Ledental VRZA zakt onder de 1000

vrza-logoHet ledental van de VRZA is gedaald tot onder de 1.000. Dat blijkt uit de notulen van de Algemene Leden Vergadering die op 11 april jl. gehouden werd in Hilversum. De notulen staan gepubliceerd in de meest recente CQ-PA. Op 1 januari van dit jaar had de vereniging 974 leden.

Dat aantal is door enkele wanbetalers gezakt tot 948. “Het verschil wordt verklaard door het helaas jaarlijks terugkerend verschijnsel van wanbetaling zonder tijdige opzegging. Deze leden zijn in maart jl. uit de administratie verwijderd.”, al laat Hans (PG9W) weten.

Het aantal leden loopt bij zowel VERON als VRZA al jaren terug. Twee jaar terug daalde het aantal leden bij de VRZA zelfs met 10%, nadat de vereniging genoodzaakt was om te stoppen met een gedrukt ledenblad. De vereniging is de laatste tijd bezig om een nieuwe koers te bepalen en heeft hierover tijdens enkele extra ledenvergaderingen gesproken. Ook is de vereniging nog op zoek naar Regio-coördinatoren, die de voelsprieten voor het landelijke bestuur moeten zijn en zelf ook zitting nemen in dat bestuur.

44 antwoorden
 1. Hans
  Hans zegt:

  Dat krijg je als je niet LUISTERD!! naar je leden.
  Volgens mij is dit het eerste wat zendamateurs zouden moeten leren!

  • Martin
   Martin zegt:

   Hans, waaruit blijkt dat de VRZA niet luistert naar de leden?
   Misschien heb ik iets gemist?

 2. NL13746
  NL13746 zegt:

  En daarnaast nodigd de website VRZA ook niet bepaald mensen uit. Het oontwerp is van de jaren 80 en niet eens moel t bekijken. Dus al met al GA met de toekomst mee.

 3. Ronald Bouwens
  Ronald Bouwens zegt:

  Sommige dingen verwonderen me niet. Jaren geleden getracht lid te worden, zonder succes. Op email werd eerst heel traag gereageerd en nadat ik ‘rest-contributie’ voor het lopende jaar had betaald hoorde ik helemaal niks meer. Na tal van onbeantwoorde e-mails heb ik uiteindelijk te kennen gegeven van lidmaatschap af te zien en mijn twintig Euro terug te willen. Dat eerste werd voor VRZA-begrippen erg snel ingewilligd maar die twintig Euro-piek heb ik nooit gekregen (tot zover het deel ‘wanbetalers’). Het lijkt me sterk dat mijn verhaaltje net ‘die ene ongelukkige samenloop’ betreft. Als een vereniging geen nieuwe leden wil verwelkomen, is het niet verwonderlijk dat de club zienderogen slinkt…

 4. hkrohneHein
  hkrohneHein zegt:

  Toch is dat heel jammer en bedreigend voor de toekomst van het zendamateurisme.
  Er moet inderdaad goed geluisterd worden naar de leden

 5. Stan Joosen
  Stan Joosen zegt:

  Dat is inderdaad opmerkelijk nieuws. Heel jammer want het is een van de amateur overleg deelnemers en vertegenwoordiger van een (slinkend) aantal amateurs. Ik hoop dat het nieuw aangetreden bestuur daar een ommekeer kan bewerkstelligen anders is er straks nog maar een vereniging die de belangen van de amateurs kan behartigen. DKARS is gezien zijn organisatie structuur niet welkom bij het AT. Mogelijk dat als DKARS zijn stichting opheft en een vereniging wordt er betere mogelijkheden ontstaan. Mij persoonlijk staat namelijk het principe van inspraak hebben op bestuursvoorstellen mij nog altijd voor. Dat is nu bij DKARS niet het geval want als stichting hebben de bestuursleden het volledig voor het zeggen en dat kan leiden tot ongewenste beslissingen. Ter volledigheid en informatie, ik heb geen binding met VRZA noch DKARS

 6. Berend
  Berend zegt:

  Tijd om nog eens te denken on samen te gaan met de VERON voor het te laat is.

  • Frans
   Frans zegt:

   Van mij mogen de VRZA en de VERON ook samen gaan, maar houd dan wel alstublieft ELECTRON als papieren versie. Het afschaffen van de papieren CQ-PA was mijn inziens de grootste oorzaak hiervan.

 7. Jan Nijmeijer
  Jan Nijmeijer zegt:

  Ook ik koop met het idee te bedanken voor verder lidmaatschap.
  Door medische oorzaak is het mij geboden wat nauwkeuriger op het huishoudboekje te letten.
  De solidariteit met “de club”, heeft mij hiervan nog tot nu toe weerhouden.
  Echter besef ik nu weer dat ik lid ben sedert 1983 !
  Tot nu toe heb ik mogen vaststellen dat zijne majesteit koning Willem Alexander vlotter
  is met het feliciteren van mijn ouders, met hun 60-jarig huwelijk, dan dat de ledenadministratie
  constateert dat ik 7-jaar geleden al 25-jaar lid ben geweest.
  Ik weet het, heb niet veel bijgedragen. En als je niet opvalt , netjes je contributie betaalt en
  je hoofd niet boven het maaiveld uitsteekt, loop je natuurlijk niet in de kijker.
  Maar solidariteit kent natuurlijk zo z’n grenzen…..

 8. Thijs Has
  Thijs Has zegt:

  Nog een paar jaar en dan is het bestaansrecht ook verdwenen. Het AT verkwanselt de ene na de andere frequentie aan GSM en andere commerciële diensten. De radio amateur heeft het nakijken en wordt steeds meer solitair. Of dat laatste slecht is? Lokale clubs doen het wel nog, al is het lastig het hoofd boven water te houden.

 9. Frenchman
  Frenchman zegt:

  Dat is echt jammer, want de VRZA is in mijn beleving een heel actieve club dicht bij de amateur. Daarom heb ik een paar jaar geleden ook serieus overwogen om over te stappen, maar toen ik hoorde dat het clubblad in papieren vorm ging stoppen heb ik dat toch maar niet gedaan, want dat staat toch wel hoog op mijn lijstje.
  Ik hoop dat het enthousiasme blijft en liefst in de vorm van een gezonde VRZA.

 10. Emiel
  Emiel zegt:

  Er zijn veel mooie ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden; VRZA en Veron: samengaan en iets moois maken van de toekomst. Een voobeeldje is de NKBV ontstaan uit twee clubs waarvan het lang ondenkbaar was dat ze samen zouden gaan… nu ondenkbaar dat het niet zo is. Er zijn meer voorbeelden en allen zeer positief!

 11. Ben
  Ben zegt:

  Het is een kwestie van tijd dat de veron en de vrza samen moeten gaan. Een paar jaar dan is het oud zeer vergeten en dan gaat het gebeuren. Een vereniging zoals het zou moeten zijn

 12. Rob
  Rob zegt:

  Er wordt wel hard geroepen dat het eigen schuld is, maar ik denk dat een vereniging het in deze tijd zowizo
  moeilijk heeft. Er was pas nog een artikel dat het aantal zendamateurs (langzaam) toeneemt, maar het is
  gewoon niet meer zo gebruikelijk om lid te worden van een vereniging, zeker als die niet rechtstreeks met
  de activiteit die je zelf wilt beoefenen bezig is. Als je wilt voetballen in de lokale club moet je lid worden van
  de voetbalvereniging, maar om zendamateur te worden hoef je niet verplicht lid te worden van een
  vereniging. Dat doen veel mensen dan ook niet meer. Vergelijk het met een omroepvereniging, daar is ook
  haast niemand meer lid van.
  De maatschappij verandert van “verenigd” naar “individueel”, en daar hebben verenigingen flink last van.
  Ook kijken veel leden meer naar hun eigen persoonlijke voordeel dan naar de groep als geheel, dat zie je
  duidelijk als bijvoorbeeld het blad wordt gestopt, dan zegt men maar op. Ik denk dat als bijvoorbeeld het
  QSL bureau gestopt wordt de leegloop nog groter is. Men ziet de vereniging wel als een vertegenwoordiging
  bij het behartigen van de belangen, maar daar heeft men zelf toch niet veel voor over.

  Inderdaad zou het een goed idee zijn om nog eens te kijken naar het samengaan van VERON en VRZA.
  Met wat meer leden heb je het toch iets gemakkelijker, en ruimte voor verschillende geluiden is er toch wel
  voldoende.

 13. Macel Postma
  Macel Postma zegt:

  Ik denk dat t AT in de loop der jaren andere prioriteiten er bij heeft gekregen in tegen stelling van voor gaande jaren er is nogal wat puinzooi bij gekomen

 14. Piet
  Piet zegt:

  Dat de mensen zich niet meer snel lid worden van een vereniging heeft te maken met het feit
  dat mensen mondiger zijn geworden in de loop van de tijd, en het niet meer accepteren om zich
  de les te laten lezen door figuren die thuis en op het werk niets te vertellen hebben,
  en dan in het bestuur van een of andere vereniging meent anderen de les te moeten lezen.

  Wat de VRZA aangaat; het was een kwestie van tijd dat dit zou gaan gebeuren.
  Bestuur dat met een houten plank voor de kop zijn eigen koers vaart,
  onder het mom van ‘ledenbelang’, waarbij ze hun eigen belang voorop stellen,
  en over de rug, en op kosten van de leden behartigen.
  Het afschaffen van het papieren clubblad is de doodsteek voor de VRZA.
  Vooral de opmerking dat het blad niet in PDF zou worden uitgegeven,
  omdat men er de leden van verdenkt om de PDF te verspreiden.
  Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.
  Nu proberen ze zich te redden door het blad (of wat er van over is, want veel stelt het niet meer voor)
  toch in PDF uit te geven. Maar het leed is geleden.
  Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard.
  Er moet veel gebeuren en veranderen wil deze club terug een groeiend ledenbestand krijgen,
  maar ik verwacht eerder et tegenovergestelde.

  Als de VRZA ooit zal ophouden te bestaan, zal ik er in elk geval geen traan om laten.

  • Wim
   Wim zegt:

   Hallo Piet,
   ik vind dat je wel erg veel kritiek geeft, kun je dat ook onderbouwen?
   Als je lid van de VRZA zou zijn had je al deze kritiek kunnen spuien op de jaarlijkse ALV
   Kritiek hebben mag, dat is zelfs goed, het houd je scherp, maar wat jij schrijft is geen opbouwende kritiek, en daar is dus niemand bij gebaad.
   Juist nu beide verenigingen het moeilijk hebben, want ook de VERON heeft te kampen met een teruglopend leden aantal is er denk ik niemand gebaad bij afzeiken, dat kan iedereen, probeer liever iets positiefs bij te dragen., en ja dat mag ook kritiek zijn, maar dan wel opbouwend.

   • Piet
    Piet zegt:

    Ik had niet anders verwacht dan zo’n soort onzinnige reactie.
    Ik ben jaren lid geweest van de club, tot ze het clubblad op papier vaarwel zeiden.
    Ik heb vaak genoeg het verslag gelezen tussen de club en het AT,
    en de belangen van het bestuur die hier volop in beeld kwamen.
    Ik heb hier vaak genoeg mijn zegje gedaan, maar de enige dooddoener die een club als de VRZA kan bedenken is:”Dan moet je maar naar de ALV komen”.
    Dus een keer per jaar mag ik een halve wereldreis afleggen, om tijdens het ALV mijn zegje te doen.
    De rest van het jaar wordt er niet naar de leden geluisterd?
    (Let op, nu komt de volgende doorddoener: “Moet je maar bestuurslid worden”)

 15. Wim
  Wim zegt:

  Ben benieuwd hoeveel van de kleine 1000 leden dubbel lid zijn, dus lid van zowel de VERON als de VRZA.
  Het verbaast mij altijd weer dat bij dit soort berichten er altijd weer mensen zijn die zo goed weten hoe een ander (de verenigingen) het moeten doen.
  Ik hoop dat deze mensen lid zijn van 1 van beide verenigingen, anders heb je m.i.z. geen recht van spreken.
  Het terug lopen van het ledenaantal is volgens mij voor een deel ook te wijten aan de andere manieren van QSL kaarten versturen die er tegenwoordig zijn zoals bijv. E.QSL.
  Met een toename van het aantal uitgegeven roepletters van 2,6% lijkt het mij zinvol eens te kijken waarom men geen lid is van een vereniging.
  Ik heb wel eens het idee dat veel amateurs van alles willen maar niet de club willen steunen die hun wensen kan bespreken met de overheid.
  Met de toename van de commerciële belangen is juist een zo groot mogelijke achterban in het amateur overleg erg belangrijk.
  Best 73’s Wim

  • Piet
   Piet zegt:

   “de club willen steunen die hun wensen kan bespreken met de overheid”
   Die club zoek in nog steeds, maar niet gevonden, helaas.
   Ik zie alleen maar clubs waarvan de bestuursleden voor hun eigen belangen op komen
   en aan zelfverrijking doen (ook de VERON is niet heilig).
   Helaas voor de clubs zijn de leden niet op hun hoofd gevallen,
   en doen ze precies wat ze moeten doen in zo’n geval.

 16. Paul Stam
  Paul Stam zegt:

  Ik denk ook dat deels de teruggang in leden te wijten is aan het internet. Ik heb dan de Electron van de Veron maar de meeste zaken die ik nodig heb haal ik van het internet. Voor de QSL kaarten heb ik ook geen vereniging nodig. Ik gebruik alleen eQSL. Puur uit nostalgie heb ik de Electron nog.

 17. PE2K
  PE2K zegt:

  Door het wegvallen van CQ-PA als papieren uitgave, heeft de VRZA leden gekost. Leden de vooral lid waren van de VRZA voor CQ-PA. Veelal waren deze al lid van de VERON. Gezien de leeftijd van de amateurs. vallen er velen weg de komende jaren. Maar dan is er vast EEN Europa en EEN club in Europa (zoiets als de ARRL).

 18. PDØMV
  PDØMV zegt:

  Ik hoop dat geheel de EU 1 centrale belangen behartiger krijgt bijv. EARU European Amateur Radio Union. Dan kunnen we denk ik ook makkelijker een gehele harmonisatie realiseren, niet alleen rondom die gehate N en F discussie daar distanceer ik mij van, en trouwens ik heb het F cursus boek al uit ben nu bezig met examen training voor dat ik echt op ga voor de F machtiging. Maar even terug te komen met betrekking tot de harmonisatie ook op andere vlakken. Bijvoorbeeld om al die PLC zooi te kunnen verbannen, en om rondom de amateur banden een erkend primaire status te krijgen zodat je er ook aanspraak op kan maken. En misschien dat je dan ook mogelijkheden hebt op commerciele RF zooi te weren uit elke amateur band. er zijn genoeg andere frequentie die commercieel toegankelijk zijn voor RF deuropeners, wirelles weerstationnetjes, koptelefoons etc. de 3m band kunnen we tegen die tijd, als geheel de EU overstapt op DAB Radio ook annexeren als amateur band ( fantasie rijk enthousiasme ) voor de hele EU 😛 dan heb je naast 4m en 6m nog een magic band erbij. en als 1 EARU sta je ook sterker op het gebied van noodcommunicatie. EARES European Amateur Radio Emergency Service.

  ( Het mag dan een figuurlijke natte droom zijn, maar af en toe kan het geen kwaad om je fantasie even de vrije loop te laten)

 19. PD2H
  PD2H zegt:

  De meeste ham clubs/verenigingen worden bestuurd door oude mannen en gaan niet met hun tijd mee. Ze vergeten hun best te doen om de jeugd erbij te betrekken waardoor radioamateur clubs vergrijzen en uiteindelijk zullen verdwijnen. En dat terwijl het voor de jeugd best interessant kan zijn met de moderne spullen en integratie met computers en microcontrollers. Verder zouden ze die draak van een website eens overboord moeten kiepen en een interessant digitaal magazine uitgeven. Zie DKARS.

  • PDØMV
   PDØMV zegt:

   Ja met zulk pessimistische gedachten kom je natuurlijk geen steek verder. en de hobby zal nooit verdwijnen want als het een keer echt goed fout gaat dan valt men terug op het oude, en let op mijn woorden dat gebeurd echt. Want we zullen hoe dan ook nodig zijn als backup. Hoe graag men ook wil digitaliseren zodra alles via internet verloopt en gaat verlopen is het haast zo kwetsbaar dat er maar 1 kink in de kabel hoeft te komen en je bent gewoon uitgespeeld met de moderne technologieen. Want iedereen is dan om het hand want ze hebben geen bereik met hun smartphone, autoriteiten hebben geen verbinding met hun C2000, wifi is dan compleet waardeloos. dus het is een kwestie van tijd !! er staat ons nog genoeg te wachten als je kijkt naar het MO dan weetje al haast meer dan genoeg.

  • hans
   hans zegt:

   Diezelfde oude mannen die niet met hun tijd meegaan hebben er wel voor gezorgd dat jij met je Novice-licentie nu veel meer mogelijkheden hebt dan een aantal jaren geleden. “Wij” leden die andere belangen hebben dan “zij” van de verenigingen? Flauwe kul en dat weet je. Dat jij vindt dat je geen vereniging nodig hebt is je eigen goed recht, maar daarom zijn die verenigingen niet slecht. Als je geen lid bent, kun je niet oordelen vriend en de beste tips komen nog altijd van de leden, niet van degenen die langs de zijlijn blijven staan.

  • J.Vreezen
   J.Vreezen zegt:

   Volledig mee eens. Als men voor de jeugd wen goed idee heeft word het opzij geschoven. Zitten ze ook nog te zeuren dat de examens te makkelijk zijn. Was het wel zo waren en er ook meer amateurs. Alleen omdat de oude garde zoveel meer moesten leren als nu. Mogen wij nog steeds de moeilijke examans doen !!

   • Bert Schaap
    Bert Schaap zegt:

    Zijn het nu echt moeilijke examens? Volgens mij kan zelfs een zojuist toegelaten imitatie vluchteling, lees immigrant, uit Afrika, die enkele weken geleden kennis heeft genomen van de fenomeen “stekker”, binnen een redelijke termijn, een novice examen met glans doorstaan. Als hij het maar echt wil..Persoonlijk schat ik de Afrikaanse dames hoger in, want je ziet nu nooit eens een Afrikaanse man met een emmer water op z’n hoofd rondlopen die hij even fijn voor z’n meisje gaat halen…

 20. PA3KC
  PA3KC zegt:

  Ik had tijdens een leden vergadering van a13 gepeild of men wat zag in een digitale (vrije voor iedereen) uitgave van de Electron in PDF formaat voor dat ik het voorstel in de vergadering ging gooien. Men zag er niets in waar door ik besloot het voorstel ook niet in te gaan brengen.

  Men begon o.a. te zagen over rechten/copyright van de artikelen die in de Electron komen en dat dat alleen al een vrije publicatie zoals in PDF formaat tegen zou houden.

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Jazeker geldt ook daar copyright op, al kun je dat prima ondervangen met een ‘Copyrightverklaring’, waarin de rechten gedeeld worden dan wel overgedragen worden. Tussen analoge druk of digitale PDF’s zit juridisch *geen* verschil. Dat kan dus ook geen hindernis zijn.

   Het grootste probleem is de angst voor verspreiding bij de vereniging(en). Want stel je voor dat een niet-lid zomaar een PDF in de mailbox krijgt. Ik snap die angst niet. Mijn papieren Electron gaf ik altijd – ongeopend – door aan luisteramateurs of mensen met interesse in de hobby. Dat heeft uiteindelijk meerdere nieuwe leden opgeleverd.

   DKARS Magazine, CQ-PA, Hamnieuws.nl. Genoeg alternatieven voor nieuwsgaring. Dus enkel voor een blad hoef je geen lid meer te worden van een vereniging. Mensen zijn toch ook geen lid van de ANWB voor de Kampioen (of hoe heet dat leden-blad), maar zijn lid voor de service Wegenwacht. Die benadering zou ook voor ZA’s zo moeten zijn. Mensen worden lid zodat ze aan lokale club-activiteiten deel kunnen nemen, ondersteuning/vertegenwoordiging krijgen en analoge QSL kunnen verzenden. Een blad moet daarbij van ondergeschikt belang zijn.

   • Rob
    Rob zegt:

    Ja maar dat blijkt bij zendamateurs toch niet zo te zijn. Of dat komt omdat het een vergrijzende groep is (die vroeg of laat even goed wel opzegt) weet ik niet. Maar toen de VRZA stopte met de papieren CQ-PA zag je overal de “dan zeg ik op” meldingen.
    Overigens denk ik dat het een grote fout was om te beginnen met een soort nieuwssite ipv de papieren CQ-PA en pas later weer een blad in PDF vorm te maken. Als men was overgestapt van een papieren CQ-PA naar een PDF versie dan was de schok vast veel minder groot geweest. DKARS brengt ook alleen maar zo’n blad uit en daar lees je alleen maar juichverhalen over.

    • Randy
     Randy zegt:

     Rob, als IT’er weet je dat expetation management 90% van je werk is wanneer je met gebruikers te maken. Er zijn zelfs complete universitaire opleidingen veranderingsmanagement. Mensen houden nu eenmaal niet van verandering…

   • hans
    hans zegt:

    Helemaal mee eens en ik verdenk de tegenstanders ervan dat ze gemakshalve verwijzen naar iets vaags als rechten en copyrights waar toch bijna niemand het fijne van weet (lekker veilig), om te verhullen dat ze als de dood zijn voor het opzeggen door leden als die toch hun maandelijkse shotje wel kunnen krijgen, alleen dan gratis. Als de drukkosten te zwaar gaan drukken op het budget zullen de contributies omhoog moeten, of moet men over een andere manier van informatieverstrekking nadenken. Het is een kwestie van tijd.

 21. Peter
  Peter zegt:

  ik kom hier toevallig op deze site en zie jullie commentaren. groot probleem met een heel simpele oplossing. DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST! als je niet investeert in de jeugd aantrekken dan krimp je. zelfde heeft de duivensport, modelbouw en andere verenigingen. kom knapkoppen maak met elkaar een simpel seinsleutelsetje, breng het op de markt en stimuleer dat onder de jeugd door bv demonstraties te geven bij scouting en braderieën. verkoop de hobby als het waren. Voor alle duidelijkheid ik ben geen amateur en kijk nuchter tegen jullie probleem aan. Beste bestuur steek je tijd ook in promotie.

  • Rob
   Rob zegt:

   Wat je als niet-amateur wellicht niet weet is dat de zendamateurs al jarenlang actief zijn in samenwerking
   met scouting groepen, bijvoorbeeld in het jaarlijkse evenement de JOTA waarin scouts onderling contact
   leggen via amateurradio. Ook dingen als morseseinen en zelf simpele dingetjes bouwen komen daar aan
   bod.
   Echter, ook dit is een teruglopende zaak omdat scouts tegenwoordig ZAT middelen hebben om te
   communiceren, en dus niet meer zo snel onder de indruk raken van zo iets. (wat vroeger wel zo was)
   Op braderieën staan dat heeft tegenwoordig ook niet meer zo veel impact. Wordt nog wel gedaan,
   maar je wordt daar toch al gauw als een curiositeit gezien. Vroeger waren er hele beursevenementen
   voor technische hobbies in de Jaarbeurs en de RAI enzo, maar dat is ook allemaal niet meer.

   • Nico
    Nico zegt:

    Bij de scouting werven, dat is wel een kleine vijver om in te vissen. Jongens die geintersseerd zijn in techniek die zou je moeten aanspreken.

 22. EEF
  EEF zegt:

  heel correct Rob weinig commentaar op te geven >> recht is recht en krom is krom, net zoiets als in de IT? gr EEF

 23. h krohne Hein
  h krohne Hein zegt:

  Pa3cuu: Hein, ik zie de overgang naar een digitaal clubblad juist als een voordeel.
  Het neemt geen ruimte in, het weegt bijna niets, en je kunt je collectie van jaren met je meenemen,als je dat wilt.
  Een hele vooruitgang.

 24. MCL
  MCL zegt:

  Ik vind dit niet gek om te horen, ik zeg mijn Veron lidmaatschap dit jaar namelijk ook op, de reden is dat er voor voor jongeren weinig aandacht is op verenigingsavonden vooral te danken aan de vastgeroeste niks zinnigs meldende kliek die heel opvallend altijd op een vaste plek gaan zitten. Dit is mij bij meerdere afdelingen opgevallen. Misschien moeten de Veron en VRZA zich meer richten op het werven en bovenal vasthouden van nieuwe leden, de gesloten sfeer, het eeuwige gekibbel en de “langzame” acceptatie van nieuwe, jonge of vrouwelijke leden werken daar niet aan mee, immers over 10 jaar herken je dergelijke clubs niet meer en drukker word het al zeker niet dus vind het erg arrogant van de desbetreffende leden cq besturen!

Reacties zijn gesloten.