VERON verhoogt contributie met 2 euro

VERON-Logo-NieuwDe VERON verhoogt de contributie voor het jaar 2016. Een lidmaatschap kost volgend jaar 49 euro, waar dit de afgelopen jaren 2 euro minder was. Dat valt te lezen op de website.

Het bestuur van de vereniging geeft aan de verhoging noodzakelijk te vinden omdat zij geconfronteerd wordt met diverse stijgingen van de kosten, onder andere de 31 euro registratievergoeding die ze voor elke afdelings(call) moet betalen.

Ook zijn commissies en werkgroepen van de vereniging zichtbaar actiever geworden, hetgeen tot hogere kosten leidt. Als voorbeeld noemt het bestuur de investering in de ruismeetcampagne die wordt uitgevoerd door haar EMC-EMF Commissie. Een onderzoek dat noodzakelijk is om onze amateurbanden beter te kunnen beschermen.

Het bestuur erkend dat ook afdelingen haar kosten zien stijgen en laat weten dat de afdracht, momenteel circa 7 euro per lid, zal meestijgen met de landelijke contributie.

42 antwoorden
 1. Richard Jannes
  Richard Jannes zegt:

  Als ze dat boekie nu eens digitaal maken, kunnen we de helft minder betalen.. Als ik zo om me heen hoor blijven de meeste in het plastic..Het is dat het DQB bij de prijs inzit, want anders was ik al geen lid meer.

  • Marco Baaij
   Marco Baaij zegt:

   Dat deed de VRZA ook, dat boekie digitaal maken. Ik geloof dat die club sindsdien alleen nog uit een bestuur bestaat…. 😉

  • Rene van der Zwan
   Rene van der Zwan zegt:

   Marco Baaij Ben ik het geheel mee eens. En het gaat niet alleen om een boekje of digitaal toch. Nee het gaat ook om zeggen schap in een EU overleg en vele andere zaken. Ik blijf lekker betalen, en betaal zelfs graag die twee euro meer. We zijn zendamateurs, geen centamateurs 🙂

 2. Wim PD0EDN
  Wim PD0EDN zegt:

  Inderdaad een goed idee een digitale Elektron, en dan het bespaarde geld rechtstreeks naar de afdelingen, wat is nou €7.= per lid per jaar, als je ziet wat veel afdelingen nog doen met dat kleine beetje geld neem ik daar mijn petje voor af.
  Voordeel is dat de overige verenigingszaken zoals het lidmaatschap van de IARU, het DQB enz. enz. gewoon doorgaan.

  • Ewoud PD3WDK
   Ewoud PD3WDK zegt:

   Dit was vorig jaar een voorstel van Afd A12 maar het werd van tafel geveegd, Een lidmaatschap zonder de papieren versie van Elektron inclusief de portokosten en dan de besparing hierop naar de afdeling zodat er meer georganiseerd kan worden.

   • Rob
    Rob zegt:

    Het probleem met dit soort constructies is dat weliswaar de kosten voor een blad behoorlijk hoog zijn, maar dat je toch nauwelijks bespaart als je 1 of 100 of 1000 leden dat blad NIET stuurt.
    Het blad moet evengoed gemaakt worden, en daar zitten behoorlijk hoge vaste kosten aan plus dan nog een bedragje voor ieder exemplaar. Bij 8000 leden kun je dus niet 1/8000 van dat bedrag wegstrepen voor ieder lid wat geen blad wil.
    Gevolg is dat naarmate meer mensen besluiten geen blad meer te nemen, de kosten per blad wat je nog wel stuurt extreem oplopen.
    Het is dus het meest efficient als je in een keer het hele blad niet meer drukt. Maar dat krijg je er in deze club niet doorheen vanwege de samenstelling ervan. In die situatie kan ik me wel voorstellen dat een dergelijke halve oplossing ook geen goed plan is.

    Zelfs als je geen blad meer maakt moet je nog uitkijken. De VRZA besloot om ook het samenstellen en opmaken van het blad te schrappen (waar ook werk en kosten aanhangen) en het blad om te vormen tot een nieuwswebsite.
    Dat dit een stap te ver was schatte ik al meteen in, maar uiteindelijk heeft de VRZA ook besloten om dat terug te draaien en toch maar weer gewoon een blad te maken en dat als PDF te verspreiden.
    Daardoor is een deel van de kosten natuurlijk gebleven (hoe dat financieel op de vereniging drukt hangt er nog vanaf of je dat allemaal zelf doet of gedeeltelijk uitbesteedt).
    Ditzelfde zou spelen als men zou besluiten om geen papieren Electron meer te versturen. Wil je dan helemaal geen Electron meer en alleen nog maar een website met nieuws, bouwartikelen en contestuitslagen, of wil je toch nog een Electron in PDF. En moet die er dan zo uitzien als Electron nu, of is een zelfknutsel versie zoals DKARS Magazine ook acceptabel. Want dan kost het minder natuurlijk.

    Iets veranderen in de VERON is lastig, omdat je dit moet regelen via voorstellen vanuit een afdeling die dan nog eens van een betuttelend hoofdbestuurlijk commentaartje voorzien worden voor ze aan de andere afdelingen voorgelegd worden en waarover dan uiteindelijk alleen gestemd wordt door de leden die actief een afdelingsbijeenkomst bezoeken, slechts enkele procenten van het totale ledenbestand. Je kunt zeggen “als je je stem wilt laten horen moet je maar op komen dagen” maar hier zitten voor veel mensen praktische bezwaren aan. Ik kan me best voorstellen dat het resultaat van verenigingsraad voorstellen ook nog eens gekleurd wordt door de niet-representatieve uitsnede uit het ledenbestand wat stemt over de voorstellen.

  • Wim PD0EDN
   Wim PD0EDN zegt:

   Hallo Randy,
   Ben met je eens dat de VR hierover dient te beslissen maar In het zelfde verslag waar jij aan refereert staat te lezen: De vraag is niet of de Electron digitaal wordt, maar wanneer. Immers zijn de verzendkosten inmiddels net zo hoog als de drukkosten en deze zullen in de toekomst alleen maar stijgen. Een postzegel is in drie jaar tijd immers van 39 cent naar 76 cent gegaan. Met het ledental dat licht afneemt en de verzendkosten die exorbitant stijgen, zal de VERON uiteindelijk niet onder een elektronisch maandblad uit komen tenzij leden bereid zijn een aanzienlijke verhoging van de contributie te accepteren over enkele jaren. Dit bedenkende kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat het geld dat nu nog in een gedrukte uitgave van Electron gestoken word alleen maar uitstel van executie betekend.
   Laten we dan verstandig met het geld omgaan en op de volgende VR kiezen voor een digitaal electron.

   • Randy
    Randy zegt:

    Dat klopt. Op de achtergrond neemt VERON dan ook wel maatregelen om voorbereid te zijn op de toekomst. Nu de nieuwe website er is heeft de vereniging een middel om verder te bouwen. Daarbij wordt een webshop ingericht en komt er een sectie die alleen voor leden toegankelijk is.
    Een logisch vervolg zou zijn om iets met de Electron te doen, al was het maar een online archief. De algemeen secretaris heeft ook groen licht gegeven om met die experimenten door te gaan, al heeft het een wat lage prioriteit. Er gebeurt dus wel degelijk wat om voorbereid te zijn op de toekomst.

  • Marco
   Marco zegt:

   Dat vind ik nou erg stom. Het kan kosten besparen. En zeker de veron helpen om kosten te reduceren. Er verdwijnen heel veel boeken uit de detail handel. Dus waarom dit maar blijven aanhouden. Ik weet het weer. 10 voorstellen. 1 kan het misschien halen … de rest wordt afgeschoten.

  • Marco
   Marco zegt:

   Uhhh Randy ik bedenk mij net dat die digitale electron er gewoon is. Wel te verstaan voor onze buitenland collega’s die krijgen de electron in pdf formaat in de mail. Dus het kan wel. Ik zeg stoppen met het gedrukte exemplaar. En u heeft de winst al te pakken

 3. Fred PA1FJ
  Fred PA1FJ zegt:

  Volgens mij kan een contributie verhoging alleen met goedkeuring van de Verenigingsraad.
  En daar de Verenigingsraad pas in April is kan dat pas met ingang van 2017!

  • Gert - PA2LO
   Gert - PA2LO zegt:

   Een aantal jaar geleden hebben de leden al ingestemd met een voorstel waarbij het HB, indien daar in de toekomst aanleiding toe zou zijn, de contributie met een x bedrag zou mogen verhogen. Kortom: instemming is al gegeven.

  • Gert - PA2LO
   Gert - PA2LO zegt:

   Ik heb het even voor je nagezocht: Besloten in de VR van 2010, voorstel 1.

   “Voorstel 1: Hoofdbestuur – Verhoging contributie
   Het Hoofdbestuur (HB) is van mening dat de vereniging ook in de toekomst over een gezonde
   financiële basis moet kunnen beschikken. Als het gevolg van een dalende tendens van het
   ledental, de alsmaar stijgende kosten en de tegenvallende inkomsten vraagt het HB toestemming
   aan de VR om de contributie te verhogen. Het HB stelt aan de VR voor om toestemming te
   verlenen om de contributie voor gewone leden in stappen te verhogen met maximaal €10,00 tot €
   56,00. De contributie voor junior- en gezinsleden wordt daarbij in evenredigheid aangepast. “

 4. Gert - PA2LO
  Gert - PA2LO zegt:

  Quote van de website van de vereniging: “De jeugd is de toekomst en daarom heeft de jeugd en jongeren een speciale plek binnen onze vereniging”.

  Jammer dat er dan voor gekozen wordt om bij deze groep procentueel veel meer verhoging door te voeren dan bij de reguliere groep leden: voor jeugd (en gezinsleden) is een verhoging van € 1,50 maar liefst 8,5%. Voor reguliere leden is de verhoging van € 2,00 “maar” 3%.

  Zou het niet goed zijn om de contributie voor “de jeugd” gewoon op €17,50 te houden? Gezien de hoeveelheid jeugdleden zet de verhoging van € 1,50 immers toch geen zoden aan de dijk.

 5. PA2OLD
  PA2OLD zegt:

  2 euro meer is niet zoveel, echter moeten we volgens jaar ook al 31 euro aan het AT gaan betalen, totaal dus 33 euro extra. Ik had het beter gevonden de verhoging pas in 2017 in te voeren.
  Ik kan me voorstellen dat sommige amateurs die 33 euro geen probleem vinden of zelfs het dubbele daarvan zomaar betalen, helaas geld dat niet voor iedereen…

 6. Juul
  Juul zegt:

  Dat geldt niet voor iedereen. als je bijvoorbeeld naar de mensen die AOW hebben en een pensioen. En die pensioenen staan heel erg onder druk vanwege de lage rente en de eisen van de DNB.
  Om een voorbeeld te geven, ik heb geen slecht pensioen maar een korting van zo’n bijna €200,- per maand is wel erg veel. En dan moet je keuzes maken in je uitgave patroon.

 7. Rob
  Rob zegt:

  “stijgingen van de kosten, onder andere de 31 euro registratievergoeding die ze voor elke afdelings(call) moet betalen.”

  Tja dat is eigenlijk dezelfde situatie als met de kosten voor de individuele amateur. Als de regering besluit om iedereen zelf de kosten te laten betalen in plaats van dat dit uit de algemene middelen gebeurt, dan had de Veron ditzelfde ook kunnen doen (degenen die een afdelingscall willen deze zelf laten betalen).
  In het kader van “degenen die de kosten veroorzaken deze laten betalen” is dat natuurlijk eerlijker dan ook degenen die helemaal geen afdelingscall hebben ook mee te laten betalen.

 8. PA3BWK
  PA3BWK zegt:

  De VERON zou een voorbeeld moeten nemen aan de ARRL. (ik durf DKARS niet als voorbeeld te gebruiken om diverse lieden niet te schofferen)
  Het ARRL magazine ‘QST’ ontvang ik vanaf het eerste begin digitaal en deze is op elk IOS / Android en PC prima te lezen, mijn abbonementskosten zijn drastisch gedaald.
  Ik ben ruim 10 jaar geleden lid geweest van het HB van de VERON, toen waren de drukkosten van de Electron ook al een issue. Het is een wederkerend probleem om deze kosten in de hand te houden.
  Digitaliseren mag geen probleem zijn.
  Voorbeeld VRZA is niet relevant, zij hebben het toen niet al te slim aangepakt.

 9. PA3TVI
  PA3TVI zegt:

  Eerst de “31 euro” en nu weer hele sterfscene’s om deze 2 euro. Het leven wordt nu eenmaal duurder, wen er maar aan.

 10. Fred PA1FJ
  Fred PA1FJ zegt:

  Het gaat mij echt niet om die 2 euro, maar de Veron klaagt wel over het teruglopende aantal leden, ik kan me goed voorstellen dat voor mensen alleen met een AOW dit de druppel is die de emmer doet overlopen. Ik denk dat het vertandiger was geweest dat men eerst eens had gekeken naar wat terug dringen van kosten. Als ik kijk naar het aantal commissies vraag ik mij af of daar niet het mes in moet. Electron digitaal is een mogelijkheid maar ik vraag me af of dat niet nog meer leden gaat kosten. Electron 6x per jaar zou gezien de inhoud tegenwoordig van Electron ook nog een optie zijn, veel actuele mededelingen kunnen via de website.

  • Rob
   Rob zegt:

   Ik denk dat er vooral een harde kern van amateurs is die niks van internet en computers moet hebben en die zich vastklampt aan een papieren electron, die lezen alles wat “actueel” is in de electron (minstens een maand later) en die kijken nooit op de website.
   Dat is de groep die niet met de tijd mee wil. Die krijg je niet met dit argument mee, die doet alleen mee als het echt niet meer anders kan. Of zegt dan op.
   Dit is het probleem waar ook de VRZA tegenaan liep. Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk om de fout die de VRZA maakte (het blad ombouwen tot een website in plaats van een document met blad layout te verspreiden als PDF) ook weer te maken. De VRZA is ook terug naar een PDF blad.

  • Cees
   Cees zegt:

   Fred, ik zou zeggen werk het voorstel om commissies te schrappen uit en dien het in bij je afdeling. Nog tijd genoeg om veel medestanders te krijgen die (mits goed onderbouwd) in de VR hun stem achter je voorstel kunnen scharen. Wil je radicaler kosten besparen: gewoon stoppen met Electron 🙂 Net zoiets als bedrijven die klachten van klanten krijgen, als je dan stopt met verkopen ben je van al je klachten af:-)

 11. PD0MV
  PD0MV zegt:

  Ik snap dat een tastbaar blad veel waarde heeft, maar aangezien na vele jaren oude uiteindelijk toch bij sommige belandde bij grofvuil. Ben ik voorstander van pdf of voor elk OS android,iPhone,Windows Phone een app wordt ontwikkeld waar in de electron in wordt weergegeven en elke maand dus vernieuwd en dan kun je op bureaucratische administratief vlak kosten besparen waardoor je de druk kosten van het blad electron kunt gebruiken voor financiering van de app, zo zou eventueel de contributie omlaag kunnen. Maar goed ik ben niet echt een type voor cijfertjes op financieel vlak. Het is maar een idee en je zou eventueel een webversie van de app dan kunnen maken om de gee die geen tablet/smartphone hebben tegemoet te komen door de webversie onder te brengen op de landelijke veron website.

  ( het is maar een geopperd idee )

 12. Fred PA1FJ
  Fred PA1FJ zegt:

  Heren, ook hier tref ik weer mensen aan die zich achter de imunuteit van alleen hun voornaam veschuilen, zet gewoon je call erbij dan is het een eerlijke open discussie!

 13. Adriaan PE2K
  Adriaan PE2K zegt:

  Als je ziet wat de VERON allemaal doet voor de leden, heb ik geen moeite met die twee euro extra. En tevens hulde voor alle vrijwilligers.

 14. Fred PA1FJ
  Fred PA1FJ zegt:

  Even nog dit t.a.v. de kosten van de diverse commissies.
  Ik ben komend jaar 50 jaar lid van de VERON en al vele jaren vrijwilliger, waarvoor ik geen enkele vergoeding wil hebben. Een voorbeeld als men naar de VR gaat kan je de reiskosten declareren, wat denk dat dit al kost.
  Ik heb de reiskosten er wel voor over het is een deel van mijn hobby, en wil daar niets voor hebben. Ik ben zelf Voorzitter van de Benelux QRP Club en wij reizen als bestuurders ook overal naartoe op eigen kosten, daar door kunnen wij onze contributie op 14 euro per jaar houden. Ik denk dat de VERON hier een voorbeld aan kan nemen. Besturen en zitting hebben in Commissies zie ik als onderdeel van de hobby, en mag best wel wat kosten, anders moet men er niet aan beginnen.

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Ook binnen VERON-commissies zijn er diverse mensen die carpoolen of geen kosten declareren (ik rijd privé gratis in mijn zakelijke leaseauto dus declareren is onnodig). Maar het zitting hebben van een commissie is geen vrijblijvendheid, hoewel het wel met de hobby te maken heeft. Als mensen kosten maken, moeten die ook gewoon vergoed kunnen worden als dat wenselijk is.

 15. Marco
  Marco zegt:

  Is dit nu het toppunt van de veron. ik geef even een voorbeeld. Afdeling Utrecht A08 zit volgend jaar zonder club gebouw. Men gaat nu de contributie verhogen met 2 euro. Men heeft bijna 200 leden. Dus kassa rinkelt weer. 400 euro om een clubcall Pi4UTR te betalen. Ik zou eerder denken geef 31 euro minder contributie of zeg tegen de afdeling willen jullie de clubcall nog aanhouden, of zullen we hem opzeggen. Zo blijven de kosten reeel en acceptabel. Maar nu komt het voor mij over om het kasboekje van de Veron Nederland weer te spekken.brrrrrrrr

 16. Jean-Paul PA9X
  Jean-Paul PA9X zegt:

  Meer betalen vindt niemand leuk, zeker als je eigen inkomsten hetzelfde zijn gebleven of minder zijn geworden. Maar wanneer je de contributie ook verhoogt, het is nooit een goed moment. Nu niet, volgend jaar niet en over 5 jaar ook niet.

  De discussie papieren vs. digitale Electron loopt al heel lang. Tegenover een groep leden die graag een digitale Electron zou willen, staat een groep die de papieren versie wil behouden. Je kunt er vergif op innemen dat de afschaffing van de papieren Electron flink wat opzeggingen tot gevolg zal hebben. Daarnaast heeft het in stand houden van de papieren versie nog een reden. De VERON moet haar leden informeren over belangrijke verenigingszaken. De enige manier om dat te kunnen doen is via Electron. Die wordt aan alle leden gestuurd. Niet alle leden beschikken over internet, dus kun je ook niet alle leden via en digitale versie informeren.

  Besparen op kosten is snel gezegd. Dat wordt natuurlijk al gedaan, maar aan de andere kant verwachten de leden dat de vereniging zich meer laat zien en hun belangen beter behartigt. Dat kan niet altijd zonder kosten te maken. De vertegenwoordiging bij de IARU bijvoorbeeld is een dure onderneming. Denk aan de kosten voor reis en verblijf. Als een IARU meeting in Brussel zou zijn, zijn de reiskosten te overzien. Maar als de IARU in Zuid Afrika bij elkaar komt (zoals enkele jaren geleden), loopt het flink in de papieren. Niet gaan is geen optie want de VERON wil immers meebeslissen over onze amateurbanden.

  Daarnaast moet er net zoveel werk gedaan worden als 10 jaar geleden, maar met flink minder vrijwilligers. Dat betekent meer processen automatiseren zodat de vereniging kan blijven functioneren of in het meest extreme geval, mankracht inhuren. Maar ook automatiseren kan niet zonder kosten. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen we de kosten gelukkig binnen de perken houden.

  Commissie- en bestuursleden hebben de vrijheid om te declareren. De meesten doen dat niet. Maar er zijn ook “officials” bij de VERON die duizenden km’s per jaar voor de vereniging in hun privé auto rijden. Die zouden hun werk als vrijwilliger niet meer kunnen/willen uitvoeren als ze zelf voor alle kosten zouden opdraaien. Zeker als ze moeten rondkomen van een karig pensioen.

  V.w.b. het jeugdlidmaatschap, dat is inderdaad procentueel duurder geworden dan het reguliere lidmaatschap. Maar laten we eerlijk zijn, de gemiddelde tiener heeft tegenwoordig een smartphone met een internetabonnement (ik heb zelf twee tieners in huis). Dan is die 19,00 euro per jaar, 1,58 p /maand, voor het lidmaatschap nog steeds een schappelijk bedrag. De voetbalvereniging en de manege zijn nog steeds duurder.

  Voor leden die het lidmaatschap financieel niet kunnen opbrengen kan een bijdrage uit het VERON fonds gevraagd worden. We hebben het dan niet over iemand die net geld tekort komt om z’n 6e transceiver aan te schaffen, maar over schrijnende gevallen. Denk aan een gezin dat bij de voedselbank terecht moet, maar waarvan zoonlief graag lid wil zijn/blijven van de VERON, zodat hij gebruik kan maken van het afdelingsstation.

  Die 2 euro contributieverhoging van de VERON is een bedrag dat de meeste leden, denk ik persoonlijk, wel kunnen opbrengen. Het gaat uiteindelijk om één McFlurry per jaar… Voor de schrijnende gevallen is er dus een oplossing met het VERON fonds.

  V.w.b. Marco’s voorbeeld. Het is echt jammer dat A08 uit het Fort moet. Ik hoop dat jullie snel een nieuwe locatie vinden. Gelukkig hebben jullie lang over een eigen locatie kunnen beschikken. Dat is helaas niet aan alle afdelingen besteed, want er zijn ook afdelingen die 1x per maand in een zaaltje achter de lokale snackbar bijeenkomen. Verder kunnen afdelingen zelf beslissen of ze hun PI4-call behouden. Afdelingen die dat willen hoeven dat dan zelf niet te betalen, maar dat mag natuurlijk wel. Er zijn namelijk ook afdelingen die financieel net het hoofd boven water kunnen houden omdat de kosten voor bv. huisvesting flink zijn gestegen.

  En natuurlijk moet ook het kasboekje van de VERON aan het einde van het jaar kloppen. Het zou slecht zijn wanneer we niet naar een IARU meeting kunnen (en geen invloed hebben op belangrijke besluitvorming), of de DvdRA moeten afblazen omdat de pot leeg is.

  Verder is er een hele simpele oplossing die helpt om een contributieverhoging te voorkomen: Meer leden = meer inkomsten.

  73

  Jean-Paul

  • Fred PA1FJ
   Fred PA1FJ zegt:

   Jean-Paul,
   Ik wil zeker geen negative kritiek geven maar eerder opbouwende, zelf ben ik ook een echte VERON man, komend jaar al 50 jaar lid, maar het gaat mij niet om die 2 euro die kan ik best wel betalen ondanks ik helaas niet meer werk. Maar zoals ik al melde haken veel ouderen af waar 51 euro per jaar net teveel wordt, ook de jeugd is niet echt geinteresseerd in onze hobby zij vinden het te oudbollig en kennen de mistiek van de radio niet meer zoals wij die konden. Zelf draai ik al 40 jaar mee met de Jota en ervaar dit weer elk jaar. Dus een toename van leden is een utopie. Daarom ben ik van mening dat er toch intern gezocht moet worden naar kosten besparing. zoals ik al aangaf Electron 6x perjaar zou als een enorme besparing opleveren, mogelijk zou Electron dan ook weer wat aanterkkelijker kunnen worden daar de inhoud thans is erg beneden de maat is, vooral voor beginners. Wat leuke en eenvoudige (leesbare) artikelen over b.v.antennes zou erg welkom zijn, zelfbouw is ook voor een groot deel stervende, alleen al onderdelen zijn vaak een probleem, 99% van de beginners maar ook het meerendeel van de tegenwoordige radioamateur koop zijn spullen, het enigstste waar men nog wel graag mee wil experimenteren zijn antennes. We zij als VERON toch een Verniging van Expirimenteel Radio Onderzoek. Dus, KISS = Keep It Stupid Simple.

   73 Fred PA1FJ

   • Frank
    Frank zegt:

    Ehh Fred,
    Dus, KISS = Keep It Stupid Simple. ? Hou het stom? 😉

    Keep it simple, stupid
    of
    Keep it short and simple
    of
    Keep it simple & straightforward.

    Lijkt me beter 🙂

    Maar je verhaal is zeker ok, ik kan mij er helemaal in vinden.

    En de toekomst is voor de zendamateur zeker erg donker.
    Mijn kinderen nemen mij al niet meer serieus wanneer ze naar de zenders kijken, hoop antennes voor nodig om met iemand te kunnen kletsen? Ouwe je snapt het niet.
    Door die antennes ruzie met buren en gemeente, ach het kan zoveel makkelijker

    Ik denk dat het een realistisch beeld is dat we over 50 jaar geen VERON, VRZA enz meer hebben en de frequenties die we nu hebben commercieel gebruikt worden.

    Het lijkt me inderdaad beter dat we de tijd die onze hobby nog heeft, leuk en prettig gebruiken en elkaar niet constant in de haren zitten. Helaas gebeurd dat nog te veel, in het voorkomen hiervan energie steken is een stuk beter.

    • Mark PD0MV
     Mark PD0MV zegt:

     Ok? Vertel je ook dat gsm zendmasten van gsm ook bijv. Bij calamiteiten uit kunnen vallen en dat je smartphone dan niet meer nut heeft ook Wifi is kansloos zolang GSM 345G zendmast defect is en vaste telefoon lijn ook dood is neem als voorbeeld watersnood,oorlog etc. Als je vaste telefoon lijn inclusief glasvezel wat ook rete kwetsbaar is en zomaar ineens ermee kan scheiden, zeker als er op de zeebodem de boel gesaboteerd wordt bij eventuele conflicten. Dan kun je als puber wel zeggen dat het o zo makkelijker kan. Maar ik durft te wedden dat de jeugd van tegenwoordig compleet in paniek is zodra ze beseffen dat het altijd online zijn lang zo niet vanzelfsprekend is dan dat het lijkt. En die luchtalarm is ook kwetsbaar de Electronics kast hang op 2m hoogte op elke paal waar 3van die schotels horizontaal onder elkaar hangen de eerste de beste overstroming zijn die dingen ook kansloos, c2000 en gsm masten idemdito. Dus NL-Alert via gsm wordt ook kansloos zodra er een ramp zich voordoet. Dus we zullen als radiozendamateur altijd nodig blijven.

   • Jean-Paul PA9X
    Jean-Paul PA9X zegt:

    Minder frequent Electron uitbrengen kan een oplossing zijn om de kwaliteit te verbeteren. Het is nog niet gezegd of Electron dan ook goedkoper wordt, maar dat kan onderzocht worden. Een afdeling zou een voorstel op de VR in kunnen dienen die het hoofdbestuur de opdracht geeft om dit te onderzoeken.

 17. Fred PA1FJ
  Fred PA1FJ zegt:

  Ach, leuk discussie punt op de komende Regio vergadering op 16 november a.s.

Reacties zijn gesloten.