Veron VerenigingsRaad 2014

VERON-vlagBesturen van de lokale VERON-afdelingen hebben afgelopen weekend de stukken voor de komende Verenigings Raad, het jaarlijkse overleg voor leden van de vereniging, ontvangen. Zij kunnen deze stukken in maart bespreken met de leden van de afdeling, waarna in april een stemming volgt over de ingekomen stukken door afgevaardigden van de afdeling. Maart is dus een ideaal moment voor de zendamateur die altijd een mening heeft om zijn clubavond eens te bezoeken.

In totaal zijn er 7 ingekomen stukken van de afdelingen Twente (A40), Leiden (A28), Alkmaar (A01), 2 vanuit Amersfoort (A03), Dordrecht (A12) en Den Helder (A23). Dit zijn er minder dan in 2013. Toen waren er in totaal 14 voorstellen die in stemming gebracht werden.

Een kijkje in de stukken laat zien dat de lokale afdelingen veel voorstellen doen (lees: opdrachten geven) aan het hoofdbestuur die eigenlijk door de afdelingen zelf opgepakt zouden kunnen en moeten worden. Bijvoorbeeld het ingekomen voorstel van de afdeling Leiden, die het hoofdbestuur opdracht geeft invulling te geven bij het vinden van lokale vrijwilligers voor bestuurstaken.

Een interessant voorstel is afkomstig van de afdeling A01/Alkmaar. Het hoofdbestuur van de Veron biedt alle ingekomen stukken altijd aan voorzien van een ‘feedback’ van hetzelfde HB. Dit zou een democratische stemming kunnen voorkomen omdat er min of meer een ‘stemadvies’ gegeven wordt. De Alkmaarse afdeling stelt dan ook voor om dit advies weg te laten.

De afdeling Amersfoort stelt voor dat het VERON-bestuur zich druk gaat maken bij Agentschap Telecom om Novice Amateurs meer ruimte te geven op de 40-meter band, door deze band open te stellen van 7000-7100 kHz. Daardoor zou de N-amateur CW en digimodes kunnen bedrijven in dit band segment.

De afdeling Dordrecht stelt voor een groen lidmaatschap in te stellen. Dit zou een regulier lidmaatschap van de VERON zijn, met het verschil dat de Electron niet verzonden wordt naar deze leden. Het geld dat hiermee bespaard wordt, ziet de lokale afdeling graag in haar eigen kas verdwijnen, of zoals de afdeling zelf voorstelt: “Uiteindelijk is dit beter voor onze vereniging, de afdelingen krijgen tenslotte meer financiële armruimte om (promotie) activiteiten te organiseren.”

De afdeling Den Helder stelt voor dat de afdracht die de lokale afdelingen jaarlijks krijgen te indexeren. Het VERON bestuur raadt dit af, omdat zij dan verplicht wordt om jaarlijks de contributie voor leden moet verhogen. Juist door efficienter te werken worden er de laatste jaren veel kosten bespaard waardoor de contributie gelijk kan blijven ondanks de hoge inflatiecijfers.

VERON-leden krijgen een mail van de afdeling waarin alle voorstellen uitgelegd zijn. Het is aan (afgevaardigden van) de afdelingen om in april te stemmen over de ingekomen voorstellen. Deze stemming vindt plaats op zaterdag 12 april a.s. te Apeldoorn.

19 antwoorden
 1. on3dd
  on3dd zegt:

  Ik ben bang dat de voorstellen van andere jaren en nu in 2014 voor de N houder net zo snel de prullenbak ingaan als de vorige.

  Ik pleit nog steeds voor harmonisatie van de bandplannen voor de Novice Amateur zodat deze ook lokaal op 80 meter of 160 kunnen uitkomen in PA land en ook daarbuiten.

  Het oude verhaal wat in de electron heeft gestaan van Ruud PA1EU Electron NR:2 2012 http://www.zendamateur.com/download/file.php?id=5741 , en de enquête van het AT DUO Market Research is helemaal nix meegedaan.

  Op 70 cm is er al voor de landbouw boeren DGPS een paar MHz afgepakt , en op 40m het digitale modus verhaal, daarnaast zitten de leuke stations vaak boven 7.130 MHz en 14.300 MHZ.

  Het Jota verhaal waar je dus jonge leden mee kon winnen is ook verpest door WAG contest door ruimte beperking N houder HF , remco PE1MEW wist hier al tijden van.

  De meeste ergenis punten zijn dus al jaren bekend bij iedereen. Straks hebben we alleen nog maar plc amateurs omdat we elkaar het licht niet gunnen, en niet willen samenwerken tussen de locale clubs.

 2. Randy
  Randy zegt:

  Het is *niet* de VERON (VRZA/UBA/NVA/etc.) die over de toewijzingen voor Novices gaan, maar de landelijke toezichthouder: Agentschap Telecom in dit geval. Er is op internationaal vlak niets geregeld voor Novices. Waar het Novice-examen in België min of meer weggegeven wordt, moet je er in Nederland nog wel wat voor doen. Echt altijd hoor ik ‘harmoniseren’ als synoniem voor ‘geef me meer zonder er iets voor te doen’. Nooit is er iemand zie kijkt naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten waar je als Novice (Technician) enkel op een stukje 10-meter band in SSB mag uitkomen. Ook nooit hoor ik het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld waar je nog steeds een morsetest (A-Z, 0-9, 5WPM) mag doen. Nooit hoor ik het Duitse voorbeeld waarbij je de 40- en 20-meter band mag inleveren. Het is altijd meer, meer, meer en uitsluitend kijken naar België.

  De verenigingen zijn wel druk geweest om Novice te harmoniseren in de zin dat landen elkaars vergunningen accepteren, zodat je ook de grens over kan. Dit is bijvoorbeeld het geval in Nederland, Duitsland, Polen, België en Portugal. Dat is de enige ‘harmonisatie’ die verenigingen toegezegd hebben en daar zetten ze zich ook hard voor ingezet.

  Nu komt er een voorstel waarbij het bestuur van de grootste landelijke vereniging opgeroepen wordt zich in te zetten om een deel van de 40-meter band voor de Novice amateur uit te breiden en alvorens het voorstel besproken is, is het al niet goed. “De leuke stations zitten boven de 7130 kHz” is nu het excuus. Volgend jaar de hele 40-meter band maar voorstellen, het jaar erop de WARC-banden erbij en het jaar daarom maar 1,5 kWatt toestaan voor de Novice amateur? Ik kan heel goed begrijpen dat met deze instellingen voorstellen keihard afgewezen worden.

  Wil je een internationale herkenning is er maar 1 oplossing: Ga je F-licentie halen. Gezien de pool ongeveer een 350 vragen bevat waarvan je er 50 krijgt kan het echt niet zo moeilijk zijn. Proefexamens leren, proefexamens leren en proefexamens leren. Veel meer is het niet. Het hele F-boek leren hoeft allang niet meer, alle componenten van een schema kennen hoeft niet meer en moeilijke wiskundige berekeningen zijn ook niet meer nodig om te slagen voor je F-licentie.

  Digimodes kan trouwens ook prima op 40-meter voor de N-amateur. Op 7076USB bijvoorbeeld, waar de hele wereld elkaar werkt met een 5 Watt vermogen in JT65. Behalve in Nederland, waar wat novices 7077 als huisfrequentie uitgeroepen hebben en het daardoor voor andere Novices onmogelijk gemaakt wordt.

  • Pip
   Pip zegt:

   hoi Wim,

   leuk standpunt, fijn om mensen mee op de kast te jagen en dat is vast jouw bedoeling, dus laat ik maar happen (daar ben ik goed in!).

   Dat jij jezelf niet serieus neemt als amateur omdat je nog steeds vast zit in de tijd dat je alleen met CW/morse en elektronenbuizen een kans had om via ‘de ether’ (je weet dat die niet echt bestaat he?) een signaal over te brengen betekent niet dat er vandaag de dag niet serieus geëxperimenteerd wordt. Natuurlijk hebben we tegenwoordig de luxe dat we niet alles meer zelf moeten bouwen (ow, wat een kunst; 1 buis, een kristal en wat passieve elektronica aan elkaar plakken, vergelijk dat eens met de websdr van Pieter-Tjerk), maar echt de amateurs die ik spreek (ja, dat kan tegenwoordig, met elkaar praten via de radio) zijn echt wel echte amateurs, klussen, zelfbouw en experimenteren.

   Als je van mening bent dat je jouw machtiging niet verdient mag je hem gewoon inleveren. Maar beledig de mensen die wel serieus met de hobby bezig zijn niet. Ik zie mensen met dingen experimenteren waarvan de ‘echte pa0’ niet eens kan begrijpen hoe complex het is, hoe knap het is dat het werkt, en dat het daadwerkelijk vooruitstreven werk is op het gebied van radiocommunicatie.

   Dus, als jij fijn een stukje gaat CW-en met jouw zelfbouw-buizen zender, dan gaan wij verder in de 21e eeuw met techniek van morgen.

   • Wim
    Wim zegt:

    Beste Pip,

    Woe te hek aar joe, zou mijn oudste achterkleinzoon zeggen, die inmiddels ook alweer de volwassen leeftijd heeft bereikt die tegenwoordig al op 18 jaar ligt.

    Schijnt een buitenlandse taal te zijn, die ik nooit geleerd heb, want op jonge leeftijd moesten mijn 16 broers, zussen en ik, zodra de toen vooralsnog soepele schoolplichtwet dat toeliet, meeverdienen om aan het gezinsinkomen bij te dragen, dat gelet op de invloed van de Heilige Roomsch Katholieke Kerk, die het jaarlijkse gezinsbezoek door de pastoor derzelve effectief bewerkstelligde, elk jaar een miskraam of een kind bij mijn moeder opwekte. Je mocht als jongetje al blij zijn dat de broeder van de Orde van Vincentius van de Herschelstraat in den Haag , niet je sterretje , zoals men een anus ofewel poepertje wel pleegt te noemen, tot een scheur vervormde, zoals bij sommige van mijn klasgenootjes blijkbaar wel gebeurde. Achteraf heb ik indicaties verkregen dat bij uitblijven van de door de pastoor gewenste gravidale staat van mijn moeder zaliger, de pastoor zich na zich als Herder van God manifesterende, nadrukkelijk alle twijfels te hebben weggenomen, afzonderde met mijn moeder in het alkoof om “een Heilige bevruchting” te bewerkstelligen.

    Maar goed. Ik wil u niet vermoeien met de gelijkenis van mijn uitgebreide familie in eerste bloedlijn op de pastoor der Heilige Roomsche Kerk.

    Ik wil u er wel op wijzen, dat in mijn bescheiden opinie, het zendamateurisme een status HAD, dat waren lieden met intelligentie die op grond van her en der verkregen informatie, die informatie samensponnen tot begrip, inzicht en overzicht op een vakgebied, niet geholpen door boeken of Internet, en die in staat waren zichzelf Morse aan te leren, en een mondeling examen af te leggen in de door hen hier en daar opgepikte kennis en de daarop gesynthetiseerde inzichten.

    Ik wil niet zeggen dat het examen moeilijker was dan nu, want ik herinner me dat ik over een transmissielijn naar de antenne vertelde dat die vooral kort moest zijn want die had capaciteit en zelfinductie en die werkte dus als laagdoorlatend filter. Maar een zekere Roorda die me als PTT beambte mondeling examineerde op mijn 18-jarige leeftijd, had vermoedelijk een vooruitziende blik en zag in, dat ik op 87 jarige leeftijd pips nog op hun nummer zou kunnen zetten, omdat ik mezelf conform de intentie van de ITU door zelfontplooiing van niet tot iet heb kunnen ontplooien. Welliswaar ongetwijfeld minder dan PIP presteert, gelet op zijn badinerende reactie, ,maar gelet op mijn uitgangspositie ben ik niet ontevreden.

    In die ontwikkeling werd ik niet gehinderd door Jappenkoopdozen en antennes uit blisterverpakking, en waren mijn PAo-genoten zonder uitzondering kundige mensen dus dat was weer een voordeel. Dat geef ik volmondig toe.

    Als u het mij vraagt, maar dat doet u uiteraard niet, wat de waarde van Morsecode is, zou ik u antwoorden dat het door particulieren gebruiken van de morsecode op de radiotransmissieweg door geven en nemen op de traditionele wijze, een culturele bijdrage is om het immateriele werelderfgoed dat de telecommunicatie via de radioweg (u wilt geen ether horen) vertegenwoordigt, te conserveren.

    PAoWV 73=30

    • Pip
     Pip zegt:

     Hoi Wim,

     zoals jij en ik weten bestaat er in Nederland al sinds 1916 een zendamateurvereniging. Stellen dat je alles heb moeten leren zonder boeken lijkt me dan ook enigszins overdreven. Natuurlijk hebben wij nu _meer_ bronnen van informatie tot onze beschikking, maar of die beter zijn? We staan op de schouders van reuzen. Onze helden Marconi en Herz (en nog wat van die mannen), ja die hadden een hele kluif aan wat nu onze hobby is, maar dankzij publicaties over hun werk is het daarna alleen maar makkelijker geworden. Zo werkt dat in technische vooruitgang, doordat we niet iedere keer weer het wiel hoeven uit te vinden komen we steeds verder, tot aan de jappenkoopdoos toe (die geef toe, mogelijkheden biedt waarvan jij toen je op je 18e examen deed niet eens kon vermoeden dat dat mogelijk zou zijn met een doosje dat je met gemak in een linnen tasje meeneemt).

     • Wim
      Wim zegt:

      PIP

      Het gaat er niet om, dat een jappenbak zaken bevat die technische hoogstandjes vormen waar ik 60 jaar geleden niet van kon dromen, toen had ik geen stuiver te makken voor verenigingen en heb ik twee keer mijn machtiging op moeten zeggen omdat ik de jaarlijkse kosten niet kon ophoesten. Maar het gaat erom dat ik als zendamaeur mezelf heb ontplooid door het nemen van proeven en het doen van onderzoekingen. Dat ik het wiel opnieuw uitvind doet niet terzake als ik daarmee mezelf ontplooi. Met een jappenbak kopen en in een microfoon zwetsen over mijn galstenen doe ik dat NIET.

      Typisch voorbeeld van ontplooien door zelf experimenteren en proeven nemen is te vinden op mijn website
      http://pa0wv.home.xs4all.nl/pdfbestanden/PSK31TX1.PDF en op
      http://pa0wv.home.xs4all.nl/pdfbestanden/PSK31TX2.PDF

      tks es pse SK Wim PA0WV 73=30

     • PH4X
      PH4X zegt:

      Hoi Wim,

      Omdat je bericht 2 links bevatte is deze niet direct gepubliceerd. Dit om spammers minder kansen te geven. Het corrigeren van comments kan inderdaad niet. Ik zal eens kijken of hier een oplossing voor is.

      Randy (PH4X)

 3. Paul PC4T
  Paul PC4T zegt:

  De vraag is of al dat geleuter op die vergaderingen wat oplevert. Neem b.v. het agendapunt van vorig jaar over de PA0 call. Ik heb mijn oude PA0 call veranderd in PC4T. Maar ik kan niet meer terug omdat in 2010 een stel oude lullen van de verenigingsbesturen, in samenspraak met Agentschap Telecom, van mening waren dat de PA0 calls een besloten club moest worden. Ik heb nog nooit een steekhoudend argument gehoord over het waarom. Omdat ik een keer iets anders wilde word ik gestraft en mag ik niet meer terug naar mijn oude PA0 call. In de USA is het mogelijk om naast je eerste call, een tweede vanity call te hebben. Daarvoor moet betaald worden, maar dat zou ik geen probleem vinden. Meer landen hebben dit beleid. Wel geeft Agentschap Telecom om de haverklap vergunning voor special calls, dat mag dan weer wel. Maar goed, de oude mannen gaan weer vergaderen. Hebben ze weer wat te doen.

 4. Wim
  Wim zegt:

  Call opzeggen, Vervolgens aantonen dat je een PA0 call had en als je dat kan bewijzen krijg je weer recht op een PA0 call.

  Flauwe kul.

  Zogenaamd werd door PA0SE van de “Old Timers Club” zonder rechtspersoonlijkheid aangevoerd dat cultuurhistorisch de calls gehandhaafd moesten worden. Die actie per snail mail kostte nagenoeg het hele kassaldo van de Old Timers Club.

  Zou – bij succes- zoiets zijn als dat je verbiedt dat iemand de naam Albert Einstein mag voeren, als zijn vader Einstein heet en die het verzint zijn zoon Albert te noemen.

  Ik heb er een stukje over geschreven dat iemand uit de CW wereld, waar je dus automatisch een ondefinieerbare band mee hebt, omdat die iets identieks heeft gepresteerd wat het gros nooit lukt, bereid was te plaatsen, omdat ik geen LID ben van zendamateur,com. Delink is te vinden op

  http://www.oldtimersclub.info/als-hij-lange-tenen-ziet-neemt-hij-een-aanlop-en-springt-er-bovenop-citaat-paolq

  Commentaar daar iop zendamateur.com s het vermakelijkste deel van deze historie..

 5. PH4X
  PH4X zegt:

  De ‘beschermde status’ van de PA0-call wordt weer terug gedraaid. In het verslag van het laatste Amateur Overleg, dd 11 november 2013, lees ik: “Samenvattend lijkt het overgrote deel van de radiozendamateurs voor verandering van het huidig beleid, echter met een verschillende invulling.”

  Tijdens het volgend overleg, dat plaatsvindt op 19 maart a.s. moet er een knoop doorgehakt worden. Het verslag is hier te lezen: http://www.hamnieuws.nl/wp-content/uploads/2013/11/Amateuroverleg_verslag_02-10-2013.pdf

  Vast staat dat er in ieder geval een ‘reparatie’ komt, zodat PA0’ers die overgestapt zijn naar een niet PA0-call weer terug kunnen, maar mogelijk vervalt de bescherming van de ‘cultuurhistorische’ (sic) PA0-prefix in zijn geheel. Even afwachten dus…

  • Paul PC4T
   Paul PC4T zegt:

   Okay, ik ben benieuwd. Dit Agendapunt loopt nu al een jaar. Het is van de zotte dat ik als oud PA0PSY niet meer mijn oude call terug kan krijgen. In principe kan een huidige PA0-er mijn oude call aanvragen. Maar dat zal lastig zijn omdat mijn call PA0PSY overal op internet is terug te vinden dat het mijn call was. QRZ.com, blogs etc. PA0-ers moeten zichzelf niet beschouwen als een soort van elite clubje. Want daar lijkt het wel een beetje op.

 6. Ruud
  Ruud zegt:

  Vergeet niet dat er ook al een aantal PA0-ers inmiddels SK zijn, zoals ook mijn vader. Die beschouwt zichzelf niet meer als “elite”. Dat doe ik wel voor hem! Ik moet er niet aan denken dat ik volgende week een nieuwe amateur aantref op de band met zijn call. Maar goed…die discussiestrijd is nog niet voorbij.
  Maar nu even: Waarom, in godsnaam waarom, heb je ooit (in een vlaag van verstandsverbijstering misschien) je oude PA0 call, waar je volgens mij heel erg trots op zou moeten (kunnen) zijn, veranderen in een nieuwe. Als ik (vroeger) doorgezet had en het examen toen gehaald zou hebben en een PA0 call toegewezen had gekregen (of gevraagd) zou IK hem nooit en te nimmer meer veranderd hebben. Hoe “lekker” een nieuwe call misschien ook seint, of lekker “bekt” in whatever welke mode dan ook.
  Maar dit is geheel mijn mening hoor, je hoeft het niet met mij eens te zijn 🙂

  • Ruud
   Ruud zegt:

   Sorry, mijn call is PA9RD en mijn vader is/was PA0ALD…en man, wat was en ben ik nog steeds trots op hem dat hij mijn vader is 🙂

   • Paul
    Paul zegt:

    Hallo Ruud, ja ik heb in een vlaag van verstandsverbijstering mijn PA0 call opgegeven met precies de redenen die jij daar opgeeft. Maar wel met de gedachte om ooit weer mijn oude PA0 call op te vragen. Echter, toen ik terug wilde naar mijn oude PA0 call kon dat niet meer. De wet was op dat punt veranderd zei AT. Einde verhaal, maar ik baalde wel. Ik blijf het een merkwaardige beleidsbepaling vinden. Ik snap echt de logica er niet van. Ik heb dat ook aangegeven bij AT maar je krijgt daar gewoon geen antwoord op. Het zijn en blijven ambtenaren. Regel is regel. Oh ja, mijn vader was ook zendamateur en ook SK, en had een PD0 call , ook ik ben trots dat hij mijn vader was.

Reacties zijn gesloten.