De VERON over ‘Novice herijking’

Naar aanleiding van de publicatie eerder deze week, waarin de VRZA aangeeft hoe zij met de ‘Novice herijking’ om gaat zijn de nodige reacties binnen gekomen. De VRZA kiest er voor om een werkgroep samen te stellen die (voornamelijk) uit Novice amateurs bestaat om tot een tweetal pakketten te komen. Een pakket samengesteld door leden, dat zou moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak onder de belanghebbenden.

Op de website van de VERON komt het woord herijken niet voor in de nieuwsberichten. Een zoekopdracht laat zien dat het woord uitsluitend in een extern verslag van met Amateur Overleg te vinden is. De redactie heeft VERON-voorzitter Remy Denker gevraagd hoe de grootste landelijke vereniging om gaat met het dossier ‘Novice herijking’. Na twee dagen merken we dat het bericht meermaals gelezen en doorgestuurd is (Hamnieuws kan e-mails traceren door de afbeelding in de handtekening, RtH) en vragen we opnieuw aan de VERON-voorzitter wat de status is, of dat er mogelijk geen pasklaar antwoord is en we dat moeten publiceren.

Vandaag ontvangen we een e-mail. De voorzitter laat na ruim 3 dagen, weten ‘niet van deze vorm van communiceren gediend te zijn’ en (de manier van) Hamnieuws ‘een lage vorm van journalistiek te vinden’. Half geeft hij antwoord op de vraag wat VERON doet. “Binnenkort verschijnt er een reactie van AT over dit onderwerp.” VERON-leden moeten dus nog in het ongewisse blijven. We hebben de VERON-voorzitter aangegeven dat leden weinig met dit antwoord kunnen, dat in zijn geheel op de VERON-website ontbreekt. De voorzitter is echter duidelijk: “Over de reactie van de VERON in deze zaak ga ik nu niet in discussie.”

61 antwoorden
 1. Henk
  Henk zegt:

  Wat een ongelooflijk knullige reactie van de voorzitter. Daar zullen de (Novice) leden van gediend zijn.
  Jullie doen wat VERON nalaat: communiceren. En daar kunnen ze nog veel van leren.

  • Novice
   Novice zegt:

   “Ik kom erop terug”, was inderdaad een antwoord waar iedereen mee kon leven. De VERON laat hier maar weer eens haar ware aard zien. Niets doen voor leden en in het bijzonder Novices (Wat wil je met een PA0-ler die al ruim 40 jaar op het pluche zit van het hoofdbestuur en bij Agentschap Telecom in het overleg aanschuift om de belangen van Novices te verdedigen) en vooral schoppen tegen anderen. Dat deden ze vroeger tegen de VRZA en tegenwoordig bij DKARS. Hamnieuws hoort er nu blijkbaar ook bij. Dat geeft in ieder geval aan dat ze jullie als bedreiging (van eigenbelangen) zien. Dat stinkt. Tijd om harder te roeren.

   Vernieuwing. Dat moet je toch echt niet willen. Wat voor een plank kun je voor je kop hebben als voorzitter.

   • Ernie Maas
    Ernie Maas zegt:

    Geheel met het bericht eens.
    Ik ben Novice en ben al meer dan 30 jaar lid van de Veron. Ik heb nooit gevoeld dat de Veron een club is die voor de z.g. D amateur op kwam. Ze gaven mij altijd tot de dag van vandaag het gevoel dat ze liever geen bemoeienis hebben met de novice amateurs.
    Laar iemand mij nou eens vertellen wat wij als Novice niet zou kunnen wat de full licence wel zou kunnen. Het maken van QSO’s op diverse banden hoef men niet speciaal een full livence voor te hebben. Veel amateurs geven niets om zelfbouw en willen gewoon communiceren. Geef de novice gewoon ook alle banden tot zijn beschikking en beperkt het zendvermogen naar 100 wat en laat de restrictie zijn dat er niet met eigenbouw apparatuur gewerkt mag worden. Ik weet zeker dat de Veron hier op tegen is maar ik garandeer dat indien deze mentaliteit zo blijf dat er met een paar jaar de Veron ten dode is opgeschreven. Andere clubs hebben een bredere blik op het geheel en zijn er voor alle amateurs en voelen zich niet superieur en ver boven de andere verheven.
    Ik wens daarom die andere clubs veel leden toe.

    Ernie Maas
    PD0ECD

    • Pieter
     Pieter zegt:

     “Veel amateurs geven niets om zelfbouw en willen gewoon communiceren.”

     Dat kan… Daar heb je CB voor.

     • Bert Schaap
      Bert Schaap zegt:

      Grappig, ik weet nog dat de ‘D’ licentie in het leven werd geroepen om de “communicatie amateurs” ook wat ruimte te bieden op de 2 meterband. Aldus de toenmalige minister Smit-Kroes. Zodat men kon doorstromen naar een A,B of C licentie.

 2. Leo
  Leo zegt:

  Dit is de druppel. De communicatie vanuit het bestuur naar de leden toe is de laatste jaren om te huilen. Om het jaar wordt er wel een VR-voorstel gemaakt waarop het HB wordt verzocht beter te communiceren. De VERON heeft een fancy website, Facebook pagina, Twitter maar het bestuur wil gewoon niet.

  Volgend jaar zou ik 25 jaar lid zijn geweest van de VERON. Maar dat gaat er niet van komen. Helaas is het jaar net begonnen en de contributie geïncasseerd. Als ze net zo snel waren met communicatie als incasseren, want het herijkingsproject speelt al maanden, dan had ik als (binnenkort ex) lig tenminste nog het gevoel dat er iets gedaan wordt.

 3. henk
  henk zegt:

  hallo. dat hebben de leden toch zelf in de hand… zeg het vertrouwen op in de voorzitter en eis verkiezen nieuw bestuur… niemand is alleen op de wereld… ook de voorzitter niet.

  • Ruud Hoogstraten
   Ruud Hoogstraten zegt:

   De tukker meneer Denker dient zich te vergewissen en na te denken over hetgeen er door onder andere zijn toedoen naar de knoppen gaat.

 4. PJ
  PJ zegt:

  “De insteek van de VERON is dat de N-amateurs zoveel mogelijk opties krijgen”, schrijft de secretaris van VERON als reactie op Hamnieuws en “De VERON in casu het Centraal Bureau en ook HB-leden, Cie voorzitters en secretarissen beantwoorden ELKE dag e-mail en telefoon van leden en belangstellenden.”. Zie https://www.hamnieuws.nl/dkars-magazine-augustus-2015/#comment-3974

  Blijkbaar niet als er een duidelijke vraag komt van Hamnieuws. Er is helemaal niets gedaan, want anders had de voorzitter niet zo’n belachelijk antwoord gegeven maar juist deze kans aangegrepen om daden bij bovengenoemde woorden te voegen.

  Weet je dat dezelfde ‘Eric’ ook altijd vooraan staat om te reageren als het om DKARS gaat?

  • PDnull
   PDnull zegt:

   Leden zijn ‘gefrustreerde zendamateurs’? Wie denkt die man wel niet dat hij is?

   • Ruud Hoogstraten
    Ruud Hoogstraten zegt:

    De laatst genoemde heeft in zijn verslagen veel stof doen op waaien.. edoch is dit allemaal in de stofzak van Z.A opgeslagen…..Toch is Eric een bruggenbouwer in de kroontechniek. Helaas wars van opbouwende kritiek
    Voelt zich bijzonder gesteund door zijn oldtimer medebestuursleden.
    Leden van de VERON laat uw stem horen en volg de ontwikkeling met argusogen.
    De VRZA laat een ander licht schijnen evenzo de DKARS
    Nu is het de tijd voor veranderingen ten gunste van ALLE Radiozend- en luisteramateurs !!!!!

    Ruud

 5. Koos
  Koos zegt:

  De Veron-Leden moet maar eens kijken of ze het bestuur niet kunnen afzetten en mensen in het bestuur kunnen plaatsen die geen PA0 Call hebben! Die mensen leven gewoon in het verleden en staan NIET open voor vernieuwingen en proberen vast te houden aan regels die anno 1800 zijn, waarom worden de Novice mensen zo behandeld! die mag gewoon niet meer gebeuren. Ze zitten te klagen dat het amateurisme zo weinig navolgers heeft, nou duidelijk zoals ze dit verwoorden, dit getuig gewoon dat ze niet gewild zijn om vernieuwingen door te voeren gezwijge aan te praten! laten ze maar praten over vroeger…die tijd is voltooid verleden tijd!

  Het word echt tijd voor vernieuwing bij de VERON! want zo als het nu daar is, zo kan het niet meer. Dat dit herzien moet worden is duidelijk, novice op de 40 meter? wat kunnen wij daar nog, gewoon gehele 40 meter band vrij geven.

  • henk
   henk zegt:

   eigenlijk gaat het hier niet meer over het hereiken van de N licentie maar over het ondeugelijke bestuur van de VERON. De leden MOETEN NU opstaan. De VERON is toch geen NSO????? LEES DE STATUTEN EN ZORG DAT ER EEN NIEUW BESTUUR KOMT.

  • Kansloos
   Kansloos zegt:

   Wat je hier doet is wellicht nog erger: Als je vindt dat mensen met een PD-call uitgesloten worden dan is het juiste antwoord niet om mensen met een PA0-call uit te sluiten en hen evenzo te behandelen. Ik neem aan dat je jezelf hebt aangemeld bij VERON om de bestuurder(s) te versterken en daarbij als specifiek speerpunt de belangenbehartiging voor Novice amateurs hebt voorgenomen?

 6. Peter
  Peter zegt:

  Een voorzitter die niet kan communiceren, een secretaris die loopt te schoppen op zusterverenigingen en een lid dat ruim 40 jaar lid is van het bestuur. Dat vormt het dagelijks bestuur van de VERON?

 7. Van Dale
  Van Dale zegt:

  Een woord de voorzitter. Maar als ik zo lees is deze van toepassing op meer bestuurders:

  Zelfreflectie, van een afstandje naar jezelf kijken. Kijken naar wie je bent, wat je doet en hoe je dat doet. Objectief, zonder oordeel, jezelf waarnemen. ’t Is hartstikke moeilijk. Maar als je systematisch en gestructureerd je gevoelens, gedachten en ervaringen onderzoekt, dan ga je jouw patronen wel herkennen.

  • Wim
   Wim zegt:

   Ik hememaal niets meer
   Ik heb in december gelukkig de beslissing genomen terug te keren naar het oude nest namelijk de VRZA.
   Wim PA4WK

 8. Tom
  Tom zegt:

  wat een belachelijke instelling van de Veron..hoe jaag je leden weg?
  Likken naar boven en trappen naar beneden, hoogste tijd voor vernieuwing bij de Veron.
  Ik denk niet dat het bestuur inziet dat de Novice van groot belang is, en de enigste trede is naar de full- licence.
  En waarom zou Hamnieuws ” een lage vorm” zijn? mijn inziens totaal tegenovergesteld, Alle segmenten van de hobby komen hier voorbij.
  Ik ben trouwens van mening dat er bij het amateur-overleg ook wel is andere belanghebbenden verenigingen aan mogen schuiven, er zijn er meer dan de Veron en de VRZA..

 9. Daarom VRZA
  Daarom VRZA zegt:

  De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief.

  Dat beschrijft precies de problemen van de VERON. En ook nog eens voor de helft van het geld.

  • henk
   henk zegt:

   geen idee maar de verenigingsraad is bij machte om het bestuur te ontslaan. ik zeg DOEN.

  • PJ
   PJ zegt:

   Nee. Net zoals er nooit een oproep voor nieuwe bestuurders op de website gedaan wordt. Als die nodig zijn, worden die in eigen kring gezocht, gok ik zo. VR-stukken zijn doorgaans niet openbaar voor leden in te zien. Dus jaar-op-jaar zijn bestuursleden aftredend en herkiesbaar. En omdat er ‘gek genoeg’ nooit een tegenkandidaat is, blijft de bestuurder zitten. Desnoods ruim 40 jaar lang.

   • Koos
    Koos zegt:

    als je de regels goed door leest, dan heeft de Veron een autonoom bestuur!

    • MeMyselfAndI
     MeMyselfAndI zegt:

     Nee. Elk jaar zijn bestuurders aftredend. Dit jaar gek genoeg de voorzitter zelf (en die doet aardig zijn best om niet herkozen te worden). Het probleem is alleen dat die aankondiging in een zogenoemde ‘beschrijvingsbrief’. Die gaat echter niet direct naar de leden maar naar de afdelings secretarissen. Deze is meestal ook niet online te vinden, op een verdwaalde afdeling na die wel ballen heeft om goed met haar leden te communiceren.

     Er bestaat slechts enkele dagen voor de afdeling om een zitting te beleggen. Dat lukt nooit. Daardoor kunnen er nooit nieuwe bestuurders komen en worden de oude bestuurders automatisch in functie herkozen. Ook ten tijde van publicatie in de Electron bestaat er amper 2 dagen om te reageren. Dit is absoluut onvoldoende.

     Ook omdat natuurlijk allang bekend is wie wanneer aftreedt snap ik niet waarom het hoofdbestuur
     – Meer tijd geeft
     – Openbaar publiceert (website)
     – Tijdig in de Electron nieuwe bestuurders oproept.

     Maar de bestuurders willen helemaal geen vernieuwing, blijkt wel uit bovenstaande werkwijze. Ze blijven liever op de pluche zitten. Als ik bovenstaande reacties mag geloven in sommige gevallen al ruim 40 jaar.

     Slaap lekker verder, veron leden.

 10. Daan
  Daan zegt:

  Zo jammer allemaal .., in de weinige vrije tyd die we buiten onze normale verplichtigingen besteden aan onze mooi radio hobby elkaar zo de vliegen afvangen ..
  Kom op maak een leuke verbinding help een collegae radio amateur en laat de boel de boel pffff
  We hebbennog geen verkiezingen in ons radioland hoor.
  Stiekem lekker hb3/pd… Deze zomer leukkkkkk…enyoy ham radio
  and leave this nice world a little better …

 11. Jack
  Jack zegt:

  Zo was het toch begonnen al een jaar geleden toch.

  5.2 Verzoek aan VERON/VRZA t.a.v. de mogelijkheden voor N-amateurs (AP 93-02)
  Tijdens het 93 e AO in maart 2016 hebben VERON en VRZA aangeboden om mankracht beschikbaar te stellen voor zendamateur-werkzaamheden.
  Het agentschap bedankt de verenigingen nogmaals hartelijk voor het aanbod en maakt excuses voor de late reactie op het aanbod.
  Het agentschap maakt graag op de volgende wijze gebruik van het aanbod: verzoeken gedaan tot uitbreiding van de mogelijkheden van N-amateurs.
  Het agentschap heeft draagvlak gezocht voor een geharmoniseerde oplossing op Europees niveau.
  Daarvan lijkt voorlopig echter nog geen sprake. Aan de verenigingen wordt nu gevraagd om het pakket voor N-amateurs in zijn geheel te herijken en een compleet pakket voor te stellen waarvan de leden vinden dat het recht doet aan de mogelijkheden die N-amateurs zouden moeten hebben.
  Waar is de N-registratie voor bedoeld? En welke mogelijkheden zouden daarbij moeten horen? Dit zou moeten leiden tot een pakket voor de langere termijn (5 à 10 jaar).
  AT schat in dat dit onderwerp geschikt is om daarbij de hulp van VERON/VRZA in te roepen, omdat VERON en VRZA de belangen van alle radiozendamateurs behartigen.
  Dat maakt het mogelijk om een pakket samen te stellen dat breed gedragen wordt binnen de amateurgemeenschap, zowel door Full- als door Novice-amateurs. Het verzoek wordt besproken.
  Ook de randvoorwaarden waaronder dit verzoek zou worden neergelegd komen aan bod.
  Zo zou het pakket, en eventuele wijzigingen, van een objectieve onderbouwing moeten zijn voorzien en zal AT het voorgestelde pakket vervolgens ook zelf moeten beoordelen.
  De verenigingen geven aan graag eerst onderling het verzoek te willen bespreken, voordat er wordt gereageerd en vragen enkele weken bedenktijd.

 12. Hans Molema
  Hans Molema zegt:

  De reactie van Jack lijkt me een afdoende antwoord op de wat schreeuwerige bijdragen van sommige betweters. Er zou afgesproken zijn om op basis van onderling overleg tussen VERON en VRZA een traject voor te stellen aan Agentschap Telecom. Als er door een andere nieuwsbron een passend antwoord wordt geeist op een vraag die nog in behandeling is, kan ik het voorbehoud van de VERON-voorzitter begrijpen. Dat je dan gelijk van leer trekt met laatdunkende termen vind ik van weinig respect getuigen, ik dacht dat zendamateurs zich niet tot dit niveau zouden laten verleiden…

  • Novice
   Novice zegt:

   Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. in de nieuwsberichten staat helemaal niets aangaande dit onderwerp op de veron website. terwijl de vrza al een werkgroep gevormd heeft. de veron heeft meer dan genoeg tijd gehad om in ieder geval iets te communiceren.
   gezien de ontzettende kanslose reactie van de voorzitter richting deze website, die tenminste wel nieuwsberichten publiceert die zendamateurs aangaan, kan ik niets anders voorstellen dan dat de veron niets wil.
   Waarschijnlijk zal er de komende dagen wel een bericht komen nu er een brandje is dat geblust dient te worden. jammer dat de voorzitter, maar eigenlijk het hele bestuur, het zover laten komen.

 13. Cees Wester
  Cees Wester zegt:

  Wel, mijn zendmachtiging heb ik nu een aantal jaar, mijn 4 Watt 40 m transceiver inclusief de iambic keyer heb ik inmiddels ontworpen en gebouwd, het (veld)antennepark is klaar.

  Morse seinen en opnemen ligt op bijna 25 WPM, nu alleen nog even afwachten tot ik op de QRP frequenties uit mag komen. Oefenen voor het grote werk, ervaring op doen.

  PD7CW, (CW is me met de geboorte al meegegeven!)

 14. Hans
  Hans zegt:

  En dat is nu de reden dat ik geen lid meer ben van de veron. Ik voel mij niet vertegenwoordigd maar betutteld.

 15. Koos
  Koos zegt:

  En waarom heeft dan een vrij te kiezen bestuur dan een ballotagecommissie…
  Dit is naar mijn mening bij een vrij te kiezen bestuur niet van toepassing, dit soort praktijken worden alleen toegepast als men mensen in het bestuur wilt hebben die absolut geen vernieuwingen willen toe laten, dus moeten de leden zich afvragen of ze echt daarbij willen blijven, dat ze nog zoveel leden hebben ligt aan het feit dat ze de mensen proberen wijs te maken dat je lid MOET zijn om je hobby te kunnen uitvoeren, maar er zijn meerdere verenigingen waar iedereen die deze mooie hobby heeft welkom is, amateurs en ook de dx’ers of gewoon mensen ( Courtesy and Friedship )die er belangstelling heeft daarin heeft en daar is alleen een vrijwillige donatie van toepassing…

 16. Official
  Official zegt:

  Er zal vandaag wel spoedoverleg zijn op het politburo en iets verschijnen op de eigen website. Ik kan nu de samenvatting al geven. Er niets aan de hand, doorslapen mensen. De VERON doet natuurlijk alles voor Novices. Ze hebben het zelfs uitgevonden. En de voorzitter is een goede gozer. Hij had zijn dag niet. Hamnieuws is slecht.

  Ik kan me de officialsdag van enkele jaren geleden nog wel herinneren toen er een presentatie gegeven werd over de VERON website. Eigenlijk een dood paard. In een volle zaal stond Randy op en bood aan het project, dat toen jaren stil lag, op te pakken en binnen enkele dagen met een team te komen. Dat getuigt van lef. En zo geschiedde. Binnen een week kwam hij met een team en ging van start. Het resultaat is een prachtige website voor VERON en afdelingen. Helaas mist de content nog. Was die maar zo goed, scherp en snel zoals hier.

  De voorzitter had nooit met een dergelijke reactie mogen komen. Tegen niemand niet. Al was het een redacteur van Geenstijl. En zeker niet tegen Randy. Als er iemand is binnen VERON die wel weet wat er speelt, zaken oppakt, toegankelijk is en zaken gedaan krijgt dan is hij dat wel. Als je hem mailt omdat je promotie artikelen nodig hebt voor de club of examens dan heb je die vrijwel altijd de volgende dag. Probleem met een website? Veelal binnen een uur opgelost! Ik kan me zomaar voorstellen dat hij bovenstaande reactie met een dubbel gevoel publiceert maar dat voor hem ook de maat vol is na de rioolreactie van de voorzitter. Waarschijnlijk volgt er een disciplinaire maatregel en vertrekt hij via de achterdeur. Voor een actie waar de voorzitter zelf verantwoordelijk voor is. En die voorzitter (en andere bestuurders) blijven nog zeker 10 jaar zitten…En dan zijn er alleen maar verliezers, de zendamateur in het algemeen in het bijzonder.

  Normaal voel ik nooit de behoefte om te reageren op websites. Ook deze niet. Maar in dit geval maak ik graag een uitzondering. Zelf heb ik als ‘official’ veel tijd in de VERON gestoken. Maar als ik dit allemaal zo lees dan wordt het tijd om te kijken naar wat anders. Het bestuur zou er goed aan doen om voor tenminste 50% te vernieuwen. Dit jaar nog. Om te beginnen iedereen met een zittingsduur van langer dan 8 jaar eruit. Er is vast wel ergens een adviseursfunctie beschikbaar in een commissie waar ze kennis en kunde beschikbaar kunnen blijven stellen. Ik weet nog wel een zeer goede kandidaat die in staat is om in korte tijd veel zaken gedaan te krijgen als vernieuwende bestuurder. Iemand die geen beren op de weg zit, maar uitdagingen. En dat hebben we nodig.

  • Peter
   Peter zegt:

   Ik sluit me hier bij aan. Randy’s activiteiten zijn positief zichtbaar. Ik heb vandaag contact met hem gehad inzake een publicatie op de VERON website. De woorden die daar uitgesproken worden door de voorzitter hebben hem zelf niet bereikt. Ook dat heeft hij zelf moeten lezen via een derde. Een bijzondere gang van zaken. Het geeft maar aan dat het bestuur enkel met zichzelf bezig is om de gevolgen van de nogal bijzondere reactie van de voorzitter te verbergen. Wees gewoon een vent en biedt dan rechtstreeks je excuus aan. Een woord, vijf letters: sorry. Zand erover en dan kan iedereen weer blij doorgaan.

 17. Fred Jacobs
  Fred Jacobs zegt:

  Ik vindt dat er goed onderbouwd overleg moet komen over de Novice herijking en niet met overwegend N amateurs zoals de VRZA voorsteld, ik krijg het idee dat de VRZA op deze manier zieltjes wil winnen onder de N amateurs.
  Maar ik blijf bij mijn standpunt als de N amateur meer wil, duik in de boeken en ga voor een F machtiging, men heeft als N amateur al zoveel meer als wat voor een Novice de bedoeling is. Ik mag met een BE rijbewijs ook geen vrachtauto besturen! Ik zal ook Remy Denker beslist niet af vallen, een heel goede voorzitter!
  Ik vindt het ook zeer onbehoorlijk dat mijnheer de Official commentaar geeft en zich verschuild onder een alias, wees een held en noem gewoon je naam!
  Een bekende uitspraak; de beste stuurlui staan aan wal, en Holle vaten klinken het hardst!

  Fred Jacobs PA1FJ
  Voorzitter Benelux QRP Club

  • henk
   henk zegt:

   be rijbewijs, vrachtwagen. DAAR zit een punt. ik heb een N en een FT 857 maar mag alleen de eerste 2 versnellingen gebruiken. wat heeft het voor zin om alle formules uit mijn hoofd te leren om vervolgens de andere 3 versnellingen te mogen gebruiken. Zeg liever dat je zelfbouw mag doen als je er verstand van hebt, anders alleen gebruik van beschikbare commerciële apparatuur. Maakt dan ook niet uit op welke amateurband. EN Ik gebruik geen alias maar mijn hele hebben en houwe erbij zetten heeft geen toegevoegde waarde.

   • Cees
    Cees zegt:

    die vergelijkingen met rijbewijzen slaan nergens op. Je hoeft voor een rijbewijs niet te weten wat er onder de motorkap zit. Zou je het wel vergelijken zou je dus inderdaad de vaardigheid van het bedienen en de wetkennis moeten nemen.

 18. Henk
  Henk zegt:

  Dit is voor mij een reden om op te zeggen bij de Veron.
  Helaas zit ik dit jaar nog vast aan hun maar volgend jaar echt naar de VRZA
  Met zo een club wil ik niets meer te maken hebben
  Wie van de VRZA kan mij vertellen hoe dat gaat met de QSL kaarten halen en brengen ik woon op Alphen aan den Rijn.
  wat een sukkels zeg bij de veron veel hoogmoed en kapsones
  laten ze zelf maar eens wat sneller worden 7 weken voor 31 december een acceptgiro sturen om te betalen en dan zelf 4 maanden in het nieuwe jaar nodig hebben om het lid schap kaartje te versturen.
  gegroet

  en tot volgend jaar VRZA suc6 met de werkgroep

 19. Ewoud PD3WDK
  Ewoud PD3WDK zegt:

  Feit is wel dat de 3200 Novice amateurs ieder jaar €150000.– aan lidmaatschapsgeld bij de VERON binnendragen. Daar zouden ze wel wat harder voor mogen lopen.

   • Ruud Hoogstraten
    Ruud Hoogstraten zegt:

    HALLO BEN UIT REGIO 06

    Zojuist heb ik een bericht gelezen dat het bestuur van de genoemde club de jaarlijkse contributie met twee Euro wenst te verhogen

  • Fred Jacobs
   Fred Jacobs zegt:

   De VERON is een vereniging, de naam zegt het al verenigd. Dus we als leden zullen allemaal ons steentje moeten bijdragen. Wat doe jij voor de VERON, alleen maar betalen en consumeren? Ik ben al 50 jaar lid van de VERON en vervuld nog steeds diverse functies. Zonder vrijwilligers kan geen een vereniging blijven bestaan. Dus toon eens wat respect voor die mensen die dit Vrijwillig doen!
   De beste Stuurlui staan aan wal!

   • Ruud
    Ruud zegt:

    Dag Fred
    Een mooi betoog, respect krijg je niet dat moet je verdienen.
    Maar niet in een eenzijdig communicatie traject.
    Het bestuur heeft door de jaren heen de nodige kwaliteitsvragen ontvangen over haar positie en handelswijze.
    Het is bijzonder moeilijk om het een ieder naar de zin te maken doch de Radiozend en luisteramateur dient een luisterend oor te hebben voor hetgeen er op de werkvloer ligt.
    Boos worden en frust geeft geen goede impuls voor een juist beleid, een gegeven dat bijzonder belangrijk is
    Ja de beste stuurlui staan aan wal dat wel maar zachte heelmeesters veroorzaken “stinkende” wonden
    Ee frisse wind door en verandering van personage binnen de bestuurlijke escapades zal verhelderend werken.
    Het Hoofdbestuur dient de wijze hoofden bij elkaar te steken en aan zelfreflectie te doen.
    Dan wordt er op de juiste wijze ten toon gespreid hoe met de financieele ondersteuning van de leden dient te worden omgegaan
    Veel oldtimers hebben een te respecteren jaargang en zijn meestal de wijze mannen en vrouwen die het beste voor hebben met de achterban…..
    .
    Nu deze situatie zich voordoet en veel stof doet opwaaien zal zich een patstelling in de gang en wandel voordoen die geen inbreuk moet genereren in de plezierige en voor iedere amateur op diens eigen vlak genoegdoening binnen het radiogebeuren……hi hi

    Gegroet allen, leef mee met de ontwikkeling.

    Ik ga als SWL , sinds de jaren zestig..de ontwikkeling van het Noviceprobleem…op de voet volgen

    73

    Ruud

 20. Tonnie
  Tonnie zegt:

  tuurlijk doen vrza en dkars het beter. veron heb nog ervoor gezorgd dat ze de n opnieuw gaan ijken met de vr voorstellen. toch?????

 21. Breekijzer
  Breekijzer zegt:

  Hamnieuws is een medium die wel openheid in zaken geeft aan de Radio gebruiker en geen dubbele agenda heeft zoals Veron Vrza en AT

  Even een reactie op vrijwilliger ??.

  Als je jezelf als vrijwilliger aanstelt dan moet je er van gewis zijn dat je een verantwoording op je neemt en dat er commentaar op komt
  punt 1 De Veron heeft op zijn falie gekregen wegens het antenne plaatsing in Nederland van de IARU.
  Punt 2 De storings problematiek is te laat op gereageerd naar de desbetreffende instanties ,,,, eerst het land vol en dan dweilen met de kraan open politiek.

  Punt 3 Wanneer er top overleg is tussen de verschillende commissies met AT dan gaan ze er naar toe om met vriendjes de zaak te handje klappen met een etentje en dan nog niet te spreken over de belangen verstrengeling die de objectiviteit en onafhankelijkheid van de commissie wel dubieus te noemen zijn dus er echt te moeten zijn en te strijden voor de amateur is er dan niet meer bij.

  Punt 4 Vrijwillig ja wanneer er ergens heen gegaan moet worden voor een meeting of wat dan ook dan kunnen de heren alles declareren wat er die dag ook maar gekocht of geconsumeerd gaat worden tot en met de brandstof tot aan de drankjes enz want de contributie komt toch binnen.

  Punt 5 Openheid van zaken is een PRE en dat gebeurt bij de Veron absoluut niet en de leden die er voor zorgen dat ze kunnen bestaan hadden de afgelopen jaren meer verwacht van deze vereniging .

  Punt 6 Paarden hebben oogkleppen op omdat ze maar naar een kant kunnen kijken en niet afgeleid worden door mensen aan de zijlijn ( die mensen aan de zijlijn zijn de leden ) als die er niet meer zijn dan is een vereniging gedoemd te sterven .

  Punt 7 De Verenigingen zouden ook eens moeten kijken naar niet geregistreerde radio gebruikers die de aanwas naar het amateur gebeuren kunnen gaan verrijken maar als er zo al omgegaan word met de Novice, hoe moet het dan met de Amateur in de dop die nog overal op allerlei frequenties rond doolt.

  Het word tijd voor vernieuwing binnen deze vastgeroeste vereniging en niet alleen de Veron !!! AMEN

 22. Anne Mak
  Anne Mak zegt:

  Je zou denken dat het 1 april is. Maar helaas is het een ondemocratische reactie van de VERON. Ik geloofde mijn ogen niet toen ik het las. Dank ik God op mijn knieen dat ik bij de VRZA zit. Ik had gehoopt dat het anders was.

  Gr. Anne Mak
  Callsigne PB1A

  • Cees
   Cees zegt:

   “ondemocratisch’ is iets anders dan geen reactie geven Anne. Nu bekend is dat de VERON alle leden naar hun mening gaat vragen is dat vast nog democratischer dan bij de VRZA waar een commissie het lijkt te gaan samenstellen. Let wel: samen zitten de verenigingen in hetzelfde schuitje met AT dus zullen ze samen het gemeenschappelijk standpunt dat ze bij AT brengen moeten vaststellen. Mooi dat ze op erg veel punten samenwerken en toch hun eigen identiteit behouden.
   Ik ben blij te horen dat je zo tevreden bent met je keuze.
   PS: je hebt een e teveel bij ‘callsign’. Goed dat er ook verbindingen gemaakt kunnen worden zonder te typen of in de Nederlandse taal 🙂

 23. Hans
  Hans zegt:

  Randy dank je dat je de werkwijze van het VERON HB eens zo duidelijk zichtbaar maakt.
  De huidige werkwijze lijkt exact op de manier zoals de VERON reageerde toen ze verzocht werden om te reageren op de vraag of ze iets zouden doen aan de consultatie over de 13 cm band.
  De Veron bij monde van de algemeen secretaris kwam toen niet verder dan gaan zitten vitten dat zij wel alles wisten en de vraagsteller van hun uitleg nodig had over de manier hoe het NFP geschreven was. Pas op de allerlaatste dag kwam als een soort duvel uit een doosje een reactie van de VERON, prima maar als men daarover zou communiceren naar andere zendamateurs die betrokken zijn en zich zorgen maaken over de ontwikkelingen dan zou het allemaal wel goed komen. Helaas bewijst VERON keer op keer dat de informatie en werkwijze van het HB niet gedeeld wordt en dat extra navragen alleen maar reacties oplevert zoals jij nu ook hebt gekregen, erg jammer.

  Ook dezelfde houding treft je aan in andere zaken die spelen, daarbij speelt ook nog een houding van geen enkel respect voor andere verenigingen of stichtingen die de proberen het radio amateurisme meer te promoten, die discussie is hier ook al eens gevoerd.
  Het vreemde is dat de Veron een VR (dat staat voor verenigingsraad) heeft die dat al jaren pikt en niet eens serieus onderzoek doet naar interne problematiek zoals het in hele korte tijd aftreden van vrijwel alle leden van een van de belangrijkste commissies. Je zou haast gaan denken dat het voor veel deelnemers aan de VR een gezellig uitje is, in plaats van een uiterst serieus evenement waar de richting hoe onze hobby zich verder kan ontwikkelen vormgegeven kan worden, en niet alleen overgelaten wordt aan de leden van het hoofdbestuur.

  Misschien wordt er nu, naar aanleiding van jouw constatering, nu eens iemand wakker die tijdens de komende VR de zaak eens zal opschudden.

  Tnx , 73 Hans PA0EHG

 24. Hans
  Hans zegt:

  Wat een zielige vertoning!
  Zo’n vereniging neem je toch niet meer serieus!

 25. Fred Jacobs
  Fred Jacobs zegt:

  Laten we maar stoppen met dit onderwerp, we worden hier niks wijzer van zeker niet als 90% van de reacties onder een alias gebeurd. Op deze manier is een open discussie niet mogelijk.

 26. Cor van Londen
  Cor van Londen zegt:

  Ik ben een Novice gelicenceerde, ik ben nog nergens lid van van.

  Ik wilde lid worden bij de Veron, maar nu ze zo bezig zijn en zulke reacties voor de Novice dus geen!.

  Wordt ik geen lid van de Veron maar de VRZA!

  Vaarwel Veron welkom VRZA.

   • Cor van Londen
    Cor van Londen zegt:

    Jazeker ben ik lid van de RFDX!

    Maar ik bedoelde van genoemde partijen die in beeld zijn.

    Was de RFDX maar de derde partij in het lijstje, die behandeld sowieso elke zendende amateur met of zonder licentie gelijk!.

    En tot slot:

    van de RFDX kunnen sommigen nog een hoop van leren.

 27. Ruud
  Ruud zegt:

  Cor

  Je maakt mij nieuwsgierig
  Vertel eens, over je kennis van zaken,
  73
  Ruud

Reacties zijn gesloten.