Agentschap Telecom over vergoedingen

AT_logoDe redactie van Hamnieuws heeft enkele vragen uitgezet aan Agentschap Telecom over het bericht dat registratiehouders, in casu zendamateurs en gebruikers van marifonie, weer een jaarlijkse vergoeding verschuldigd zijn. Daaruit blijkt dat een vergoeding niet inhoudt dat de oude machtiging (vergunning) terug komt. Verder geeft Agentschap Telecom geeft aan dat verenigingen in het verleden al op de hoogte gesteld zijn van het voornemen tot vergoeding.

Woordvoerder Saskia van Bruinessen laat weten:

Om hoeveel gebruikers (marifonie en radiozendamateurs) gaat het in totaal?
Het gaat om ongeveer 80.000 registratiehouders.

Wordt de registratie nu weer omgezet in een vergunning?
Een vergunning is iets anders dan een registratie. Voor de vergunning voeren wij deels andere werkzaamheden uit. Daarom verschillen de bedragen.

Indien registraties omgezet worden in een vergunning, genieten radiozendamateurs dan een betere bescherming?
Zie antwoord op vorige vraag.

Wanneer zijn de verenigingen, vertegenwoordigd in het Amateur Overleg, op de hoogte gesteld van dit voornemen?
Wij hebben contact met verschillende partijen.

Hoe hoog gaan de bedragen worden en geldt er nog een differentiatie tussen Novice en Full amateurs?
De registratie bedraagt 31 Euro. Het tweede deel van het antwoord volgt nog.

Kan AT meer personeel inzetten nu er (meer) opbrengsten zijn, bijvoorbeeld een beleidsmedewerker of een medewerker handhaving die zendamateurs kan ondersteunen bij het ondervinden van storingen en/of het veroorzaken van storingen?
Hier volgt ook nog antwoord op. Houd onze website in de gaten.

Update 18-09: Agentschap Telecom heeft inmiddels een ‘Vraag en antwoord‘-sectie op haar website gezet waar ze een nadere uitleg geeft op een aantal zaken die de toezichthouder bereikt hebben, zo laat woordvoerster Saskia Bruinessen weten. Indien nodig, zal deze pagina aangevuld worden. Zendamateurs (en maritieme gebruikers) wordt aangeraden de website in de gaten te houden.

39 antwoorden
 1. Jeffrey Erkens
  Jeffrey Erkens zegt:

  Wat ik mij wel afvraag, (nu is dat voor mij nog niet aan de orde) dit gaat over de eigen registratie. Maar geldt dit bedrag straks ook over de special calls?

  • Marcel
   Marcel zegt:

   Een special call is niets meer dan een pseudoniem voor de normale call.

 2. PE2KM
  PE2KM zegt:

  Ik vraag mij af of men bij het handhaven van een registratie een jaarlijks bedrag mag rekenen? Ik ben geregistreerd en als er niets veranderd valt er ook niets te doen. Mag dat dan wat kosten? Als ik een andere call aanvraag of verhuis dan moet er aan de registratie wat aangepast worden. Daar voor betalen is uit te leggen, daar moet iemand voor aan het werk.

  • PH4X
   PH4X zegt:

   Je mag aannemen dat bij verhuizing geen kosten in rekening gebracht worden. Het gebruikersregister is gekoppeld aan de GBA. Dit gaat automatisch. Wel dien je zelf de vermelding in het antenneregister aan te passen. Juist doordat een en ander goed geautomatiseerd is alsook een koppeling met DigiD is AT in staat geweest om de kosten voor registratie te verlagen naar 31 euro. Voorheen (tot 2008) was dit bedrag bijna twee keer zo hoog.

   Dat Agentschap Telecom de kosten jaarlijks in rekening brengt is prima te verantwoorden. De kosten bestaan uit kosten voor uitvoering en kosten voor toezicht. Onder uitvoering valt beleid, dus ook de vertegenwoordiging van zendamateurs tijdens het WRC, de kosten van het Amateur Overleg, implementatiekosten van de Telecommunicatie Wet, aanpassen van de gebruikersbepalingen (nieuwe banden), etc. Kosten die door alle zendamateurs gedragen moeten worden.

   Dat anders bij de vereniging(en), waar je ziet dat de helft van de zendamateurs geen lid is, maar wel parasiteren op de resultaten die op (inter)nationaal niveau bereikt zijn door deze vereniging(en).

   • PE2KM
    PE2KM zegt:

    Ik doelde meer op het gegeven dat in 2008 de vergunning omgezet werd naar een registratie. En omdat het geen vergunning meer was hoefden wij niet meer te betalen. Nu gaat men voor de registratie wel laten betalen en is, denk ik terecht, de vraag gesteld of wij dan ook weer een vergunning krijgen. Daar lijkt AT niet van uit te gaan. Dat brengt mij dan weer op de vraag waarom er dan nu wel betaald moet gaan worden voor die registratie. Wat mij betreft gewoon weer terug naar het vergunning systeem met netjes elk jaar en nieuw bewijs, staat best goed aan de muur. Het registratie floddertje is al bijna niet meer te lezen… 😉 Voor wat betreft de verenigingen, ik ben om historische redenen lid van 2 en ben niet van plan dat te stoppen of ze moeten omvallen… 😉

 3. Tom
  Tom zegt:

  Het gebruik van de ether is een recht dat volgt uit de grondwet. Dat de overheid daar controle op wil uitoefenen is logisch maar gewoon haar taak waarvoor we belasting betalen zoals ook voor de politie. Juristen: graag bezwaar maken!

 4. Emiel
  Emiel zegt:

  Het recht op gebruik van de ether vloeit voort uit de grondwet. Dat de overheid daarbij beperkingen, regels en controle instelt is logisch. Dat doet ze niet voor de zendamateurs maar is gewoon bewaking van een maatschappelijk belang. En daarvoor betalen we belasting! Tijd voor een juridische procedure om een eind te maken aan deze onzin!

 5. Martin
  Martin zegt:

  Als het gerbuik van de ether een recht is, gebruik dat recht dan ook en ga niet zitten zeuren over 31 euro per jaar op het internet.
  Anders kan je beter je call intrekken en gaan skypen……….

 6. Emiel
  Emiel zegt:

  @Martin we gebruiken dat recht: jouw aansporing daartoe is niet nodig. Geweldig dat jij graag bedragen betaald; laat wel graag anderen in hun waarde als ze dat niet juist vinden. Call intrekken en skypen; daar gaat het niet over en jij gaat daar ook niet over bij anderen.

 7. Emiel
  Emiel zegt:

  Meer uitleg: Het gebruik van de ether is van enorm belang voor alle Nederlanders. Voor hunzelf (GSM, WIFi, ontvangst) en via anderen (zoals hun piloot en brandweerman). Het is overduidelijk dat overheidsregulering hierbij van belang is en dat de kosten daarvoor een overheidszaak (via de belasting) zijn.

  De overheid (EZ-AT) heeft besloten om voor delen van het persoonlijk-ethergebruik registratie in te voeren.
  Dat is prima maar geen reden om die doelgroepen te laten betalen. De registratie is slechts een instrument waar de overheid voor kiest om *haar* taak uit te kunnen voeren. Wij helpen ze daar overigens graag en gratis bij met opleiding, communicatie, doelgroep overleg en het bevorderen van correct gedrag!

  Los van het fundamentele punt speelt er nog wat. Er is nu geen enkele rem op welke kosten aan ons worden doorgegeven. Als we op termijn alle overheadkosten van AT en het ministerie van EZ op ons dak krijgen, gaat het bedrag enorm groeien. Beginnen met een klein bedrag en elk jaar er ietsje bij ligt erg voor de hand.

  Gevaarlijk is ook dat AT de kosten voor het massale niet geregistreerd ethergebruik (zoals WIFI, CB, PMR, GSM toestellen,….. ) niet naar die doelgroepen kan omslaan. De verleiding is er om die kosten deels creatief naar de betalende doelgroepen toe te rekenen: zeker als het om de overhead gaat.
  Tevens is hier sprake van rechtsongelijkheid.

  Registratie is geen dienst aan burgers; het is een instrument van de overheid.
  In het geval van niet professioneel persoonlijk gebruik staan onze juristen daarbij extra sterk.

 8. Matt
  Matt zegt:

  Uit de antwoorden blijkt dat AT het ook nog niet allemaal weet. Overigens is dit net als de herinvoering van belasting op oldtimers en de onzinnige belasting op frisdrank de zoveelste truc vd overheid om meer geld uit de samenleving te trekken voor geweldige doeleinden zoals het steunen van oostbloklanden, het kopen van wapentuig in de US (hallo Putin!) en het steunen van criminele bankiers en verzekeraars. Reden voor mij om er niet aan mee te werken.

 9. PDØMV
  PDØMV zegt:

  m.a.w. hoe maak je zo snel mogelijk eind aan een mooie hobby. nieuwkomers jaag je dan ook meteen weg. En de jongeren generatie zal dan spoedig afhaken. ik ben persoonlijk hier op tegen. 27MHz is dan gevrijwaard want die band kent geen vergunning aka registratie dus dat zou betekenen dat die eronderuit kunnen komen. ik zou zeggen hef belasting op commercie die gebruik willen maken van geannexeerde amateur banden !! lijkt mij toch echt een beter plan.

 10. Wim
  Wim zegt:

  Je krijgt wellicht vrijstelling als je jezelf aanmeldt als lid van DARES, dat is immers met inzet van eigen middelen een activiteit van algemeen maatschappelijk belang… Dan kun je daar blijkbaar als D amateur (de meerderheid dus schroom niet) al meeliften met het gepropageerde adagium dat zendamateurs zo ervaren en handig zijn.. Ben je dat niet, dan heb te toch wel een bewezen goed geheugen doordat je voldoende antwoorden van een vragenpool uit je hoofd kon leren en dan kun je altijd nog als manager doorstromen naar hogere regionen in die vrijwilligersorganisatie. Onder echte zendamateurs bekend als “leading zeroes” maar dat is natuurlijk de kift.van die zelfbenoemde echte. Dus laat je niet ontmoedigen, verlaat huis en haard in geval van nood, om bij het gemeentehuis op de terp je noodantenne in de grond te prikken, en je bijdrage te leveren aan het ontlasten van de professionals, met de gebruikelijke prietpraat van tante Mien.

 11. Theo
  Theo zegt:

  Als wij weer moeten gaan betalen, dan wil ik ook weer rechten hebben, storingsvrije ontvangst B.V.
  Dan wil ik ook graag weer een licentie hebben in plaats van een vergunning, of dat hebben we zelfs nog niet eens meer dankzij overheid en AT.
  Gewoon schandalig hoe wij de laatste jaren behandeld zijn omtrent storing vooral op de HF banden.
  Het Agentschap laat de amateur gewoon in de kou staan, ik vraag me wel eens af waarom er nog examens gedaan moeten worden om naar deze plc storing te luisteren b.v.

  En eigenlijk zouden de afdelingen afzonderlijk met de leden rond de tafel eens in kaart moeten brengen wie er allemaal last heeft van storing, dan zou er een heel ander plaatje naar voor komen.
  En ieder afdeling afzonderlijk deze lijsten naar het AT en het HB moeten sturen.
  Zo krijgt men ook een veel beter beeld op de zaak.

  • paul
   paul zegt:

   “eigenlijk zouden de afdelingen afzonderlijk met de leden rond de tafel eens in kaart moeten brengen wie er allemaal last heeft van storing, dan zou er een heel ander plaatje naar voor komen.
   En ieder afdeling afzonderlijk deze lijsten naar het AT en het HB moeten sturen.
   Zo krijgt men ook een veel beter beeld op de zaak.”

   @Theo.

   Kijk, dát is nu een prima, laagdrempelig, volledig binnen de VERON passend, plan!

   • Theo
    Theo zegt:

    Dan zou ik zeggen verenigingen maak er via deze weg eens werk van want makkelijker kan bijna niet.
    En net wat je zegt zeer laagdrempelig, dat trekt er meer over de streep op zulke manier.

    Ik weet zeker dat er een ander beeld boven tafel komt, ik ken amateurs die zetten de HF-set nog niet eens meer aan omdat het niet meer om aan te horen is.

    Maar via deze weg zie ik veel meer mogelijkheden om dit eens goed te onderzoeken en op te krikken wat er allemaal speelt aan storingen onder de radio amateurs.

    Ik hoop dat dit voor een actieve bestuurder een goed idee is om er mee aan de slag te gaan, dat zou echt mooi zijn.

 12. Arthur
  Arthur zegt:

  Lijkt mij een prima statement wat ik lees daar.
  Het is gewoon de zoveelste truc van de roverheid om centen te kloppen, en niets terug
  geven.

 13. Bert Schaap
  Bert Schaap zegt:

  Maak je niet zo druk over een paar centen. Zorg liever dat er frequenties behouden blijven d.m.v. werkelijk gebruik. Het collectief op repeaters blijven ‘kletsen’ heeft een bijzonder hoog GSM gehalte. Zeker met repeaters die plug en play worden opgesteld over de lage landen. Het experiment argument voor gebruik van hogere frequenties, is langzamerhand komisch. Dat houdt met 100 man wel op.
  Als het zo doorgaat zitten er over 15 jaar, nog wat amateurs te rommelen op een totaal vervuilde HF en de rest op 1 gecomprimeerde digitale repeater met landelijk bereik, met keuze uit 50 kanalen op dezelfde frequentie. De huidige frequentie’s kunnen dan rustig worden ingezet voor de rest van de maatschappij en het algemeen belang.

 14. Emiel
  Emiel zegt:

  Hoi Bert,

  Omdat te voorkomen hebben we jonge aanwas nodig. Die is al te weinig en voor die groep is het jaarlijkse bedrag een “no go”. Dit besluit is dus het begin van het einde. En je kunt er zeker van zijn dat het bedrag steeds verder omhoog gaat!

  • Bert Schaap
   Bert Schaap zegt:

   Natuurlijk gaat het omhoog, al was het maar om het opbrengstbedrag per saldo gelijk te houden, bij een constante afname van deelnemers, lees betalenden. (Men verwacht een afname van 30 % komende 15 jaar. Gezien de leeftijd van de gemiddelde amateur.) Trouwens, er moest toch altijd al betaald worden voor een licencie. Dat het een tijdje gratis was, is mooi Hollands meegenomen. En hoe wilde je jonge aanwas enthousiast maken?
   Met de belofte dat men met een portofoon op de fiets gezellig met een gelijkgestemde in b.v. Belgie kan spreken? En dat je eigenlijk steeds dezelfde mensen hoort met het bijbehorende zelfde verhaal.
   Wat een grap. Dat doen ze al, en een stuk handiger en veelzijdiger met hun smartphone. Je moet het van de technische opleidingen hebben en/of daarin geinteresseerden. 25, 30 jaar geleden was het nog verbazingwekkend dat je zomaar uit de auto of vanaf huis met anderen kon spreken die verder weg waren, zeker als je het zelf in elkaar geknutseld had. Nu vraagt de jeugd waarom je zo moeilijk aan het doen bent met die achterlijke mast in de tuin. Beschouw het maar als een doemdenk verhaal om de ‘amateurs’ wakker te houden. Het lijkt mij het handigst en het meest realistisch om voor het behoud en propaganda van HF te gaan. storingsvrij liefst. Door de repeaters blijft dat portofoontje het wel doen en anders bel je maar ff.

   • Wim
    Wim zegt:

    Dat ben ik niet met je eens Bert Schaap. Overdrijven toont vaak de verhelderende waarheid en geeft inzicht.

    Stel dat er _een_ amateur over is in PA-land, dan denk je toch zeker niet dat die 31 euro maal 12000 amateurs in de huidige pool, dus ruim 360000 jaarlijks moet betalen?

    Er wordt tegenwoordig veel gezeurd/geprotesteerd/overlegd/bezwaar aangetekend en dat kost mankracht bij het gremium.. Echter als je niet zeurt/protesteert/overlegt/bezwaar maakt is dat weer een vrijbrief om PLC notches uit te schakelen.

    Maar goed, de amateurdienst is in het leven geroepen om mensen in staat te stellen door middel van proeven en onderzoekingen het wiel opnieuw uit te vinden, teneinde zelfontplooiing te bewerkstelligen.

    Zaken als radiowedstrijdjes (contesten), rubber stamp QSO’s, het kopen van zendapparatuur en antennes, terwijl je van toeten noch blazen weet, kan ik moeilijk zien als behorende tot dat kader. We hebben een hobby, maar wel een bijzondere hobby die nauw omschreven is.

    Afwijkend gedrag, strijdig met de omschreven doelstellingen wordt gedoogd doordat fabrikanten van commerciele transceivers lobbyen.bij beleidsmakers

    Neemt het aantal amatuers af dan drogen de leveranciers van commerciele apparatuur ook op. Bij zelfbouw heb je dat al gezien: de radioonderdelenzaak op de hoek van de straat is verdwenen..

 15. paul
  paul zegt:

  En dat ben ik helemaal met Bert eens.

  Het HF propagatiegedrag over de hele wereld is -denk ik- het uniekste aspect van deze hobby.
  Ik hoop dat dit spectrum ooit herwaardeerd gaat worden en niet langer gedoemd is tot afvalput van consumentenelectronica. Dat is echt heel,heel zonde.

  Als ik anderen uitleg en demonstreer hoe HF natuurkundig werkt begint men meestal pas echt geïnteresseerd te raken in deze hobby. De rest vindt men inderdaad soms maar onhandig gedoe 😉

  • pd0mv
   pd0mv zegt:

   Je slaat een spijker op z’n kale kop !! Wacht maar tot de zenders van gsm en c2000 het begeven mede met centrale van vaste telefoon dan is internet ook offline. Dan ben ik bang dat we de enige die nog internationale radio verbinding kunnen maken. Want ja de staat is niet bijster slim geweest met het omhalen van de AM middengolf zender mast.
   Daarbij die onzin van dab fm heeft hoogstwaarschijnlijk landelijke dekking en je bent afhankelijk van zicht verbinding, en of wereld wijd via internet maarja als internet faald dan ben je dus weer terug bij af. Ik juich dab fm persoonlijk niet toe, doe mij maar analoog en ja het is breedbandiger, maar je ziet nu al enige nadelen omtrent digitale tv meer smallband signalen worden door de zelfde kabel geleid elke provider heeft er toegang toe want het is een commercieel Open netwerk. Maar de storingen omtrent tv upc en ziggo hoef ik waarschijnlijk niet eens te benoemen, en dat plc gedoe dat is al helemaal een breedband signaal zonder notches bestreikje het hele frequentie spectrum, en je hebt geen registratie of licentie nodig, en je bent altijd gegarandeerd in verbinding al is het niet op de ene frequentie dan wel op de andere. En je hebt ook nog eens de banden buiten de amateurbanden, dus theoretische bezit je dan meer aan frequentie ruimte dan een gemiddelde piraat,maritieme, gemachtigd amateur,lpder,cber,spion,diplomatieke.
   En dan hoef je alleen maar particulier voor te zijn, die machtiging krijg je vanaf geboorte ingeprent. PLC gebruikers lachen zich rot.

   (het is maar even een voorbeeld) en dan zitten wij nog te bakelijen over de gehate N F discussie.

   Wordt het niet tijd voor een PLC amateur transceiver 😁

   • Peter
    Peter zegt:

    Er staan nog steeds 2 AM masten aan de Vogelweg in Almere, ook nog in gebruik. Lusiter maar eens op 1008 kHz. alsook het oude RNW kortegolfstation dat binnen enkele uren weer geactiveerd kan worden (21 dB(!) antennes op 7 MHz). Als er echt een probleem is dan is een zendamateur die loopt te knoeien het laatste wat defensie nodig heeft.

    • PDØMV
     PDØMV zegt:

     ja die mast in almeren hebben ze laatst nog geprobeerd te gebruiken na het geval vanuit nepal wat betreft die aardbevingen. ze wisten bij defensie niet eens wat ze er mee moesten er ontbraken belangrijke dingen. En dan zeggen dat zendamateur knoeit , het waren de radiozendamateurs(DARES) tijdens floodex 2009 die defensie uit de stront trok. Dus wie is hier nu de beunhaas 😉

 16. Emiel
  Emiel zegt:

  Bijna 17 miljoen mensen hebben een registratie in de Gemeentelijke Basis Administratie: GBA. Zij hebben vrijwel allen massa’s zenders: GSM, DECT, WIFI, Bluetooth, huis/auto zendertjes, alarminstallaties, CB, PMR, LDP, illegaal spul, modelbesturing en nog heel veel meer. Daarnaast bezitten ze veel apparaten die storing veroorzaken en apparatuur waarvoor storing van anderen verholpen moet worden. Alle controle-, storings- en beleidszaken doet het ministerie van EZ (AT) gratis voor alle Nederlanders en dat is logisch: het zijn basis overheidstaken: daarvoor betalen we belasting!

  Voor een kleine groep: de zendamateurs heeft EZ zich via internationale verdragen verplicht om een extra aantekening bij de GBA te laten opnemen (het is geen aparte registratie: het is een aantekening in de bestaande gratis GBA registratie). Dit is een internationale verdragsverplichting van EZ/AT en daarmee geen dienst aan zendamateurs!

  Van geen enkele Nederlander staat in enige tijdsperiode vast van welke etherdiensten hij/zij gebruik maakt. Daarmee is er dus nooit een kostentoerekening voor controle-, storings- en beleidszaken op basis van gebruik te maken. Gelukkig is dat ook niet van toepassing bij overheidstaken!

  Bijzonder is wel dat zendamateurs door opleiding, identificatie, vereniging, gedragscode en centrale communicatie een veel makkelijkere doelgroep zijn dan de rest. We gaan niet vragen of we EZ/AT een rekening mogen sturen voor die hulp bij haar taken en bij het nakomen van haar internationale verplichtingen. Maar daar is wel grond voor en andersom niet.

 17. frits
  frits zegt:

  jongens, dat heeft allemaal niks te maken met vergunning of licentie, er komen in de toekomst te veel onkosten in ons land ,en dat is pas het begin..denk maar eens na (niet te lang).

 18. Ronald
  Ronald zegt:

  Hoeveel niet meer actieve zendamateurs zijn er niet die nog hun registratie hebben gehouden omdat het financieel gezien geen bezwaar was? Het herinvoeren van het jaarlijkse registratiegeld is dan een moment om de registratie dan maar op te schorten. Nu gaat er het komend jaar 31 euro worden gevraagd. Helaas heeft de geschiedenis ons geleerd dat tarieven gewoonlijk ieder jaar weer fors worden verhoogd. De belangstelling voor radioamateurisme loopt al jaren terug en dit jaarlijkse registratiegeld zal het er niet beter op maken. Blijkbaar betalen wij met z’n allen nog niet genoeg belasting. In dit land kunnen ze het echt nooit leuker maken. Het geld wordt bij ons gewoon uit alle poriën worden gepeuterd.

  • Theo
   Theo zegt:

   Je zou je af moeten vragen waar blijven onze belangen behartigers??? en ja ik weet dat ze vrijwillig werk doen!
   Maar dan nog, je staat ergens voor en je gaat ergens voor, ook al is het van rijksoverheid opgelegd dan nog.
   Soms moeten ze daar boven in Den Haag ook wakker geschud worden, voor wat hoort wat.
   Betalen, dan machtiging met rechten terug zo als het oorspronkelijk ook was.
   Daar hebben de behartigers vroeger al een grote steek laten vallen.
   De Nederlandse overheid teert de laatste jaren wel erg veel op de burger die steeds maar opnieuw geld moet ophoesten.

   • Rob
    Rob zegt:

    Denk je dat ze in den Haag ongerust worden als er na de aankondiging van een nieuw tarief mensen komen zeuren? Er worden keuzes gemaakt om de begroting sluitend te krijgen en men snapt echt wel dat degenen die daardoor getroffen worden dan niet leuk vinden. Net zoals wij moeten snappen dat ze dan niet het besluit gaan omkeren.
    Als je de invoering van betaling wilt combineren met een verandering van het hele registratie dan wel machtiging systeem dan wordt het uiteraard duurder en ga je nog meer betalen. Dat is wat DKARS graag ziet, maar daar zijn ook een hoop amateurs het niet mee eens.

    • Theo
     Theo zegt:

     Tja de Nederlander is een kudde volk zo als men wel eens beweert in andere landen.
     Misschien verdiend de Nederlander niet anders ze halen toch altijd de schouder op me we kunnen er toch niets aan veranderen.
     Zo maakt dit kabinet listig gebruik van het gedrag van de heden daagse Nederlander.
     Als de Nederlander dat in de jaren 30 en na de oorlog ook zo hadden gedaan waren we nog slaven van de rijke maatschappij, lees een paar mensen die de dienst uit maakten wat de gewone burger moest doen en laten.
     Laten, in ieder geval macht en geld bezitten.
     We zijn weer hard op weg naar zulke toestanden ook al zou je het zo niet direct zeggen.
     Maar de Bilderbergersgroep waar ook het hoofd van ons land deel uit maakt is de weg voor hun met rap tempo vrij aan het maken. Denk daar maar eens over na.

   • PH4X
    PH4X zegt:

    Het is lastig. Stel dat de belangenbehartigers, in casu VERON en VRZA, in 2008 de keuze hadden tussen:
    – Laten zoals het is, een machtiging voor circa 90 euro/jaar;
    – Kiezen voor een gratis registratie.

    Met de wetenschap van nu was de keuze wellicht anders, maar die wetenschap was er in 2008 niet. Bovendien hebben de belangenbehartigers niets in te brengen. Agentschap Telecom voert enkel uit wat het Ministerie van Economische Zaken heeft besloten. Daar zul je dus moeten klagen. Ik geef het weinig kans: Het is, mijn inziens terecht, dat het beleid van de overheid is om de kosten neer te leggen bij de gebruikers. Het was voor dezelfde belangenbehartigers ook niet uit te leggen dat ze vastgehouden hadden aan een vergoeding voor ruim 12.500 zendamateurs.

    Laten we eens kijken naar de periode 2008 tot en met 2015: Wat is er in die jaren nu écht anders gebleken in de praktijk toen we een machtiging hadden en nu we een registratie hebben, behalve dat we honderden(!) euro’s in de zak hebben kunnen houden, omdat de kosten van onze hobby door de maatschappij betaald werd uit algemene middelen. Bij storingsklachten – en dat aantal is bijzonder laag – grijpt Agentschap Telecom nog steeds in zoals ze voor 2008 ook deed. Natuurlijk is het algemene ruisniveau toegenomen op de banden en moeten we hogere banden delen met anderen, maar ook in 2008 hadden we al een secundaire status op bijvoorbeeld de 13cm band. De oorzaak van deze problemen is technologische vooruitgang. En die is ook met een machtiging of vergunning niet tegen te houden.

    • paul
     paul zegt:

     “De oorzaak van deze problemen is technologische vooruitgang”.

     Technologische vooruitgang moet je daarbij wel in de context zien van:
     -Een gemakzuchtige manier om winstmarges te verhogen (fabrikanten die EMI componenten bewust weglaten).
     -Een manier om installatie- & personeelskosten te drukken (want snéller internet geeft PLC echt niet).
     -Een vooruitgang om de luiheid van de mensch te bevorderen (de veelheid aan nutteloos standby verbruik, draadloos laden met laag rendement, PLC 24/7 idling, etc)

     Als je het puur technisch bekijkt (en ook nog eens in het licht van de klimaatverdragen waaraan onze regering zich gecommitteerd heeft) kom je best bedrogen uit met veel van onze “technologische vooruitgang”.

     Het zijn keuzes, niet meer niet minder.
     Die keuzes worden op dit moment vooral liberaal economisch, maar ook met een flinke inbreng van industrie lobby’s, gestuurd.

     • Rob
      Rob zegt:

      Maar dat is toch terecht?
      Keuzes worden gemaakt op grond van belangenafwegingen en hoewel daar soms wel eens het belang van een zwakke minderheid zwaarder kan wegen, zal in het algemeen toch het belang van de meerderheid voor gaan.
      Het belang van zendamateurs is, hoe hard het ook is, wellicht kleiner dan het belang van de TV kijker die een IP verbinding van de meterkast naar het TV toestel nodig heeft, als je kijkt naar de aantallen betrokkenen.

 19. paul
  paul zegt:

  Die meerderheid waar jij het over hebt, Rob, klinkt prachtig democratisch.

  Wat je over het hoofd ziet is dat het een minderheid is van CEOs, juristen en lobbyisten die het vóór jou bepalen. Sommigen doen dat netjes, sommigen niet.

  Daarom moet daar onafhankelijke controle op zijn, volgens de regels die we hebben afgesproken.
  Dat geldt voor voedsel, financiële producten maar net zo goed voor EM Compatibiliteit.

  Als de échte meerderheid besluit dat het anders moet, zou ik het met je eens zijn.

Reacties zijn gesloten.