Overheid start consultatie NFP2014

overheidHet Ministerie van Economische Zaken is deze week een consultatie gestart om enkele wijzigingen door te voeren in het vorig jaar geintroduceerd Nationaal FrequentiePlan (NFP2014).

Er is een ontwerpbesluit ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het besluit in te dienen en de frequentietabel te controleren op de correcte vermelding van rechten.

Ook voor zendamateurs bevat dit concept voorstel enkele wijzigingen.

Het eerste relevante voorstel is dat er ruimte is gereserveerd voor zendamateurs in de 60-meter band in het spectrum 5.350 tot 5.450 kHz. met een secundaire status. De primaire gebruiker blijft Defensie. In beginsel wordt dus 100 kHz toegezwezen aan de amateurdienst, terwijl het WRC voorstel voorstelt om het frequentiegebied 5.250 tot en met 5.450 kHz te harmoniseren. Om aansluiting te krijgen bij omliggende landen is het belangrijk dat verenigingen – of individuele zendamateurs – feedback geven op de consultatie.

Een andere wijziging is het toewijzen van het spectrum 2.010 tot 2.025 MHz. voor ENG/OB dienstverleners, ofwel draadloze audio- en videoverbindingen. Dit kan tot gevolg hebben dat er minder vaak zendbeperkingen gelden voor de 13-cm band die voor zendamateurs beschikbaar is, al is de hoeveelheid gereserveerd spectrum zeer minimaal met een bandbreedte van slechts 15 MHz. Op diezelfde 13cm band worden er meer wijzigingen voorgesteld. Zo kunnen drones een vergunning aanvragen om in de banddeel 2.300 tot 2.495 MHz. uitzendingen te verzorgen.

In het spectrum 3.410 tot en met 3.500 MHz en van 3.700 tot 3.800 MHz. kunnen ‘lokale besloten netten’ tot 1 september 2026 actief zijn. Te denken valt aan draadloze computernetwerken op industrieterreinen. Vanuit de markt is er behoefte naar een rustig stuk spectrum voor onder andere outdoor point2point verbindingen omdat de 2,4 GHz WiFi band overvol is. Deze vergunningen zullen circa 400 euro per opstelpunt gaan kosten en EZ verwacht er landelijk slechts een 10-tal uit te geven. Gezien de verkrijgbaarheid van standaard apparatuur kan het ministerie zich hier nog wel eens in vergissen.

Meer informatie: internetconsultatie.nl/nfp_wijzigingspakket_2015_1. Reageren kan tot uiterlijk 21 augustus 2015. Reacties van marktpartijen worden zichtbaar op de website. Hierna wordt besloten of het voorstel, al dan niet in aangepaste vorm, wordt aangenomen en volgt een publicatie in de Staatscourant. Twee weken na deze publicatie zou de nieuwe wet dan in werking treden.

31 antwoorden
 1. Michel PE1NVK
  Michel PE1NVK zegt:

  Met de meldingsplicht wordt gewoon de registratie bedoeld. Het is dus niet zo dat amateurs het gebruik van de 5MHz-band afzonderlijk moeten gaan melden.

  • Rob
   Rob zegt:

   Daar komen er helaas steeds meer van, gezien het aantal uitzendingen door ongeregistreerde gebruikers
   dat je de laatste tijd hoort.
   Maar het hele registratie systeem is al een afzwakking t.o.v. vroeger toen je nog een machtiging kreeg, en
   ik denk niet dat het een goed idee is om zelfs die registratie te gaan afschaffen. Registratie zorgt toch dat
   je een identiteit kunt koppelen aan een uitzending, en daarmee verantwoordelijkheid voor de inhoud.
   Als je dat afschaft dan worden de amateurbanden gewoon hetzelfde als de 27MHz band en de PMR kanalen,
   en is het helemaal niet meer mogelijk om nog paal en perk te stellen aan wat er wel en niet mag wat betreft
   inhoud van de uitzendingen en het onderling elkaar storen.

   • Adriaan
    Adriaan zegt:

    Je hebt toch je call die je met regelmaat moet gebruiken als identiteit?

    • Rob
     Rob zegt:

     Dat is je registratie! Maar ik begrijp dat jij daar de zin niet van inziet.
     Dit is echter wel het onderscheid tussen ongeregistreerd gebruik (27MHz, PMR) en
     amateurradio zoals het vandaag nog is. (dus na de tijd van de “machtiging” en “vergunning”).

 2. Bram
  Bram zegt:

  1. Met het genoemde WRC-voorstel wordt agendapunt 1.4 van de in november 2015 te houden WRC bedoeld.
  Dit agendapunt beoogt niet het frequentiegebied van 5.250 tot en met 5.450 kHz te harmoniseren, maar een gedeelte van dat bandsegment voor de amateurdienst beschikbaar te stellen.

  2. Het geven van feedback in het kader van de publieke consultatie is niet bedoeld om aansluiting te krijgen bij de ons omringende landen.

  3. Het betreft hier een besluit tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014. Het is geen wet die in al dan niet aangepaste vorm moet worden aangenomen, maar een Algemene Maatregel van Bestuur, die in werking treedt met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.
  Daarna zullen ook de voorwaarden voor amateurgebruik van de 5 MHz-band worden vastgesteld en in de Regeling gebruik frequentieruimte met meldigsplicht 2015 worden opgenomen.

 3. Hans PA0EHG
  Hans PA0EHG zegt:

  Opvallend is dat in het hele stuk nergens vernoemd wordt of de nieuwe gebruikers nu een primaire of secundaire status krijgen. Gezien de problematiek die er nu al speelt op de 13 cm band lijkt me toch essentieel om te weten of de nieuwe gebruikers de primaire status krijgen of een secundaire status.
  Anders krijgen we straks bij iedere drone die opgelaten wordt ook zendbeperkingen voor het gebruik van 13 cm opgelegd !!

  • PDØMV
   PDØMV zegt:

   HEy hans dat is een hele goeie !! maar dat gaat als het al op gaat op voor prof drone gebruikers, amateur vallen er buiten die als hobby een drone hebben. Maar ja het verschil tussen prof en amateur is ook ver te zoeken, als prof moet je vliegbrevet incl allerlei wets documenten hebben en als amateur drone vlieger ben je haast ( vogelvrij ) wat niet mag wordt haast niet gehandhaafd, dan doel ik op die filmpje die opduiken op grote hoogte.

  • Peter
   Peter zegt:

   Een ieder mag op- of aanmerkingen sturen. Of je moet erop vertrouwen dat de verenigingen dat voor je doen. Maar meer feedback is altijd beter om zaken op de kaart te krijgen, dus ik wil een ieder adviseren zelfstandig te reageren. Daar is de consultatie voor.

 4. Wim PD0EDN
  Wim PD0EDN zegt:

  Beste Hans,
  Radio amateurs hebben in de 13cm band een secundaire status, dus zullen we ten alle tijden moeten zorgen dat we andere gebruikers niet storen ook al hebben deze ook een secundaire status.
  En al hadden we een primaire status dan nog moet je alles doen om storingen te voorkomen, zie de recente uitspraken over het gebruik van de 70cm band door een amateur in Bergschenhoek.
  Best 73’s Wim

  • Hans PA0EHG
   Hans PA0EHG zegt:

   Beste Wim,

   Juist omdat we daar een secundaire status hebben ben ik benieuwd welke status nieuwe gebruikers zullen krijgen. Als dat secundair is net als de zendamateurs is er niet zoveel aan de hand. Als de nieuwe gebruikers een primaire status krijgen dan vormen ze een grote bedreiging voor de mogelijkheden van zendamateurs.

   Mijn constatering is echter dat in het NFP2014 met geen woord gerept wordt over de status van de nieuwe gebruikers. Zeker gezien de huidige werkwijze van AT mbt primair en secundair is dat een zorgelijke ontwikkeling die ik veel bedreigender vind dan de verdere inhoud van het NFP2014.

   73 Hans.

   • Bram
    Bram zegt:

    Beste Hans,

    In het NFP 2014 was de frequentieband 2300 – 2495 MHz reeds met een primaire status toegewezen aan de mobiele dienst. Als onderdeel van die mobiele dienst, en dus ook met een primaire status, is daar nu het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen aan toegevoegd.
    Je constatering dat er in het NFP met geen woord over de status van de nieuwe gebruikers wordt gerept, is onjuist.
    In het wijzigingsvoorstel dat nu ter consultatie voorligt, is in de gehele 195 MHz brede frequentieband voor de nieuwe gebruikers een primaire status aangegeven.

    • Hans PA0EHG
     Hans PA0EHG zegt:

     Beste Bram,

     In het nu voorliggende stuk kan ik nergens vinden dat er een primaire status aan de nieuwe gebruikers wordt gegeven. Wellicht dat je dat ergens anders vandaan hebt maar in dit stuk kan ik het zo niet vinden.
     Als het waar is wat je schrijft dan denk ik dat we als amateurs massaal onze visie moeten inbrengen want het gebruik van de 13 cm band wordt ons anders helemaal onmogelijk gemaakt. Met de huidige werkwijze van AT die meteen beperkingern oplegt zelfs als onduidelijk is dat een primaire gebruiker storing zal ondervinden zal dat voor RPAS ook zeker gaan gebeuren. Of nog erger we raken de band kwijt door dit soort toewijzingen.

     Ik neem aan dat de verenigingen ook hier op gaan reageren.

     • Bram
      Bram zegt:

      Beste Hans,

      Dat je het niet zo makkelijk kunt vinden is begrijpelijk. In de allocatietabel van het NFP vind je de kolom ITU Dienst. Hier wordt de radiodienst vermeld waarvoor de betreffende band in Nederland is bestemd.
      Zo staat er MS voor de MOBILE SERVICE en as voor de amateur service. In hoofdstuk 9 van het NFP, met als titel “Korte handleiding voor interpretatie van de frequentietabel” vind je een uitleg van het verschil tussen hoofletters en kleine letters.
      Daar staat:

      ITU-Radiodienst

      Onder deze kop staat de ITU-radiodienst (afkorting) waarvoor Nederland de betreffende frequentieband heeft bestemd. Annex 1 geeft de volledige lijst betekenissen van deze afkortingen.

      In deze kolom wordt een primaire status aangegeven in hoofdletters als [RADIODIENST]. Een secundaire status wordt aangegeven met kleine letters dus als [radiodienst].

      Non Interference-bestemming wordt aangegeven in kleine letters tussen schuine strepen, dus [/radiodienst/]

      Ik hoop dat e.e.a. nu duidelijk voor je is.

      N.B. Stuur maar een PB als je toch nog vragen hebt, om te voorkomen dat hamnieuws.nl als forum gaat fungeren.

 5. Hans
  Hans zegt:

  Zo de eerste inzending van de consultatie is een feit, zojuist door mij ingestuurd:

  Ten aanzien van onderdeel E, het toelaten van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in de frequentieband 2320 -2400 MHz op primaire basis:
  Er zijn in Nederland radio zendamateurs actief bezig met hun hobby die al heel veel jaren gebruik maken van deze frequentieband op secundaire basis. Vele amateurs doen dit op zeer hoog (professioneel) niveau en bouwen hun systeem op met vaak hoge investeringen. Ook zijn radio amateurs op deze band wereldwijd actief in het maken van verbindingen onder meer via reflectie tegen de maan. Daarvoor worden uiterst complexe en veelal ook zeer kostbare systemen opgebouwd.
  Het zou onredelijk zijn als deze radio zendamateurs hun mogelijkheden op korte termijn verliezen door het toelaten van onbemande luchtvaartuigen in deze band.

  De op afstand bestuurde luchtvaartuigen krijgen in het voorstel een primaire status waardoor de radio zendamateur forse beperkingen en mogelijk zelfs helemaal geen gebruik meer kunnen maken van deze frequentie band. Ook nu al worden radio zendamateurs vaak beperkt in hun mogelijkheden van het gebruik van deze frequentieband omdat er voor mobiele communicatie tijdelijke zendbeperkingen aan de radio amateurs opgelegd worden. Dit komt relatief weinig voor maar brengt voor AT veel regelwerk met zich mee in het informeren van radio amateurs over een tijdelijke beperking. Deze regeldruk zal naar verwachting met de toelating van onbemande luchtvaartuigen aanzienlijk toenemen. De mogelijkheden voor de radio amateur om zijn systeem te gebruiken zal aanzienlijk verder beperkt worden en mogelijk zelfs helemaal onmogelijk worden.

  Het toelaten van een nieuwe gebruiker (onbemande luchtvaartuigen) op deze band, die dan ook meteen nog een voorrang status krijgt tov de radio zendamateur kan alleen na een ruime periode van kennisgeving vooraf.
  Om de investeringen en inzet van radio zendamateurs te respecteren moet er mijns inziens gewacht worden tot 2020 alvorens deze beoogde wijziging doorgevoerd kan worden.
  Radio zendamateurs hebben dan nog een redelijke tijd om hun investering te gebruiken voor het doel waarvoor deze gedaan is.

  Dus het voorstel is om te wachten tot 2020 alvorens deze wijziging door te voeren. Een andere ook werkbare oplossing is het toekennen van dezelfde status als radio amateurs hebben (secundair) aan de op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Last but not least is er ook een mogelijkheid om in het frequentiestuk 2320 tot en met 2322 MHz geen toewijzing voor de onbemande luchtvaartuigen toe te laten en dit stuk frequentieband ongewijzigd te laten.

 6. EEF
  EEF zegt:

  Het is toch ongelooflijk!! het spijt me zeer Wim maar wederom haal je mijn casus weer aan zonder enige consultatie van de werkelijkheid , je wordt er toch niet goed van !!
  je moet als primaire gebruiker ALTIJD voorkomen dat de buurmensen storingen krijgen dat is een sociaal principe, en dat is geen verplichting lees site AT .
  dat was NIET de essentie van deze casus in Bergschenhoek , zou je nou zo vriendelijk willen zijn te stoppen met onzin verkondigen , nogmaals er is NIEMAND die mij verplicht als primaire gebruiker storingen te accepteren , ook niet als hinder zijnde , tevens dienen de mensen met apparatuur op primaire frequenties uitzendingen van zendamateurs te accepteren , laatste keer met alle respect , geen kletskoek meer op hamnieuws over bergschenhoek , je hebt het volledig mis .Beperk je tot zaken die je begrijpt graag en of mee te maken hebt gehad .
  dank je Gr EEF

 7. Wilco
  Wilco zegt:

  Jammer dat in de 60 meterband maar 100KHz voorgesteld wordt. 5.350 tot 5.450 kHz.. De internationaal gebruikt WSPR frequentie valt hier dan buiten. Deze is 5.2872.

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Het leuke aan een consultatie is dat je *zelf* feedback mag geven. Tot nu toe zijn er twee reacties, waarvan een zendamateur. Grijp je kans dus en laat je stem horen!

   • EEF
    EEF zegt:

    Das waar Randy consultatie kan en mag je feedback aan geven maar dan moet je WEL op de hoogte zijn van de materie anders klets je onzin simpel als dat .consultatie heeft niets te maken met vage ongenuanceerde verklaringen, anders zou de hele wereld straffeloos onzin feedback kunnen geven …….en geaccepteerd worden
    Ik zal pas mijn stem laten horen indien jij als kenner van de materie dit laat weten ……..geen probleem 100 kHz ??waar slaat dit op ??? zijn we weer het beste jongetje van de klas bij de overheid of hebben we te maken met angsthazen ??ongelooflijk doe nou gewoon eens iets in CEPT verband ,………dank u overheid of accepteer buitenlandse inmenging door gebrek aan inzicht………zie ik iets verkeerd ???
    gr EEF

 8. Hans
  Hans zegt:

  Alhoewel ik niet zeker ben constateer ik dat je goed kennis van zaken hebt. Aangezien ik geen andere Bram ken die dat zo heeft denk ik te weten dat hier de roepletters PB0AOK bijhoren. De vertegenwoordiger van de VERON met het overleg met het AT.
  Mocht dat niet zo zijn dan kan je mijn opmerking laten voor wat het is. De VERON mag zich dan nog wel steeds aangesproken voelen.

  Beste Bram,
  nu de internetconsultatie al even gaande is snap ik niet dat de VERON, als grootste zendamateur vereniging en daarmee dus de belangrijkste behartiger is van onze belangen, nog op geen enkele manier heeft gereageerd op deze consultatie.
  Als lid van de VERON (nog wel) lijkt het mij vanzelfsprekend dat de vereniging hierop reageerd en duidelijk maakt aan haar leden wat het beleid in deze is.
  Tot nu toe echter nog helemaal niks, en dat vind ik buitengewoon zorgelijk.
  Zorgelijk omdat ik niet begrijp hoe de VERON de belangen van de zendamateurs verdedigd door zich in het stilzwijgen te hullen.
  Zorgelijk omdat we als AT het stuk van de consultatie niet aanpast we waarschijnlijk de 13 cm band wel kunnen gaan vergeten.
  Leuk dat we een stukje op 5 MHz krijgen als zendamateur groep maar er zijn ook heel veel amateurs die daar geen enkel belang bij hebben en juist heel veel meer interesse in de hogere banden.

  De publieke en commerciele druk op de hoge banden is hoog, dat is begrijpelijk maar dat maakt juist dat we moeten zorgen dat onze belangen meer dan optimaal verdedigd worden.
  Uit het stilzwijgen van de VERON krijg ik niet het gevoel dat onze belangen zo goed verdedigd worden.
  Dit stilzwijgen heeft zich in het verleden veel vaker voorgedaan bij zaken die het AT betroffen, en daarom wil ik nu duidelijk, en zonder mistgordijnen, weten wat het beleid van de VERON in deze is.
  De huidige praktijk van zendbeperkingen op de 13 cm band is ook zo’n mistig gebied waarin de VERON ook niet haar beste kant laat zien bij het verbeteren van de problematiek.

  Graag zou ik via dit forum lezen, wat de VERON doet aan deze consultatie en wat het beleid is van de VERON in deze.

 9. Hans
  Hans zegt:

  Tot nu toe zijn er 8 reacties binnengekomen op de internetconsultatie, dat mag nog wel meer !!!

  De reacties zijn nu ook te lezen op de internetconsultatie website en zijn allemaal van individuele zendamateurs.
  Nog niks van onze vereniging die op de eerste pagina van haar website zegt : De VERON behartigt nationaal en internationaal de belangen van duizenden radioamateurs in Nederland.

  Waarom nog niet !!!

  Dank aan de amateurs die al gereageerd hebben en aan alle anderen het kan nog steeds maar het is wel kort dag aan het worden, einddatum 21-8 dus nog een paar dagen.

  De nu gegeven reacties zijn te lezen op de consultatie pagina en kunnen je ideeen geven om nog extra aan te vullen.
  Dus ben je graag actief op 13 cm doe dan nu je best voor jezelf en je collega zendamateurs.
  Opvallend wat mij betreft dat er (te) weinig reacties van ATV amateurs bij zijn.

  73 Hans PA0EHG

 10. EEF
  EEF zegt:

  Hans,
  De Veron moet eerst met allerlei sub divisies overleg plegen , voordat er een ,,mening komt en dan nog moet dat uitgeploost worden en bekeken worden
  Kraaien in eerste instantie leidt tot verkeerde uitspraken , en verkeerde meningen daaromtrent.
  ze komen echt wel …….
  gr EEF

  • Hans
   Hans zegt:

   Eef,

   Ik weet uit eigen jarenlange ervaring dat er niet eerst met allerlei sub divisies overlegd wordt en dat een mening bepaald wordt door een klein groepje dat zich het DB noemt.
   In alle jaren dat ik me heb ingezet voor de VERON is er nooit overleg geweest, een heel enkele keer een opinie gevraagd maar als er gevraagd werd om daadwerkelijk inhoudelijk overleg is dat nooit gebeurd. Als VERON official en vertegenwoordiger voor de UHF-SHF amateurs moest ik net als alle leden de informatie lezen in Electron omdat we het simpelweg anders niet kregen.
   Het verzet daartegen is gewoon genegeerd, mede de reden van mijn aftreden en van diverse anderen die zich vele jaren hebben ingezet voor de VERON.

   Ik wacht belangstellend of of ze nog komen en vooral ook waarmee ze komen, ze hebben nog een paar dagen !!!

 11. EEF
  EEF zegt:

  Wat me opvalt is inderdaad dat er zeer weinig amateurs laat staan ATV,ers commentaar geven….jammer
  gr EEF

 12. EEF
  EEF zegt:

  Duidelijk Hans, ik kan je zeggen dat indien het volledig waar is wat je zegt dat dit GEEN vertegenwoordiging is van leden, dan hoop ik dat deze kwestie besproken is in de algemene ledenvergadering met het DB.
  Wat mijn zaak aangaat heeft de VERON als enige in het jaarlijkse overleg met AT gewezen op het feit dat mijn casus aanmatigend en ongegrond was , en niemand anders.
  Daar is gebleken dat AT zich niets aantrekt van de VERON en hebben ze nog geeneens een rectificatie van hun persbericht gebracht daar was geen lef voor .
  Later is DKARS verschenen na aandringen en een bestuurslid wat KAMP kent , en toen mochten ze ineens wel ondanks de eerdere afwijzing van AT , en let wel politiek na dat de VERON en VRZA er geweest waren .
  Laat onverlet, dat dit bestuurslid DKARS het nodig vond kwaad te spreken in die zin dat het ;laster en smaad was, en vergetende ,dat de halve wereld meekijkt , en dat zelfs deze man brieven en aandringen niet beantwoord heeft.
  Deze man heeft daarom ook na zijn zg weermannetjes tijd , KNMI , ook interim directeur geweest van AT .
  Nou dan weet je het wel , het erge is dat zon man gewoon de ballen niet heeft om als baasje een mening uit te dragen indertijd die ertoe doet.
  Er zijn helaas waardeloze lieden die trachten over de rug van anderen zichzelf door frustratie te laten prevaleren.
  Zolang hier de overheid te slap is om zaken volgens de wetten en regels te handhaven, zullen er altijd halfwassen neuzelaars zijn die opstaan om de genen van de zendamateurs te beinvloeden en het haantje uit te hangen.
  Je moet niet vergeten dat ik de bewijzen heb dat de overheid de regels en wetten ,,gewoon,, omdraait als ze dat uitkomt, en er is geen DKARS die dit oppakt en de zendamateur daarmee helpt in positieve zin.
  Voorbeeld oude casus>> AT schrijft op zijn site >> cq algemeen belang >> cq primair gebruik zendamateurs bepaalde banden>>bewoners moeten in goed overleg met de zendamateur de zaken trachten op te lossen en hinder accepteren, andersom hebben wij als zendamateur registraties die geen rechten en plichten uitdragen zoals vroeger (Pffft laat die tijd alsjeblieft terugkomen >> echte machtigingen)dus >> ze draaien de totale zaken om in het kader van algemeen belang en handhaven niet wat ze behoren te doen .
  Je vraagt je af als ex directeur van grote bedrijven of ze wel probleemoplossend kunnen denken???
  Blijkbaar worden ze daar niet op geselecteerd door headhunters van de overheid >> jammer!!!

  MBT de Veron geloof ik dat er wel mensen zijn die ballen hebben en backstabbers afstraffen zoals een ieder dat dient te doen, jurist of geen jurist, door de enorme verschillen in rechtspraak weten de slechterikken exact hoe ze de materie bij de rechter in hun gelijk kunnen krijgen.
  Hoe is het mogelijk dat een DKARS geen jurist in zijn gelederen heeft die van wanten weet, ondanks de verantwoordelijke man die in den beginne zaken goed hanteerde, geen jurist was .

  Nu even nationaal frequentieplan>> Hans Eric en anderen, ze hebben gewoon geen idee …
  Ze snappen tot voor kort na de bepaling van het plan dat ze ,,vergeten,, waren de drone kwestie te hanteren,als voorbeeld.
  dus maw frequenties fout , in amateurbanden , jaja 5,7 ghz en 2,4 ghz , en nu moeten ze effekes water bij de wijn doen voor de zendamateurs huuuuuh 100khz ?? en daarna een drone frequentie ophoesten terwijl de drones nog steeds in gecontroleerde gebieden vliegen van Amsterdam en Rotterdam….luchtvaart .en een ongeluk nabij is …..zie de you tube filmpjes waar de schrik me om het hart slaat als beroepsvlieger Boeing.

  Heb je het weer > geen PRIO zoals de overheid dat noemt ,maar ook niemand die het voor de zendamateurs opneemt.
  DKARS roept wel maar consequent hoor ik geen aktie van het bestuursled overheidszaken, ipv koffiedrinken met minister Kamp , die helaas niet de juiste versies aanhoort van opinies zoals van zendamateurs ,helaas.

  Ik hoop daarom dat de VERON VRZA gaat ageren tegen de haantjes, en daarom de zaken gaat publiceren, met als doelstelling de hanteerbare overheid te confronteren met hun eigen onzin .

  CEPT?? nee dus nog steeds niet want wij zijn bij de overheid het beste jongetje van de klas , en proberen bij allerlei internationale instellingen de betweter uit te hangen ipv het volgen van de internationale uitspraken
  die allang gemeengoed had moeten zijn , voorbeelden NFR PLan te over.ATV ??? niemand zegt wat broekpoepers ja dus
  ook een typisch feit wat heerst , de betuttelende overheid is zover in het verleden gegaan , dat de zendamateurs moe gestreden zijn , en dat is nu juist wat ze willen.
  Opstaan mannen en vrouwen en ageren tegen de idiote oplossingen van mensen zendamateurs en overheids mensen, die geen enkel inzicht hebben inzake riskmanagement ofwel probleemoplossend vermogen , organisatie kunde, enz

  Wordt vervolgd.

  Gr EEF

  • Rob
   Rob zegt:

   “Wordt vervolgd.”

   Ik hoop het toch niet… het is weer het bekende sneue verhaal over laster en smaad en ze zijn allemaal
   tegen me en ze doen het allemaal niet goed, dat hebben we nou wel gehoord EEF.
   Ga toch eens wat positiever denken, ga ZELF toch eens wat doen zoals bijvoorbeeld je F machtiging halen,
   in plaats van de hele tijd maar het slachtoffer te spelen.

 13. EEF
  EEF zegt:

  Rob,
  Het beste is om je haantjes gedrag te ontwijken je blijft maar persoonlijk doen zonder oplossingen helaas
  Stop met aantijgingen want ik ben het nu zat , je gaat te persoonlijk en te ver en dat mag niet op hamnieuws
  kun je het niet volgen hou dan je mond dicht , kun je het wel ageer dan en roep tegen de overheid dan ben je een flinke jongen ipv een anonieme broekpoepert.
  Weet je ik heb de pest aan mensen die persoonlijk zijn en geen oplossingen aandragen , je denkt teveel aan jezelf , en ik vind het nou welletjes .
  dus ik vraag je vriendelijk voor de laatste maal >> stop met persoonlijke aantijgingen tegen derden en zendamateurs zonder oplossingen aan te dragen en blijf fatsoenlijk
  Antisociaal gedrag wordt nog steeds bestraft.
  simpel als dat
  Randy hij moet er nu echt mee stoppen want ieder onderwerp wordt gehekeld en vervelend over gedaan met een persoonlijke noot aan iedere zendamateur hier heb ik gezien en gelezen.
  jazeker bij jou>> wordt vervolgd>>enne ga werken ……..
  EEF

 14. Hans
  Hans zegt:

  Ja, zowaar de VERON heeft ook gereageerd.
  Waarom niet even een simpel antwoord op de vraag die ik op 13-7 gesteld heb wat de VERON hieraan wil gaan doen.
  Het had veel negatieve beeldvorming kunnen voorkomen.

  Waarom communiceren jullie zo verotte slecht met leden die een vraag stellen ?

Reacties zijn gesloten.