‘DKARS-bijdrage wijzigt Telecommunicatiewet’

dkars-logoDoor een bijdrage van DKARS is er een significante wijziging in de Telecommunicatiewet (Tw) doorgevoerd. Dat meldt de stichting in de nieuwste editie van haar magazine. Voorheen hadden inspecteurs geen wettelijke basis om toegang tot woningen te verschaffen bij storingsklachten. Ook kon de toezichthouder niet in alle gevallen een zogenoemde bindende aanwijzing opleggen, dat een verplichting oplegt de storende apparatuur uit te schakelen en uitgeschakeld te houden. Met de reparatie van de Tw is dat nu opgelost.

Agentschap Telecom liet op 19 augustus jl. aan DKARS weten:

….’Graag wil ik u informeren over de huidige fase van de reparatie van de wet m.b.t. het kunnen geven van bindende aanwijzingen richting de gebruiker van apparaten/installaties die storing veroorzaken.

Het kamerstuk “Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU” heeft hier o.a. betrekking op en is gisteren gepubliceerd. In de artikelen Art 10.8 en art 10.13 wordt de wet gerepareerd, zodanig dat het mogelijk wordt voor het agentschap om bindende aanwijzingen te kunnen geven in het geval dat elektrische apparaten storing veroorzaken.’….

DKARS heeft zitting in het Nationaal Frequentie Overleg (NFO). Het NFO is een door het ministerie van Economische Zaken georganiseerd platform waar belanghebbenden, betrokkenen en deskundigen discussiëren over en geïnformeerd worden omtrent standpunten, ideeën en ontwikkelingen op het gebied van internationaal en nationaal frequentiebeleid. In de NFO-bijeenkomsten worden presentaties verzorgd, worden discussies gevoerd en worden mededelingen gedaan. Er worden, afhankelijk van de behoefte, 3 à 4 bijeenkomsten per jaar gehouden. Tussen de bijeenkomsten door worden de deelnemers/contacten via mailings geïnformeerd en geattendeerd op actuele zaken.

De hele wet is na te lezen via deze link.

15 antwoorden
 1. Wim
  Wim zegt:

  Dit zou wel eens een grote stap in de goede richting kunnen zijn, Het AT heeft nu iets in handen om ook echt iets te kunnen doen ingeval een stoorder niet wenst mee te werken. Hulde voor deze actie van DKARS

 2. Piet
  Piet zegt:

  Hier kunnen de VERON en de VRZA een voorbbeeld aan nemen.
  In plaats van achterover te leunen en het lidmaatschapsgeld van leden te gebruiken
  voor dingen die hier niet voor bedoeld zijn.

 3. paul
  paul zegt:

  Goed werk!

  Ook interessant in deze nieuwe wetgeving m.b.t. PLC (=SDR):

  1.4.2. Softwaregedefinieerde radioapparaten

  Artikel 3, lid 3, onderdeel i, van de radioapparaten richtlijn maakt in het kader van SDR het mogelijk om te eisen dat radioapparaten bepaalde mogelijkheden ondersteunen om te waarborgen dat software alleen in de radioapparaten kan worden geladen als de conformiteit van de combinatie van het radioapparaat en de software is aangetoond. Dit nieuwe onderdeel van de richtlijn is geïmplementeerd in het nieuwe artikel 10.9, onderdeel h, van de wet. Artikel 3, lid 3, onderdeel i, van de radioapparaten richtlijn maakt SDR expliciet onderdeel van de essentiële eisen van de richtlijn in die zin dat de fabrikant van de hardware er voor moet zorgen dat alleen in de radioapparaten kan worden geladen als de conformiteit van de combinatie van het radioapparaat en de software is aangetoond. Op deze wijze wordt voorzien in duidelijkheid over de conformiteitsprocedures die moeten worden gevolgd voor combinaties van hardware en software, de markering en informatieverstrekking bij deze producten en de verantwoordelijkheden van de fabrikanten. Zo wordt bereikt dat ook SDR producten voldoen aan de essentiële eisen van de radioapparaten richtlijn. De genoemde eis heeft samenhang met het nieuwe artikel 4 van de radioapparaten richtlijn, dat de fabrikanten van de hardware en de fabrikant van de software die ervoor zorgt dat radioapparaten kunnen worden gebruikt zoals bedoeld, oplegt, om de lidstaten en de Europese Commissie informatie te verstrekken over de conformiteit van voorgenomen combinaties van radioapparaten en software met de essentiële eisen van artikel 3 van de radioapparaten richtlijn

 4. Rob
  Rob zegt:

  Dat van die SDR heeft vast geen betrekking op PLC. PLC apparaten zullen vaak intern wel met SDR technieken werken, maar volgens mij wordt PLC niet gezien als “radioapparaten”. Dat is juist de basis waarop men PLC langs alle beperkingen die er voor radioapparaten gelden heeft weten te loodsen.
  Uiteraard zijn er (andere) radioapparaten die tegenwoordig wellicht vaak op SDR basis gemaakt worden, en je kunt je afvragen of deze regelgeving voor zendamateurs gunstig is of niet.
  Het zou kunnen uitsluiten dat wij als zendamateurs goedkope spullen (of over enige tijd: dumpspullen) voorzien van andere software om ze (buiten hun oorspronkelijke toelatingsgebied om) als amateurapparaat te gebruiken.

  • Michel PE1NVK
   Michel PE1NVK zegt:

   Apparatuur voor zendamateurs valt niet onder de radioapparatenrichtlijn. Volgens bijlage I van die richtlijn is deze niet van toepassing op:

   Door radioamateurs gebruikte radioapparatuur in de zin van artikel 1, definitie 56, van het radioreglement van de Internationale Unie voor Telecommunicatie (ITU), tenzij deze apparatuur op de markt wordt aangeboden.
   Als niet op de markt aangeboden worden beschouwd:
   a) radiobouwpakketten voor montage en gebruik door radioamateurs;
   b) radioapparatuur die door radioamateurs is omgebouwd voor eigen gebruik;
   c) apparatuur die door radioamateurs zelf is gebouwd en die in het kader van radioamateurdiensten bestemd is voor wetenschappelijke en experimentele doeleinden.

   Dus de richtlijn staat experimenten met SDR door zendamateurs niet in de weg.

   • Rob
    Rob zegt:

    Dat is niet wat ik bedoel met bovenstaande.
    Als je die richtlijn leest dan zou je kunnen afleiden dat AT liever niet ziet dat een fabrikant een “open” stuk hardware op de markt brengt met daarbij software welk geheel dan goedgekeurd wordt voor gebruik in een bepaalde toepassing, en waarbij de gebruiker simpelweg alternatieve software kan installeren die meer mogelijkheden heeft, die in die toepassing normaal gesproken niet toegelaten zijn.
    (zoals meer kanalen, meer vermogen, etc)

    Om dit te beperken zal de fabrikant iets moeten doen wat geknutsel aan de software lastiger maakt.
    Bijvoorbeeld een loader gebruiken die alleen “gesignede” software accepteert, die dus door de fabrikant van een handtekening is voorzien dat het officiele software is, en een of andere toepassingcode die gematched wordt met een code in de loader. Zodat je geen marifoonsoftware in een PMR apparaat kunt laden of patches kunt aanbrengen die de bandgrenzen veranderen of iets dergelijks.

    Op zich in die situatie een heel goede oplossing, maar het betekent wel dat als deze spullen ooit op de markt komen als dump, of als we ze zelf zouden kopen als zendamateur, er niet “even” een ongelimiteerd stuk software in geladen kan worden waarmee we kunnen doen wat WIJ mogen.
    En dat is dan jammer.

 5. Eric
  Eric zegt:

  Korte reactie: het is onjuist dat deze wijziging door een bijdrage van dkars tot stand is gekomen. Je kunt ook geen “zitting” hebben in het NFO.

 6. paul
  paul zegt:

  Uiteraard zal de Veron deze wijziging in de Telecommunicatiewet (samengevoegd met het ledenvergadering verzoek van afdeling Etten-Leur) met kracht onderstrepen in het eerstvolgend Amateur Overleg.

  Prima samenwerking!

 7. Wil
  Wil zegt:

  Daar Kan VRZA en VERON nog een puntje aan zuigen zij zitten er immers boven op zo als ze zelf zeggen!
  Het is toch ook van de zotte dat er zo lang ongenotchte plc op de markt blijven komen, volgend jaar Oktober zou hier pas een einde aan komen.
  En hoeveel jaar blijft de oude rotzooi nog in de stopcontacten zitten?
  Hele huizen veranderen van de een op de andere dag in stoorzenders, en ook nog eens helemaal legaal.
  Wat zou er gebeuren als een zendamateur de hele HF band zou storen?

 8. paul
  paul zegt:

  Een gunst die wereldwijd geregeld is vanuit de ITU.

  Verder hebben we een EMC richtlijn.

  Misschien moet de ZA gemeenschap eens gaan stoppen zichzelf bij voorbaat weg te relativeren?
  Dan is je wisselgeld per definitie namelijk altijd op.

 9. Cees
  Cees zegt:

  @Eric, dus omdat de Veron dit schrijft is de claim van DKARS onterecht?
  De Veron doet nu hetzelfde als DKARS n.l. claimen dat het niet waar is.
  Mogelijk heeft de Veron een hekel aan DKARS en zijn ze van mening om op deze manier de DKARS is een kwaad daglicht te stellen. In het verleden lag de Veron ook overhoop met de VRZA. Het zijn net allemaal kleine jongetjes. Ze moeten samenwerken en niets anders.

 10. EEF
  EEF zegt:

  Korrekt Cees!!! ze willen allemaal het haantje uitdragen maar moeten samenwerken is al eerder gezegd hier
  Helaas moeten we constateren dat er GEEN samenwerking is met de volgende reden>>er is altijd wel een bestuurslid ergens die het wagenwiel weer wil uitvinden of die zichzelf als charmeoffensief wil laten prevaleren
  jammer en onnodig
  Het stopt natuurlijk als je wettelijk geen rechten hebt , en de VERON en VRZA hebben die wel , want die vertegenwoordigen de leden ,simpel.
  gr EEF

Reacties zijn gesloten.