Voorstellen VERON ALV 2015

VERON-vlagBesturen van de lokale VERON-afdelingen hebben afgelopen weekend de stukken voor de komende Verenigings Raad, het jaarlijkse overleg voor leden van de vereniging, ontvangen. Zij kunnen deze stukken in maart bespreken met de leden van de afdeling, waarna in april een stemming volgt over de ingekomen stukken door afgevaardigden van de afdeling.
Maart is dus een ideaal moment voor de zendamateur die altijd een mening heeft om zijn clubavond eens te bezoeken.

In totaal zijn er 5 ingekomen stukken van de afdelingen Etten-Leur (A54), 2x Bergen op Zoom (A51), Twente (A40), Kanaalstreek (A27) en Zaanstreek (A46). Dit zijn er minder dan in 2013. Toen waren er in totaal 7 voorstellen die in stemming gebracht werden. IN 2012 waren het zelfs 12 voorstellen waarover gestemd moest worden.

Het 1e voorstel is afkomstig van de afdeling Etten-Leur (A54) en geeft het VERON hoofdbestuur opdracht bij het AT te gaat aandringen om betere handhaving van de geldende EMC-normering waarmee volgens ons een deel van de huidige storingsproblemen opgelost kan worden.

Het 2e voorstel is afkomstig van de afdeling Bergen op Zoom (A51) en stelt voor het maximale toegestane vermogen voor Novice amateurs te verhogen naar 100 Watt PEP. De VERON (noch VRZA) gaan hier niet over maar kunnen het wel op de agenda krijgen bij Agentschap Telecom. Vorig jaar heeft een verzoek tot meer ruimte voor Novices op de 40-meter band een nipte meerderheid gehaald en is daardoor bij het Amateur Overleg positief ter sprake gebracht. Momenteel is Agentschap Telecom de mogelijkheden aan het bekijken.

Het 3e voorstel is ook afkomstig van de afdeling Bergen op Zoom (A51). Daarin verzoekt zij het HB de statuten te wijzigen zodat afdelingen leden per e-mail mogen uitnodigen voor de jaarlijkse afdelingsvergadering. Het hoofdbestuur geeft aan dat dit reeds in 2009 al besproken is en gewoon toegestaan is. Het lijkt er dus op, dat dit voorstel op de VR terug getrokken zal worden.

Het 4e voorstel is afkomstig van de afdeling Twente (A40) en geeft opdracht om de jaarlijkse stand van de VERON op Hamradio in Friedrichshafen te professionaliseren. Het HB antwoord erop dat zij hier mee bezig is en daarom dit jaar niet aanwezig zal zijn op Europa’s grootste radiobeurs.

Het 5e voorstel is afkomstig van de afdeling Kanaalstreek (A27) en geeft het hoofdbestuur opdracht om samen met Agentschap Telecom te onderzoeken of er een Foundation licentie klasse ingevoerd kan worden. Omliggende landen zoals België en het VErenigd Koninkrijk hebben al een soortgelijke klasse, waardoor nieuwe zendamateurs makkelijker in kunnen stromen. De licentie is alleen landelijk geldig en kan niet over de grens gebruikt worden. Het HB geeft ook aan dat daar het probleem zit. Eigenlijk zal zo’n voorstel in CEPT-verband aangepakt moeten worden, omdat Agentschap Telecom dit beleid volgt.

Het laatste voorstel is afkomstig van de afdeling  Zaanstreek (A46) en geeft het hoofdbestuur opdracht om meer bestuurszaken op de website of in het orgaan Electron te publiceren. “Door het ontbreken van publicaties in Electron van bestuursbesluiten, acties en plannen kan een grotere afstand ontstaan tussen de leden en het hoofdbestuur. Dit is een slechte ontwikkeling voor onze vereniging.”, zo schrijft de afdeling.

VERON-leden krijgen een mail van de afdeling waarin alle voorstellen uitgelegd zijn. Het is aan (afgevaardigden van) de afdelingen om in april te stemmen over de ingekomen voorstellen. Deze stemming vindt plaats op zaterdag 18 april a.s. te Apeldoorn.

De complete stukken zijn te lezen op de website van VERON afdeling Amersfoort.

36 antwoorden
 1. Paul Stam
  Paul Stam zegt:

  Het zou echt pas een ontwikkeling zijn als de Electron helemaal digitaal gaat worden. Waarom al dat papier en drukkosten verspillen. 73 Paul PC4T

 2. Gert
  Gert zegt:

  Daar zijn we al JAAAAREN over aan het soebatten. Maar er zijn enkele oldtimers, die het fenomeen email nog niet in het woordenboek hebben staan. Daarom moet de gehele VERON community bloeden en een torenhoog lidmaatschap betalen, waar je verder eigenlijk niets mee kunt…..

  73’s Gert / PA9F

 3. Wim
  Wim zegt:

  Dat zou mooi zijn, eventueel zoals de ARRL dat doet met QST, tegen een hoger tarief een gedrukte versie.
  Bijkomend voordeel is dat zo’n “blad” ook actueler kan zijn
  En met het bespaarde geld nog meer (op afd. niveau) aan de weg timmeren om jonge mensen voor onze mooie hobby te interesseren.

  • Pip
   Pip zegt:

   Het probleem met het blad is niet dat het gedrukt wordt, maar dat de redactie heel lang nodig heeft om een artikel dat aangeboden wordt, als er al wat aangeboden wordt, te publiceren. Dat er niets aangeboden worst is denk ik voor een deel te wijten aan de redactie, maar ook voor een groot deel aan de leden die gewoon geen artikelen schrijven voor het blad. Natuurlijk is een papieren blad duur, maar het maakt niet heel veel uit of er nu 9000 of 1000 exemplaren gedrukt moeten worden. En kijk naar de VRZA, het einde van het papieren blad betekent ook de ondergang van de club.

   Als de afdelingen meer geld willen, dan zullen ze hun leden er van moeten overtuigen dat je van 7 euro per lid geen afdeling kan draaien die meer doet dan eens per maand onderling QSO in een kamertje in een kroeg en dat het tegenhouden van contributieverhogingen dus uiteindelijk de dood van de Veron zal zijn.

   • Rob
    Rob zegt:

    Ik zou er op zich voor zijn als het contributiegeld niet verspild wordt aan een blad, maar besteed wordt aan
    nuttige zaken zoals afdelingen en activiteiten. Maar ik vrees inderdaad wel dat als je het papieren blad
    stopt er een flink deel opzegt om reden dat ze “geen internet hebben”, “geen computer hebben”, “een blad
    in hun hand willen hebben” en meer van dat soort redenen. Dan kan het best zijn dat je aan die overblijvende
    leden minder contributie overhoudt dan wanneer je het blad wel blijft uitgeven.
    (hoezeer ik ook denk dat je leden die het “alleen voor het blad” doen kunt missen als kiespijn)

    • PH4X
     PH4X zegt:

     De Electron kost ca. 120.000 euro per jaar. Dat is ongeveer 1/4 van de totale begroting van de vereniging. Deze 120k kun je opsplitsen in iets met dan 80k aan drukkosten en een kleine 40k aan porti. De porti neemt jaarlijks toe met een 5%, zo valt op te maken in de laatste beschrijvingsbrieven van de afgelopen VR vergaderingen. 40k/7k leden is en besparing van 6 euro per lid (en dan enkel de 500 leden die een PDF _in plaats van_ papier willen).
     Dat valt allemaal nog wel mee, omdat er qua druk in het eerste opzicht niet zoveel valt te besparen. De Electron dunner maken, zoals de redactie nu wel eens niet 52 pagina’s haalt en er dus 4 minder heeft. Qua aantallen zal het in prijs weinig uitmaken of je 7k of 6k exemplaren drukt. Zulke hoeveelheden zijn vrij niche voor een drukker. Instelkosten liggen vele male hoger dan de papierkosten.

     Neemt niet weg dat de porti wel een punt van zorgen is. We weten allemaal hoe duur een postzegel geworden is door de afgelopen jaren heen. Nu neemt de concurrentie op de postbezorging wel toe (en de kwaliteit hiervan weer af). Wat ook afneemt, zijn het aantal leden: 2-3% per jaar, voornamelijk door SK’s.
     Nieuwe generatie ZA’s is geen lid meer van een vereniging (online nieuws, eQSL/LoTW en koopdozen) dus aan de instroom kant komen er te weinig leden bij om dit ledenverlies te compenseren. Wel liften ‘ze’ graag mee op de betalende leden: noem de uitbreiding voor Novice op 40-meter bijvoorbeeld, of de toegang tot de 4-meter band. Gek genoeg neemt het aantal zendamateurs wél licht toe (13794 een jaar geleden, 13976 vandaag, een toename van 1.3%).

     Over 20 jaar zal het aantal zendamateurs gehalveerd zijn, gezien de gemiddelde leeftijd van ons. De VRZA heeft nu net 1.000 leden en zal niet meer zijn, de VERON heeft dan nog maar enkele duizenden leden en moet noodgedwongen wel inkrimpen. Als vereniging moet je dus wel kijken naar de toekomst en voorbereidingen nemen om te besparen wanneer het nodig is, de grootste kostenpost uit je begroting te kunnen knippen. Persoonlijk geloof ik er in dat het een kwestie van tijd is voor de kosten van een papieren blad (porti) zo hoog zijn geworden dat het niet meer houdbaar is. Eerder 5 jaar dan 15 jaar van nu.

     Natuurlijk zit het VERON bestuur niet stil en wordt langzaam wel gewerkt aan een mogelijkheid om het blad digitaal te verspreiden, want digitaal is die al. Al was het maar voor de distributie naar een 200-tal buitenlandse leden toe, die nu een PDF in de mailbox krijgen.
     Het zijn overigens de leden zelf die besluiten het onmogelijk te maken. Ook tijdens de VR vorig jaar was een voorstel voor een ‘groen lidmaatschap’, dat wil zeggen een digitale Electron en de besparingen ten goede van de afdeling, massaal weggestemd door de leden. Drie of vier jaar daarvoor, was een soort gelijk voorstel. Wel was er vorig jaar meet sympathy, omdat geld (besparing) nu naar de afdelingen gaat.

     Leden moeten dus om de drie jaar zorgen voor een voorstel. Het hoeft nog niet eens te gaan ter vervanging van het papieren blad. Geef iedereen de keuze, is iedereen blij. De besparing zit hem in de porti, niet in de drukkosten, zoals ik bovenstaand schetste. Wees niet bang voor verspreiding maar print gewoon lekker ieders naam op elke pagina. De papieren Electron geef ik ook altijd (ongeopend) door en dit heeft tenminste tot een 10-tal nieuwe leden geleid de afgelopen jaren.
     Over twee jaar dus een *goed* geformuleerd voorstel maken en wie weet…

     • Rob
      Rob zegt:

      Er is een paar jaar geleden een experiment gedaan met een alternatieve postbezorger.
      Toen kregen een paar leden hun blad een dag later en toen is dat subiet weer terug gedraaid.
      Als dat zo makkelijk gaat dan zou je denken dat dit geen prioriteit heeft…
      Als de verhouding leden/meelifters steeds ongunstiger wordt dan zou dat lijkt me een extra reden
      moeten zijn om te stoppen met die voorstellen van rupsje nooitgenoeg. Ik denk dat we volgend
      jaar maar eens een voorstel moeten indienen om het voorstellen van bepaalde zaken in te
      perken, zoals dat op bepaalde forums ook gebeurt.

 4. Rob
  Rob zegt:

  Ik vind het geen probleem als er wat minder voorstellen zijn, zeker als het weer niet voor de helft voorstellen
  zijn om de N amateurs er wat bij te geven. Dit keer gaat het nog dieper: zelfs een voorstel om nog wat extra
  onder N te schuiven. Dat maakt dan in de toekomst de weg vrij voor twee series voorstellen: om N er weer
  meer bij te geven, en om die nieuwe klasse er weer meer bij te geven. Het is maar zeer de vraag of het wel
  wenselijk is dat nieuwe amateurs gemakkelijker kunnen instromen. Dit zal beslist geen verjonging geven
  maar wel verloedering.

  • Hans
   Hans zegt:

   Rob,jouw ouderwetse kijk op de dingen spreekt boekdelen!Dat is oa de rede waarom DKARS zo succesvol is!

   • Rob
    Rob zegt:

    Is niet ouderwets hoor, is juist heel modern!
    Het is een actueel probleem dat de banden worden overspoeld met amateurs met een 27MHz verleden die
    zich niet wensen aan te passen aan de normen en omgangsvormen van radiozendamateurs. Ik zeg niet dat
    ze dat allemaal doen, er zijn ook goede uitzonderingen, maar het staat buiten kijf dat de boel verloedert
    door iedereen maar naar binnen te halen, ook als ze helemaal niet mee willen doen. Er zijn in het verleden
    “groepjes” benaderd op 27MHz (en wellicht andere banden) met het verhaal dat het op de amateurbanden
    allemaal veel beter gaat. Die zijn eerst naar 70cm gekomen om daar op lokale kanalen in het LPD band
    gedeelte maar dan met grote vermogens (10-50W ipv 10mW) verbindingen te maken. Ja dat gaat natuurlijk
    beter dan op 27MHz. Die zijn vervolgens opgegaan voor N en nou verpesten ze de sfeer op heel de 2m
    en 70cm band, vooral op de repeaters.
    Ik sta helemaal niet te springen om dat soort volk binnen te halen met nog weer simpeler examens. De
    hobby gaat over experimenteren met radio en niet over schunnige moppen en dergelijke.
    We willen wellicht nieuwe mensen voor het zendamateurisme interesseren maar niet zomaar iedereen binnen
    halen die eventueel wel de moeite wil doen om een examen te doen als men dan lekker over elkaar heen
    kan boeren zonder onmiddelijk risico om gepakt te worden. Dat is niet het zendamateurisme zoals het
    bedoeld is. En daar is niks ouderwets bij.

    • PH4X
     PH4X zegt:

     Rob, zolang ik in Nederland nog basisschool leerlingen bij het examen zien die het makkelijk halen – okay, Geert PA7ZEE is een goede trainer – dan vraag ik me af wat voor een moeite mensen gedaan hebben die altijd zakken. Je moet er een betje moeite voor doen, maar zo moeilijk is het écht niet meer. Alle vragen en antwoorden die je kunt verwachten staan online, ook op deze website.

     Okay, het is een ’truc’ leren en geen electronica, maar met de koopdozen van nu is het niet nodig. Zorg dat je de regels kent, specificeer je in EMC en ontstoren – beslist nodig – en je komt een heel eind. Wil je later alsnog zelfbouwen, dan kun je je gaan verdiepen. Bovendien is de motivatie er dan ook.

     Ga beslist niet met het blauwe boek aan de slag zonder enige hulp. Deze gaat zonder inleiding zo ontzettend de diepte in, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Gebruik het boek enkel als naslagwerk, naast een goede cursus. Die is ook nog eens wekelijks, waardoor de motivatie en het tempo erin blijven zitten…

     Proefexamens. Maak ze, kijk waar de fouten zitten, leer waarom het fout is (op dit punt ga je pas de boeken in of vraag je hulp op het forum), begrijp het en ga door met het maken van de oude examens. Bovendien: bijna 2/3 van de oude vragen wordt netjes gerecycled en komt terug. Je hoeft zelf nog maar 1/5 van het examen op eigen kracht te doen.

     • Rob
      Rob zegt:

      Ik heb zelf mijn C licentie gehaald toen ik nog op de middelbare school zat en een paar jaar electronica
      hobbyist was, dwz een abbonnement op elektuur had en daarmee regelmatig wat bouwde.
      Ik heb gewoon dat (toen gangbare) boek een keer doorgelezen en was in een keer geslaagd.
      Er bestond toen al een D licentie maar daarmee mocht je alleen met bepaalde koopdozen werken en
      alleen op 6 kanalen in de 2 meter band. Bovendien was die licentie maar 2 jaar geldig.
      Ik vond dat niet interessant omdat ik het deed voor het bouwen en experimenteren, niet voor het “tokkelen”
      zoals dat toen heette. Ik heb toen zelf een 2 meter set gebouwd (PA0KSB faselus ding)

    • Hans
     Hans zegt:

     Vandaar dat ik niet lid wil zijn van een dergelijke ilitaire vereniging met stokoude principes!

    • paul
     paul zegt:

     Rob: “Ik sta helemaal niet te springen om dat soort volk binnen te halen met nog weer simpeler examens. De
     hobby gaat over experimenteren met radio en niet over schunnige moppen en dergelijke. De banden worden overspoeld met amateurs met een 27MHz verleden die zich niet wensen aan te passen aan de normen en omgangsvormen van radiozendamateurs”

     Ik hoor inderdaad ook veel “volk” op 40m met een duidelijk 27mc verleden (mijn persoonlijke roepnaam is.. en mijn localiteit is…je bent esje 9)

     Grappig genoeg zijn deze mannen alleen wél veel beleefder en enthousiaster bezig met de hobby dan de gemiddelde PA0-er op 80, waar nauwelijks een call vermeld wordt, waar men commentaar levert dwars door elkaar heen en waar vaak een zure “afzeik” cultuur heerst als er 20Hz naast de frequentie wordt gezonden met een “verkeerd” signaal op de waterfall van de veel te dure SDR trx.

     Het wordt ’s tijd om kaf en koren op een andere manier te gaan scheiden.

    • Roeland Jansen
     Roeland Jansen zegt:

     Vanmiddag was wederom PI3UTR het tafereel van datgene wat Rob schetste.

     Je kunt politiek correct zijn en net doen alsof het probleem niet bestaat maar eerlijk gezegd zou ik voorstander zijn om e.e.a. in te perken, met terugwerkende kracht. De zaak verloedert inderdaad met een stel “zendamateurs” die het verpesten voor de goedwillende novice amateurs.

     Er zijn voorbeelden en frequenties zat. Zowel op 10m in de nacht, als 40m. De rupsjes moesten we maar eens op dieet zetten. Of na twee jaar geen eten meer geven, net als de toenmalige D-amateurs. Toen ging het wel goed….

     Verder ben ik van mening dat er gewoon elk jaar nieuwe examens moeten komen zodat je probleem van “in je kop stampen” opgelost is.

     Maar goed… dat zal wel een hoop heisa opleveren van mensen die denken dat ze kunnen doen en laten wat ze willen (en dat kan ook, er is immers geen repressie).

 5. paul
  paul zegt:

  “HB: De VERON dringt al sedert jaren bij de overheid aan op de handhaving van de essentiële
  eis in de EMC richtlijn. Naleving van de essentiële eis zou voldoende bescherming aan de radiodiensten moeten bieden”

  Jammer alleen dat hier al een decennium niets mee gedaan wordt door AT.
  Tijd voor een andere aanpak? Tijd om een gesprek met de baas van AT aan te vragen?

  • Hans
   Hans zegt:

   Inderdaad,hoog tijd om AT te bewegen om meer te gaan handhaven.Maar tja,de commerciële belangen op 3 meter zijn veel urgenter natuurlijk!

  • EEF
   EEF zegt:

   Paul je slaat de spijker op zijn kop , alleen dit MOET gebeuren want wat je nu ziet , dat het uit de hand loopt
   voorbeeld hele 13 cm band dicht voor amateurs , daaaaaagggg, het wordt steeds gekker want er wordt niet op ingehaakt!!
   DKARS maakt zich ook uit de voeten als het moeilijk wordt dus die stichting biedt ook geen soelaas sofar
   het woord ,,uitwonen,, van zendamateurs is gewoongoed geworden bij deze handhaver die de wet geeneens kent.
   en natuurlijk alles op een hoop lekker vaag gooien >> maatschappelijk belang prevaleert, en verschuif de wet naar je toe en lieg over het echte totale verhaal .
   ja het is tijd voor een andere aanpak , ik ga nog in conclaaf met de directie van AT , en dat gaat niet over maatschappelijke problemen in die zin dat de zendamateurs nu eens enidelijk gevrijwaard worden van ellende mede veroorzaakt door uitspraken van een bestuurslid van een stichting………..
   N amateurs>> neen die moeten niet meer mogelijkheden krijgen BEHALVE als ze examen gedaan hebben period ,er is al genoeg kadoo gedaan , ga maar lekker examen doen period.
   Betekent wel dat , er wel mensen zijn die erg veel moeite met het exmane hebben en die worden ook wel begeleid , we zijn niet allemaal begiftigd met een goed verstand . het isn pur sang bull shit als er gezegd wordt dat het een ,,eenvoudig,, examen is , dat is het voor sommige mensen niet.
   Er moet duidelijker standpunten ingenomen worden mbt de doelstellingen van AT ,als ze daar eerlijk over zijn
   wanneer gaan we ???……….
   EEF

   • paul
    paul zegt:

    Eef,

    De “spijker op z’n kop” zit vooral in het woordje “maatschappelijk”.

    Er wordt door AT geopperd dat radiozendamateurs zich maatschappelijk verantwoordelijk moeten opstellen.

    Er wordt alleen volledig voorbij gegaan aan de maatschappelijke relevantie van de ITU radio amateur dienst:
    Als doorgifte van kennis, als cultuur- religie en grensoverschrijdend medium, als noodvoorziening bij calamiteit, als educatieve technische verrijking.

    AT zou haar “maatschappelijk verantwoordelijke” gezicht laten zien als ze deze ITU dienst meer in bescherming neemt. In plaats daarvan dreigt ze in feite met imagoschade als wij ons als groep te kritisch opstellen.

    Over die maatschappelijke relevantie en *wederzijdse* verantwoordelijkheid zou eens een amateur overleg gevoerd mogen worden, maar liefst niet meer aan de koffietafel van Economische Zaken.

   • mathieu
    mathieu zegt:

    @EEF

    In de jongere jaren was ik trots op mijn harec, maar door mensen zoals jij in deze tijd zou ik graag mijn harec weer omruilen voor de n cept.

    Ik ben erg blij met de komst van de cept novice houders op hf . Welke ook nog eens de moeite hebben genomen in deze digitale tijd om het papiertje te behalen om gezeur aan te horen van oud amateurs die het examen op papier moesten uit tekenen in blokschema. Dat was na de oorlog. Die tijd is geweest. Welkom in het jaar 2015. Jah ik heb het HF er ook voor nix bij gekregen destijds.

    Het rokers pagina bewijst wel genoeg met harec SK’s. Ik kan heel goed leven met cept harmonisatie pd,on,de enz op 160 en 80.

 6. mathieu
  mathieu zegt:

  Voor de N houders zou het wel handig zijn om de 80 meter band erbij te geven zodat ze ook eens Lokaal uit kunnen komen.

  Het Harmoniseren van deze banden is ook al een lange wens van vele jong amateurs om ook buiten Nederland te kunnen werken.

  Waarom dit nou nog steeds niet uitgevoerd is blijft mij een raadsel Veron en AT en Duo onderzoek ..

  Tijdens het IARU overleg is er alleen voor ons harec houders veel besproken. Jong aanhang blijft weg omdat er te veel opstakels zijn. Als oud amateur zie ik dit ook in. Het is stil op de lagere banden in spraak, 2/70 idem ditto

  mathieu,

 7. EEF
  EEF zegt:

  Paul Matthieu , uitstekend beredeneerd, echter ik begrijp je harmonisatie cept want die is er niet en er wordt ook niet aan gewerkt.
  Dat wordt wel gezegd maar voorlopig mag een ieder minder dan in het buitenland >> waar is het cept verhaal harmonisatie gebleven??
  Bovendien moet je niet vergeten dat er zendamateurs harec zijn die die harmonisatie niet zien zitten door dat ze zelf volgens hunzelf natuurlijk ,,hard moesten studeren.
  Nou mijne heren , cept is cept maar cept is nooit geweest wat het had moeten zijn, in dat verband begrijp ik het zeker.
  HF was voor de N erg mooi maar heeft geresulteerd in ongein op 40 meter met klachten van de F machtiging houders waarbij ze inderdaad vergeten zijn dat ze zelf een c machtiging hadden ZONDER HF en dat OOK een kadootje is geweest.
  Er wordt inderdaad veel harec verhalen gesproken zonder dat er over volwassen N amateurs gesproken wordt, N amateurs worden nog steeds gezien als onvolwaardig en dat is het ergste, waarbij de harec houders vergeten dat de overheid in negatieve zin hierop inspeelt.DUS VERLIEST IEDEREEN inde toekomst.
  Het is ook inderdaad een raadsel dat Cept niet gewoon opgepakt wordt door verenigingen als vertegenwoordigers van de zendamateurs . in die zin kan een partijdige stichting daarom ook niet mee oordelen hierin autonoom en dat had AT moeten weten of een van de bestuursleden nu Kamp van economische zaken kent of niet……..jaja hoe bedoel je beinvloed ik mijn vriendje aan de etenstafel als bestuurslid stichting???onbetamelijk, ongegrond en ongehoord.
  80 meter voor N amateurs zie het nut er niet van in bij die uileballen (sommige) in het nachtuilennet die zich ook niet kunnen gedragen inderdaad……uitzonderingen daargelaten, identiek aan 40 mtr het zegt allemaal niets en berust zich op onzin verkopen en ,,modulatie,, commentaar verhaaltjes.
  jonge aanhang blijft weg , nou ik heb vrienden die er ook geen zin meer in hebben door de negatieve tactieken , afgunst en roepie roepie vogels .
  De echte experimenteerders en gegoeden gaan allemaal over naar andere technische hobbies met de reden>>heb er geen zin meer in , dus heren en dames eenheid maakt macht en geen eigenzinnig gedrag met eigengereide persoonlijke opmerkingen jegens de collegas……..nooit en nergens
  dan nog even maatschappelijke opstelling zendamateurs?? welke redenatie ligt daarin ten grondslag ?Het trachten de ,,schuldvraag ,, bij de zendamateurs neer te leggen zonder enig respekt en begrip simpel voorbeelden te over… recht zo die gaat ………status is het niet het is een hobby met een leerproces mbt experimenteren en communiceren……en de eenheid creeren door naar elkaar te luisteren en begrip te tonen,
  immers het maatschappelijk verschijnsel zijn de simpele normen en waarden , die bij velen een probleem aan het worden is…………
  EEF

  • Rob
   Rob zegt:

   “N amateurs worden nog steeds gezien als onvolwaardig en dat is het ergste”

   N staat voor Novice. Ik zou als ik jou was even opzoeken wat Novice eigenlijk betekent.
   Het is nou eenmaal zo. Als Novice wordt je geacht ooit Experienced te worden. Dat kun je dan zien als
   een groeipad en dan is het positief, iets om aan te werken, om jezelf te ontwikkelen.
   Je kunt ook vinden dat je altijd Novice moet kunnen blijven, maar dan geef je er wel aan toe dat dit een
   lager (onvolwaardig dus) nivo is. Maar dat maak je er dan zelf van.

   • Piet
    Piet zegt:

    Het B rijbewijs staat voor auto.
    Als je niet doorleert zul je nooit je C rijbewijs (vrachtwagen) halen.
    Ben je als automobilist minderwaardig omdat je geen C rijbewijs hebt?

    Ik vind dat N en F goed naast elkaar kan leven.
    Respect voor elkaar is een groot goed, ook al wordt niet altijd het juiste jargon gebruikt.
    Kun je daar niet tegen? Je hebt een VFO, je hebt ook een aan/uit knop.
    We leven in een vrij land, je bent niet verplicht om mee te luisteren.
    We zijn toch allemaal ooit ergens begonnen? Of is iedereen als professor geboren?

    We spreken van bananenrepublieken, die elkaar wekelijks met bommen het leven zuur maken zoals in Israel, maar hier kunnen we het niet accepteren dat er twee verschillende vergunningen zijn..??
    Wat zegt dat over ons zelf? Wordt aub volwassen. Op de kleuterschool gooiden we zand na elkaar.
    Blijkbaar hebben sommigen dat nog steeds niet afgeleerd.

    En wat een instapvergunning betreft, ik ben voor een vergunning gelijk als ON3 / DO,
    want dat geeft meer mensen de kansen om de amateurbanden te gebruiken.
    Use it or lose it. Ik ben voor meer activiteiten op de amateurbanden.
    Beter dan al die zuurpruimen die “zendamateur” zijn geworden om het experimenteren,
    die je nooit hoort, maar die met de soldeerbout op de achtergrond zitten mee te luisteren,
    en op forums en verenigingsavonden commentaar leveren op alles en iedereen.
    Die kunnen beter hun vergunning inleveren en luisteramateur worden,
    want mede dankzij hun inactiviteit raken we amateurbanden kwijt.
    O nee, sorry.. Want als ze hun vergunning inleveren,
    dan verliezen ze hun vermeende “status”.

    • Rob
     Rob zegt:

     Ik zie dat je nu vanalles beweert over mijn verhaal dat er helemaal niet in staat.
     Ik schreef “onvolwaardig”, jij schrijft “minderwaardig”.
     Ik schrijf “groeipad” en jij begint over “respect” en “als professor geboren”.
     Het probleem is dat de N amateurs niet de realiteit onder ogen willen zien en de hele
     tijd maar vragen om meer te mogen. Als een automobilist met B rijbewijs zijn ze de hele
     tijd op zoek naar landen waar een vergelijkbaar rijbewijs meer mogelijkheden biedt en
     willen daarmee dan “harmoniseren”. Landen waar minder mag die noemen ze niet,
     willen er in ieder geval niet mee “harmoniseren”.
     Ze vragen toch ook niet ieder jaar op de ledenvergadering van de ANWB of de vereniging
     er voor wil pleiten dat je voortaan met je B rijbewijs ook vrachtwagens mag besturen?
     Dat doen N amateurs wel. En als daar wat van gezegd wordt dan gaan ze huilen. Bah.

     Een lager instap nivo daar ben ik TEGEN. Ik geloof er namelijk niet in dat de hobby te
     redden is door nog meer ongemanierde en onbeschofte deelnemers naar binnen te
     trekken, die op de band de (voor)oordelen over hun bevolkingsgroep lopen te
     bevestigen en als daar wat van gezegd wordt komen met “dat is de moderne tijd daar
     moet je maar in meegaan”. Laat die lui maar lekker een andere hobby zoeken.

     • Erik
      Erik zegt:

      Ik ken Rob niet en hij mij waarschijnlijk ook niet. Toch meent hij dat hij mij en andere zendamateurs die nog niet zo lang actief zijn (of dat binnenkort willen worden) moet betitelen als “dat soort volk”, en “ongemanierde en onbeschofte deelnemers”, die zorgen voor “verloedering” van de hobby. Blijkbaar horen zulke uitspraken wél bij de “normen en omgangsvormen van radiozendamateurs” waaraan wij ons moeten aanpassen….

      Misschien drukt Rob zich een beetje onbeholpen uit en bedoelt hij eigenlijk te zeggen dat wij ons zouden moeten houden aan de gangbare normen van operating practice. Dat ben ik met hem eens. De meeste N- en F-amateurs doen dat volgens mij ook, en overtreders zijn ook in beide categorieën amateurs te vinden.

      Niet alle N-amateurs zijn experimenterende radioamateurs in de klassieke zin. Er zijn minder mensen dan voorheen die hun eigen zender bouwen. En meer amateurs die de hobby als “communicatie”-hobby bedrijven. Ook F’ers, daar durf ik wel iets onder te verwedden. Zij experimenteren waarschijnlijk minder met de soldeerbout maar misschien meer met antennes of andere dingen. Daar lijkt me niets verkeerds aan, zolang zij zich aan die normen van operating practice en de gebruiksvoorwaarden houden, anderen niet storen en veilig werken (voor zichzelf en anderen).

      Hier zit waarschijnlijk voor veel N’ers de frustratie. Want als zij het bovenstaande in acht nemen, wat rechtvaardigt dan de eis dat je nog een tweede examen aflegt? Wat is dan het wezenlijke verschil tussen een QSO op 7.095 en 7.110? Wat moet je meer weten, kennen en kunnen om niet alleen correct op de 10 meter band uit te mogen komen, maar ook op 80 meter of de WARC-banden? Is het dan echt nodig dat je tot in de finesses weet hoe een transistor werkt of alleen in hoofdlijnen?

      In de verhitte en meestal onaangename N-F discussies heb ik eerlijk gezegd nog nooit een antwoord op bovenstaande vraag gelezen. Wel wordt er snel iets geroepen over “rupsje nooitgenoeg”. Of moet “ik heb het toch ook gehaald” gelden als voldoende argument om de discussie uit de weg te gaan. En dat is jammer. Onze hobby is er niet bij gebaat dat hij wordt dichtgetimmerd met niet-relevante eisen. Evenmin is hij ermee gebaat dat elke regulering overboord gaat.

      In een gereguleerde samenleving als de onze, stelt de wetgever namelijk – terecht – eisen aan het gebruik van radio-apparatuur. Wie er beroepsmatig of als hobby mee bezig gaat, moet een aantal dingen weten en kunnen om dat gebruik veilig en ordelijk te laten verlopen. Om na te gaan of mensen op bovenstaande gebieden voldoende weten en kunnen, hoort er een examen te zijn. En over de inhoud van zo’n toets hoort de discussie te gaan. Niet over de vraag wie nou nooit genoeg heeft, elitair is, wel of niet politiek correct experimenteert binnen onze hobby enz. enz. Waar dat toe leidt, dat hebben we nou wel gezien.

   • EEF
    EEF zegt:

    Rob, hadden wij en jij ook met anderen niet afgesproken dat je NIET persoonlijk zou worden??
    .,, ik zou als ik jou was het woord NOVICE even opzoeken…… ongelooflijk je leert het nooit .
    Is het moeilijk de essentie van een verhaal te begrijpen ?? NOOIT en te NIMMER persoonlijk worden dank je
    En voor jouw informatie , ik HEB AL EEN A machtiging gehad …………..en dat is wel persoonlijk .. maar niet relevant . dus NOVICE en de betekenis ook niet , zeg jij het maar hoor ……en dat geeft alsmaar commentaar en het is ook zo moeilijk om neutraal te blijven….je mag de klepel hebben de pot , de verwijten en alles wat ermee te maken heeft Moeilijk om neutraal te schrijven en de essentie te begrijpen…..jammer , je bent de enige……..
    EEF

 8. Wim
  Wim zegt:

  Beste amateurs,
  jammer dat het weer op een ordinaire F versus N ruzie uitgelopen is, over de dingen die ik hier lees heb ik zo mijn eigen ideeën maar die hou ik voor mezelf om geen kolen op het vuur te gooien.
  Laten we onze energie liever steken in het stimuleren van nieuwe amateurs om lid van een vereniging te worden.
  Als het zo is als eerder geschreven dat het aantal amateurs wat lid is van een vereniging achter blijft bij de groei van het aantal amateurs, wat is daar dan de reden van?
  Is daar wel eens onderzoek naar gedaan?
  Best 73’s Wim PD0EDN

 9. mathieu
  mathieu zegt:

  De meeste N amateurs zijn alleen maar lid van een vereniging vanwege QSL post.

  Zou het DQB voor deze service een x bedrag per jaar vragen , dan denk ik dat er niet veel cept houders meer lid blijven van de Veron of VRZA. DKARS magazine is een goede vervanger voor het dure veron blad.

  Vertrouwen is er niet meer bij de veron, het duurt allemaal veel te lang met hun dure elitaire praatje’s.
  Er staat geen recente info over amateur overleg AT ontwikkelingen op de site.

  De cept houders zijn tijdens het afgelopen IARU overleg goed in het ootje genomen. Geen harmonisatie, of 80 mtr, en moeten alles maar slikken van het AT.

  DUO onderzoek is mooi in de junk box beland.
  Deel 70 cm is afgepakt deel psk op 40. ATV mogen ze niet meer bedrijven en op 23 uitkomen ook niet.
  Atofs welke onbetaalbaar zijn geworden om te kunnen experimenteren.
  Antenne plaatsing perikelen

  Laat de Veron alle forums maar eens doornemen terzamen met het AT. Dan weten ze wel wat ze moeten doen om zieltje’s te winnen. Maar nee , daar zijn ze te arrogant voor.

  We raken de banden kwijt door door het niet gebruik ervan: silent keys Harec , de F-N oorlog .
  Beiden zijn net zo funest als plc.

  mathieu,

 10. Novice amateur
  Novice amateur zegt:

  Jullie moeten kanaal 14 opzoeken en daar gaan schelden en zeuren……..wat een discussie !!!
  Het niveau begint nu toch echt buiten de lijnen van het radio-amateurisme te vallen.
  Laat iedereen toch in z’n waarde en ga samen zenden zoals het hoort.

  Groet en ik haal hamnieuws uit mijn favorieten.

 11. Arthur
  Arthur zegt:

  F-N Oorlog? N-F discussie?
  Makkelijk op te lossen hoor, hou je bezig met de mogelijkheden die jezelf binnen je vergunning hebt en let niet op elkaar!
  Waarom naar deze INTERNET site komen om mekaar uit te lokken met steekjes onder water, op te jutten en de boel te laten escaleren? terwijl je jezelf in de ETHER had kunnen vermaken.
  F/N gebeuren is een stukje Hollandse internet afzeik mentaliteit die ook terug te vinden is op bv pc/provider gerelateerde fora en nog veel meer.
  Op de banden is gelukkig hier weinig van te merken en staat iets of iemand me om wat voor reden niet aan dan fiets ik door, ruimte zat en ik heb wat beters te doen dan te blijven hangen om me te kunnen ergeren…

  • Rob
   Rob zegt:

   ” Makkelijk op te lossen hoor, hou je bezig met de mogelijkheden die jezelf binnen je vergunning hebt en let niet op elkaar!”
   Ben ik het mee eens, maar waarom dan ieder jaar weer die zeurderige verenigingsraadvoorstellen van
   rupsje nooitgenoeg???
   Dat mag wel eens een keer ophouden. Sterker nog, dit soort voorstellenm zou gewoon uitgesloten
   moeten worden.

 12. mathieu
  mathieu zegt:

  Hoezo steekje onderwater, het is toch een feit dat de novice amateurs de dupe zijn, en aan het lijntje gehouden worden.

  De oplossing voor de N F discussie is alle banden vrijgeven tot een x vermogen.

  Kijk naar onze buurtlanden. Een succes. Ik denk dat als dit uitgevoerd is de rust weer terugkeert en mensen weer lid gaan worden van clubs.

  Vergeet niet dat dat wij C amateurs destijds de gehele HF band erbij hebben gekregen voor NIETS. Dit vergeten vele F amateurs en bestuursleden afdelingen welke hebben tegengestemd.

  mathieu,

 13. Roeland Jansen
  Roeland Jansen zegt:

  Mathieu,

  jij schijnt te vergeten dat dat komt door het loslaten van de morse-exameneis dat ‘we’ HF er bij gekregen hebben. De N-amateurs zijn de rupsjes die steeds meer blaadjes willen eten. *DAT* is het probleem.

  Het is heel simpel. ALs je als N meer wil, dan ga je maar leren. Net als rijbewijzen, e.d.

  Ik wil 7.2 – 7.3 MHz hebben, dus moet ik maar verhuizen. En als ik dat het niet waard vind, dan is het jammer en goed zo. Rob’s analyse is vlijmscherp wat dat betreft.

 14. Emiel
  Emiel zegt:

  We trekken vrijwel geen jongeren en vrouwen. Onze mini club hoogbejaarde heren is aan het uitsterven.
  Zonder het eeuwige elitair denken over onze privileges waren we een grote jonge en bruisende gemeenschap geweest. En straks gaat niemand ons missen.

 15. Berend
  Berend zegt:

  Met de N registraties want het zijn allang geen machtigingen meer, is het een bekend probleem je geeft ze een vinger en nemen een hele hand! Zonder er maar enige moeite voor te willen doen.

Reacties zijn gesloten.