CQ-PA april 2016 beschikbaar

cqpa-logoSinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het aprilnummer, dat op de website van de VRZA te downloaden is, wordt in het 25-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan:

  • Het Work All States Award
  • Eenvoudige draad antennes voor de HF banden
  • Als het licht van de buren geen verlichting brengt
  • Roterdams Radio Museum

Beste VRZA’ers,

Afgelopen zaterdag 9 april heeft in De Witte Bergen te Eemnes de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Het was een geslaagde vergadering waar ik met een positief gevoel op terugkijk. Mischa van Santen PA1OKZ, voorzitter van de Stichting Scoop Hobbyfonds, heeft tijdens de ALV een interessante presentatie gegeven over hun activiteiten met o.a. PI2NOS. Hierna heeft de vergadering met overgrote meerderheid ingestemd met het bestuursvoorstel voor een jaarlijkse donatie van de VRZA aan de stichting, om de jaarlijkse energiekosten in de Gerbrandytoren te IJsselstein te dekken. Een geweldig resultaat waarmee we onze hobby voor alle amateurs in Nederland de komende jaren willen stimuleren.

Tijdens de ALV herinnerde Martin Ouwehand PF9A alle aanwezigen eraan dat op zaterdag 18 juni, tussen 16:00 en 22:00 LT, de VRZA Worked All Provinces contest wordt gehouden. Helaas is de deelname aan deze VRZA contest de afgelopen jaren teruggelopen, dus we hopen dat u dit jaar weer enthousiast mee wilt doen. Kijk voor meer informatie over de WAP op www.vrza.nl/wp/wedstrijden/#wap.

Tijdens de ALV heeft onze penningmeester Anja Davis PA11091 na vele jaren helaas afscheid genomen van het bestuur. Gelukkig zijn er 3 nieuwe bestuursleden gekozen: Dennis Wobbema PA3WOB, Ruud Haller PA3RGH en Otto de Ruig PD2ODR. Dennis heeft Anja opgevolgd als penningmeester. Otto wil zich de komende tijd inzetten voor diverse PR activiteiten. Uiteraard ben ik erg blij met deze welkome aanvulling op het bestuur en ik wens ze veel succes. Dankzij Otto is de VRZA nu ook te vinden op Facebook, kijk op www.facebook.com/vrzalandelijk en word lid van de pagina. Zo blijft u nog beter op de hoogte van activiteiten in onze mooie vereniging.

De conceptnotulen van de ALV zullen binnenkort in de CQ-PA worden gepubliceerd. Kon u dit jaar niet op de ALV aanwezig zijn, dan hoop ik u volgend jaar alsnog te mogen verwelkomen. De volgende ALV staat gepland voor zaterdag 8 april 2017. Vanaf aanstaande zaterdag 30 april tot zondag 8 mei 2016 zal de 53e VRZA Radiokampweek worden gehouden op Vakantiedorp De Jutberg te Laag-Soeren. Tijdens de radiokampweek zal ook de jaarlijkse radiomarkt worden georganiseerd op Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei. Ik heb er alle vertrouwen in dat de organisatie ook dit jaar weer een bijzonder leuke en gezellige week weet te realiseren. Kijk op www.radiokampweek.nl voor meer informatie over dit amateurevenement voor de hele familie.

Graag tot ziens op De Jutberg en veel leesplezier met deze CQPA.

73,
Floris PA1FW
Voorzitter VRZA

2 antwoorden

Reacties zijn gesloten.