Verslag 75e Verenigings Raad VERON

VERON-vlagGisteren, zaterdag 12 april 2014, vond in Apeldoorn de 75e Verenigings Raad van de VERON plaats. Afgevaardigden van de afdeling werden hoor het hoofdbestuur bijgepraat over actualiteiten binnen de vereniging.

Ook werden voorstellen van leden en afdelingen in stemming gebracht, hetgeen bij een enkel voorstel tot een spannende uitkomst leidde. Daarnaast werd het (financieel) jaarverslag door de leden goedgekeurd.

Nieuwe website voor de VERON

Na de jaarverslagen werd een presentatie gegeven door Koert Wilmink (PA1KW), Jean-Paul Suijs (PA9X) en Randy ten Have (PH4X) die de afgelopen maanden een project-team opgezet hebben om de verschillende VERON websites, in totaal bijna 100 stuks, onder te brengen in een nieuwe website. De huidige website van de VERON is statisch opgebouwd en het aanpassen ervan vereist nogal wat (vrijwillige) mankracht van onder andere Johan Evers (PE1PUP).

De nieuwe website gebruikt WordPress als engine en zal in verschillende versies langzaam uitgebouwd worden. Tijdens de Dag voor de RadioAmateur, die dit jaar op 1 november a.s. plaatsvind in Apeldoorn, moet de 1e versie van de website live staan. VERON-leden kunnen dan ook inloggen en de nieuwe website biedt content aan die enkel voor leden toegankelijk is. Later zal dit uitgebreid worden met onder andere een webwinkel om het Service Bureau te ontlasten en wordt de website voorbereid om in de toekomst het maandblad Electron online te bekijken.

Afdelingen kunnen meedraaien op het nieuwe platform, waarbij het technisch beheer geheel voor rekening genomen wordt door de Veron ICT Werkgroep (VIW). “Iedereen die een brief kan typen in Word kan straks berichten plaatsen op de website“, zo gaf projectleider Jean-Paul Suijs (PA9X) aan. Afdelingsberichten en de agenda worden ook automatisch zichtbaar op de VERON hoofdsite zelf, waardoor afdelingen extra exposure krijgen, hetgeen tot meer bezoek van leden uit omliggende afdelingen kan leiden bij interessante lezingen.

VERON_75e-VR

Stemming over ingebrachte voorstellen

Dit jaar zijn er 7 voorstellen ingebracht door (leden van) de verschillende afdelingen in het land. Hamnieuws heeft al eerder een overzicht gegeven van deze voorstellen. Sommige voorstellen werden door een grote meerderheid van ruim 90% aangenomen of verworpen, spannend was het bij het voorstel van A03/Amersfoort om Novices meer ruimte te geven op de 40-meter band. Met een zeer nipte meerderheid van 3 stemmen werd dit voorstel aangenomen.

Van de afdeling Twente kwam een voorstel die het hoofdbestuur opdracht gaf om aan een masterplan ‘VERON 2025’ te werken. Het Hoofdbestuur was al aan deze opdracht begonnen. Vrijwel unaniem werd het voorstel dan ook aangenomen door de aanwezige leden.

Een voorstel van de afdeling A28/Leiden, die een verantwoordelijkheid bij het hoofdbestuur neerlegt over de invulling van vacatures in een lokaal afdelingsbestuur werd ingetrokken.

De afdeling A01/Alkmaar heeft voorgesteld om het hoofdbestuur vooraf geen ‘feedback’ te laten geven op de ingekomen voorstellen, omdat deze stemgedrag mogelijk zouden beinvloeden. Het hoofdbestuur doet dit, omdat afdelingen niet altijd over de actuele kennis beschikken. Het voorstel werd in stemming verworpen.

Voorsel 4 kwam van de afdeling A03/Amersfoort en verzoekt het hoofdbestuur om zich bij Agentschap Telecom in te zetten dat Novices extra ruimte krijgen op de 40-meter band, zodat zij CW kunnen bedrijven. Met 128 stemmen voor, 125 tegen en 25 onthoudingen werd dit voorstel nipt aangenomen in de stemming. Of Novices het stuk 7000-7050 kHz er daadwerkelijk bij krijgen is overigens nog maar afwachten, hier gaat Agentschap Telecom over en niet de VERON. Het volgende Amateur Overleg waarbij dit punt ter sprake kan komen is pas in september.

Voorstel 5 van A03.Amersfoort gaf het hoofdbestuur opdracht om mutaties in het online ledensysteem ‘VAS’ te mailen bij in- en uit-verhuizers, nieuwe leden en overleden leden. Hoewel het online ledensysteem de mogelijkheid biedt om deze wijzigingen te bekijken vereist het wel handmatig werk van de afdelings secretaris. Een amendement (wijzigingsvoorstel) van een andere afdeling verzocht enkel bij overleden een e-mail te sturen naar de afdeling omdat dit berichten zij die binnen 1 of 2 dagen bekend moeten zijn. De rest zou volgens het voorstel teveel handmatig werk opleveren voor het Centraal Bureau. Dit gewijzigde voorstel werd aangenomen.

Een voorstel voor een groen lidmaatschap van de afdeling A12/Dordrecht werd verworpen. Zij stelde voor een elektronische Electron in te voeren en de eventuele besparing die dit op zou leveren zou ten gunste komen van de afdeling. Dit leidde tot diverse reacties vanuit de zaal. Hoewel het een persoonlijke keuze blijft van het lid, vreesden enkele leden dat hiermee de eerste stap gezet is met het afschaffen van een gedrukt maandblad.

De vraag is niet of de Electron digitaal wordt, maar wanneer. Immers zijn de verzendkosten inmiddels net zo hoog als de drukkosten en deze zullen in de toekomst alleen maar stijgen. Een postzegel is in drie jaar tijd immers van 39 cent naar 76 cent gegaan. Met het ledental dat licht afneemt en de verzendkosten die exorbitant stijgen, zal de VERON uiteindelijk niet onder een electronisch maandblad uit komen tenzij leden bereid zijn een aanzienlijke verhoging van de contributie te accepteren over enkele jaren.

Videoverslag PA3JD

8 antwoorden
 1. PB2??
  PB2?? zegt:

  Heren,
  Zijn er ook voorstellen geweest voor de N houder op 80 meter zoals in OZ,ON land of is deze harmonistatie er nog niet door. Ik volg deze ontwikkelingen even niet meer. Ik hoor ze wel met regelmaat 21 MHz

  • pip
   pip zegt:

   Harmoniseren van de N: allemaal 6 simplex kanalen op 2 meter en niets meer! 🙂 Als je meer wilt dan je nu mag met de N: ga de F halen! 🙂

 2. pip
  pip zegt:

  Ik ben overigens wel een beetje teleurgesteld in mijn mede-amateurs. Het voorstel van A01 was om het 1 keer zonder stemadvies van het HB te proberen en kennelijk zien jullie niet in dat de reactie van het HB ook daarover zeer manipulatief was, en zeker wel een stemadvies. Als de heren zich nou zouden beperken tot objectieve zakelijke argumenten zowel voor als tegen, maar nee niets van dat alles en met open ogen…

Reacties zijn gesloten.