Berichten

CQ-PA juni 2017 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het juninummer dat voor leden te downloaden is, wordt in het 46-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. Niet leden moeten twee weken wachten op de samenvatting van Hamnieuws in een magazine voordat de CQ-PA online komt te staan voor hen.

Beste VRZA’ers,

Beste VRZA’ers, De zomer is één van de plezierige tijden van het jaar. Al was het maar omdat de meeste onder ons er dan op uit trekken op vakantie en/of genieten van mooi weer in een andere omgeving. Zo ook uw hoofdredacteur en voorzitter – en zo kan het zomaar dat u op deze plaats enkele woorden van mij aantreft. Echter niet zonder foto die demonstreert dat ik de kunst ook versta…

Voor u weer een bomvolle CQPA. Veel dank aan een ieder die bijgedragen heeft aan de inhoud. Zo maken we het waar: een mooi blad dóór en vóór onze leden. Lidmaatschap is overigens extra aantrekkelijk gezien de contributieverlaging waar de ALV toe heeft besloten. Zegt het voort – want nieuwe leden zijn welkom.

De komende tijd staat er voldoende op de agenda die u elders in het nummer aantreft. Wellicht dat de condities en activiteiten op de HF banden u tegenvallen; dat hoeft niet want op VHF/UHF begint deze maanden de pret pas. De eerste verbindingen, gebruik makende van sporadische E zijn inmiddels gemaakt.

De mogelijkheid tot deelnemen aan de enquête over de herijking van de Novice machtiging is voorbij. Een mooi voorbeeld hoe u als lid uw mening en ideeën kenbaar kunt maken via de VRZA. Dat die meningen en ideeën verschillen, dat is te verwachten. Goed om daar met elkaar tijdens een ‘eye-ball qso’ over te spreken – tot ziens!

73, Jaap Verheul PA3DTR
– gastredacteur voor het juni nummer van CQPA –

CQ-PA mei 2017 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het meinummer dat voor leden te downloaden is, wordt in het 37-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. Niet leden moeten twee weken wachten voordat de CQ-PA online komt te staan voor hen.

 • CJ2 Datatoren
 • Omroep Gelderland bezoekt PI4VRZ/A
 • B3Z 70cm stuurzender van PE5PVB
 • CQ World Wide DX Contest, Radio Kootwijk
 • De nieuwe contestmanager stelt zich voor
 • Examen Quickies door PA9JOO/P
 • Propagatie verwachting voor mei/juni
 • Hambeurs Friedrichshafen

Beste VRZA’ers,

Het kwik begint op te lopen en het blijft weer langer licht. Het is overduidelijk voorjaar met de eerste onweersbuien achter de rug. Bij het verschijnen van deze CQPA begint ook de 54e VRZA Radiokampweek op vakantiedorp De Jutberg in Laag Soeren. Op Hemelvaartsdag (25 mei) vindt hier ook de bekende radiomarkt plaats. De vroege weersverwachtingen zijn net als voorgaande jaren wat somber met regen op de meeste dagen, maar het lijkt de laatste paar jaar een traditie dat ze er flink naast blijken te zitten en dat de zon zich veelvuldig laat zien. Ik duim in ieder geval alvast voor alle bezoekers en deelnemers.

De VRZA-werkgroep “Her-ijking Novice” zit ook niet stil en werkt hard aan het antwoord op het verzoek van het Agentschap Telecom aan de verenigingen. Middels een enquête onder de leden wil men een representatief voorstel samenstellen, dat breed gedragen wordt door de amateurgemeenschap en voldoet aan de inhoud van de brief van het AT. Ik volg de ontwikkelingen met belangstelling en ben benieuwd naar de uitkomst van de enquête.

Behalve de markt op de Jutberg kunt u op 27 mei naar de 39e Friese Radio Markt in Beetsterzwaag. Op 24 mei vinden er examens plaats voor N en F in Vlaardingen. Alle kandidaten alvast veel succes! Op 17 juni is er wederom een radiomarkt in het Noorden, dit keer in Geesbrug nabij Hoogeveen. Graag tot ziens!

73, Floris PA1FW
Voorzitter VRZA

CQ-PA april 2017 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het april nummer dat voor leden te downloaden is, wordt in het 32-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. Niet leden moeten twee weken wachten voordat de CQ-PA online komt te staan voor hen.

 • Afspraken Rijkswaterstaat met Veron en VRZA
 • VRZA Radio Kampweek
 • Examen Quickies door PA0JOO/P
 • Wetenswaardigheden zendamateurisme

Beste VRZA’ers,

Afgelopen zaterdag 8 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Het was een prima vergadering met een uitstekende sfeer. Bestuurslid Gerard van Oosten PA1GR en ondergetekende waren aftredend en herkiesbaar, waarbij we beide zonder tegenstemmen zijn herkozen. Ik ben blij met het vertrouwen dat de vergadering in mij heeft getoond en ga vol energie op naar de volgende 2 goede jaren voor de VRZA. Helaas heeft onze secretaris Karel Spaas PA3AKF afscheid genomen van het bestuur. Voor zijn jarenlange inzet heeft het bestuur tijdens de ALV de Bronzen erespeld van de VRZA aan hem uitgereikt. Ik wens zijn opvolger Ruud Haller PA3RGH veel succes.

Een week voor de ALV heeft het bestuur de Zilveren erespeld van de VRZA aan Martin Ouwehand PF9A uitgereikt, als dank voor zijn meer dan 10 jarige inzet als contestmanager. Reden voor de vervroegde uitreiking was dat ons berichten bereikten dat de gezondheid van Martin achteruit ging. Kort na de ALV vernamen wij helaas dat Martin die ochtend is overleden. Wij wensen zijn familie, nabestaanden en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Onze hoofdredacteur Henk Smits PE1KFC is tijdens de vergadering ook de Bronzen erespeld van de VRZA toegekend, voor zijn inspanningen voor CQPA en de digitalisering ervan. Dankzij zijn inspanningen kunnen we 11 keer per jaar een goedgevulde PDF tegemoet zien.

De ALV heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributie vanaf 2018 te verlagen van € 32,50 naar € 25,00 per kalenderjaar. Nieuwe leden kunnen per direct profiteren van deze verlaging. Wij hopen hiermee onze vereniging flink te laten groeien en zullen het resultaat uiterlijk op de ALV in 2019 evalueren. Tijdens de ALV werd een voorstel ingediend om de afdelingsbijdrage te verhogen, hetgeen direct door de vergadering is goedgekeurd. Een mooi voorbeeld van de kracht van onze ‘platte’ verenigingsstructuur.

Sjef Verhoeven PE5PVB heeft een presentatie gegeven aan de vergadering over de VRZA Radiokampweek, welke ieder jaar plaatsvindt op camping De Jutberg in Laag-Soeren. Dit prominente VRZA evenement krijgt vanaf nu ook sponsoring van de landelijke vereniging. Komt u ook eens kijken bij de deelnemende amateurs en hun gezin of bezoek de radiomarkt op Hemelvaartsdag. De VRZA Radiokampweek 2017 vindt plaats van 20 tot 28 mei aanstaande.

Kon u dit keer niet aanwezig zijn op de ALV? Reserveer alvast de ALV van volgend jaar in uw agenda: zaterdag 7 april 2018, waar ook uw stem als VRZA lid telt. De concept-notulen van de ALV zullen binnenkort worden gepubliceerd in de CQ-PA.

73, Floris PA1FW
Voorzitter VRZA

CQ-PA februari 2017 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het februari nummer dat voor leden te downloaden is, wordt in het 36-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. Niet leden moeten twee weken wachten voordat de CQ-PA online komt te staan voor hen.

 • Van de voorzitter, Aankondiging ALV
 • Hulptroepen gezocht
 • Foute Examen Vragen door PA9JOO/P
 • 54e VRZA Radio Kampweek

Beste VRZA’ers,

Het jaar is weer op volle snelheid. Als bestuur betekent dat onder meer dat we ons voorbereiden op de komende Algemene Leden Vergadering op 8 april aanstaande. Net zoals voorgaande jaren zal deze plaatsvinden in Hotel De Witte Bergen te Eemnes, vlak naast de A1.

Naast de bekende onderwerpen zoals de begroting voor het komende jaar, zullen we ook aandacht geven aan onder andere de VRZA Radiokampweek en Stichting Scoop Hobbyfonds. De middagpresentatie tijdens de ALV van afgelopen jaar is ons als bestuur goed bevallen en we hopen dit jaar ook weer op een aangename vergadering.

De afgelopen 2 jaar zijn mij als voorzitter van onze mooie vereniging zeer goed bevallen en ik heb mij dan ook herkiesbaar gesteld. Ik hecht veel waarde aan uw mening als lid, dus ik hoop dat u massaal naar de ALV zult komen om uw stem te laten gelden over de koers van onze vereniging.

In het weekend van 11 en 12 februari jl. heeft de PACC contest plaatsgevonden. Op facebook heb ik de nodige foto’s voorbij zien komen. Ik ben benieuwd naar uw belevenissen, dus deel deze in de CQ-PA door uw verhaal te mailen aan de redactie: redactie@cq-pa.nl.

Natuurlijk is er de komende weken nog meer te beleven. Op 25 februari kunt u naar de 21e radiomarkt PI4NOV in ’t Harde, meer info op http://www.pi4nov.nl/ Op 1 maart worden er examens gehouden in Nieuwegein. Alle kandidaten alvast veel succes! In Rosmalen kunt u op 11 maart terecht voor de 42e Landelijke Radio Vlooienmarkt. Kijk voor meer info op http:// radiovlooienmarkt.nl/

73, Floris PA1FW
Voorzitter VRZA

CQ-PA januari 2017 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het januari nummer dat voor leden te downloaden is, wordt in het 28-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. Niet leden moeten twee weken wachten voordat de CQ-PA online komt te staan voor hen.

 • Van de voorzitter, Aankondiging ALV
 • Schrappen oude 15dB regeling?
 • De QSL kaart beter bekeken
 • Foute Examen Vragen door PA9JOO/P

Beste VRZA’ers,

Allereerst wens ik u en uw familie een gelukkig Nieuwjaar. Ik hoop dat 2016 een goed jaar is geweest en dat we een nog beter jaar in het verschiet hebben, met goede condities en mooie verbindingen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat 2017 voor onze hobby en onze mooie vereniging een uitstekend jaar zal zijn.

Het is momenteel erg rustig in de shack, vooral omdat mijn antennes momenteel niet op het dak staan in afwachting van wat schilderwerk aan het huis. Daarbij het ‘geluk’ dat mijn huis gelegen is op zo’n 6 meter beneden NAP, en meer dan wat repeaters luisteren op de portofoon is er even niet bij. Hopelijk wordt het een zacht voorjaar, zodat de klus snel geklaard zal zijn en ik weer vol van de hobby kan genieten.

Een nieuw jaar betekent vooruit kijken, maar ook terugblikken op het afgelopen jaar. Als VRZA-lid is de jaarlijkse ALV hét moment waarop u met het bestuur hierover kunt discussiëren en besluiten. Vooral als u nog nooit op een ALV bent geweest, wil ik u aanraden om hierbij aanwezig te zijn. Uw stem is van groot belang voor ons als bestuur. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging in CQ-PA.

Natuurlijk is er dit jaar weer genoeg te doen buiten de shack. Op 21 januari a.s. kunt u naar de 21e Radio Beurs in Apeldoorn. Op 11 en 12 februari vindt de overbekende PACC contest plaats. Heeft u afgelopen jaar iets leuks meegemaakt in onze hobby? Wij lezen er graag over in de CQ-PA. Stuur uw verhaal naar onze redactie: redactie@cq-pa.nl.

73, Floris PA1FW
Voorzitter VRZA

CQ-PA december 2016 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het december nummer dat voor leden te downloaden is, wordt in het 28-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. Niet leden moeten twee weken wachten voordat de CQ-PA online komt te staan voor hen.

 • Rosmalen 11 maart 2017
 • Foute Examen Vragen door PA9JOO/P
 • Hoera 70 MHz erbij
 • 94e Amateur overleg
 • Digital Radio DAB+

Beste VRZA’ers,

Het is inmiddels december geworden met de bijbehorende donkere dagen. Voor menig amateur ongetwijfeld een periode om extra veel tijd in de shack door te brengen en de koude buitenlucht te mijden. Het betekent natuurlijk ook dat Kerst eraan komt en dat we samen met onze familie en geliefden kunnen aftellen tot het nieuwe jaar. Het jaar 2016 is voorbij gevlogen en ik hoop van harte dat het ook voor u een geweldig jaar is geweest. Als voorzitter kan ik tevreden terugblikken op een geslaagd jaar.

Mochten de lampjes in de shack deze periode nog niet feestelijk genoeg zijn, dit jaar is ook de Gerbrandytoren in IJsselstein weer versierd als grootste kerstboom ‘ter wereld’, al zullen we daar tijdens de QSO’s via de aldaar aanwezige Hobbyscoop apparatuur weinig van merken. Misschien wel als ooit de camera voor PI6ATV zijn retour maakt…

Wie voor kerst nog snel wat onderdelen wil scoren kan op 18 december terecht op de 20e Radio en Techniekmarkt van PI4- KAR in Bladel of op de 4e NVHR dag met ruilbeurs in Driebergen. Voor een goed begin van 2017 kunt u op 14 januari naar de Heelweg Microwave meeting, waar u uw eigen (microwave) apparatuur professioneel kunt laten doormeten.

Alle leden, vrijwilligers en betrokkenen die zich voor onze mooie vereniging hebben ingezet dit jaar (en voorgaande jaren uiteraard), heel hartelijk bedankt en ik hoop we het komende jaar ook weer op u kunnen rekenen.

73, Floris PA1FW
Voorzitter VRZA

CQ-PA november 2016 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het november nummer dat voor leden te downloaden is, wordt in het 28-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. Niet leden moeten twee weken wachten voordat de CQ-PA online komt te staan voor hen.

 • Foute examenvragen door PA9JO/P
 • VRZA QSO Party
 • PTT-langegolfzender te Kootwijk (160kHz)
 • Rotterdams Radio Museum

Beste VRZA’ers,

Afgelopen zaterdag 5 november stonden meerdere bestuursleden achter de VRZA-stand tijdens de Dag van de RadioAmateur in Apeldoorn. We hebben deze dag vele bekende gezichten mogen begroeten en zelfs een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.

In de openingstoespraak van Remy Denker PA3AGF, Algemeen Voorzitter VERON, werd de goede samenwerking tussen de VERON en VRZA nogmaals benoemd. Op de bovenring was de stand te vinden van de VERON en VRZA afdelingen Twente, nog een mooi voorbeeld van deze samenwerking. Binnenkort zullen we onze aanwezigheid in Apeldoorn als bestuur evalueren. Wellicht doen we het volgend jaar nogmaals.

Op zondag 20 november organiseert de VRZA de 26e QSO Party. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunt u op 2 meter en op 40 meter (7.060 – 7.100) verschillende VRZA stations loggen. Onder de deelnemers welke hun log mailen zullen 3 waardebonnen verloot worden, vanwege het 65 jarige jubileum van de VRZA. Hoewel het geen contest is, kunt u wel een Divisional Award in de wacht slepen. Kijk voor meer informatie over de QSO party en voor de deelnemende clubstations op onze website.

Mocht u in Apeldoorn niet hebben kunnen vinden wat u zocht, kunt u het op 3 december a.s. tijdens de Dortmunder Amateurfunkmarkt nogmaals proberen. Meer info: http://dat-do.loose-kamen.de/.

73, Floris PA1FW
Voorzitter VRZA

CQ-PA oktober 2016 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het oktober nummer dat voor leden te downloaden is, wordt in het 36-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen. Niet leden moeten twee weken wachten voordat de CQ-PA online komt te staan voor hen.

 • Foute examenvragen door PA9JO/P
 • ON4UN’s Low-Band DXing
 • Radiozendamateurs en antennes
 • Hoe kun je PL259 plugs het beste solderen?

Beste VRZA’ers,

De herfst lijkt (eindelijk) in aantocht te zijn. De bladeren kleuren en de temperaturen gaan omlaag. Tijd voor de laatste werkzaamheden aan het antennepark, zodat we deze winter weer kunnen genieten van de warme klanken en temperaturen van de shack.

Op zaterdag 5 november aanstaande organiseert de VERON de 56e Dag voor de RadioAmateur in de bekende Americahal te Apeldoorn. Dit jaar is de VRZA ook aanwezig met een eigen stand, waar enkele bestuursleden, inclusief ikzelf, te vinden zullen zijn. Amateurs die op de DvdRA lid worden van de VRZA krijgen November en December gratis lidmaatschap, plus de echte VRZA USB stick met keycord. Het zal ongetwijfeld een gezellige dag worden en we hopen vele VRZA-leden (nieuw en oud) bij de kraam te mogen begroeten.

Onlangs heeft Tudor Mastwijk PD2MAC zijn taken neergelegd en is er een vacature ontstaan voor hoofdredacteur van CQ-PA. Het doet mij deugd dat redactiesecretaris Henk Smits PE1KFC zich heeft aangemeld om het stokje van Tudor over te nemen. Ik wens Henk veel plezier en succes met zijn nieuwe functie en ik ben ervan overtuigd dat er nog vele mooie CQ-PA’s zullen gaan volgen.

Ik wens u veel hobbyplezier en wellicht zien we elkaar op 5 november in Apeldoorn.

73, Floris PA1FW
Voorzitter VRZA

CQ-PA september 2016 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het september nummer, dat op de website van de VRZA te downloaden is, wordt in het 40-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan:

 • Foute examenvragen
 • Vossen jagen met een ontvanger?
 • Dutch 4X Team 2017
 • Wereldwijd dekkend (GSM) telefoonnetwerk
 • Agenda, van Her en Der

Beste VRZA’ers,

De vakantie zal voor de meeste amateurs weer voorbij zijn. Op het moment van schrijven ben ik net 2 dagen geleden thuisgekomen en geniet van nog een paar vrije dagen thuis. In een warme shack, want de nazomer is duidelijk aanwezig met temperaturen van 30 graden, maar van mijn zijde geen klachten.

Eind augustus vond de 48e DNAT plaats in Bad Bentheim, waar we werkelijk geen beter weer voor hebben kunnen wensen. Het was wederom een geslaagd evenement, waar vele amateurs naartoe zijn gekomen. De DNAT camping was vanwege het mooie weer extra goed gevuld. Ik verheug me op volgend jaar en ik heb er alle vertrouwen in dat we de 50e editie ook gaan meemaken. Komt u ook?

Op zondag 11 september jl. vond de 38e Ballonvossenjacht plaats, mede gesponsord door de VRZA. Vanaf het KNMI in De Bilt werd de weerballon met dit keer een 23cm ATV zender aan boord opgelaten en is door 46 deelnemende equipes tot aan de finish gevolgd. Met 2755 unieke bezoekers via internet heeft dit evenement een groot (en groeiend) bereik, waar de VRZA graag steun aan geeft. Wij bedanken de organisatie voor de geslaagde afloop.

Heeft u iets leuks meegemaakt, een interessant project of evenement die het bezoeken waard is? Meld het de redactie: redactie@cq-pa.nl. Tudor Mastwijk PD2MAC heeft inmiddels afscheid genomen als hoofdredacteur van CQ-PA. Wij zijn Tudor zeer dankbaar voor alle werkzaamheden die hij afgelopen jaren heeft verricht. De VRZA hoopt dat iemand zijn taken wil overnemen.

Voor meer informatie, kijk op www.vrza.nl/wp/category/vacatures of stuur een e-mail aan pa1fw@vrza.nl

73, Floris PA1FW
Voorzitter VRZA

CQ-PA juli/augustus 2016 beschikbaar

Sinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is een nieuwe versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

In het gecombineerde juli/augustus nummer, dat op de website van de VRZA te downloaden is, wordt in het 32-pagina’s tellende nummer onder andere aandacht besteed aan:

 • 38e Landelijke Ballonvossenjacht
 • 48e DNAT 2016
 • Elders doorgebladerd
 • Uitslag 127e NLC , afdelings beker en WAP
 • Agenda, van Her en Der

Beste VRZA’ers,

De scholen hebben inmiddels zomervakantie en waarschijnlijk zullen ook vele amateurs er een tijdje tussenuit gaan. Ook de redactie heeft vakantieplannen, dus is er besloten om de gecombineerde editie van Juli/Augustus een weekje later te laten verschijnen. Ik moet zelf nog even wachten op mijn vakantie; het lange weekend van het Duits Nederlands Amateur Treffen (DNAT) in Bad Bentheim zal deze inluiden. Behalve de radiokampweek tijdens afgelopen Hemelvaart, wordt dit de eerste lange vakantie (>1 week) als gezin op reis. Zoals eigenlijk ieder jaar stel ik mezelf de vraag: “hobbyspullen mee?”. De caravan zal al aardig vol raken met de spullen voor de QRP (al lukte het vol krijgen vroeger ook moeiteloos), maar ‘papa’ zal vast iets proberen mee te smokkelen. Ongetwijfeld tot groot genoegen van ‘mama’…

Het is zomer, hopelijk zal het weer de komende weken daar aan meewerken. Onlangs ervaarde ik tijdens de ochtendrit op een mistig begin van een warme dag, dat de repeater van Alkmaar uitstekend te gebruiken was tot bijna Den Haag. Wellicht was dit een voorzichtige voorbode van mooie condities, of gewoon het resultaat van goed uitgevoerd onderhoud aan het relais… Hoe dan ook, ik hoop dat de zomer ons allemaal wat moois te bieden zal hebben.

De komende tijd is het rustig, maar er zijn altijd interessante activiteiten: Tijdens het weekend van 20 en 21 augustus vindt het International Lighthouse and Lightship Weekend (ILLW) plaats.
Van 25 t/m 28 augustus vindt in Bad Bentheim de eerdergenoemde 48e DNAT plaats: Vrijdag 26 augustus zal ik de officiële opening in de Katharinenkirche bijwonen. Zaterdag 27 augustus kunt u de bekende HAM-radiomarkt bezoeken, of de bekende internationale vlooienmarkt in het grote park van Bad Bentheim.
Op 7 september worden in Veldhoven zendexamens afgenomen.

Ik wens u allen een prettige vakantie en veel plezier met onze mooie hobby.

73, Floris PA1FW
Voorzitter VRZA