Bestuurswisseling bij de VRZA

vrza-logoEr heeft een wissel plaatsgevonden in het bestuur van de VRZA. Sinds het vertrek van John Thomassen (PG9T) en Rina van der Plaats (PA3DZI) had de vereniging te kampen met twee vacatures in het bestuur. Voor een van deze posities is inmiddels een opvolger gevonden. Floris Wijnnobel (PA1FW) zal het bestuur komen versterken.

Floris is op de bestuursvergadering van 17 augustus jl. benoemd tot bestuurder en zal in functie zijn tot de volgende Algemene Leden Vergadering. Tijdens die vergadering kunnen leden instemmen met deze benoeming, waarna Floris echt aan het werk kan gaan.

Het VRZA-bestuur geeft aan blij te zijn met de inzet van Floris en hoopt op een voorspoedige samenwerking.