Berichten

VRZA afdeling Helderland in nieuw jasje

bunkerhuisDe VRZA afdeling heeft een nieuw jasje. Zowel online, waar de website van de VRZA-afdeling is ontwikkeld door de ICT-werkgroep van de landelijke VRZA, maar ook het onderkomen van de vereniging is na maanden hard werken vernieuwd.

Voortaan huist de vereniging in het voormalige bunkerhuisje in Den Helder. Vorig weekend is de aftrap gegeven tijdens de PACC-contest, waarbij leden van de afdeling het hele weekend actief zijn geweest. Ook tijdens andere contesten, met name op VHF en UHF zal de club voortaan actief zijn.

Lees meer

Agenda van het 92e Amateur Overleg

AT_logoDeze week vond voor de 92e keer het Amateur Overleg plaats tussen VERON, VRZA en Agentschap Telecom. Op de agenda stonden diverse punten om te bespreken. Een drukke vergadering, met diverse punten die al langere tijd op de agenda staan.Onder ander het roepletterbeleid, onder zendamateurs bekend als de PA0-discussie, de uitbreiding van de 40-meter band voor Novices en de komende WRC-vergadering waarin de 60-meter band wordt toegewezen aan Full-amateurs.

Lees meer

Website VRZA vernieuwd

vrza-logoDe VRZA heeft haar website in een nieuw jasje gestoken. De voorheen statische website maakt nu gebruik van het WordPress CMS. Daardoor kan de redactie de website makkelijker en sneller bijwerken. Ook is het domein cqpa.nl geintegreerd op de hoofdwebsite vrza.nl. Nu deze stap gezet is, kan het nieuw te vormen IT-team verder met het doorontwikkelen van de diverse applicaties.

Op de website is een archief opgebouwd van oude CQ-PA’s. Henk (PE1KFC) is de laatste weken bezig geweest om alle uitgaven sinds 1989 te digitaliseren als PDF-bestand. Deze zijn op de vernieuwde website te downloaden onder het menu-item: CQ-PA en dan Oude nummers.

Om de volgende stappen te zetten is de vereniging nog op zoek naar leden die willen helpen. Zo zoekt zij onder andere een PHP-programmeur, maar ook mensen die redactioneel willen bijdragen zijn van harte welkom om te reageren. Dit kan door een e-mail te sturen aan Simon (PA9TV) op het adres pa9tv@vrza.nl.

Lees meer

Ledental VRZA zakt onder de 1000

vrza-logoHet ledental van de VRZA is gedaald tot onder de 1.000. Dat blijkt uit de notulen van de Algemene Leden Vergadering die op 11 april jl. gehouden werd in Hilversum. De notulen staan gepubliceerd in de meest recente CQ-PA. Op 1 januari van dit jaar had de vereniging 974 leden.

Dat aantal is door enkele wanbetalers gezakt tot 948. “Het verschil wordt verklaard door het helaas jaarlijks terugkerend verschijnsel van wanbetaling zonder tijdige opzegging. Deze leden zijn in maart jl. uit de administratie verwijderd.”, al laat Hans (PG9W) weten.

Lees meer

PI4VRZ/A weer op eigen benen

PI4VRZADe uitzendingen van het verenigingsstation van de VRZA zullen weer uitgezonden worden vanaf de watertoren in Radio Kootwijk. De afgelopen drie maand heeft het station repeater PI3UTR gebruikt om haar programma te verspreiden. Dit omdat de watertoren tijdelijk verlaten moest worden wegens onderhoudswerkzaamheden.

Lees meer

VRZA zoekt regiomanagers

vrza-logoOver twee maanden, op 11 april a.s., vindt de jaarlijkse Algemene Leden vergadering (ALV) plaats bij de VRZA. Deze wordt gehouden in hotel De Witte Bergen te Hilversum en begint om 11.00 uur ’s ochtends.

Op deze vergadering zijn drie bestuursleden aftredend, waarvan twee niet herkiesbaar. Daarmee komt het bestuur onder het statutair verplichte aantal van 5, tenzij nieuwe kandidaten zich melden.

Om invulling te geven eén nieuwe bestuurders te vinden, is de VRZA op zoek naar regimanagers. Zij zullen een vaste regio in Nederland ondersteunen en deel uitmaken van het landelijk bestuur.

Lees meer

PI4VRZ/A tijdelijk via PI3UTR

PI4VRZAHet landelijk zendstation van de VRZA, PI4VRZ/A, zal de komende twee maanden uitzenden via PI3UTR vanaf de Gerbrandytoren en de KPN-toren in Hilversum. Dit omdat het zendstation de reguliere locatie, de watertoren in Kootwijk, niet kan gebruiken door werkzaamheden. Er zal direct ingekoppeld worden via de ‘ETE-ingang’ op het relais.

Lees meer

Verslag Amateur Overleg 29-10-2014

AT_logoOp 29 oktober jl. vond het 90e Amateur Overleg plaats tussen de verenigingen en toezichthouder Agentschap Telecom. Tijdens dit halfjaarlijks overleg praten beide partijen met elkaar over ontwikkelingen, bandplannen, storingen en wijzigingen in het beleid.
Op de agenda stonden onder andere het (PA0) roepletter-beleid en de gedeelte toegang tot de 13cm band.

Lees meer

CQ-PA als opgemaakte PDF beschikbaar

cqpa-logoSinds de VRZA uit kostenoogpunt moest stoppen met de papieren versie van haar ledenblad CQ-PA is een alternatief verschenen in de vorm van een besloten web-pagina. Veel leden vonden de ervaring van deze pagina echter onvolledig. Inmiddels is de eerste versie van een opgemaakte PDF beschikbaar. Ook voor niet-leden van de vereniging.

Lees meer

Dialoogsessie met Agentschap Telecom

AT_logoOp 11 september jl. heeft er een tussentijdse bespreking tussen de verenigingen VRZA, VERON en het Agentschap Telecom plaats gevonden in de vorm van een dialoogsessie. In deze sessie is gesproken over een vernieuwing van het beleid rond onbemand frequentiegebruik. Over dit onderwerp heeft de Commissie MZ van tevoren contact gezocht met Mischa PA1OKZ en Paul PE1RJV, zodat hetgeen er onder beheerders van onbemande stations leeft, meegenomen kon worden naar het overleg.

Lees meer