De VRZA geeft een update over ‘Novice Herijking’

De VRZA heeft vandaag een update gegeven over de ‘Novice herijking’. De vereniging heeft er inmiddels 3 werkgroepbijeenkomsten op zitten. Daarnaast heeft de VRZA een oriënterend gesprek met de Veron en het Agentschap Telecom achter de rug.

De ideeën van de Werkgroep lijken zich op twee gebieden toe te spitsen:

 1. Zijn er wellicht goede argumenten te vinden om het AT ervan te overtuigen dat we de gehele 40 meter band ter beschikking willen hebben? Zijn er mogelijkheden voor vrijgave van de 80 meter band? Van de ons omringende landen zijn wij de enige waarvan de N-geregistreerde geen gebruik mag maken van die band.
 2. Wat zijn de mogelijkheden – als je een tijdje je N-registratie hebt en actief bent op de verschillende banden – om door te groeien naar een F-registratie, waarbij natuurlijk wel voldaan moet worden aan de CEPT Harec recommandatie? Welke onderwerpen zouden dan in een mogelijk aanvullend examen nog getoetst moeten worden?

“Tijdens de laatste bijeenkomst met Agentschap Telecom en de VERON hebben we afgesproken gezamenlijk op te trekken voor deze enquête. Zo zullen de enquête- vragen door zowel de Veron, de VRZA en het AT worden opgesteld. Ook de VRZA wil deze enquête beschikbaar stellen aan haar leden”, laat Ron (PB0ANL) namens de VRZA weten.

Meer informatie: VRZA.nl.

42 antwoorden
  • PH4X
   PH4X zegt:

   Inderdaad. Gesnoeid in de comments. Bijdragen die een directe relatie hebben tot het onderwerp zijn welkom. Persoonlijke frustraties mag je elders kwijt. Het is hier geen zeuramateur.com.

 1. Wim
  Wim zegt:

  Kijkend naar de eerste vraag dan komt ik één word in me op: gelegenheidsargumenten. Dat iets in het buitenland mag, is niet relevant voor Nederland. België kent geen Novice meer en Nederland erkend de ON3-stations niet eens als zijnde Novice. In Duitsland mag er weliswaar op de 80-meter band gewerkt worden, maar heeft de Novice-amateur geen toegang tot de 40- en 20-meter band.

  Dan de prikkel om door te groeien naar Full amateur. Door juist meer banden toe te kennen aan Novice zal deze prikkel weggenomen worden. Wellicht weer een maximale termijn aan de licentie koppelen, zoals het bij de invoer oorspronkelijk bedacht is? Geen F binnen x jaar, dan ook geen N meer. U kunt naar hartenlust verder tokkelen op de CB-band.
  Ik vraag me überhaupt al af of Novice nuttig is. De D-licentie werd destijds in het leven geroepen om clandestien CB gebruik tegen te gaan. Nu CB gelegaliseerd is kunnen ‘communicatie amateurs’ prima hier terecht.

  Wellicht terug naar de 6 D-kanalen. Geen gezwets op repeaters. Dan kunnen die gebruikt worden waardoor ze bedoeld zijn. Ondersteuning van portable en mobiele stations als talkback kanaal voor technische onderwerpen in plaats van een landelijk GSM-netwerk voor mensen die niet buiten komen en toch een podium nodig hebben. Laten we eerlijk zijn. Het project Novice is mislukt. En de verenigingen proberen er een slaatje uit te slaan door vooral zieltjes te winnen. U bent allen schaakmat gezet door Agentschap Telecom.

  • Werner
   Werner zegt:

   Wat een mis en afgunst. Novice amateurs die al een geruime tijd gebruik maken van de hobby zouden voor stimulans om naar F licentie door te gaan een soort verkort examen hiervoor te laten afleggen. En als we dan inderdaad de novice licentie een bepaalde periode te laten gelden dan moet die zelfde periode ook gelden om de F licentie te testen op bekwaamheid. Zoals Tom hieronder ook al aangeeft. We moeten niet vergeten dat deze radio hobby aan het uitsterven is door allerlei moderne communicatie middelen. Laten we de mensen die hier nog een beetje gebruik van maken niet wegjagen met moeilijke regeltjes en een beperkte houdbaarheidsdatum voor de novice licentie. Hiermee veroorzaak je uiteindelijk dat de ‘radio amateur’ uitsterft.

   • PH4X
    PH4X zegt:

    “We moeten niet vergeten dat deze radio hobby aan het uitsterven is door allerlei moderne communicatie middelen.”

    Het aantal radiozendamateurs neemt toe. Niet af. Vorig jaar en het jaar ervoor hadden we een kleine daling in absoluut aantal door het herinvoeren van de registratiekosten, maar deze mensen waren toch al niet (meer) actief. Deze daling is inmiddels bijna opgevangen door de groei in nieuwkomers.

    Op dit moment 12.500+ actieve licenties. Zie: https://www.hamnieuws.nl/downloads/roepletters/ voor een lijst met nieuwe- en ingetrokken roepletters en het aantal registraties.

   • MPX
    MPX zegt:

    De radioamateur is al stervende en het aantal communicatie amateurs om het maar netjes te zeggen heeft de overhand.

  • PH9IF
   PH9IF zegt:

   Als je N beschouwt als een doel op zichzelf dan hoeft de geldigheid ervan niet te vervallen. Als je N daarentegen beschouwt als onderdeel van een leerweg naar F (zoals bijvoorbeeld het theorie certificaat voor het rijbewijs) dan zou je kunnen beargumenteren dat de geldigheid daarvan zou moeten komen te vervallen als het eindresultaat niet binnen een bepaalde tijd is bereikt. Maar als iemand een rijbewijs AM haalt pak je dat ook niet na vijf jaar af indien dan nog altijd het rijbewijs (Als of) B niet is behaald.

   De vraag in deze is dus: wat is het doel van de N registratie.

  • Hans
   Hans zegt:

   Dit zijn nu collega’s? en achterhaalde argumentaties van figuren (dus geen echte zendamateurs met F), die er voor zorgen dat haat en nijd binnen onze doorgaans leuke groep geïnteresseerden amateurs altijd weer op scherp gezet worden. We hebben nu helaas al 2 verenigingen met hetzelfde doel door toedoen van dit soort ???????

   [mod-edit]> Geen persoonlijke aanvallen. Zie huisregels (Over Hamnieuws).

  • Bert Schaap
   Bert Schaap zegt:

   Inderdaad, men noemt bij de harmonisatie voorstellen, altijd argumentatie die naar zichzelf wel aardig uitkomt…

 2. MPX
  MPX zegt:

  Amen!
  Iedereen binnen 5 jaar F of anders einde oefening.
  Op die manier blijven alleen de echte zendamateurs over.

  • Tom
   Tom zegt:

   En dan de F amateur ook eens per 5 jaar een test van bekwaamheid? lijkt me een goed idee!

   • PH9IF
    PH9IF zegt:

    Waarom lijkt je dat een goed idee?

    Als je éénmaal (je theorie voor) het rijbewijs hebt gehaald hoef je ook niet iedere vijf jaar dat opnieuw te doen. Als je éénmaal je diploma voortgezet onderwijs hebt gehaald hoef je ook niet na vijf jaar terug in de schoolbanken.

    Zijn er problemen met F amateurs bekend die aantoonbaar worden veroorzaakt door weggezakte​ of verouderde kennis? Want als er geen probleem is hoef je het ook niet op te lossen.

 3. XU7AIA (PD0AJW)
  XU7AIA (PD0AJW) zegt:

  Kan iemand mij nu eens in begrijpelijk Nederlands uitleggen, wat een N amateur meer moet weten om op de overige frequenties te mogen zenden, die nu niet onder de N licentie vallen? Eerlijk gezegd ik denk dat er, technisch weinig verschil is. Hier in Cambodja heb ik op basis van mijn N licentie een F licentie gekregen en tot op heden heb ik niet gemerkt dat ik, als N amateur, die kennis mis waar sommige F amateurs zo prat op gaan.

  • Wim
   Wim zegt:

   Cambodia is geen Nederland. Aan gelegenheidsargumenten hebben we dus niets, zoals al eerder geschreven is. Dat jij in Cambodja een Full licentie hebt gekregen op basis van een Nederlandse Novice (al dan niet met betaling, want zo werkt dat in die landen?) draagt niets bij in de discussie en vraag die Agentschap Telecom stelt. AT vraagt überhaupt niet welke banden erbij moeten komen. Ze vraagt eerder wat het bestaansrecht van Novice (nog) is. Zie: https://www.vrza.nl/files/amateuroverleg/verzoek_Novice_mogelijkheden.pdf

   De verschillen zijn door CEPT vastgelegd in een syllabus. Voor Full is dat T/R 61-01 en voor Novice ECC(05)06. Je zult zien dat beiden aardig overeenkomen kwa inhoud. Immers, Novice is geen ‘entry class’ licentie meer. Het verschil zit hem vooral in de diepgang. Kun je problemen benoemen (Novice) of kun je zaken toepassen en oplossen (Full). En met meer vermogen en meer banden, deels ook met secundaire status, wordt van een RZA verwacht dat hij/zij over een aantoonbare dosis zelfredzaamheid beschikt. Daar zit het verschil. In de praktijk is dat:
   – Weten dat je verstoring kunt veroorzaken vs. preventieve maatregelen nemen;
   – Zelf je (ontvangen) storing oplossen vs een escalatie of melding bij AT.

   AT wil namelijk geen ‘gedoe’ met RZA’s. PUNT.

  • Bert Schaap
   Bert Schaap zegt:

   Argumentatie van helemaal niets. Vrouwen in Cambodja lijken op oude herdershonden. Ik mag toch hopen dat dit ons bezwaard blijft HI.

   • Kardinaal
    Kardinaal zegt:

    …en Schapen hebben niets met honden he? Over “Argumentatie van helemaal niets.” gesprokenI Ik mag ook hopen dat dit ons bespaard blijft.

 4. Andre
  Andre zegt:

  Vindt dat de zelfbouw gedeelte in het examen kleiner moet ( wie bouwd nog ) daar voor in de plaats meer operating practice net als de usa.

 5. XU7AIA (PD0AJW)
  XU7AIA (PD0AJW) zegt:

  Wim, Quote:
  “Daar zit het verschil. In de praktijk is dat:
  – Weten dat je verstoring kunt veroorzaken vs. preventieve maatregelen nemen;
  – Zelf je (ontvangen) storing oplossen vs een escalatie of melding bij AT.”

  Suggereer je nou dat elke N amateur dat niet kan en elke F amateur wel?

  • Wim
   Wim zegt:

   Agentschap Telecom doet niet aan suggesties. Zij (laten) examineren. Slaag je, dan heb je aangetoond over voldoende kennis (bij F: diepgang) te beschikken. Of een schriftelijk examen de juiste methode is valt buiten scoop van de vraagstellingen die nu spelen. Zie de brief op de VRZA-website.

 6. Eeltje
  Eeltje zegt:

  Persoonlijk ben ik (F) blij dat er N amateurs bestaan. Er zijn er een hoop die meer zelf bouwen en weten dan ik. Maar ik vind ook dat als je N gehaald hebt en je wilt meer, je gewoon een F examen kunt doen. Dat geldt overal in het leven. Wil je meer, een stapje omhoog, dan moet je er iets voor doen. Als ik morgen voor arts wil spelen dan gaan ze voor mij echt niet de eisen verminderen. Maar er zijn wel wat aanpassingen mogelijk zodat bv het werken in bepaalde modes op bepaalde banden wordt toegestaan. Daar kan toch niemand op tegen zijn.

 7. Thom PA9T
  Thom PA9T zegt:

  Voor iedereen die wil beginnen met deze hobby is het halen van de Novice een voor de hand liggende keuze. En omdat de Novice registratie vanuit de visie van AT (en van mij) wordt gezien als een “een eerste kennismaking met de mogelijkheden die het zendamateurisme biedt” is het logisch dat men niet dezelfde bevoegdheden hanteert voor beide typen registraties…

  AT stelt verder als voorwaarde “Er moet een prikkel blijven bestaan om door te leren voor een Full registratie”

  Nou, prima toch? Het is ook zo klaar als een klontje: wil je meer dan Novice CEPT-ECC Rec (05)06, dan zul je de boeken in moeten om te leren voor je Full, die wel voldoet aan T/R 61-01. En omdat AT verder als randvoorwaarde stelt dat “bij de herijking van het pakket dit wezenlijke onderscheid tussen categorie N en F voldoende zichtbaar zijn/blijven” kun je voorhand allerlei flauwekul argumenten als “in het buitenland dit dat” en “ze moeten alles gelijktrekken” op voorhand al van tafel vegen…

  Novice is wel heel waardevol en moet ook zeker blijven bestaan! Het is een heel belangrijk instrument om mensen kennis te laten maken met deze hobby. Neem bijvoorbeeld scholieren of leden van de Scouting! Dat dikke F-boek schrikt nieuwkomers soms af, terwijl de kennis voor N oppervlakkiger is. Het boek voor N is niet voor niets een stuk dunner…

  En tja, moeten mensen doorleren voor F? Dat moet iedereen vooral voor zichzelf weten. Sommigen zullen tegen grenzen aan lopen (tijd, verstandelijke mogelijkheden) en zullen stoppen bij N. Omdat doorleren voor F dus niet vanzelfsprekend is, is een argument van MPX “Iedereen binnen 5 jaar F of anders einde oefening. Op die manier blijven alleen de echte zendamateurs over” natuurlijk niet haalbaar. Was deze bijdrage überhaupt serieus MPX?

  • MPX
   MPX zegt:

   Heel serieus, voor de hobby van nijvere tokkelaars is het zendamateurisme niet in het leven geroepen.

 8. William
  William zegt:

  Aanvullend examen? Dat kan toch nooit, ja of toch weer wel. Stel dat iemand erg weinig fouten maakt met een N examen dan kun je er vanuit gaan dat die onderwerpen op F niveau beheerst worden. Let op, met erg weinig bedoel ik erg weinig.

  De vraag is dan heeft agentschap telecom nog het aantal fouten van N amateurs, hoeveel van deze N amateurs hebben minder dan 5 fouten gemaakt? Dat zal een zeer beperkte groep zijn. Vervolgens is de vraag, wat moet er dan nog extra getoetst worden en op wat voor manier moet dan getoetst worden?

  Want als je dit niet doet, en zegt iedereen met N, dan kun je net zo goed ze een full examen laten maken. Wat wil je dan weg strepen? Er zit nogal een niveau verschil tussen N en F. Het klopt wel dat het niet kwa inhoud, ontzettend veel verschild (al heeft F wel meer onderwerpen) maar het niveau van toetsing is bij N makkelijker. Dus al zou je een aanvullend examen voor N amateurs willen, ontkom je er niet aan dat N amateurs geen 11 fouten mogen maken maar bijvoorbeeld 5. En dan mogen deelnemen aan een aanvullend examen. Meer dan 5 fouten? Jammer geen mogelijkheid tot een aanvullend examen. Om op deze manier de moeilijkheid van N naar F te krijgen.

  Het kan overigens wel. In Belgie is Hare met 50% goed novice. Deze Belgische novice (in tegenstelling tot de basisvergunning) wordt in Nederland ook goedgekeurd.

  • Wim
   Wim zegt:

   Ik raad je aan de beide syllabi naast elkaar te leggen. Je komt tot de conclusie dat het aantal onderwerpen om en nabij hetzelfde is voor zowel Full als Novice. België geeft geen Novice vergunningen meer uit. Ook niet als je nèt niet geslaagd bent voor HAREC. Waar deze ruis vandaan komt is mij niet bekend. Anderzijds is ook niet relevant voor deze discussie en de vraagstelling van AT.

   Wat je eigenlijk wil zeggen is dat je graag een upgrade examen ziet voor Novices naar Full. Of vergis ik me hierin? Als je met weinig fouten geslaagd bent voor N, dan moet je snel voorgaan voor F. Zeker omdat alle kennis nog paraat is. Door de frequentie van examens en het aantal plekken waar dit kan, in combinatie met de kosten, zou dit geen issue mogen zijn. Zak je een keer dan leer je van je fouten en onderneem je een nieuwe poging.

   Juist het F-examen is dan makkelijker dan het door je voorgestelde upgrade examen. Immers. Een groot deel van de kennis zal paraat zijn. Enkele vragen een herhaling. Het aantal vragen blijft echter hetzelfde. Bij een upgrade examen zal hier rekening mee gehouden worden. In negatieve zin. Juist de makkelijke novice vragen zullen achterwege gelaten worden ten gunste van moeilijkere vragen. Vraag de mensen maar die een mondeling examen gedaan hebben. Zodra de examinator twijfelt aan je kennis op een bepaald punt, zal hij hierop doorvragen. Gokken omdat je 13 fouten mag maken, zit er dan niet meer in en leidt tot een onvoldoende.

   Het verzoek om examens in delen te doen is in het verleden al eens neergelegd bij Agentschap Telecom. En afgewezen. Het was administratief niet uitvoerbaar.

   • William
    William zegt:

    Nee in België hebben ze nu gedaan dat je als je een Harac examen maakt, en deze met 50% goed behaald je novice krijgt. Heeft zelfs hier op hamnieuws gestaan 2 jaar geleden.

    Maar je hebt wel gelijk, bij een “aanvullend examen” kun je er vanuit gaan dat je bijvoorbeeld 15 zeer pittige vragen gaat krijgen, wat wellicht nog wel moeilijker is dan een f examen. Moeilijker? Ja natuurlijk stel dat je op die 15 vragen 4 fouten mag maken, maar de vragen zijn wel allemaal pittig. Dan is een F examen met 15 fouten en 50 vragen wellicht wel een slimmer idee.

 9. PD0OYH
  PD0OYH zegt:

  Okay, ben weer even terug in NL en overzie dit alles. Waar gaat het nu allemaal om? Een “her”ijking van N, dus niet “ver”rijking. Is het een idee om alles terug schroeven? Gewoon 144Mhz en niet meer?

  Ik geniet van 28-29MHz. Maar met het zelfde gemak daal ik af naar CB. Niemand die eisen stelt anders dan AT. Wie meer wil dan “HAM” moet gewoon meer leren.

  Op alle banden anders dan 10-meter and higher heb je te maken met de elementaire natuurwetten die in ons postzegellandje (NL) ook de buren raken. Dus volledig begrip van alles wat er gebeurt is gewoon nodig, … dit reikt verder dan de klant-en-klare-set. Ik ben voor gezond verstand. AT moet grenzen stellen die niet gebaseerd zijn op wensen maar op eisen.

  Ik ben een happy user in NL en TX USA :-): en ken mijn plek!!

 10. Wil
  Wil zegt:

  Zo jammer die tweestrijd, respecteer een ieder toch hoe hij of zij met deze hobby omgaat. Met name MPX getuigd nogal van incompetentie op het sociale vlak. Hij doet net of het om rocket science gaat als je F amateur bent? Ik ben een N amateur waar ik trots op ben en dat is genoeg voor mij en wellicht ook voor vele andere. En ik bepaal zelf of ik deze hobby blijf uitvoeren als N amateur en mocht ik de ambities hebben om bij de elite te willen horen pak ik gewoon dat boekje even!

 11. MPX
  MPX zegt:

  Omdat ik de waarheid durf te zeggen getuig ik van incompetentie op het sociale vlak, de logica ontgaat mij even hier.
  Ik zou zeggen pak jij gewoon dat boek even dan 🙂

 12. Stan. PD5CN
  Stan. PD5CN zegt:

  Wie weet zouden we als eerste voorstel: termen N en F moeten laten vervallen.
  Het woordje novice is wel heel ouderwets.
  Google het maar eens. Ouderwetse term uit de middeleeuwen

  We worden allemaal F amateur.
  Dit om te laten blijken dat we allemaal de zelfde hobby uitvoeren, iedere zendamateur{ster} is gelijkwaardig aan elkaar. Wij streven naar samenhoorigheid in de hobby, ieder beleefd het op zijn eigen manier respecteer wat men wil bereiken met de hobby

  De huiudige F amateurs krijgen het bolletje E erbij, Hebben tensloten een aanhanger kennis meer.

  Voor de gene die de belgie route aftoeren {{{respect voor, meen ik} weet dat o.a.het in diversen landen verplicht is} Maar voor mijn persoonlijk mening volkomen achterhaald}krijgen het bolletje C extra.

  Hopelijk word al die nuteloze energie omtrend verschil n of f gebruikt voor de echt belangrijke en nuttige zaken die onze gehele hobby aangaan.

  • Wim
   Wim zegt:

   Probeer het nog eens. Nu door eerst de brief te lezen die Agentschap Telecom verzonden heeft naar de verenigingen. Hij staat op de VRZA-website en is hierboven in de comments genoemd. Daar staat de opdracht en heel duidelijke vragen. Full blijft Full. Dat was niet de vraag. Het is onmiskenbaar dat je de vragen gemist hebt na het lezen van de brief:

   1. waar de N-registratie voor dient;
   2. over welke kennis en kunde men beschikt als men het N-certificaat heeft behaald;
   3. welk gebruik van frequenties daar bij zou moeten horen;
   4. En vervolgens beoordelen welke frequenties hiervoor kunnen dienen, mede gelet op ander gebruik op deze frequenties en stoorpotentieel.

   De vraag is of Novice blijft zoals het nu is. Zoals ik eergisteren al geschreven heb: Agentschap Telecom heeft de verenigingen schaak gezet. De verenigingen hebben alleen nog niet door hoe dit spel gespeeld wordt. Zij zijn immers geen schaakverenigingen. Agentschap Telecom weet dit ook. Je kunt je koning wel een stap opzij zetten maar je raakt een ander speelstuk kwijt.

   • Stan. PD5CN
    Stan. PD5CN zegt:

    Termen laten vervallen beteken niet dat F zonder aantekeningen andere mogelijkheden krijg dan wat N nu is. {daar word nog over gepraat heen en weer} het gaat mijn enkel om de term novice Wim
    niet om andere regels dan heden.

 13. Erik PH9E
  Erik PH9E zegt:

  Zo te lezen is het tot velen nog niet doorgedrongen dat we niet meer in de jaren vijftig van de vorige eeuw leven. Dat waren tijden waarin een gevestigde orde kon betuttelen en anderen voorschrijven wat zij moesten denken en doen en hoe zij hun hobby moesten uitoefenen. Inmiddels zijn we ruim een halve eeuw verder en is het zendamateurisme oneindig veelzijdiger geworden. Het met bloed zweet en tranen in elkaar knutselen van een zender en deze vervolgens met knikkende knieën ter keuring aanbieden bij een almachtige instantie heeft plaats gemaakt voor een breed scala aan invullingen en activiteiten. Het is hoog tijd om dat niet alleen onder ogen te zien maar ook volmondig te accepteren. Tijden veranderen.

  Gaat daarmee de essentie van het radioamateurisme verloren? Natuurlijk niet. Voorvechters van hoe het altijd is geweest verwijzen graag naar geschreven of ongeschreven regeltjes die zouden bepalen dat amateurs moeten experimenteren. Dat is misschien terecht maar experimenteren heeft net zoveel gezichten als er invullingen van de radiohobby zijn. In de lijn van het bovenstaande is het een volstrekt achterhaalde gedachte dat de ene amateur de andere zou kunnen voorschrijven hoe hij of zij moet experimenteren, of dat een wetgever dat doet. De een bouwt dus zijn eigen apparatuur, de ander ontwikkelt een systeem als PI2NOS en een derde optimaliseert zijn (zelf gekochte of zelf gebouwde) antenne. Overigens komen de mooiste experimenten echt niet voort uit geschreven of ongeschreven regeltjes maar uit persoonlijke nieuwsgierigheid en belangstelling, welke registratie iemand ook heeft.

  Dat brengt me bij de herijking van de N. De stof voor de geharmoniseerde HAREC- en Novice-examens is en blijft voorlopig internationaal de norm, willen we als Nederlandse amateurs ook in de toekomst in het buitenland mogen werken. Vooralsnog heb ik niemand gehoord die graag van die mogelijkheid af wil. Dus wordt er op verschillende niveaus geëxamineerd voor verschillende registraties met verschillende rechten en mogelijkheden. Niks mis mee. Wie genoeg heeft aan de N, die is en blijft lekker N, wie meer wil, die moet naar de F.

  Zolang er inhoudelijk (examenstof) niets verandert, heeft het bij deze herijking daarom alleen zin om te kijken naar logica en redelijkheid van de getrokken grenzen tussen de beide registraties. Die is soms ver te zoeken. Wel op de 40m band maar niet voorbij 7.100. Wel op 20m maar slechts tot 14.250. Met geen redelijk argument te onderbouwen. Dat je een keuze maakt voor bepaalde banden is goed te verdedigen, maar het kruidenieren over deeltjes van banden niet. Mijn idee daarom: 20 en 40 m volledig toegankelijk voor N-geregistreerden, met maximaal 100 W. En voor zover nodig: loslaten van het idee dat de N een instapmachtiging is. Het is een volwaardige machtiging, zij het met beperkte rechten. Wie daar genoeg aan heeft: prima. Hij of zij kan tot in lengte van jaren N blijven, en weet anders wat hem of haar te doen staat.

  • Stan. PD5CN
   Stan. PD5CN zegt:

   He eindelijk eens een goed doordacht artikel dank Erik. Van die 100 W hoef voor mijn nog niet eens, echter wel makelijk omdat dit vaak het vermogen is van een zet die je kan kopen.

  • Henk PA2S
   Henk PA2S zegt:

   Het beeld wat hier wordt geschetst over “vroeger” herken ik zeker niet. Toen ik examen deed in 1975 wat het uitgangspunt dat je in staat was een zender te bouwen, die vervolgens gereed werd gemeld. Bij mij kwam een bijzonder vriendelijke medewerker van PTT op bezoek, om mijn 2 meter zender te keuren. Nadat hij wat zaken had gecontroleerd en een aantal metingen had gdaan, zoals de FM zwaai, kwam de frequentiestabiliteit aan de beurt. Hij had de Schomandl synthesyser uit de kofferbak gehaald (het apparaat stond zelfs in de auto aan om niet te verlopen) en had de meting gestart. “Zo, nu een bak koffie.”. Ik zie nog zijn verbaasde blik toen ik hm corrigeerde, want hij schreef op dat mijn zender kristalgestuurd was. Hij was ongeveer 100 Hz verlopen. Ik draaide aan de knop van het VFO en hij verklaarde dat hij dat nog niet had meegemaakt. Vele avonden esperimenteren met diverse condensatoren hadden daartoe geleid.

   Ik zou wel eens willen weten wie van de “moderne” amateurs je een bak onderdelen kunt geven en die vervolgens een werkende zender kunnen maken. Inderdaad, tijden veranderen.

   In mijn ogen moet de rechtvaadrdingingsgrond centraal staan. Waarom mogen wij gebruik maken van allerlei frequentiebanden? Maatschappelijk nut is steeds beperkter en de druk op de banden neemt ook snel toe.

   Niet voor niets vraagt AT om onderbouwing, want daar gaat het wel om. Als we niet kunnen onderbouwen waarom we frequenties nodig hebben, dan neemt de kans toe dat we gaan inleveren.

   Toen we in 1988 de 6 meter band mrgen, was een voorwaarde dat we zouden rapporteren. Dat leidde tot een tweetal rapporten waarin we verslag deden van onze bevindingen en waarin propagatie een belangrijke plaats innam. Want juist toen waren de F2 openingen fantastisch en we zagen al snel dat de stoutste verwachtingen werden overtroffen. Samen met (nu) PF5X heeft ondergetekende de rapporten geschreven, die goed werden ontvangen.

   Als we er als amateurgemeenschap niet in slagen om het wetenschappelijke peil te verhogen, dan gaat het op termijn zeer doen.

   Het gaat niet over privileges zonder dat daar wat tegenover staat.

   Natuurlijk wordt er van alles geexperimenteerd, gelukkig maar. Juist zij, die grenzen opzoeken en weten te verleggen, verdienen de aandacht. Of het nu 10 GHz EME is of de vinding van Joe Taylor, om maar eens wat te noemen, van dergelijke dingen moeten we het hebben. Het onsje meer of minder moeten we aan de slager overlaten.

   Tenslotte nog dit. Er zijn genoeg N amateurs die prachtige dingen doen. Ook zijn er bijvoorbeeld luisteramateirs, die actief betrokken zijn en bijvoorbeeld zelfs op de ON4KST chat meedoen en ook daar waardering ontmoeten. Dus wie de schoen past…

   Hartelijke groet,

   Henk, PA2S

 14. Cor.Boelhouwers
  Cor.Boelhouwers zegt:

  Hallo mede amateurs.

  Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat de N amateur genoeg mogelijkheden heeft .
  De prikkel om door te studeren voor de F moet blijven bestaan.
  Want waar je veel moeite voor moet doen,heeft vanzelf ook meer waarde.
  Ben het zeker met Henk PA2S eens dat het wetenschappelijk niveau naar boven moet !!!!
  Dit laatste geldt ook voor de F amateur.
  De kwaliteit van onze hobby moet boven de kwantiteit staan,zo niet dan zullen zeker vele amateurs tzt gaan afhaken.
  Denk bv aan het gedrag van een aantal N en F amateurs op PI2NOS ,het word met de dag onbeschofter !!!!
  Want je moet wel heel veel lef hebben om je set op deze repeater aan te zetten als familie of vrienden mee kunnen luisteren.
  De hoge inzet van een klein groepje mensen die dit mooie systeem hebben opgebouwd word hierdoor ernstig ondermijnd.!!
  Laten we respectvol met elkaar omgaan en elkaar ondersteunen om onze prachtige hobby naar een hoger niveau te brengen.

  Vriendelijke groet.
  Cor. PA3CRL .

 15. Simon
  Simon zegt:

  Als er in ieder geval maar een commissie van wijzen is (komt) die realiteitszin, visie en vooral lef heeft om te adviseren -wat mij betreft- om de gehele HF-band to 30 Mhz zonder restricties aan een N-licentie te koppelen. Het zal toch niet zo zijn, om maar met beeldspraak van andere amateurs te spreken, dat er weer een klein stukje van een snelweg wordt vrijgegeven waar je 25 km/u mag rijden. Of misschien nu wel 50 maar wel op de vluchtstrook! Een volstrekt belachelijke beslissing destijds. Iets terugnemen is geen optie, dan speld je jezelf een brevet van onvermogen op. En als de leden van de verenigingen van mening zijn (wij met z’n allen dus) dat het novice fenomeen achterhaald en een mislukt project is dan moet diezelfde commissie ook het lef hebben om een knoop door te hakken en te adviseren ermee te stoppen, Met inachtneming natuurlijk van een overgangsregeling (zoals ik voorstelde) en dan is het na verloop van tijd: einde discussie en kunnen we ons volop richten op onze mooie hobby. En wat was ik blij met de instapmogelijkheid destijds!!!

  Simon.

  • Intruder
   Intruder zegt:

   Maar natuurlijk Simon. De hele snelweg voor jou. Meteen maar een Kilowatt doen. En de 3-meter band erbij? Je hebt de vraagstelling duidelijk niet gelezen. En dan met name het deel ‘prikkel’ om naar Full door te gaan. Eigenlijk wil AT maar 1 ding zeggen tegen de verenigingen: bek dicht. Zelfs de vluchtstrook zou dan nog ongepast zijn. Als er al HF hoort voor Novices, dan beperkt tot 40 kanalen CB.

   • MPX
    MPX zegt:

    Zo druk is het daar al jaren niet meer, dus 22 kanaalties is wel genoeg 😀

 16. Eric
  Eric zegt:

  Novice gewoon afschaffen geen gezeur meer en direct naar de full gaan en ook de bestaande N amateurs verwittigen dat zij binnen een jaar hun F moeten halen.
  Lukt dit niet jammer voor je probleem voor Wim en het AT opgelost.

  PS! MPX GROTE VRIEND EWALD VAN HEESEN I LOVE YOU…

Reacties zijn gesloten.