een bandbreedtebeperking op de 70cm band dat wel kunnen zijn, waardoor analoge ATV niet meer toegestaan wordt. Digitale alternatieven komen meer beschikbaar en deze kunnen ingezet worden buiten het ISM-spectrum wanneer de bandbreedte beperkt wordt tot 2 MHz.  Vervelend voor een kleine groep gebruikers, maar de redding voor een nog veel grotere groep. Immers, veel toepassingen in de 70cm band kunnen moeilijk tot niet uitwijken naar andere frequenties. Denk aan de satelliet toepassingen, maar ook binnen de 2-meter band is onvoldoende spectrum om alle Digital Voice repeaters te huisvesten. Laat staan de analoge (bovenregionale) repeaters…

Een andere optie is natuurlijk zendamateurs een secundaire status geven. Maar een gevolg hiervan zal zijn dat de 70cm band in de toekomst nog wel eens kon krimpen. In veel andere Europese landen zijn delen van deze band al vergunt aan commerciële gebruikers. Laten we daarom met z’n allen eens helder kijken naar goede mogelijkheden in om dit mooie stukje spectrum in de toekomst te behouden voor zendamateurs. Behoudt van de 70cm band, houdt ook in dat er een geen tonnen aan investeringen in D-sar, DMR en repeater netwerken niet voor niets zijn geweest.

Randy / PH4X

13 antwoorden
 1. Roy
  Roy zegt:

  In concrete aantallen, hoeveel N amateurs zijn er die 24/7 ATV uitzenden op 70cm? Ik denk niet dat het de moeite is (afgezien van de vraag of je dat moet willen) om die te verhuizen naar 23cm..maar ik kan er naast zitten.

 2. Elinek
  Elinek zegt:

  Wat mij betreft mogen de Novice amateurs op wel meer banden komen. Op 40 meter hebben de F-amateurs er enkele jaren geleden ook 100 KHz bijgekregen, dat mogen we best wel delen. Ik ben het er mee eens dat er een uitdaging moet blijven om voor de F te gaan, maar er moet ook een uitdaging zijn voor niet-zendamateur om de N te halen in plaats van aan piraterij te doen waar alles “mag”. En wat de 23 cm betreft, Novice met zeer beperkt vermogen toestaan. Met goede bekabeling en een goede antenne is er met 10 Watt nog aardig wat te bereiken. Ik denk dat er dan uitdaging genoeg blijft voor velen om voor de F te gaan.
  En dan de 70 cm: gebruiken wij die band gewoon niet te weinig? Ik schat dat 90% van de 70cm repeaters vrijwel nooit gebruikt wordt, de simplex-frequenties nog minder. Terwijl het zo’n mooi bandje is, antennes zijn nog goed handteerbaar, bekabeling en bouw net niet al te kritisch, het ruisniveau is er laag en er kunnen bij bepaalde atmosferische condities heel behoorlijke afstanden worden afgelegd. Zitten we niet te vastgeroest op de 5 keer smallere 2 meter?

  • Gerald
   Gerald zegt:

   “”En wat de 23 cm betreft, Novice met zeer beperkt vermogen toestaan.””

   Deze zin moet ik wel even om lachen welke N amateur werkt er met 20 watt op de andere amateurbanden?

 3. Henk
  Henk zegt:

  Waar gaat dit allemaal over? Het ging toch over de 70cm band!!!!!!!!!!!!!!

 4. JEROEN
  JEROEN zegt:

  @elinek

  Ik ben zelf een N machtiginghouder en zou zelf niet eens willen op 23 cm .
  dat bandje is niet zo breed voor nog meer atv signalen .
  tevens zitten er op 1252 en 1280 ingangen voor repeaters en die worden behoorlijk gebruikt door F machtiginghouders ,dus nee ik zou daar niet tussen willen zitten als we die band en bij krijgen voor atv .
  Doe net zoals duitseland geef daar een stukje 10 GHz vrij ,dan praat je echt over zichtverbindingen en veel minder kans dat je iemand stoort dan op 23 cm .
  geef 100 of 200 MHz vrij voor N in mijn ogen en sluit de modus atv op 70 cm dan definitief af.
  ik respecteer ieder zijn mening ,en dit gaat in mijn hoofdje rond .succes allemaal.

 5. Ruud
  Ruud zegt:

  Citaat:
  “Novices kunnen dus, al dan niet ondersteund door ervaren bouwers die in het bezit zijn van degelijke meetapparatuur vanuit de verenigingen, naar hartenlust experimenteren zonder verstoringen te veroorzaken.”

  Beetje denigrerend is het wel…
  http://www.rronline.nl/pd0aqk/meetapp/index.html
  Heb het vermoeden dat hiermee storingen wel verholpen kunnen worden of op z’n minst analyseren:-)
  Groet,
  Ruud

   • Ruud
    Ruud zegt:

    Tja, da’s een nadeel als je aan zelfbouw doet, dan moet je ook nog betrouwbaar kunnen meten:-)

  • johan
   johan zegt:

   Ik vind het weer een beetje kort door de bocht dat er geen novice amateurs zijn met goede meetapparatuur, ik kan beroepshalve over diverse professionele meetapparatuur beschikken.
   Zou het ook kunnen dat er amateurs zijn die tevreden zijn met de handel die in de winkel te koop is.

   Verder vind ik dat er duidelijk beschreven is wat je mag met een N en F machtiging, wil je meer als novice dan moet je een F halen

 6. Hans
  Hans zegt:

  23 cm is een zeer leuke band, grote afstanden zijn mogelijk met smalband, kan zelf bijna altijd 800 km werken. Met breedband zijn ook goede mogelijkheden waarbij je de extra winst van een wat grote antenne al snel kan merken.
  De grootste bedreiging op 23 cm is de komst van Galileo. Of dit terecht zal zijn moeten we nog verder afwachten.

 7. pd1srm
  pd1srm zegt:

  tja SSTV op de 70 cm band is ook al zo’n moeilijk iets. 433.400 is daar de frequentie. zit er wel eens een enkel keer.

 8. PD0MV
  PD0MV zegt:

  Jammer dat het idd zo is geescalleerd, en dat er allerlei onwaarheden de wereld wordt ingeholpen. Maar gelukkig zijn er amateurs die orde op zaken willen en kunnen stellen. Maar wat ik niet begrijp is dat vele zeggen geen interesse te hebben in de 70cm band, met als excuus van de betreffende band is zo dood als een pier idemdito op 2m band. Maar heb je dan wel enige recht van spreken voor behoud van die band als de betreffende band je toch niet interesseert, want de enige manier om sterk te staan is dat de banden meer en vaker gebruikt moeten worden ook door de gene die niet echt interesse hebben in die band, ben ik persoonlijk van mening en nee dit moet je niet te persoonlijk opvatten maar meer in het algemeen.
  en je kan dan wel zeggen van ga dan naar 23cm, maar dan weet ik te voorspellen dat je hetzelfde gedonder mogelijk in de hand werkt doordat buren klagen over het wel of niet werken van hun WiFi dan krijg je dus precies hetzelfde gedonder als wat er nu gecreeerd is op 70cm, als ik het fout heb hoor ik het wel dan neem ik mijn woorden terug. Ik ben als Novice tevreden en ik doe mijn best om de F te behalen waar ik al enige tijd mee bezig ben, omdat ik moeilijk leren kan, maar dat maakt het niet onmogelijk, is mijn insteek.

  73 !!

  • Hans
   Hans zegt:

   Je hebt het fout, 23 cm gebruik geeft geen probleem met Wifi omdat Wifi dichtbij de 13 cm band zit.
   Op 23 cm zijn er weer andere bedreigingen zoals er eigenlijk op alle banden boven 144 MHz bedreigingen zijn.

   70 cm maar ook alle andere banden hebben te maken met weinig activiteit maar ook het feit dat er heel erg veel onkunde is. Met een goed station zijn verbindingen over grote afstand mogelijk tot wel 800 km. Activiteit is helaas beperkt tot gelegenheden zoals een contest of goede condities.
   Meer activiteit geeft een betere positie tijdens onderhandelingen met AT maar is zeker niet bepalend voor de uitkomst. AT gaat haar eigen weg en als het zo uitkomt moeten amateurs wijken, of er veel of weinig amateurs actief zijn. Het overleg tussen AT en de verenigingen zal daar weinig aan veranderen.

Reacties zijn gesloten.